HELP 
Hoe activeert een accountant/systeembeheerder een nieuwe gebruiker?
 Algemene informatie, instellingen en tips

Dit voorbeeld is bedoeld voor een accountant/systeembeheerder
 • Om een nieuwe gebruiker aan te kunnen maken dient u toegangsrechten te hebben tot de volgende onderdelen:
  • iMUIS Verkenner - Algemeen - Gebruikersbeheer - Uw gebruikersnaam - tabblad Programma's - het pakket - Systeembeheer - Gebruikers
   Deze optie dient in iMUIS Gebruikersbeheer aangevinkt te zijn om te kunnen werken met gebruikers in het pakket Systeembeheer

Stap-voor-stap uitgelegd
 • Verzeker uzelf ervan (in het programma iMUIS Gebruikersbeheer) dat de gebruiker toegang heeft tot zijn administratie. In het geval dat de gebruiker is aangemaakt met de optie "Er is nog geen administratie voor deze gebruiker", dan dient de accountant er zorg voor te dragen dat de administratie aangemaakt is en dat de gebruiker rechten in deze administratie heeft.
 • Start het pakket - Menu - Beheer - Systeembeheer - Gebruikersbeheer
 • Klik op  [Activeren] in het scherm Gebruikers.
 • Klik op de gebruikersnaam.
 • Het deelvenster Gebruikersdetails wordt geopend
 • Als de gebruiker (na het ondertekenen en retourneren van zijn aanmeldingsformulier naar KING Software) toestemming heeft om in te loggen in het pakket, dan kunt u vanuit dit deelvenster de inloggegevens per SMS of per e-mail sturen naar de gebruiker.
  • SMS
   Het versturen van de inloggegevens per SMS is de meest veilige methode. Het SMS-bericht wordt verstuurd naar het mobiele nummer dat tijdens de aanmeldingsprocedure is ingevoerd. Het wordt hier getoond zodat u het nummer kunt verifiëren. In het SMS-bericht worden de inlognaam en wachtwoord vermeld waarmee de gebruiker kan inloggen.
   NB Het versturen van de inloggegevens per SMS is gratis en staat geheel los van de module SMS Beveiliging. Die module is bedoeld voor de eindgebruiker die zijn gegevens wil beschermen door in te loggen via een sessiecode.
  • Per e-mail
   Het versturen van de inloggegevens per e-mail is een optie wanneer de gebruiker geen mobiele telefoon tot zijn beschikking heeft. Het e-mailbericht wordt verstuurd naar het e-mailadres, dat tijdens de aanmeldingsprocedure is ingevoerd. Het wordt hier getoond, zodat u het e-mailadres kunt verifiëren. In het e-mailbericht worden de inlognaam en wachtwoord vermeld waarmee de gebruiker kan inloggen.
 • Versturen
  Klik op de knop Versturen om de inloggegevens naar de gebruiker te versturen.
 • Na het versturen
  • Wachtwoord
   Het versturen van inloggegevens heeft tot gevolg dat automatisch een wachtwoord zal worden gegenereerd door het pakket. Op deze manier wordt een hogere veiligheid bereikt en hoeft u niet voor elke gebruiker een nieuw wachtwoord te bedenken. De gebruiker kan overigens zelf zijn wachtwoord wijzigen bij het inloggen in het pakket.
  • Eerste keer inloggen
   De nieuwe gebruiker kan nu met zijn browser naar het pakket surfen en met het pakket inloggen in zijn administratie met de inlognaam en wachtwoord die hij per SMS of e-mail gekregen heeft.