HELP 
Hoe kan ik herkenningscodes gebruiken?
  Menu - Financieel - Boekingsprogramma

Herkenningscodes gebruiken
 • Boekingsregels eenvoudig invoeren
  Met behulp van herkenningscodes kan het invoeren van boekingsregels vereenvoudigd worden. U kunt bijvoorbeeld opgeven, dat wanneer u in de kas in de omschrijving van de boekingsregel het woord "bakker" invoert, dat automatisch een gekoppelde  grootboekrekening, zoals bijvoorbeeld  "4065 kantinekosten", wordt voorgesteld. Dit kunt u met allerlei soorten kosten, die bijvoorbeeld via de kas worden verwerkt, regelen. Als u gebruik maakt van kostenplaatsen en kostendragers, dan kunt u deze ook aan de herkenningscode koppelen, zodat ze ook automatisch in de boekingsregel worden ingevuld.
  Let er wel op dat u het veld Omschrijving van de boekingsregel vooraan plaatst, omdat het automatisch invullen vanuit de herkenningscode alleen werkt als de andere velden van de regel nog leeg zijn.
 • Bankafschriften sneller verwerken
  Met behulp van herkenningscodes kan het herkennen van afschriftregels optimaal worden. U kunt bijvoorbeeld opgeven, dat als het woord "gas" in de afschriftregel voorkomt, deze regel automatisch op de grootboekrekening voor "4150 gaslicht" geboekt moet worden.

Stap-voor-stap uitgelegd
Herkenningscode invoeren
 • Ga naar Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Herkenningscode.
 • U kunt direct beginnen met het invoeren van een nieuwe herkenningscode.
 • Vul in het veld Zoeksleutel het woord "bakker" in.
 • Vul in het veld Omschrijving "brood voor kantine" in.
 • Vul in het veld Grootboek "4065" in (dat is in de het pakket demo-administratie 999998 de grootboekrekening voor kantinekosten).
 • Laat de overige velden leeg
 • Sla de herkenningscode op met [Ctrl+S]
Boekingsregels eenvoudig invoeren
 • Start het boekingsprogramma
 • Activeer het dagboek Kas
 • Veld "Omschrijving" vooraan de boekingsregel plaatsen
  • Klik met de rechtermuisknop ergens in de boekingsregel
  • Kies in het popup-menu de optie "Dagboek kolommen".
  • Het scherm "Dagboek kolommen voor: Kas" wordt geopend
  • Selecteer het veld Omschrijving
   • Als het veld Omschrijving in het vak "Niet tonen" staat klik dan op het pijltje naar links om het veld Omschrijving in het vak "Tonen" te plaatsen
  • Klik net zolang op het pijltje omhoog totdat het veld Omschrijving bovenaan staat in het vak "Tonen"
  • Sla de nieuwe dagboek kolommen instelling op door op [OK] te klikken.
 • Begin een nieuwe boekingsregel door [Ctrl+N] te toetsen
 • Het veld "Omschrijving" staat vooraan de boekingsregel. Vul in dat veld het woord "bakker" in en toets [TAB].
 • Grootboekrekening 4065 kantinekosten wordt nu automatisch ingevuld in de regel.
 • Vul het bedrag in van de regel en sla de regel op.