HELP 
Hoe kan ik werken met rekening courant?
  Menu - Financieel - Boekingsprogramma

Wat is een rekening courant?
 • Een rekening courant is een grootboekrekening, die bestaat in twee gekoppelde administraties. Boekingen op de rekening courant in de ene administratie kunnen automatisch doorgeboekt worden naar de andere administratie. Denk daarbij aan een eenmanszaak met een maatschap- en een privé-administratie, of een onderneming, die bestaat uit verschillende BV's, met ieder een eigen administratie.
 • Voorbeelden
  • Een ondernemer, die een privé-uitgave doet met de creditcard van de zaak.
  • Een debiteur, die een factuur van BV "A" betaalt op de rekening van BV "B".

het pakket instellen voor werken met rekening courant
Let op:
 • U dient toegang te hebben tot minstens twee administraties om de rekening courant in te kunnen stellen.
 • Er wordt in dit voorbeeld gesproken over een maatschapadministratie t.o.v. een privé-administratie. Dit kan natuurlijk ook een onderlinge rekening courant verhouding zijn tussen twee ondernemingen.
Administraties instellen
 • Bepaal eerst tussen welke administraties een rekening courant moet bestaan.
 • De ene administratie is de maatschapadministratie, waarin de rekening courant boekingen worden ingevoerd.
 • De andere administratie is de privé-administratie, waarin de rekening courant boekingen automatisch worden aangemaakt en bijgewerkt.
 • Privé-administratie instellen
  Start het pakket en open de administratie die de rekening courant boekingen moet "ontvangen".
  Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Dagboek
  • Maak een nieuw dagboek aan, dat bijvoorbeeld "rekening courant" genoemd wordt.

  Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Basis financieel - onderdeel Algemeen

  • Selecteer het nieuw aangemaakte dagboek in het veld "Dagboek rekening courant".
  • In dit dagboek worden de rekening courant boekingen vanuit de maatschapadministratie geplaatst.

  Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Grootboek

  • Selecteer en open de grootboekrekening (of maak een nieuwe grootboekrekening aan), die in de privé-administratie gebruikt gaat worden als tegenrekening van de rekening courant boekingen. (rekening 2070 in de het pakket demo administratie)
  • Ga naar het onderdeel "Rekening courant over meerdere administraties" .
  • Vink alleen de optie "Rekening courant" aan.
  • Sla de wijzigingen op.
  • Sluit nu de Privé-administratie door in het menu op "Administratie" te klikken.
 • Maatschap administratie instellen
  Open de administratie, die de rekening courant boekingen moet doorboeken naar de privé-administratie.
  Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Grootboek
  • Selecteer een grootboekrekening (of maak een nieuwe grootboekrekening aan), die gebruikt gaat worden om rekening courant boekingen in te voeren. (rekening 2070 in de het pakket demo administratie).
  • Ga naar het onderdeel "Rekening courant over meerdere administraties".
  • Vink het veld "Rekening courant" aan.
  • Vul in het veld "Administratie rekening courant" het administratienummer van de privé-administratie in.
  • Vul in het veld "Tegenrekening in rekening courant administratie" de grootboekrekening van de privé-administratie in, waarop de rekening courant boekingen geboekt gaan worden. Deze rekening moet, zoals in het voorbeeld hierboven, aangevinkt zijn in de tabel Grootboek - tabblad Diversen als "Rekening courant".
  • Sla de wijzigingen op.
  • Sluit de tabel Grootboek.
Rekening courant boeken
 • Menu - Financieel - Boekingsprogramma
  Start het boekingsprogramma.
 • In dit voorbeeld gaan we uit van de ondernemer, die een uitgave deed met de creditcard van de zaak.
 • Als het afschrift van uitgave ontvangen is, dan kunnen de afschriftregels geboekt worden.
 • Klik op het dagboek van de bank en voer de creditcard uitgave als volgt in:
  Dagboek Bank "Rekening courant boeking invoeren in de maatschap administratie"
  Grb/Deb/Cre Factuur Bank af Bank bij Boekstuk Tegenrekening Datum Omschrijving
  2070   100,00 0,00 crec0002 1010 04-11-2008 privée opname
 • De grootboekrekening "Rekening courant" is ingevoerd in de kolom "Grb/Deb/Cre". Hiermee wordt direct aangegeven dat dit een rekening courant boeking betreft. De overige kolommen kunt u invoeren zoals u gewend bent.
 • Bij het opslaan van de regel wordt het dialoogvenster "Rekening courant boeking" getoond. Daarin kan de grootboekrekening waarop de regel geboekt moet worden in de andere administratie worden opgegeven. Vul bijvoorbeeld rekening [4070 - geschenken] in.
 • Sluit het boekingsprogramma en wissel van administratie naar de "andere, de ontvangende" administratie.
 • Start in de andere administratie het Boekingsprogramma.
 • Open het dagboek voor rekening courant boekingen, in dezelfde jaar en periode als de originele boeking.
 • Daar ziet u nu de volgende boekingsregel staan:
   
  Dagboek Rekening courant "Rekening courant boeking controleren in de  privé- -administratie"
  Grb/Deb/Cre Factuur Boekbedrag BTW Boekstuk Tegenrekening Datum Omschrijving
  4070   100,00   crec0002 2070 04-11-2008 privée opname
A - B voorbeeld
 • Rekening courant tussen twee ondernemingen
  • Een bedrijf bestaat uit meerdere B.V.'s, bvA en bvB, die ieder een eigen bankrekening hebben. Het bedrijf heeft een debiteur, die met twee van de B.V.'s zaken doet.
  • Van B naar A
   De debiteur ontvangt een factuur van B.V. "bvA", maar betaalt deze factuur op de bankrekening van B.V. "bvB". Als de betaling binnenkomt bij B.V. "bvB" moet de betaling verwerkt worden in de administratie van B.V. "bvB". Het bedrag van de betaling behoort echter toe aan B.V. "bvA". Met de module Rekening courant kan de betaling automatisch naar de administratie van B.V. "bvA" geboekt worden, op de betreffende debiteur en factuurnummer.
  • Van A naar B
   Als de debiteur een volgende keer per abuis op de bankrekening van B.V. "bvA" betaalt, dan kan op dezelfde wijze en met dezelfde rekening courant de betaling naar de administratie van B.V. "bvB" geboekt worden.
Een rekening courant boeking verwijderen
 • Het is niet mogelijk om in de privé-administratie een rekeningcourant boeking handmatig te verwijderen, omdat er een koppeling ligt tussen beide administraties. Dit kan alleen door de boeking aan te passen en de knop [Niet doorboeken] te gebruiken in de maatschap-administratie. Hiermee word de corresponderende boeking uit de privé-administratie verwijderd.