HELP 
De Loket.nl koppeling stap-voor-stap
  Menu - Financieel - Inlezen - Loket.nl - loonjournaalposten inlezen

Wat is de het pakket Loket.nl koppeling?
 • Loonjournaalposten
  De Loket.nl koppeling zorgt ervoor dat uw loonjournaalposten automatisch verwerkt worden in uw administratie.
 • Tijdwinst
  U hoeft voor de verwerking van uw loonjournaalposten in de administratie dus niet meer een bestand uit te schrijven in de Loket software en in te lezen in het pakket.
 • Automatisch of handmatig verwerken
  U kunt in het pakket de loonjournaalposten direct doorboeken naar de administratie. U behoudt de keuze om de loonjournaalposten eerst te controleren voordat u ze doorboekt naar de administratie.

Voorwaarden voor de het pakket Loket.nl koppeling
 • Er zijn een aantal voorwaarden om in het pakket met de Loket.nl koppeling te kunnen werken :
  1. U dient een abonnement bij Loket.nl te hebben.
  2. U dient een abonnement op de modules " het pakket Financieel" en " het pakket Loket.nl" te hebben.
  3. U dient een dagboek voor lonen aangemaakt te hebben in uw administratie. Dat dagboek dient als soort "Memoriaal Lonen" te hebben.

De Loket.nl koppeling inrichten
 • Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kunt u de Loket.nl koppeling gaan instellen in het pakket en in Loket.nl.
  Dat gaat als volgt:
  1. Start [ het pakket - Financieel - Inlezen - Loket.nl - loonjournaalposten inlezen].
  2. Het instellingen scherm van "Loket.nl - loonjournaalposten inlezen" wordt getoond.
  3. Het administratienummer en subadministratienummer worden getoond. U heeft deze nodig bij het inrichten van Loket.nl.
  4. Vul de overige gegevens in. Het e-mailadres is voor notificaties van loonjournaalpostruns die gereed staan voor verwerking en in het dagboek, dat [soort = memoriaal lonen] dient te hebben, worden de loonjournaalposten geboekt.
  5. Druk op [OK]. Het pakket is nu ingericht voor de koppeling met Loket.nl.
  6. Laat dit scherm met instellingen open staan. Dan kunt u ze overnemen in het scherm van Loket.nl.
  7. Start Loket.nl en log in op de reguliere wijze
  8. Raadpleeg de help en/of leverancier van Loket.nl indien u niet weet hoe u de volgende instellingen in Loket.nl moet maken.
  9. Bij het onderdeel Externe applicaties van Loket.nl dient u het administratienummer en het subadministratienummer op te geven.
  10. Let op: u dient in Loket.nl zelf de loonjournaalposten te genereren en aan te geven dat ze met het pakket moeten worden verwerkt.
   [Inloggen loket.nl (extern)] - Werkgever - Salarisverwerking - Verloningsruns - Goedgekeurde verloningsruns - Maak een selectie - Exporteer als "standaard journaal" - Kies iMUIS direct - [Koppel]
   Nadat u op [Koppel] heeft gedrukt worden de loonjournaalposten automatisch klaargezet voor uw administratie in het pakket.

Werken met de Loket.nl koppeling
 • Loket.nl koppeling starten
  • Start het pakket - Inlezen - Loket.nl - loonjournaalposten inlezen.
  • U ziet direct of er nieuwe loonjournaalposten verwerkt kunnen worden.
  • [Toon]
   Gebruik de knop [Toon] om de loonjournaalposten te raadplegen voordat u de posten gaat verwerken.
  • [Verwerken]
   Gebruik de knop [Verwerken] om de loonjournaalposten direct  in de financiële administratie te boeken.
 • Loket.nl koppeling automatisch
  • Als de Loket.nl loonjournaalposten normaal gesproken in orde zijn, dan kunt u ervoor kiezen om de loonjournaalposten direct in uw administratie te plaatsen.
  • Dat kunt u instellen in [menu - Beheer - Systeeminstellingen - Overige instellingen - optie Loket.NL journaalposten automatisch verwerken].