HELP 
Saldo boekstuk
  Menu - Financieel - Boekingsprogramma - Klik op  Saldo boekstuk  [Saldo boekstuk] of toets [Ctrl+B]

Let op
 • Het overzicht Saldo boekstuk kan alleen getoond worden voor dagboeken met een vaste tegenrekening. Dat zijn doorgaans de Kas en Bank dagboeken.

Mogelijkheden van Saldo boekstuk
 • Het overzicht Saldo boekstuk toont de totalen per boekstuk per jaar, op volgorde van boekstuk. De gegevens worden op dit overzicht onafhankelijk van de periode en de boekdatum weergegeven.
 • Omdat een boekstuk in het pakket een alpha-numeriek veld is, wat betekent dat het zowel cijfers als letters mag bevatten, is het verstandig om het boekstuk in de vorm van bijvoorbeeld KAS00001 in te voeren. U kunt in de tabel Dagboek aangeven dat het boekstuk automatisch opgenummerd moet worden.
 • Het overzicht Saldo boekstuk toont per boekstuk een beginsaldo, bedrag bij, bedrag af en het nieuwe saldo.
 • Voorbeeld - Invoer van bankafschrift controleren
  Als een bankafschrift wordt ingeboekt dan dienen alle bankafschriftregels hetzelfde boekstuk te krijgen. U kunt met dit rapport het betreffende boekstuk selecteren en vervolgens op het overzicht controleren of het afschrift compleet en accuraat is ingeboekt.

Saldo boekstuk
 • Saldo per boekstuk voor rekening .. , jaar ..
  Hier worden de vaste tegenrekening van het geopende dagboek en het betreffende jaar weergegeven.
 • [Sluiten]
  Klik op de knop [Sluiten] om dit overzicht te sluiten.
 • Boekstuk
  In de kolom Boekstuk worden alle boekstukken weergegeven, die ingevoerd zijn in het geopende dagboek in het geselecteerde jaar. De volgorde van de boekstukken is van laag naar hoog, met eerst de boekstukken die beginnen met cijfers [0-9] en daarna de boekstukken die beginnen met letters [a-z].
 • Beginsaldo
  Het eerste beginsaldo van het overzicht is het saldo van de tegenrekening in periode 0 van het betreffende jaar. Alle volgende beginsaldi worden overgenomen van het (eind) saldo van het vorige boekstuk.
 • Ontvangsten / bij
  In deze kolom worden alle ontvangsten die geboekt zijn met het betreffende boekstuk gesaldeerd weergegeven.
 • Uitgaven / af
  In deze kolom worden alle uitgaven die geboekt zijn met het betreffende boekstuk gesaldeerd weergegeven.
 • Saldo
  In de kolom Saldo wordt de uitkomst van de berekening "(Beginsaldo + ontvangsten - uitgaven)" van het betreffende boekstuk weergegeven.
 • Generaal totaal
  In de regel Generaal totaal worden het totaal aan ontvangsten op de vaste tegenrekening in dit jaar en het totaal aan uitgaven van de vaste tegenrekening in dit jaar weergegeven.