HELP 
Hoe maak ik een nieuwe grootboekrekening aan?
  Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Grootboek


Grootboekrekening aanmaken in tabel Grootboek
 • Start vanuit Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Grootboekrekening
 • TIP: Raadpleeg het grootboekrekeningschema van uw administratie om te bepalen waar de nieuwe grootboekrekening in het schema gevoegd kan worden. Klik daartoe op in het kader "Zoek in tabel". Sluit vervolgens het dialoogvenster Grootboekrekeningen met de knop [Annuleren]. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw accountant.
 • U kunt meteen beginnen met het invoeren van de nieuwe grootboekrekening. Velden die hier niet besproken worden kunt u overslaan voor het snel invoeren van een nieuwe grootboekrekening. Lees hier meer over de overige velden van de tabel Grootboekrekening
  • Nummer
   Dit veld kunt moet u invullen. Het nieuwe grootboekrekeningnummer mag nog niet bestaan in de tabel Grootboek. Het pakket zal u waarschuwen indien u een bestaand nummer gebruikt.
  • Zoeksleutel
   Voer een zoeksleutel in voor de nieuwe grootboekrekening. De zoeksleutel is een verkorte naam van een rekening, die in het boekingsprogramma en andere programma's gebruikt kan worden om een grootboekrekening, waarvan het nummer onbekend is, snel te selecteren. De nieuwe zoeksleutel mag nog niet bestaan in de tabel Grootboek. Het pakket zal u waarschuwen indien u een bestaande zoeksleutel gebruikt.
   Voorbeeld: Voor de grootboekrekening waarop u de energiekosten boekt vult u hier in "gaslicht"
  • Omschrijving
   Voer hier de lange naam in van de nieuwe grootboekrekening.
   Voorbeeld: Voor de grootboekrekening waarop u de energiekosten boekt vult u hier in "Gas en elektra"
  • Activa-Passiva-Baten-Lasten
   Om in de administratie een onderscheid te kunnen maken tussen de balans en het resultaat van uw bedrijf is iedere grootboekrekening een Activa-, Passiva-, Baten- of Lastenrekening. Als u een nieuwe grootboekrekening toevoegt aan de administratie dient u dus ook aan te geven tot welke categorie de rekening behoort. Als u niet weet welke APBL-code u moet kiezen kunt u het grootboekrekeningschema van uw administratie raadplegen. Klik daartoe op in het kader "Zoek in tabel". Blader door het overzicht tot u een soortgelijke rekening ziet en gebruik dezelfde APBL-code. Sluit vervolgens het dialoogvenster Grootboekrekeningen met de knop [Annuleren]. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw accountant.
   • APBL in algemene termen
    Activa - Bezittingen (denk aan onroerend goed, auto's, inventaris, bankrekeningen en openstaande debiteur facturen)
    Passiva - Verplichtingen (denk aan hypotheek, lonen, leningen en openstaande crediteur facturen)
    Baten - Omzet (denk aan verkoop van diensten en artikelen en ontvangen rente)
    Lasten - Inkopen (denk aan inkoop van diensten en artikelen, betaalde rente en reiskostenvergoeding)
  • Nivo
   Laat dit veld leeg als u een grootboekrekening aanmaakt waarop geboekt gaat worden
   Een grootboekrekening met een nivo-code wordt gebruikt om tekstregels als "TOTAAL OMZET" op een grootboekrapport af te kunnen drukken.
  • Verslagleggingrekening
   Of er in een administratie gebruik wordt gemaakt van verslaglegging wordt ingesteld in iMUIS op de server. Raadpleeg hierover uw accountant/systeembeheerder.
   De verslaglegging is een verlengstuk van de grootboekadministratie waarmee het mogelijk wordt financiële overzichten op een andere wijze te presEnteren en groeperen. Als de verslaglegging geactiveerd is, bent u verplicht aan elke grootboekrekening een verslagleggingrekening te koppelen. Bepaal eerst hierboven in het veld "Activa-Passiva-Baten-Lasten" de APBL-code van de nieuwe grootboekrekening. Als u vervolgens [F4] toetst in dit veld dan worden alleen  verslagleggingrekeningen getoond met dezelfde ABPL-code, zodat u sneller de juiste rekening kunt koppelen. .
  • Overige velden
   Lees hier meer over de overige velden van de tabel Grootboekrekening
 • Opslaan
  Toets [Ctrl+S]
 • De nieuwe grootboekrekening wordt opgeslagen.

Grootboekrekening aanmaken vanuit het Boekingsprogramma
 • TIP: Raadpleeg het grootboekrekeningschema van uw administratie om te bepalen waar de nieuwe grootboekrekening in het schema gevoegd kan worden. Ga daartoe naar Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Grootboekrekening. Klik daar op in het kader "Zoek in tabel". Sluit vervolgens het dialoogvenster Grootboekrekeningen met de knop [Annuleren]. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw accountant. Ga terug naar Hoofdprogramma - Boekingsprogramma.
 • Toets [F4] in de kolom Rekening
 • Toets [Alt+G] om het overzicht van grootboekrekeningen te tonen.
 • Toets [Alt+N], of klik op de knop Nieuw, in het dialoogvenster Debiteur / Crediteur / Grootboek
 • U kunt nu beginnen met het invoeren van de nieuwe grootboekrekening
  • Invoervelden
   Zie hierboven voor een overzicht van in te voeren velden.
 • Opslaan
  Toets [Ctrl+S]
 • De nieuwe grootboekrekening wordt opgeslagen.
 • U kunt de nieuwe grootboekrekening direct gebruiken in de boekingsregel