HELP 
Het pakket in een venster zonder adres- of statusbalk
 Algemene informatie, instellingen en tips

Maximaal beeld in het pakket met Internet Explorer 8
 • Tussen haakjes worden de Engelse termen vermeld voor mensen die een Engelstalige Internet Explorer 8 of hoger hebben geïnstalleerd.

 • Om maximaal beeld te krijgen in het pakket met Internet Explorer 8 of hoger kunt u het volgende instellen:
 • Ga naar het Configuratiescherm (Control Panel)

 • Kies Netwerk en Internet-verbindingen (Network and Internet).
  NB Deze stap is niet altijd benodigd

 • Kies Internet Opties (Internet Options).

 • Activeer het tabblad Beveiliging (Security).

 • Klik op de zone Internet (pictogram met de wereldbol).

 • Druk op de knop [Aangepast niveau] (Custom level).
 • Binnen de instellingen gaat u naar de optie Websites mogen vensters zonder adres- of statusbalk openen (Allow websites to open windows without address or status bars).
 • De optie moet op "Inschakelen" staan (Enabled)
 • Bevestig nu alle openstaande vensters met [OK]
 • Start Internet Explorer opnieuw op om de gewijzigde instellingen toe te passen.