HELP 
Dialoogvenster Rekening courant boeking
  Menu - Financieel - Boekingsprogramma - Een rekening courant boeking opslaan

Mogelijkheden
 • Waarom wordt dit venster getoond?
  Dit dialoogvenster wordt automatisch getoond als er een boekingsregel met een rekening courant grootboekrekening wordt opgeslagen.
 • Wat moet hier ingevuld worden?
  In dit dialoogvenster dient de grootboekrekening, waarop de boeking in de andere administratie geboekt moet worden, te worden opgegeven.
 • Wordt dit venster altijd getoond?
  Als de originele boekingsregel later gewijzigd wordt, dan wordt de corresponderende boekingsregel in de privé-administratie automatisch bijgewerkt. Dit dialoogvenster wordt dan niet meer getoond.
 • Rekening courant stap-voor-stap

Rekening courant boeking
 • Administratie
  Het nummer en de naam van de andere administratie worden hier getoond. Naar deze administratie wordt de rekening courant boeking doorgeboekt. Deze administratie is vastgelegd in het onderdeel "Rekening courant over meerdere administraties" van de tabel Grootboek.
 • Grootboekrekening
  Geef hier de grootboekrekening op, waarop de boekingsregel geboekt moet worden in de andere administratie.
 • Bedrag
  Ter controle wordt hier het bedrag van de te maken boekingregel getoond. Het bedrag kan niet in dit dialoogvenster, maar wel in de oorspronkelijke boekingsregel van de administratie gewijzigd worden.
 • Tegenrekening
  Hier wordt de tegenrekening van de te maken boekingsregel getoond. Deze tegenrekening is vastgelegd in het onderdeel "Rekening courant over meerdere administraties" van de tabel Grootboek.
 • Kostenplaats
  Selecteer de Kostenplaats die in de aan te maken boekingsregel gebruikt moet worden. Toets [F4] om een keuzevenster met de beschikbare kostenplaatsen van de privé-administratie te tonen.
 • Kostendrager
  Selecteer de kostendrager die in de aan te maken boekingsregel gebruikt moet worden. Toets [F4] om een keuzevenster met de beschikbare kostendragers van de privé-administratie te tonen.
 • Aantal, Aantal2 en Aantal3
  De velden Aantal 1, 2 en 3 uit de boekingsregel worden meegenomen in de rekening courant boeking.

 • [Doorboeken]
  Druk op [Doorboeken] om de gegevens in dit dialoogvenster door te boeken naar de rekening courant administratie. Bij een nieuwe boeking wordt in de rekening courant administratie een nieuwe boeking gemaakt. Bij wijziging van een bestaande boeking wordt de boeking in de rekening courant administratie bijgewerkt.
 • [Niet doorboeken]
  Druk op [Niet doorboeken] om de rekening courant boeking alleen in de huidige administratie op te slaan.
  Let op:Het is niet mogelijk om in de corresponderende rekening courant administratie een rekeningcourant boeking handmatig te verwijderen, omdat er een koppeling ligt tussen beide administraties. Dit kan alleen door de boeking aan te passen en de knop [Niet doorboeken] te gebruiken. Hiermee word de corresponderende boeking uit de rekening courant administratie verwijderd.
 • [Annuleren]
  Druk op [Annuleren] om dit venster te sluiten. Er worden geen regels doorgeboekt, gewijzigd of verwijderd.