HELP 
Toeslag en korting per order / offerte stap-voor-stap
  Menu - Verkoop - Verkooporders invoeren / Offertes invoeren

Toeslag / korting per verkooporder of offerte
 • Korting per order / offerte
  Dit stappenplan beschrijft hoe een verkooporder of offerte met korting over het totaal te leveren goederen of diensten kan worden gemaakt.
 • Toeslag per order / offerte
  Dit stappenplan beschrijft hoe een verkooporder of offerte met een toeslag over het totaal te leveren goederen of diensten kan worden gemaakt.

Voorwaarden voor Toeslag / korting per verkooporder of offerte
 • Geregistreerde modules
  Er zijn een aantal voorwaarden om in het pakket met Toeslag / korting per verkooporder of offerte te kunnen werken :
  1. De module Artikel toeslagen dient in iMUIS op de server geregistreerd te zijn.
  2. U dient een abonnement op de module " het pakket Verkoop" te hebben. Indien u ook de module " het pakket Offerte " heeft komt de functionaliteit daarin ook beschikbaar.
 • Benodigde onderdelen
  U dient toegang te hebben tot de volgende onderdelen van het pakket om Toeslag / korting per verkooporder of offerte in te kunnen stellen
  1. Menu - Verkoop - Tabellen/stamgegevens - Artikel
  2. Menu - Verkoop - Tabellen/stamgegevens - Betalingsconditie

Toeslag / korting per verkooporder of offerte inrichten
 • Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kunt u de Toeslag / korting per verkooporder of offerte gaan instellen in het pakket. Dat gaat als volgt:
 • Korting/toeslag artikel invoeren
  1. Ga naar [Menu - Verkoop - Tabellen/stamgegevens - Artikel].
  2. Klik op [Nieuw] om een nieuw artikel aan te maken.
  3. Vul de Zoeksleutel en Omschrijving zo in dat duidelijk wordt dat het een korting of toeslag artikel betreft.
  4. Kies een Artikelgroep.
  5. Ga naar de velden bij TOESLAGEN
  6. Zet de optie "Gebruiken als toeslag artikel" aan.
  7. Kies de optie [Gebruik toeslag bij = Betalingsconditie].
  8. Voor een toeslag per order / offerte vult u een positief percentage in
  9. Voor een korting per order / offerte vult u een negatief percentage in (zet een - teken voor het percentage).
  10. Laat de overige velden van het artikel op hun standaard waarde staan en sla het toeslag / korting artikel op.
 • Betalingsconditie voor orders met toeslag/korting invoeren
  1. Ga naar [Menu - Verkoop - Tabellen/stamgegevens - Betalingsconditie].
  2. Klik op [Nieuw] om een nieuwe betalingsconditie aan te maken.
  3. Vul de Zoeksleutel zo in dat duidelijk wordt dat het een korting of toeslag betalingsconditie betreft.
  4. Kies [Gebruiken voor = Debiteur].
  5. Ga naar de velden bij VERKOOP
  6. Kies in het veld "Toeslagartikel" het artikel voor toeslag / korting.
  7. Vul de overige velden van de betalingsconditie in zoals u de betalingsconditie wenst te gebruiken en sla de betalingsconditie op.
 • Verkooporder of offerte met betalingsconditie voor korting of toeslag
  • Een verkooporder of offerte met korting of toeslag kan nu gemaakt worden door de betalingsconditie voor toeslag of korting daarin te gebruiken.
  • Aan de order- of offerteregels wordt na invoer van de eerste regel een automatisch gegenereerde order- of offerteregel toegevoegd waarmee de korting of toeslag wordt berekend.
   • Let op: de automatisch gegenereerde korting of toeslagregel kan niet worden aangepast. Mocht dat nodig zijn dan kunt u het toeslagartikel en/of de betalingsconditie aanpassen.

Een verkooporder of offerte met korting / toeslag maken
 • Voorbeeld: Verkooporder met korting
  • Start het pakket - Verkoop - Verkooporders invoeren.
  • Kies de debiteur van de order.
  • Kies bij het veld Betalingsconditie de betalingsconditie voor korting per order.
  • Vul de overige velden van de verkooporderkop zoals gewenst is en sla de order op.
  • Voer de eerste orderregel in.
  • Als de eerste orderregel wordt opgeslagen wordt automatisch een orderregel met korting toegevoegd. De totaalregel onder de de orderregels laat het effect van de korting direct inzien.
  • Als er meer orderregels worden ingevoerd verschuift de kortingregel naar de onderste positie en wordt de korting opnieuw berekend over het totaal van de ingevoerde orderregels.
  • Klik op [Afdrukken/e-mailen] en kies [Afdrukken Pro-forma factuur] om te raadplegen hoe de korting op de factuur getoond wordt.
 • Voorbeeld: Offerte met korting
  • Start het pakket - Verkoop - Offertes invoeren.
  • Kies de relatie van de offerte.
  • Kies bij het veld Betalingsconditie de betalingsconditie voor korting per order/offerte.
  • Vul de overige velden van de offertekop zoals gewenst is en sla de offerte op.
  • Voer de eerste offerteregel in.
  • Als de eerste offerteregel wordt opgeslagen wordt automatisch een offerteregel met korting toegevoegd.
  • Als er meer offerteregels worden ingevoerd verschuift de kortingregel naar de onderste positie en wordt de korting opnieuw berekend over het totaal van de ingevoerde offerteregels.
  • Klik op [Afdrukken/e-mailen] en kies [Afdrukken Offerte] om te raadplegen hoe de korting op de offerte getoond wordt.
 • Verkooporder met toeslag
  • Zie hierboven bij "Voorbeeld: Verkooporder met korting".
  • Kies een betalingsconditie waaraan een toeslagartikel met positief toeslag percentage is gekoppeld.