HELP 
Tabel Basis Financieel
  Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Basis financieel

Mogelijkheden
 • In de tabel Basis Financieel worden instellingen betreffende boekjaarindeling, grenzen binnen het grootboekschema, speciale grootboekrekeningen en vrije velden opgeslagen. Verder zijn er algemene debiteur- en crediteur instellingen, prospect instellingen en, als u daar gebruik van maakt, kostenplaats- en kostendrager instellingen.
 • U kunt de instellingen op dit tabblad raadplegen en wijzigen.
  NB Sommige gegevens kunnen niet meer worden aangepast als ze in de administratie in gebruik zijn genomen.

Handleiding SEPA Incasso
 • Klik hier voor de handleiding van het pakket SEPA Incasso

Tabel Basis Financieel
Alles openen Alles sluiten
Velden tabel Basis Financieel
Algemeen
Aantal periodes per jaar
Het terugzetten van het aantal periodes per jaar (bijv. van 12 naar 4 periodes) is niet mogelijk als er geboekt is in de administratie.

Geef hier aan in hoeveel periodes u een jaar in wilt delen. Naast dit aantal periodes heeft u in de administratie altijd de beschikking over periode 0, die wordt gebruikt voor de beginbalans en periode 14, die wordt gebruikt voor correctieboekingen in het vorige jaar.
Deze instelling is ook van belang wanneer u de module Budgetten gebruikt. Budgetten worden in het pakket namelijk per periode toegekend.

MOGELIJK AANTAL PERIODES OMSCHRIJVING BEGINBALANS CORRECTIES/EINDBALANS
1 1 periode met een lengte van 1 jaar Periode 0 Periode 14
4 4 periodes met een lengte van 3 maanden Periode 0 Periode 14
12 12 periodes met een lengte van 1 maand Periode 0 Periode 14
13 13 periodes met een lengte van 4 weken Periode 0 Periode 14

Voorbeeld gebruik aantal periodes per jaar:
 • Als u in dit veld 1 hebt geselecteerd, dan zal het pakket (met maand [JAN] en dag [1] van eerste periode) op 21-04-2007 periode 1 en jaar 2007 voorstellen.
 • Als u in dit veld 4 hebt geselecteerd, dan zal het pakket (bij maand [JAN] en dag [1] van eerste periode) op 21-04-2007 periode 2 en jaar 2007 voorstellen.
 • Als u in dit veld 12 hebt geselecteerd, dan zal het pakket (met maand [JAN] en dag [1] van eerste periode) op 21-04-2007 periode 4 en jaar 2007 voorstellen.

Let op: boekingen in een periode die buiten de hier aangegeven grens vallen worden automatisch in periode 14 geplaatst. Het pakket maakt hier altijd melding van.

Maand en eerste dag van eerste periode
Let op: u kunt deze velden alleen wijzigen bij het instellen van een nieuwe administratie. Als er journaalposten in de administratie zijn ingevoerd (handmatig of automatisch vanuit programma's als Verkooporders invoeren of het  Activa-register), dan kunt u deze velden niet meer wijzigen.

Halverwege het jaar beginnen met een administratie
Als u halverwege het jaar met een administratie begint, waarvan het boekjaar van 1 januari tot 1 januari moet lopen, dan hoeft u hier niets te wijzigen. U kunt de beginbalans invoeren in periode 0 (nul), en vervolgens beginnen met boeken in bijvoorbeeld periode 6.

Gebroken boekjaar
In het geval dat de administratie begint in een gebroken boekjaar, dan kunt u in deze velden de eerste maand en dag van de eerste periode invoeren. Wanneer het boekjaar bijvoorbeeld op 1 juli 2007 begint dan vult u hier bij maand Juli in en bij dag 1. Periode 2 van het gebroken boekjaar zal dan automatisch op 1 augustus beginnen. Deze instellingen blijven de gehele administratie geldig.  In volgende jaren zal het boekjaar telkens op de hier geselecteerde maand en dag beginnen.

Voorbeeld Gebroken boekjaar - aangifte per maand
De administratie met gebroken boekjaar begint op 1 november 2006. November is voor deze administratie dan financiële periode 1 van het jaar 2006. U dient nu eerst de administratie voor te bereiden op het gebroken boekjaar. In dit schermgedeelte stelt u het veld "Aantal periodes per jaar" in op "12", kiest u in het veld "Maand van eerste periode" voor "nov" en bij "Dag van eerste periode" vult u "1" in.

In het programma Boeken wordt periode 1 voorgesteld. U kunt in deze periode de boekingen van november 2006 invoeren.

Als u BTW-aangiftes gaat aanmaken met iMUIS, dan dient u eerst hier op te geven wanneer u voor het laatst op een andere manier definitief aangifte heeft gedaan. Kies in het veld "BTW-aangifte per" voor "Maand", vul in het veld "Jaar laatste definitieve BTW-aangifte" "2005" in en in het veld "Periode laatste definitieve BTW-aangifte" vult u "14" in. Vul ook de overige gegevens in, voor zover ze op uw situatie van toepassing zijn.

Dagboek beginbalans
Bij de jaaraansluiting worden de baten- en lastenrekeningen op 0,00 gezet en worden er automatisch journaalposten aangemaakt van de saldi van grootboekrekeningen met een code Activa of Passiva. Deze saldi fungeren als beginbalans van het nieuwe boekjaar. U kunt hier het nummer van het dagboek invoeren waarin deze journaalposten geplaatst moeten worden. Dit dagboek moet in de tabel Dagboek aanwezig zijn en als soort "Memoriaal beginbalans" hebben.
Rekening kredietbeperking
Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot het automatisch berekenen van kredietbeperking bij het boeken van verkoopfacturen, kunt u hier het rekeningnummer vastleggen, waarop de bedragen geboekt moeten worden. In de tabel Debiteuren kan per debiteur aangegeven worden of er kredietbeperking berekend moet worden. Wanneer u in het boekingsprogramma een totaal factuurbedrag van 100,00 invoert met een BTW-percentage van 19 % en berekening van 2% kredietbeperking bij de debiteur, dan wordt de post als volgt verwerkt:
Debiteur (sub + grootboek) 119,00
Aan omzet (tegenrekening) 98,04
Aan af te dragen BTW 19,00
Aan berekende kredietbeperking 1,96

Er is in dit voorbeeld uitgegaan van het feit dat het totale bedrag van de factuur (inclusief BTW) bij de debiteur ingevoerd is. U kunt dit ook exclusief doen, waardoor er een iets andere berekening tot stand zou komen. Zodra er een bedrag op de rekening kredietbeperking geboekt is, kunt u het rekeningnummer niet meer wijzigen in de basisgegevens.

De bedragen die op de rekening geboekt worden, kunnen uitsluitend tot stand komen bij het opboeken van facturen en creditfacturen. Als de kredietbeperking afgetrokken wordt bij de betaling, dan wordt deze naar de "rekening afgeboekte kredietbeperking" geboekt.

Geen gebruik maken van kredietbeperking
Als u geen gebruik maakt van kredietbeperking dan kunt u in dit veld een tussenrekening opgeven. Deze rekening zal dan verder niet gebruikt worden, maar het opgeven van een rekening zorgt er wel voor dat u geen meldingen over een ontbrekende rekening kredietbeperking krijgt. Tevens dient u in onderstaande onderdelen van het pakket de kredietbeperkingsmogelijkheden niet te activeren:

 • Betalingsconditie zonder kredietbeperking
  Laat het veld Percentage kredietbeperking leeg als u betalingscondities aanmaakt of wijzigt.
Rekening afgeboekte kredietbeperking
Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot het automatisch berekenen van kredietbeperking bij het boeken van inkoopfacturen, kunt u hier het rekeningnummer vastleggen, waarop de bedragen geboekt moeten worden. In de tabel Crediteuren kan per crediteur aangegeven worden of er kredietbeperking berekend moet worden. Wanneer u in het boekingsprogramma een totaal factuurbedrag van -100,00 invoert met een BTW-percentage van 19 % en berekening van 2% kredietbeperking bij de crediteur, dan wordt de post als volgt verwerkt:

 

Crediteur (sub + grootboek) 119,00
Aan omzet (tegenrekening) 98,04
Aan af te dragen BTW 19,00
Aan berekende kredietbeperking 1,96

Er is in dit voorbeeld uitgegaan van het feit dat het totale bedrag van de factuur (inclusief BTW) bij de crediteur ingevoerd is. U kunt dit ook exclusief doen, waardoor er een iets andere berekening tot stand zou komen. Zodra er een bedrag op de rekening kredietbeperking geboekt is, kunt u het rekeningnummer niet meer wijzigen in de basisgegevens.

De bedragen die op de rekening geboekt worden, kunnen uitsluitend tot stand komen bij het opboeken van facturen en creditfacturen. Als de kredietbeperking afgetrokken wordt bij de betaling, dan wordt deze naar de "rekening afgeboekte kredietbeperking" geboekt.

Geen gebruik maken van kredietbeperking
Als u geen gebruik maakt van kredietbeperking dan kunt u in dit veld een tussenrekening opgeven. Deze rekening zal dan verder niet gebruikt worden, maar het opgeven van een rekening zorgt er wel voor dat u geen meldingen over een ontbrekende rekening kredietbeperking krijgt. Tevens dient u in onderstaande onderdelen van het pakket de kredietbeperkingsmogelijkheden niet te activeren:

 • Betalingsconditie zonder kredietbeperking
  Laat het veld Percentage kredietbeperking leeg als u betalingscondities aanmaakt of wijzigt.
Resultaatrekening
Bij de jaaraansluiting worden de totalen van de balansrekeningen (codes Activa en Passiva) naar het nieuwe jaar overgeboekt. De balanstotalen zijn echter niet in evenwicht zolang het saldo van de winst of het verlies niet verwerkt is in een balansrekening (bijvoorbeeld Algemene reserve of Eigen vermogen). De grootboekrekening die u hier invoert, wordt gebruikt om het onverdeelde resultaat weg te schrijven. Later kan dit saldo overgeboekt worden naar de betreffende rekening(en). De rekening moet aangemaakt worden in de tabel Grootboek met de code Activa of Passiva. Aangebrachte correcties in een boekjaar die een wijziging van het resultaat tot gevolg hebben, zullen bij het uitvoeren van het onderdeel Jaaraansluiting verwerkt worden en het verschil wordt opnieuw naar de hier ingevoerd rekening geboekt.
Onverdeeld resultaat vorig boekjaar
Tijdens de jaaraansluiting wordt, indien deze rekening is ingevuld, het onverdeelde resultaat voor het aan te sluiten jaar weggeboekt naar deze grootboekrekening.
Deze rekening moet bestaan en in dit veld ingevuld zijn voordat u de jaaraansluiting draait.
Splitsingsrekening facturen
Dit veld kan niet gewijzigd worden als er geboekt is op de splitsrekening
 • Kies hier de grootboekrekening die in de administratie als standaard splitsrekening gebruikt gaat worden. De splitsrekening moet een code Activa of Passiva hebben en mag geen financiële rekening zijn.
 • Gebruik in het Boekingsprogramma
  De splitsrekening wordt in het veld Tegenrekening in het Boekingsprogramma gebruikt. Er zal boven in het scherm een telling meelopen tijdens het uitsplitsen. De tegenrekening fungeert als tussenrekening tot de uitsplitsing voltooid is. De splitsing zal pas voltooid zijn als de telling op nul uitkomt. Dit houdt in dat het totaalbedrag van de uitsplitsing overeenstemt met het factuurbedrag of de factuurbedragen.
 • Voorbeeld: Splitsen van een factuur
Automatische boekingsregels direct verwerken
Let op: als deze optie is uitgevinkt , dan worden automatisch gegenereerde journaalposten niet verwerkt in de financiële administratie.

Bepaalde programma's en rapporten kunnen automatisch journaalposten genereren. Voorbeelden van dergelijke programma's zijn "BTW-aangifte" (voor het gladboeken) en Activa-register. Ook tijdens de facturatie van orders worden er journaalposten gegenereerd.

 • Vink deze optie aan om alle automatisch gegenereerde journaalposten direct in de financiële administratie te verwerken.
 • Vink deze optie uit om alle automatisch gegenereerde journaalposten in de betreffende onverwerkte tabel op te slaan. De journaalposten dienen dan in het pakket iMUIS - programma Tabellen - [tabelnaam] - menu Beeld - optie Onverwerkte ... verwerkt te worden in de financiële administratie. Raadpleeg hiertoe uw accountant of systeembeheerder.
Dagboek Rekening-courant
Vul hier alleen een dagboek in als deze administratie een "ontvangende" administratie is, waarin automatisch rekening courant boekingen worden gemaakt vanuit een hoofd- of maatschapadministratie.
Selecteer hier het dagboek dat u in deze administratie gaat gebruiken voor rekening courant boekingen. Het dagboek moet als soort "Memoriaal" hebben. Rekening-courantboekingen worden automatisch in dit dagboek geplaatst, als er in de hoofd- of maatschapadministratie geboekt wordt op de grootboekrekening "Rekening Courant".

Let op: Om het overzicht in uw administratie te bewaren adviseren wij om voor rekening-courant boekingen een nieuw dagboek aan te maken.

>>> Rekening courant stap-voor-stap

Dagboek voorafgaande journaalposten
 • Dagboek Voorafgaande journaalposten
  Selecteer hier het dagboek dat u in deze administratie gaat gebruiken voor doorgeboekte voorafgaande journaalposten.
  Het dagboek moet als soort "Memoriaal" hebben.

  Let op: er mogen in dit dagboek geen boekingen gedaan zijn. Om het overzicht in uw administratie te bewaren adviseren wij om voor voorafgaande journaalposten een nieuw dagboek aan te maken.

Omschrijving boekingsregel altijd in hoofdletters
Vink deze optie aan om de omschrijving in de boekingsregel altijd in hoofdletters weer te geven en af te drukken.
Vink deze optie uit om de omschrijving weer te geven en af te drukken zoals deze ingevoerd is.

Automatisch omschrijving en boekstuk in boekingsregel
 • Vink deze optie aan om in het boekingsprogramma automatisch een omschrijving van de boekingsregel te genereren als de gebruiker het veld Omschrijving niet invult. Het factuurnummer uit de kolom Factuur wordt dan automatisch overgenomen in de kolom Boekstuk. De zoeksleutel van de debiteur, crediteur of grootboekrekening uit het veld "Grb/D/C" wordt dan automatisch in de omschrijving ingevuld.
 • Vink deze optie uit om de gebruiker te verplichten zelf een omschrijving in te voeren. Als de omschrijving leeg gelaten wordt volgt er een melding en kan de regel niet opgeslagen worden.
Budgetcontrole bij boeken
Deze optie is beschikbaar als de module Budgetten geregistreerd is
Vink deze optie aan wanneer u in het Boekingsprogramma een melding wilt krijgen wanneer het budget van een grootboekrekening met APBL-code L (Lasten) overschreden wordt.
Vink deze optie uit om geen budget waarschuwingen te tonen.

Verslaglegging gebruiken
Deze optie is niet toegankelijk als de optie "Verslaglegging gebruiken" in de Basisinrichting van de administratie op "Nee" staat.
Deze optie schakelt de "verslagleggingvelden" van de tabel Grootboek aan en uit

De verslaglegging is een verlengstuk van de grootboekadministratie waarmee het mogelijk wordt financiële overzichten op een andere wijze te presenteren en groeperen. Als deze instelling actief is, bent u verplicht aan elke grootboekrekening een verslagleggingrekening te koppelen. Maakt u geen gebruik van de verslaglegging, dan is het raadzaam de instelling uit te zetten. Als u de verslaglegging in een later stadium toch wilt activeren, dan zult u eerst alle grootboekrekeningen moeten koppelen aan een verslagleggingrekening. Zonder een volledige koppeling tussen grootboek en verslaglegging zal het pakket de melding geven dat er grootboekrekeningen zonder verslagleggingrekeningen aanwezig zijn. 
BTW gebruiken
Deze optie is niet beschikbaar in een Profieladministratie
Deze optie staat standaard aan.
 • BTW administratie
  Als er in de administratie openstaande verkooporders, declaraties, inkooporders of offertes aanwezig zijn kunt u deze optie niet wijzigen
  Antwoord 'Ja' indien uw onderneming BTW-plichtig is. U krijgt de beschikking over BTW-codes, BTW rapportage en BTW-aangifte programma's.
  Lees hier meer over een administratie met BTW

  Antwoord 'Nee' als u uw onderneming geen BTW hoeft af te dragen. De BTW betreffende invoervelden en de BTW programma's zullen niet langer zichtbaar zijn in het pakket.
  Lees hier meer over een administratie zonder BTW

Kostenplaats/kostendrager gebruiken
Deze optie is niet beschikbaar als in iMUIS op de server de module Profieladministratie is geregistreerd
Het gebruik van Kostenplaatsen/kostendragers wordt in dat geval door de accountant op de server ingesteld

Vink deze optie aan om in deze administratie met kostenplaatsen en kostendragers te werken.
Vink deze optie uit om niet met kostenplaatsen en kostendragers te werken. Eventueel aanwezige kostenplaatsen en kostendragers waar niet op geboekt is worden verwijderd uit de administratie.
eFactuur
 • Deze instellingen voor eFactuur staan ook in het scherm Instellingen van Factuur2KING 3.0 Inkoopfacturen.
  eFacturen die onderstaande grenzen overschrijden worden voorzien van een waarschuwing in de kolom Bijzonderheden in het programma Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen.
Maximum afwijkend percentage van gemiddeld factuurbedrag
In de tabel Crediteur kunnen de grenzen van factuurbedragen per crediteur ingesteld worden. Valt het factuurbedrag buiten deze grenzen dan wordt er een waarschuwing getoond bij de eFactuur in het programma Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen.
Hier kunt u een percentage aangeven waarmee de opgegeven grenzen overschreden mogen worden. Standaard staat hier een percentage van vijf procent.
Waarschuwen bij factuurbedrag boven
Bij eFacturen hoger dan het hier ingevulde bedrag wordt er een waarschuwing getoond bij de eFactuur in de kolom Bijzonderheden van het programma Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen. Standaard staat hier het getal duizend. U kunt deze waarde desgewenst aanpassen.
Waarschuwen bij facturen ouder dan (dagen)
Met de factuurdatum van de eFactuur wordt de ouderdom van de factuur bepaald. Als de factuur ouder is dan hier wordt opgegeven, wordt er een waarschuwing getoond bij de eFactuur in de kolom Bijzonderheden van het programma Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen. Standaard staat hier een aantal van negentig dagen. U kunt deze waarde desgewenst aanpassen.
Creditnota's deels herkend
Vink deze optie aan om creditnota's automatisch altijd op "Deels herkend" te zetten. Een creditnota kan daardoor nooit direct verwerkt worden, maar moet altijd worden geopend in het programma Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen.
Vink deze optie uit om creditnota's niet automatisch op Deels herkend te zetten.
Fiatteren inkoopboekingen
 • Fiatteren inkoopboekingen behoort tot de module Bankieren
  Gebruik Fiatteren inkoopboekingen om een extra controle op inkoopboekingen te hanteren. Na activering dient iedere in aanmerking komende inkoopboeking gefiatteerd te worden voordat de bovenliggende factuur betaalbaar gesteld kan worden in Betalingen uitschrijven.
Fiatteren inkoopboekingen gebruiken
Vink deze optie aan om in deze administratie gebruik te maken van het fiatteren van inkoopboekingen. De programma's Fiatteren inkoopboekingen en Fiatteren inkoopboekingen dashboard komen beschikbaar voor gebruikers die daar rechten toe hebben.
Vink deze optie uit om om in deze administratie geen gebruik te maken van het fiatteren van inkoopboekingen. Alle onderdelen van Fiatteren inkoopboekingen blijven verborgen voor de gebruikers van deze administratie.
Fiatteren inkoopboekingen alleen voor mutaties in inkoop dagboeken
Vink deze optie aan om alleen inkoopboekingen die in een dagboek met [Soort = Inkoop] zijn ingevoerd te kunnen fiatteren.
Vink deze optie uit om alle inkoopboekingen te fiatteren, ongeacht in welk dagboek ze zijn ingevoerd.
Grenzen
Minimum-Maximum jaar
Hier geeft u de grenzen aan tussen welke jaren u journaalposten in kunt voeren. Standaard staan deze waarden op 1980 en 2049. Als u deze velden wijzigt om de jaren waarin geboekt kan worden te vergroten of te verkleinen, dan zal iMUIS controleren of de waardes tussen het eerst gebruikte boekjaar en het laatst gebruikte boekjaar liggen. Het eerste en laatste gebruikte boekjaar worden bepaald door de datum van de ingevoerde boekingsregels in iMUIS (zie hieronder bij de velden Eerste en laatste gebruikte boekjaar).
Onder- en bovengrens grootboek
Om in het Boekingsprogramma een onderscheid te kunnen maken tussen grootboekrekeningen, debiteuren en crediteuren, krijgt elk van de categorieën een reeks nummers toegewezen. Dit gebeurt door het vastleggen van de boven- en ondergrenzen waartussen de drie categorieën zich bevinden. Stel dat u hier invoert dat de bovengrens van de grootboeknummers 9999 is, dan zal het programma herkennen dat een nummer, dat zich onder deze grens bevindt, tot de categorie grootboekrekeningen behoort. De rekeningnummers van het grootboek mogen maximaal acht cijfers groot zijn en de grenzen kunnen niet meer gewijzigd worden als er boekingen in het Boekingsprogramma verricht zijn.

Maximaal 8-cijferig
In het pakket kan er maximaal een 8-cijferig grootboekrekeningschema ingevoerd worden. Indien u gebruik wilt maken van een 8-cijferig rekeningschema, dient u rekening te houden met uw debiteuren en crediteuren grenzen. Aan de debiteur en crediteur grenzen zit ook een 8 cijferige code. De grenzen van het grootboekrekeningschema en debiteuren, crediteuren (en prospects) mogen elkaar niet overlappen.

Onder- en bovengrens financiële rekeningen
Vul hier de onder- en bovengrens in van de financiële rekeningen in uw administratie. financiële rekeningen vallen in categorie 1 van het rekeningschema. Bij een vier cijferig rekeningschema kunt u hier dan 1000 tot en met 1999 invullen.

Voorbeelden van financiële rekeningen zijn kas-, bank- en tweede bankrekeningen, sluitrekeningen van de subadministratie en BTW-rekeningen.  Wanneer u uw rekeningschema anders indeelt dan het rekeningschema dat standaard met het pakket wordt geleverd, zorg er dan voor dat de kas-, bank- en tweede bankrekeningen, sluitrekeningen van de subadministratie en BTW-rekeningen binnen de door u gekozen financiële grenzen vallen. Tussen deze grenzen behoren geen tussenrekeningen te staan.

Het pakket gebruikt de hier ingestelde grenzen om controles uit te voeren voor het gebruik van bepaalde grootboekrekeningen. Bijvoorbeeld in een kas of bank dagboek kunt u alleen een financiële grootboekrekening als vaste tegenrekening van het dagboek koppelen.

Als de rekening en tegenrekening in de categorie financiële rekeningen vallen, kan de BTW-code niet worden ingevuld. Zo kunt u nooit bij een betaling van een debiteur BTW berekenen, omdat de tegenrekening waarschijnlijk een kas of bank grootboekrekening is.

Bovengrens activa en passiva rekeningen
Vul hier de bovengrens in van de activa en passiva rekeningen (de balansrekeningen). Bij een vier cijferig rekeningschema kunt u hier 3999 invullen.
het pakket gebruikt de hier ingestelde grens om controles uit te voeren, bijvoorbeeld in Informatie - Financieel - Grootboek, of bij het aanmaken van nieuwe grootboekrekeningen.
Onder- en bovengrens kostenrekeningen
De rekeningen die ingevoerd moeten worden bij de velden "Ondergrens kostenrekeningen en "Bovengrens kostenrekeningen" geven de grenzen aan waartussen de grootboekrekeningen van de kosten (autokosten, huisvestingskosten en dergelijke) zich bevinden. Deze grenzen worden in diverse overzichten gebruikt om percentages te berekenen van de afzonderlijke bedragen ten opzichte van de totalen. Er valt hierbij te denken aan de verhouding tussen de kosten en de behaalde omzet, uitgedrukt in een percentage van de totale kosten. Het programma zal dan het saldo van alle grootboekrekeningen, die tussen de hier vastgelegde grenzen van de kosten liggen, berekenen en de uitkomst hiervan beschouwen als de totale kosten. Het verdient daarom aanbeveling het rekeningschema zo aan te maken, dat er een aaneensluitende opbouw zit in de diverse soorten rekeningen.
Onder- en bovengrens omzetrekeningen
De rekeningen die ingevoerd moeten worden bij de velden "Ondergrens omzetrekeningen" en "Bovengrens omzetrekeningen" geven de grenzen aan waartussen de grootboekrekeningen van de omzet zich bevinden. Deze grenzen worden in rapporten als "Activa/passiva winst/verlies" gebruikt om percentages te berekenen van afzonderlijke bedragen ten opzichte van de totale omzet. Het programma zal dan het saldo van alle grootboekrekeningen, die tussen de hier vastgelegde grenzen van de omzet liggen, berekenen en de uitkomst hiervan beschouwen als de totale omzet. Het verdient daarom aanbeveling het rekeningschema zo aan te maken, dat er een aaneensluitende opbouw zit in de diverse soorten rekeningen.
Onder- en bovengrens kostprijsrekeningen
De rekeningen die ingevoerd moeten worden bij de velden "Ondergrens kostprijsrekeningen" en "Bovengrens kostprijsrekeningen" geven de grenzen aan waartussen de grootboekrekeningen van de kostprijs zich bevinden. Deze grenzen worden in diverse overzichten gebruikt om percentages te berekenen van de afzonderlijke bedragen ten opzichte van de totalen. Er valt hierbij te denken aan de verhouding tussen de kostprijzen van de verkochte artikelen en de behaalde omzet, uitgedrukt in een percentage van de totale kostprijs. Het programma zal dan het saldo van alle grootboekrekeningen, die tussen de hier vastgelegde grenzen van de kostprijs liggen, berekenen en de uitkomst hiervan beschouwen als de totale kostprijs. Het verdient daarom aanbeveling het rekeningschema zo aan te maken, dat er een aaneensluitende opbouw zit in de diverse soorten rekeningen.
Debiteuren
Onder- en bovengrens debiteuren
De grenzen van de debiteurnummers mogen de grootboeknummers, crediteurnummers en prospect nummers niet overlappen. De debiteurnummers mogen maximaal acht cijfers lang zijn en de grenzen kunnen niet meer gewijzigd worden als er een boeking plaatsgevonden heeft op een debiteurnummer. 
Debiteurentermijn 1e, 2e en 3e groep
Het is mogelijk om overzichten van de openstaande posten van debiteuren en crediteuren in termijnen in te delen. Aan de hand van de factuurdatum en de systeemdatum (datum waarop het overzicht van de openstaande posten uitgedraaid wordt) wordt berekend hoeveel dagen een factuur open staat en op het overzicht zullen de openstaande posten vervolgens naar ouderdom gegroepeerd worden. U kunt zelf bepalen hoe de indeling van de termijnen verloopt door in dit veld en de twee hier opvolgende velden het aantal dagen per termijn op te geven.

De hier ingestelde debiteurentermijnen kunt u in de debiteur informatie gebruiken om een selectie te maken van openstaande posten die binnen de gestelde termijn vallen.

Op het rapport Debiteuren openstaande posten wordt de ouderdomstermijn per openstaande post aangegeven.

Op het financieel dashboard wordt de verhouding tussen de termijngroepen weergegeven in een grafiek.

Aantal dagen tussen de aanmaningen per debiteur

Vul hier het aantal dagen in dat het pakket moet wachten voor de volgende aanmaning aan een debiteur kan worden gestuurd. Op het moment dat de aanmaning samengesteld wordt controleert het pakket de waarde in dit veld en zal geen aanmaning aanmaken als het korter geleden is dat er een aanmaning voor de debiteur gemaakt is.

Toegelicht
De waarde in het veld "Datum laatste aanmaning" van de debiteur wordt gebruikt om te bepalen of de volgende aanmaning voor de debiteur afgedrukt mag worden.

Aanmaning versturen bij een minimum vervallen openstaande posten saldo van
Vul hier een bedrag in als u, bij openstaande posten per debiteur beneden dat bedrag, geen aanmaning wilt versturen naar de debiteuren. Op het moment dat de aanmaning samengesteld wordt controleert het pakket de waarde in dit veld en zal geen aanmaning aanmaken als het openstaande posten saldo van een debiteur lager is dan dit bedrag.
Rekening betalingsverschillen debiteuren
Valt het restant van een openstaande post binnen de grenzen van de toegestane afwijking, die u in de velden "Betalingsverschil debiteuren maximaal percentage" en/of "Betalingsverschil debiteuren maximaal bedrag" hieronder vastgelegd heeft, dan zal het automatisch weggeboekt worden naar de verschillenrekening die u hier invoert. De verschillenrekening moet aanwezig zijn in de tabel Grootboek. Om de verwerking van betalingsverschillen te verduidelijken, volgt onderstaand een voorbeeld met de volgende gegevens:

Totale factuurbedrag: 1.000,00
Ontvangen van debiteur: 990,00
Betalingsverschil percentage: 2%
Betalingsverschil max. bedrag: 15,00

Het toegestane betalingsverschil is 2% van 1.000,00, wat een bedrag van 20,00 oplevert. Bij het maximale bedrag heeft u echter ingevoerd dat de afwijking maximaal 15,00 mag bedragen. Het werkelijke betalingsverschil (10,00) valt binnen beide grenzen en zal dus afgeboekt worden. Het programma maakt hier de volgende journaalpost van:

Bank 990,00
Betalingsverschillen 10,00
Aan debiteur (sub + grootboek) 1.000,00

Zou het maximale bedrag bijvoorbeeld 5,00 geweest zijn, dan was het restant niet afgeboekt en was het resterende bedrag als openstaande post blijven staan.
Betalingsverschil debiteuren maximaal percentage
Om kleine verschillen tussen openstaande posten en betaalde bedragen rechtstreeks weg te laten boeken, kunt u in deze kolom een toegestaan afwijkingspercentage ten opzichte van het totale factuurbedrag vastleggen, eventueel gekoppeld aan een maximum bedrag. Als u een betaling van een factuur verwerkt in het boekingsprogramma en het restant van de openstaande post valt binnen de grenzen van de toegestane afwijking, dan zal het automatisch weggeboekt worden naar de rekening die u bij "Rekening betalingsverschillen debiteuren" op kunt geven.

Gevolgen voor betalingsconditie
Het percentage Betalingsverschil dat vastgelegd wordt in een betalingsconditie moet dit percentage niet overschrijden, omdat het pakket dan het hier ingevoerde percentage zal gebruiken. Maak het percentage in dit veld hoog genoeg, zodat het betalingsverschil altijd automatisch afgeboekt kan worden.

Betalingsverschil debiteuren maximaal bedrag
Door in deze kolom een maximaal bedrag op te geven, kunt u het afboeken van betalingsverschillen limiteren. Als u in het voorgaande veld bijvoorbeeld 2% ingevoerd heeft, zal het programma 2% van het totale factuurbedrag accepteren als toegestane afwijking. De hoogte van de factuurbedragen kan daarbij echter ook een rol van betekenis spelen, omdat 2% van 150,00 nu eenmaal een lager bedrag oplevert dan 2% van 10.000,00.

Gevolgen voor betalingsconditie
Het percentage Betalingsverschil dat vastgelegd wordt in een betalingsconditie kan er voor zorgen dat dit bedrag overschreden wordt. het pakket zal dan het hier ingevoerde bedrag zal gebruiken. Maak het bedrag in dit veld hoog genoeg, zodat het betalingsverschil altijd automatisch afgeboekt kan worden.

Eerste vrije debiteurnummer
In de tabel Debiteur kunt u de nummers van debiteuren automatisch laten opnummeren. Kent u geen nummer toe aan een debiteur, dan zal het pakket zelf het eerste vrije nummer toekennen. Het voordeel hiervan is, dat u niet bij hoeft te houden welke nummers reeds in gebruik zijn. Bij het automatisch toekennen van nummers zijn er twee criteria waarmee het programma rekening houdt. Dit zijn:

1 Onder- en bovengrens van de debiteuren in de tabel Basis Financieel
2 Het debiteurnummer dat u in dit veld invoert

Zonder debiteurnummer zal het programma de ondergrens van de debiteuren als maatstaf aanhouden en vervolgens verder gaan tellen. Heeft u een debiteurnummer ingevuld, dan zal dit nummer als ondergrens beschouwd worden en zal het programma het eerste vrije nummer toekennen, dat volgt op het ingevoerde debiteurnummer.
Nieuw gebruikte grootboekrekening aan voorkeurlijst debiteur toevoegen
Let op: voorkeurstegenrekeningen worden alleen automatisch toegevoegd aan debiteuren of crediteuren, waaraan eerst handmatig een voorkeurstegenrekening is toegevoegd
Vink deze optie aan om per debiteur een voorkeurlijst van tegenrekeningen aan te kunnen leggen in de tabel Debiteur Voorkeurstegenrekening. Met behulp van de voorkeurlijst kan de invoer van boekingen vereenvoudigd worden, omdat de juiste rekeningen voor de debiteur daarmee direct voorhanden zijn in het Boekingsprogramma.
Waarschuwen bij dubbele debiteur factuurnummers
Vink deze optie aan om een waarschuwing te tonen als u een factuurnummer invoert, dat reeds in gebruik is bij een andere debiteur.
Vink deze optie uit om geen waarschuwing te tonen bij dubbele factuurnummers.
Aanmaningen opnemen in digitaal dossier
Deze optie is alleen beschikbaar als de module Digitaal dossier geregistreerd is
Vink deze optie aan om aanmaningen automatisch op te nemen in het Digitaal dossier van de debiteur. Na het maken van een aanmaning kunt u de digitale versie van de aanmaning altijd oproepen door bij de openstaande (of inmiddels betaalde) post op de knop [Documenten] te drukken.
Vink deze optie uit om aanmaningen niet automatisch op te nemen in het Digitaal dossier.
Dagboek t.b.v. afboeken openstaande posten
Selecteer het dagboek waarin openstaande posten afgeboekt worden als als in Debiteur informatie de optie Afboeken voor geselecteerde regels wordt uitgevoerd.
> Zie verder Debiteur informatie
Grootboek t.b.v. afboeken openstaande posten
Selecteer de grootboekrekening waarop openstaande posten afgeboekt worden als in Debiteur informatie de optie Afboeken voor geselecteerde regels wordt uitgevoerd.
> Zie verder Debiteur informatie
Dagboek pin betalingen
Selecteer het dagboek waarin openstaande posten als pin betaling geboekt kunnen worden. De openstaande posten kunnen in het programma Debiteur informatie afgeboekt worden als het pin betalingen betreft.
> Zie verder Debiteur informatie
Incassant-id

Vul hier het incassant-id in dat u van uw bank heeft gekregen c.q. dat u bij uw bank kunt opvragen. Het incassant-id moet ingevuld zijn om geldige incasso opdrachten met iMUIS aan te maken.

Toelichting
Een bedrijf krijgt van één van zijn banken een incassant id, waarbij deze bank de laatste 4 posities van het incassant id bepaalt. Dit incassant id gebruikt een bedrijf vervolgens ook bij eventuele andere banken. Een bedrijf (juridische entiteit) heeft dus altijd één incassant id. Het incassant-ID is in Nederland gebaseerd op uw Kamer van Koophandel (KvK)-nummer en de landencode.
Debiteur vrije velden
Debiteur Vrije velden 1 t/m 5
Vrije velden voor debiteuren kunnen gebruikt worden om verschillende gegevens in op te slaan, waarvoor in het pakket (nog) geen standaard veld voorhanden is. Per administratie kunnen de termen bij de velden worden aangepast.

Hier vult u per vrij veld een zoeksleutel en een omschrijving in. Deze worden gebruikt om de vrije velden in de tabel Debiteur en op de verzendbon en orderbevestiging / factuur  weer te geven. Als u bijvoorbeeld het kenteken van een auto vast wilt leggen, dan kunt u in de omschrijving van een vrij veld invullen "Kenteken". In de tabel Debiteur wordt dan het veld "Kenteken" getoond.

debiteur blokkeren
Blokkeren handmatige invoer debiteuren
Vink deze optie aan om handmatige invoer van debiteuren in het pakket onmogelijk te maken. Debiteuren kunnen dan wel geraadpleegd en gebruikt worden in het pakket, maar niet aangemaakt of gewijzigd. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken in gevallen waar het pakket is gekoppeld aan een ander softwarepakket waarin de debiteuren worden ingevoerd.
Blokkeren handmatige invoer contactpersonen debiteuren
Vink deze optie aan om handmatige invoer van contactpersonen bij debiteuren in het pakket onmogelijk te maken. Contactpersonen kunnen dan wel geraadpleegd en gebruikt worden in het pakket, maar niet aangemaakt of gewijzigd. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken in gevallen waar het pakket is gekoppeld aan een ander softwarepakket waarin de contactpersonen worden ingevoerd.
Bij aanmaken nieuwe debiteur deze blokkeren

Vink deze optie aan om een nieuw ingevoerde debiteur direct te blokkeren. Geblokkeerde records worden standaard niet getoond in keuzevensters.

Voorbeeld: Nieuwe relaties kunnen worden vastgelegd, maar dienen nog aangevuld te worden. Dit aanvullen gebeurt door een andere medewerker. De nieuwe relaties of artikel/werksoorten dienen eerst geblokkeerd te zijn en worden na aanvulling vrijgegeven (door de blokkering handmatig op te heffen op de relatie zelf).

Crediteuren
Onder- en bovengrens crediteuren
De grenzen van de crediteurnummers mogen de grootboekrekeningnummers, debiteurnummers en prospect nummers niet overlappen. De crediteurnummers mogen maximaal acht cijfers lang zijn en de grenzen kunnen niet meer gewijzigd worden als er een boeking plaatsgevonden heeft op een crediteurnummer. 
Crediteurentermijn 1e, 2e en 3e groep
Het is mogelijk om overzichten van de openstaande posten van debiteuren en crediteuren in termijnen in te delen. Aan de hand van de factuurdatum en de systeemdatum (datum waarop het overzicht van de openstaande posten uitgedraaid wordt) wordt berekend hoeveel dagen een factuur open staat en op het overzicht zullen de openstaande posten vervolgens naar ouderdom gegroepeerd worden. U kunt zelf bepalen hoe de indeling van de termijnen verloopt door in dit veld en de twee hier opvolgende velden het aantal dagen per termijn op te geven.

De hier ingestelde crediteurentermijnen kunt u in de crediteur informatie gebruiken om een selectie te maken van openstaande posten die binnen de gestelde termijn vallen.

Op het rapport Crediteuren openstaande posten wordt de ouderdomstermijn per openstaande post aangegeven.

Op het financieel dashboard wordt de verhouding tussen de termijngroepen weergegeven in een grafiek.

Rekening betalingsverschillen crediteuren
Valt het restant van een openstaande post binnen de grenzen van de toegestane afwijking, die u in de velden "Betalingsverschil crediteuren maximaal percentage" en/of "Betalingsverschil crediteuren maximaal bedrag" hieronder vastgelegd heeft,, dan zal het automatisch weggeboekt worden naar de rekening die u hier invoert. De verschillenrekening moet aanwezig zijn in de tabel Grootboek. Om de verwerking van betalingsverschillen te verduidelijken, volgt onderstaand een voorbeeld met de volgende gegevens:

Totale factuurbedrag: 1.000,00
Betaald aan crediteur: 990,00
Betalingsverschil percentage: 2%
Betalingsverschil max. bedrag: 15,00

Het toegestane betalingsverschil is 2% van 1.000,00, wat een bedrag van 20,00 oplevert. Bij het maximale bedrag heeft u echter ingevoerd dat de afwijking maximaal 15,00 mag bedragen. Het werkelijke betalingsverschil (10,00) valt binnen beide grenzen en zal dus afgeboekt worden. Het programma maakt hier de volgende journaalpost van:

Bank 990,00
Betalingsverschillen 10,00
Aan crediteur (sub + grootboek) 1.000,00

Zou het maximale bedrag 5,00 geweest zijn, dan was het restant niet afgeboekt en was het resterende bedrag als openstaande post blijven staan.
Betalingsverschil crediteuren maximaal percentage
Om kleine verschillen tussen openstaande posten en betalingen aan crediteuren rechtstreeks weg te laten boeken, kunt u in deze kolom een toegestaan afwijkingspercentage ten opzichte van het totale factuurbedrag vastleggen. De verwerking hiervan is identiek aan die van de betalingsverschillen bij debiteuren, met uitzondering van het feit dat het verschil nu ten gunste van u geboekt zal worden.
Betalingsverschil crediteuren maximaal bedrag
Door in deze kolom een maximaal bedrag op te geven, kunt u het afboeken van betalingsverschillen limiteren. Als u in het voorgaande veld bijvoorbeeld 2% ingevoerd heeft, zal het programma 2% van het totale factuurbedrag accepteren als toegestane afwijking. De hoogte van de factuurbedragen kan daarbij echter ook een rol van betekenis spelen, omdat 2% van 150,00 nu eenmaal een lager bedrag oplevert dan 2% van 10.000,00.
Eerste vrije crediteurnummer
In de tabel Crediteur kunt u de nummers van crediteuren automatisch laten opnummeren. Kent u geen nummer toe aan een crediteur, dan zal het programma zelf het eerste vrije nummer toekennen. Het voordeel hiervan is, dat u niet bij hoeft te houden welke nummers reeds in gebruik zijn. Bij het automatisch toekennen van nummers zijn er twee criteria waarmee het programma rekening houdt. Dit zijn:

1 Onder- en bovengrens van de crediteuren in de tabel Basis financieel
2 Het crediteurennummer dat u in dit veld invoert

Zonder crediteurnummer zal het programma de ondergrens van de crediteuren als maatstaf aanhouden en vervolgens verder gaan tellen. Heeft u een crediteurnummer ingevuld, dan zal dit nummer als ondergrens beschouwd worden en zal het programma het eerste vrije nummer toekennen, dat volgt op het ingevoerd crediteurnummer. Het nummer dat u invoert, moet zich uiteraard wel tussen de grenzen bevinden, die u voor de crediteuren vastgelegd heeft.
Nieuw gebruikte grootboekrekening aan voorkeurlijst crediteur toevoegen

Let op: voorkeurstegenrekeningen worden alleen automatisch toegevoegd aan debiteuren of crediteuren, waaraan eerst handmatig een voorkeurstegenrekening is toegevoegd
Vink deze optie aan om per crediteur een voorkeurlijst van tegenrekeningen aan te kunnen leggen in de tabel Crediteur Voorkeurstegenrekening. Met behulp van de voorkeurlijst kan de invoer van boekingen vereenvoudigd worden, omdat de juiste rekeningen voor de crediteur daarmee direct voorhanden zijn in het Boekingsprogramma.

Deze optie kan ook in/uitgeschakeld worden in de Verwerkingsinstellingen van Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen.
Waarschuwen bij dubbele crediteur factuurnummers
Vink deze optie aan om een waarschuwing te tonen als u een factuurnummer invoert, dat reeds in gebruik is bij een andere crediteur.
Vink deze optie uit om geen waarschuwing te tonen bij dubbele factuurnummers.
Crediteur blokkeren
Blokkeren handmatige invoer crediteuren
Vink deze optie aan om handmatige invoer van crediteuren in het pakket onmogelijk te maken. Crediteuren kunnen dan wel geraadpleegd en gebruikt worden in het pakket, maar niet aangemaakt of gewijzigd. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken in gevallen waar het pakket is gekoppeld aan een ander softwarepakket waarin de crediteuren worden ingevoerd.
Blokkeren handmatige invoer contactpersonen crediteuren
Vink deze optie aan om handmatige invoer van contactpersonen bij crediteuren in het pakket onmogelijk te maken. Contactpersonen kunnen dan wel geraadpleegd en gebruikt worden in het pakket, maar niet aangemaakt of gewijzigd. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken in gevallen waar het pakket is gekoppeld aan een ander softwarepakket waarin de contactpersonen worden ingevoerd.
Bij aanmaken nieuwe crediteur deze blokkeren

Vink deze optie aan om een nieuw ingevoerde crediteur direct te blokkeren. Geblokkeerde records worden standaard niet getoond in keuzevensters.

Voorbeeld: Nieuwe relaties kunnen worden vastgelegd, maar dienen nog aangevuld te worden. Dit aanvullen gebeurt door een andere medewerker. De nieuwe relaties of artikel/werksoorten dienen eerst geblokkeerd te zijn en worden na aanvulling vrijgegeven (door de blokkering handmatig op te heffen op de relatie zelf).

Bankieren
Dit onderdeel behoort tot de module Bankieren
Gebruik maken van Fiatteren betalingen
Deze optie schakelt het veld 'Fiatteringsbevoegd bankieren tot' van de tabel Medewerker aan of uit
Deze optie schakelt de selectie op gefiatteerde posten in de rapporten Crediteur openstaande posten aan of uit
Schakel deze optie in om te werken met het fiatteren van betalingen. Een inkoopfactuur geboekt na inschakeling van deze optie wordt in eerste instantie geblokkeerd voor betaling. De post kan worden geselecteerd in het programma Betalingen uitschrijven, nadat deze is gefiatteerd in het programma Betalingen Fiatteren. Een voordeel is bijvoorbeeld, dat er eerst gecontroleerd kan worden of er ook daadwerkelijk een inkoopnota bestaat van de betreffende factuur. Facturen die reeds ingebracht zijn voor het inschakelen van deze optie, hebben de status "Gefiatteerd: JA".
Optie uitschakelen nadat er begonnen is met fiatteren
Het uitschakelen van deze optie heeft consequenties voor de manier waarop crediteur openstaande posten beschikbaar komen voor het uitschrijven van betalingen. Bij het uitschakelen komt er een melding, die voorkomt dat het fiatteren "per ongeluk" kan worden uitgeschakeld.
Consequenties van uitschakelen
Alle crediteur openstaande posten in de administratie krijgen automatisch de status "Gefiatteerd: JA". Alle crediteur openstaande posten worden voor alle medewerkers zichtbaar in het programma Betalingen Uitschrijven.
Mocht de optie op een later tijdstip weer worden ingeschakeld, dan geldt het fiatteren van betalingen alleen voor openstaande posten die vanaf dat moment nieuw worden ingevoerd. Bestaande openstaande posten hebben automatisch nog de status "Gefiatteerd: JA". Desgewenst kunnen deze posten handmatig op "Gefiatteerd: NEE" worden gezet in het programma Betalingen fiatteren.

Tussenrekening onverwerkte afschriften
Kies hier de grootboekrekening waarop onverwerkte afschriften geboekt kunnen worden.
In het programma Afschriften inlezen kan gekozen worden om de bedragen van onverwerkte afschriften alvast door te boeken naar de financiële administratie.
BTW aangifte
BTW Gladboeken
 • Kies Ja (bij definitieve aangifte) als in deze administratie de btw automatisch gladgeboekt moet worden als de btw aangifte definitief gemaakt wordt. De btw sluitrekeningen worden gladgeboekt naar de grootboekrekening die hieronder is opgegeven als "Grootboekrekening t.b.v. BTW gladboeken".
 • Kies Nee als de btw niet automatisch gladgeboekt moet worden. U dient de btw dan zelf handmatig glad te boeken, bijvoorbeeld aan het eind van het boekjaar.
BTW oninbare posten terug vorderen
 • Kies Ja als u oninbare posten van debiteuren automatisch wil laten verwerken in de btw aangifte.
 • Kies Nee als oninbare posten niet automatisch verwerkt moeten worden.
 • Toelichting
  Het is mogelijk om met het programma Btw aangifte van het pakket de eerder betaalde btw, van facturen die oninbaar zijn geworden, terug te vragen bij de Belastingdienst.
Dagboek t.b.v. BTW boekingen
Geef hier het dagboek op waarin de door de Btw-aangifte gegenereerde journaalposten worden geboekt. Dit moet een dagboek zijn met als soort: Memoriaal BTW-aangifte.
Grootboekrekening t.b.v. BTW gladboeken
Dit veld kan niet gewijzigd worden als bij "Dagboek" een dagboek met vaste tegenrekening gekozen is Geef de tegenrekening op waarop de door dit rapport gegenereerde journaalposten worden geboekt. De tegenrekening moet een financiële rekening zijn. De grenzen van de financiële rekeningen kunt u instellen in de tabel Basisgegevens Financieel - tabblad Grootboek. TIP : Gebruik eventueel per jaar een aparte tegenrekening, zodat u altijd het saldo van af te dragen of te vorderen BTW kunt zien.
Grootboekrekening voorziening dubieuze debiteuren
Kies hier de grootboekrekening waarop de facturen van "dubieuze debiteuren" geboekt zijn / kunnen worden.
Grootboekrekening omzet dubieuze debiteuren
Kies hier de grootboekrekening waarop de omzet van "dubieuze debiteuren" geboekt kan worden.
Datum begin kleineondernemersregeling
 • Vul hier de begindatum van de kleine ondernemers regeling in. Vanaf deze datum kan er geen btw meer berekend of ingevoerd worden in de administratie. De KOR kan ook ingesteld worden in de Basisinstellingen btw aangifte.
De KOR uitschakelen
 • De KOR kan alleen in de tabel Basis financieel uitgeschakeld worden. Maak de begin- en einddatum velden van de KOR leeg en sla de tabel Basis financieel op..
  Ga daartoe naar [menu - Grootboek - Tabellen - Basis financieel - onderdeel BTW aangifte - veld Datum begin kleineondernemersregeling]
Datum einde kleineondernemersregeling
De einddatum van de kleine ondernemers regeling ligt automatisch drie jaar na de begindatum (volgens de richtlijn van de Belastingdienst). De KOR kan ook ingesteld worden in de Basisinstellingen btw aangifte.
NB De KOR kan alleen in de tabel Basis financieel uitgeschakeld worden. Schoon daartoe de begin- en einddatum velden van de KOR.
Afstandsverkopen particulieren in EU via OneStopShop gebruiken
 • Vink deze optie aan om in de administratie de benodigde instellingen voor afstandsverkopen binnen EU te kunnen maken.
 • Vink deze optie uit om als in deze administratie afstandsverkopen binnen EU niet van toepassing zijn.
 • OneStopShop
  De OneStopShop is een term van de Belastingdienst. Via de OneStopShop gaat de Belastingdienst het mogelijk maken om de btw van afstandsverkopen aan te geven.

Stappenplan Afstandsverkopen binnen EU
Prospects
Dit onderdeel is beschikbaar als het gebruik van Prospects is geactiveerd in de basisinrichting
Onder- en bovengrens prospects
De prospect nummers mogen de grootboekrekeningnummers, debiteurnummers  en crediteurnummers niet overlappen. De prospect nummers mogen maximaal acht cijfers lang zijn.
Eerste vrije prospectnummer
In de tabel Prospects kunt u de nummers van prospects automatisch door het programma aan laten maken. Kent u geen nummer toe aan een prospect, dan zal het programma zelf het eerste vrije nummer toekennen. Het voordeel hiervan is, dat u niet bij hoeft te houden welke nummers reeds in gebruik zijn. Bij het automatisch toekennen van nummers zijn er twee criteria waarmee het programma rekening houdt. Dit zijn:

1 Onder- en bovengrens van de prospects in de tabel Basis financieel
2 Het prospectnummer dat u in dit veld invoert

Zonder prospectnummer zal het programma de ondergrens van de prospects als maatstaf aanhouden en vervolgens verder gaan tellen. Heeft u een prospectnummer ingevuld, dan zal dit nummer als ondergrens beschouwd worden en zal het programma het eerste vrije nummer toekennen, dat volgt op het ingevoerd prospectnummer. Het nummer dat u invoert, moet zich uiteraard wel tussen de grenzen bevinden, die u voor de prospects vastgelegd heeft.
Prospects blokkeren
Dit onderdeel is beschikbaar als het gebruik van Prospects is geactiveerd in de basisinrichting
Blokkeren handmatige invoer prospects
Vink deze optie aan om handmatige invoer van prospects in het pakket onmogelijk te maken. Prospects kunnen dan wel geraadpleegd en gebruikt worden in het pakket, maar niet aangemaakt of gewijzigd. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken in gevallen waar het pakket is gekoppeld aan een ander softwarepakket waarin de prospects worden ingevoerd.
Blokkeren handmatige invoer contactpersonen prospects
Vink deze optie aan om handmatige invoer van contactpersonen bij prospects in het pakket onmogelijk te maken. Contactpersonen kunnen dan wel geraadpleegd en gebruikt worden in het pakket, maar niet aangemaakt of gewijzigd. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken in gevallen waar het pakket is gekoppeld aan een ander softwarepakket waarin de contactpersonen worden ingevoerd.
Bij aanmaken nieuwe prospect deze blokkeren

Vink deze optie aan om een nieuw ingevoerde prospect direct te blokkeren. Geblokkeerde records worden standaard niet getoond in keuzevensters.

Voorbeeld: Nieuwe relaties kunnen worden vastgelegd, maar dienen nog aangevuld te worden. Dit aanvullen gebeurt door een andere medewerker. De nieuwe relaties of artikel/werksoorten dienen eerst geblokkeerd te zijn en worden na aanvulling vrijgegeven (door de blokkering handmatig op te heffen op de relatie zelf).

Vreemde valuta
 • Module valuta in uw abonnement
  Om in het pakket met valuta te kunnen werken dient de module Valuta onderdeel te zijn van uw abonnement.
Valuta dagkoersen gebruiken
Valuta dagkoersen wordt vaak gebruikt door firma's die met grote bedragen werken in buitenlandse valuta. Een valuta dagkoers is hierbij van groot belang.
 • Vink deze optie aan als u gebruik maakt van valuta dagkoersen. Vanaf dat moment gebruikt het pakket de koersen uit de tabel Valuta dagkoersen en negeert het pakket de koersen in de tabel Valuta.
  • Valuta koersen worden aangemaakt
   het pakket maakt automatisch valuta dagkoersen zonder begindatum aan. Voor elke valuta in de administratie wordt er een regel aangemaakt in de tabel Valuta dagkoersen. De reden is dat er een valuta dagkoers bekend moet zijn vóór de eerste valuta dagkoers met een Datum vanaf. iMUIS neemt de koers over uit de tabel Valuta. U kunt deze koers wijzigen in de Valuta dagkoers regel.
  • Dagkoersen invoeren
   Koerswijzigingen kunt u vervolgens per dag vastleggen in de tabel Valuta dagkoersen. Maak een nieuwe valuta dagkoers aan en vul de valuta, de koers en de datum vanaf in. Boekingen in de valuta op en na deze dag gebruiken de vastgelegde koers. Het is niet verplicht elke dag een valuta dagkoers in te voeren. Een koers kan op die manier een paar dagen geldig zijn.
  • Gebruik van valuta dagkoersen
   In het Boekingsprogramma en op bepaalde rapporten zullen de valuta dagkoersen gebruikt worden uit de tabel Valuta dagkoersen. Op rapporten die de valuta dagkoers kunnen instellen wordt een extra vraag op de vragendialoog getoond, waarin met de "Datum vanaf" de valuta koers voor deze afdruk van het rapport kan worden bepaald. De valuta dagkoersen kunnen op elk moment aangepast worden.
  • Rapportage
   De rapporten Deb/Cre historische mutaties (liggend) zijn alleen beschikbaar als deze optie aan staat
 • Vink deze optie uit om de koersen uit de tabel Valuta te gebruiken.
Kostenplaats/kostendrager
Kostenplaatsen automatisch opnummeren
Vink deze optie aan om gebruik te maken van het automatisch opnummeren tijdens het invoeren van nieuwe kostenplaatsen. Zie ook het volgende veld.
Eerste vrije kostenplaatsnummer
In de tabel Kostenplaats kunt u de nummers van kostenplaatsen automatisch door het pakket laten bepalen. Kent u geen nummer toe aan een kostenplaats, dan zal het programma zelf het eerste vrije nummer toekennen, dat volgt op het nummer dat u hier invult. Voor organisaties, die een aantal standaard kostenplaatsen hanteren in hun administratie, kunt u het eerste vrije kostenplaatsnummer in dit veld hoger maken dan de nummers van de standaard kostenplaatsen. Op die manier kan er nooit een nieuwe kostenplaats tussen de standaard kostenplaatsen terecht komen in rapportages en overzichten.
Voorkeurskostenplaats
Geef hier de standaard kostenplaats op. Deze wordt automatisch voorgesteld in invoerprogramma's als u aan een regel geen kostenplaats toekent.
Kostendragers automatisch opnummeren
Vink deze optie aan om gebruik te maken van het automatisch opnummeren tijdens het invoeren van nieuwe kostendragers. Zie ook het volgende veld.
Eerste vrije kostendragernummer
In de tabel Kostendrager kunt u de nummers van kostendrager automatisch door het programma aan laten maken. Kent u geen nummer toe aan een kostendrager, dan zal het programma zelf het eerste vrije nummer toekennen, dat volgt op het nummer dat u hier invult. Het voordeel hiervan is, dat u niet bij hoeft te houden welke nummers reeds in gebruik zijn.
Voor organisaties, die een aantal standaard kostendragers hanteren in hun administratie, kunt u het eerste vrije kostendragernummer in dit veld hoger maken dan de nummers van de standaard kostendragers. Op die manier kan er nooit een nieuwe kostendrager tussen de standaard kostendragers terecht komen in rapportages en overzichten.
Voorkeurskostendrager
Geef hier de standaard kostendrager op. Deze wordt automatisch voorgesteld in invoerprogramma's als u aan een regel geen kostendrager toekent.
Vertaling KPL, KDR in bedrijfsspecifieke termen
Kostenplaats zoeksleutel (Enkelvoud/Meervoud)
Op rapporten kunt u in het pakket de term kpl/kostenplaats vervangen door een door u op te geven naam. Verander de naam in dit veld om deze op de rapporten af te drukken.
Voorbeeld: bij een rederij heet een kostenplaats "sch" (van schip), maar bij andere bedrijven heet een kostenplaats "afd" (van afdeling).

Het onderscheid tussen enkelvoud en meervoud is van belang voor rapporten, waarop kostenplaatsen worden afgedrukt.

Kostenplaats omschrijving (Enkelvoud/Meervoud)
Uitgebreide omschrijving van de kostenplaats zoeksleutel. Deze omschrijving is te vervangen door een woord van uw keuze.
Voorbeeld: bij een rederij heet een kostenplaats "schip", maar bij andere bedrijven heet een kostenplaats "afdeling". De omschrijving die u hier invoert zal zichtbaar worden in het menu van het programma Tabellen. Toets [F5] om het menu te verversen.

Het onderscheid tussen enkelvoud en meervoud is van belang voor rapporten, waarop kostenplaatsen worden afgedrukt.

Kostendrager zoeksleutel (Enkelvoud/Meervoud)
Op rapporten kunt u in het pakket de term kdr/kostendrager vervangen door een door u op te geven naam. Verander de naam in dit veld om deze op de rapporten af te drukken.
Voorbeeld: bij een accountant kan een kostendrager "ves" (van vestiging) zijn, terwijl bij een aannemer de kostendrager "prj" (van project) genoemd wordt.

Het onderscheid tussen enkelvoud en meervoud is van belang voor rapporten, waarop kostendragers worden afgedrukt.

Kostendrager omschrijving (Enkelvoud/Meervoud)
Uitgebreide omschrijving van de kostendrager zoeksleutel. Deze omschrijving is te vervangen door een woord van uw keuze.
Voorbeeld: bij een accountant kan een kostendrager "vestiging" zijn, terwijl bij een aannemer de kostendrager "project" genoemd wordt. De omschrijving die u hier invoert zal zichtbaar worden in het menu van het programma Tabellen. Toets [F5] om het menu te verversen.

Het onderscheid tussen enkelvoud en meervoud is van belang voor rapporten, waarop kostendragers worden afgedrukt.

Kostendrager Vrije velden
Vrije velden Kostendrager 1-5

Per administratie heeft u in iMUIS de beschikking over 5 vrije velden voor kostendragers, die u naar eigen inzicht een nieuwe naam kunt geven. Deze vrije velden kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om contactgegevens van projectmanagers op rapportage te vermelden, indien er gebruik gemaakt wordt van kostenplaatsen/dragers.

Artikelen vrije velden
Vrije velden Artikelen 1 t/m 10

Per artikel heeft u in iMUIS de beschikking over 10 vrije velden. De vrije velden kunt u in dit scherm naar eigen inzicht een nieuwe naam geven. De namen worden als veldnaam gebruikt in de tabel Artikel en op de documenten waarop de vrije velden worden afgedrukt.

Deze vrije velden kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om artikel specifieke kenmerken te vermelden op een factuur.

Bij aanmaken nieuw artikel/werksoort deze blokkeren

Vink deze optie aan om een nieuw ingevoerd artikel direct te blokkeren. Geblokkeerde records worden standaard niet getoond in keuzevensters.

Voorbeeld: Nieuwe artikelen kunnen worden vastgelegd, maar dienen nog aangevuld te worden. Dit aanvullen gebeurt door een andere medewerker. De nieuwe artikel/werksoorten dienen eerst geblokkeerd te zijn en worden na aanvulling vrijgegeven (door de blokkering handmatig op te heffen op het artikel zelf).