HELP 
Urenstaat
  Menu - Urenverantwoording - Urenstaat

Schermbeschrijving Urenstaat
Jaar en week selectie
 • Week
  Vul hier het weeknummer in waarvan u de urenstaat wilt raadplegen.
 • Jaar
  Vul hier het jaar in waarvan u de urenstaat wilt raadplegen. Gebruik eventueel de pijltjestoetsen naast dit veld om het jaar te verhogen of te verlagen.
 • Toepassen
  Gebruik de knop "Toepassen" om het wijzigen van de week of het jaar door te voeren op het scherm.
 • 11 Knoppen met weeknummer
  Klik op een van de knoppen om de week waarvan u de urenstaat wilt raadplegen te kiezen.
 • Datum t/m datum
  De eerste en laatste datum van de geselecteerde week worden hier getoond
 • Klik op het printericoon om een afdruk van de gegevens die u nu op het scherm ziet te maken.
Urenstaat geselecteerde week
 • Verantwoord
  In de regel Verantwoord ziet u per dag het aantal verantwoorde uren, die zijn ingevuld in Urenboekingsprogramma. U kunt van iedere dag de onderliggende urenboekingen raadplegen door op de onderstreepte uren te klikken. Door in de kolom Totaal op de onderstreepte uren te klikken kunt u alle urenboekingen van de geselecteerde week raadplegen. Tevens worden de uren verdeeld naar Verrekenbaar en Niet verrekenbaar.
 • Te verantwoorden
  In de regel Te verantwoorden ziet u per dag en/of per week hoeveel uur u moet verantwoorden. Deze aantallen zijn per medewerker in iMUIS op de server ingevoerd.
 • Nog te verantwoorden
  In de regel Nog te verantwoorden ziet u per dag en/of per week hoeveel uren er nog verantwoord moeten worden. Bij een negatief aantal zijn er overuren gemaakt.
Specificatie indirecte uren
 • Of dit schermdeel getoond wordt is afhankelijk van de instelling in de basisinrichting van de administratie voor de ureninvoer.
 • Van de verschillende soorten niet verrekenbare uren, zoals vakantie-uren, tijd voor tijd etc wordt een specificatie gegeven voor de huidige gebruiker.
Urenstaat totaal
 • Gefiatteerd en verantwoord
  Hier staat de datum tot en met welke de ingevoerde urenboekingen gefiatteerd en verantwoord zijn
 • Indirect
  In de kolom Indirect wordt het aantal indirecte uren voor de geselecteerde week getoond, dat is ingevoerd door (of voor) de medewerker. Een voorbeeld van indirecte uren is artsbezoek.
 • Max. indirect
  In de kolom Max. indirect wordt het totaal aantal toegestane indirecte uren per week voor de huidige medewerker getoond, zoals dat in iMUIS op de server is vastgelegd.
 • Vakantie
  In de kolom Vakantie wordt het aantal vakantie uren per jaar voor de huidige medewerker getoond, zoals dat in iMUIS op de server is vastgelegd.
 • Tijd voor tijd
  In de kolom Tijd voor tijd wordt het aantal openstaande tijd voor tijd uren van de huidige medewerker getoond. het pakket berekent automatisch de tijd voor tijd uren, indien voor een medewerker in iMUIS op de server is vastgelegd dat hij/zij gebruik maakt van de tijd voor tijd regeling.
 • Beschikbaar
  In de kolom Beschikbaar wordt het totaal van de kolommen Vakantie en Tijd voor tijd getoond. Hier kunt u zien hoeveel vrije uren u (nog) heeft staan.
 • Boekingen fiatteren
  Deze optie is alleen beschikbaar indien in iMUIS op de server is ingesteld dat urenboekingen gefiatteerd dienen te worden
  Het fiatteren van uren houdt in dat ingebrachte urenboekingen eerst goedgekeurd moeten worden voordat ze verwerkt kunnen worden op een declaratie.

  Fiatteren kan in het pakket op twee niveaus. De medewerker kan zelf zijn uren fiatteren of de uren van een medewerker moeten door een verantwoordelijk medewerker gefiatteerd worden. Om dat laatste mogelijk te maken moet bij een medewerker een "verantwoordelijk medewerker uren" zijn opgegeven.

  Klik op [Boekingen fiatteren] om het dialoogvenster "Boekingen fiatteren" te tonen. Hierin kunt u een selectie maken van dagen en medewerkers, waarvan de uren gefiatteerd moeten worden.

  • Dialoogvenster Boekingen fiatteren
   • Fiatteren t/m datum
    Vul hier de datum in tot en met welke u de ingevoerde uren wilt fiatteren.
   • Van.. t/m medewerker
    Selecteer hier de medewerkers voor wie u de ingebrachte uren mag fiatteren volgens de instellingen in iMUIS op de server.

  Let op: het fiatteren als eindverantwoordelijke is niet mogelijk in het pakket. De eindverantwoordelijke dient de uren in het pakket iMUIS te fiatteren.

Urenboekingen per week of per dag
 • Als u in de urenstaat op de onderstreepte uren van een dag of weektotaal klikt, dan worden de onderliggende urenboekingen hier getoond.
 • U kunt het overzicht van urenboekingen dat u nu op het scherm ziet eventueel afdrukken door op de afbeelding van de printer boven de urenboekingen te klikken.
 • Door op [Urenstaat rapport] knop te klikken zal het programma urenstaat  worden gestart, hiermee kan van de geselecteerde gebruiker en periode (dag/week) een urenstaat worden geprint  of gemaild.
 • U kunt tevens inzoomen op de urenboeking door op het icoon links naast de boeking te klikken.
Uitvoermethode