HELP 
Tabel Dagboek
  Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Dagboek

Dagboek stamtabel

Werken met dagboeken
Dagboeken algemeen
 • In dit scherm kunt u de gegevens van de dagboeken raadplegen, aanpassen en een nieuwe dagboek invoeren.
 • Om een scheiding te kunnen maken tussen de verschillende soorten boekingen wordt een administratie verdeeld in dagboeken. Omdat elk dagboek een eigen karakter heeft, moeten per dagboek gegevens vastgelegd worden, die bepalen hoe er in een dagboek gewerkt gaat worden. De omschrijvingen, codes en verwijzingen die per dagboek vastgelegd zijn, zullen tijdens het verwerken van mutaties in het Boekingsprogramma gebruikt worden en zijn grotendeels verantwoordelijk voor de werkwijze.
Een dagboek aanmaken
 • Klik op de [+] om een nieuw dagboek in te voeren
  • Verplichte velden
   Voer een nummer en een zoeksleutel in. De overige verplichte velden worden automatisch gevuld met de eerst beschikbare waarde.
  • Optionele velden
   Vul de overige velden van het dagboek in voor zover ze benodigd zijn in de administratie.
 • Een nieuw dagboek aanmaken stap-voor-stap
Extra opties voor tabel dagboek
 • Beperkte toegang tot dagboeken instellen
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - kies een Gebruiker - [Enter] - Menurechten - Opties - Tabellen - Uitgebreide toegang Grootboek
  In het programma Gebruikersbeheer kan per gebruiker een keuze gemaakt worden of er uitgebreide of beperkte toegang is tot dagboeken. Bij beperkte toegang kan alleen de Zoeksleutel en Omschrijving van dagboeken aangepast worden en nieuwe dagboeken aanmaken is dan niet toegestaan.

Tabel Dagboek
Alles openen Alles sluiten
Velden tabel Dagboek Algemeen
Nummer
In de tabel Dagboek kunnen maximaal 9999 dagboeken aangemaakt worden, die elk een uniek nummer moeten hebben. De dagboeken worden op volgorde van nummer getoond in het Boekingsprogramma.
Zoeksleutel en omschrijving
Zoeksleutel
Alle dagboeken moeten worden voorzien van een unieke zoeksleutel, die maximaal 20 posities lang mag zijn. Het veld is geschikt voor alfanumerieke invoer, zodat er zowel cijfers als letters in de naam opgenomen mogen worden. De zoeksleutel is zichtbaar in het Boekingsprogramma op het scherm van ieder dagboek.
Omschrijving
In dit veld kunt u een volledige omschrijving van het dagboek invoeren, waarvoor maximaal 40 posities beschikbaar zijn.
Soort
Geef hier aan tot welke soort dit dagboek behoort. Iedere dagboeksoort heeft unieke eigenschappen, die het werken met het dagboek bepalen. In het schema hieronder worden de eigenschappen per dagboeksoort beschreven.

Afhankelijk van de soort dagboek zijn bepaalde velden in dit scherm wel of niet toegankelijk.


Dagboeksoort Eigenschappen
Bank
 • In dit soort dagboek kunt u de velden Omschrijving voor debet/credit kolom wijzigen.
 • De vaste grootboek tegenrekening in een dagboek, met soort kas/bank, moet een activa/passiva grootboekrekening zijn.
 • In dit soort dagboek kunt u in het Boekingsprogramma alleen BTW-codes met inclusief berekening gebruiken
 • Let op: De tegenrekening van een dagboek van het soort kas/bank mag niet gewijzigd worden als er in het dagboek is geboekt.
 • In het Boekingsprogramma kunt u de tegenrekening niet wijzigen
 • Het veld "Wijzigen factuurnummer toestaan" staat standaard aan
 • Het overzicht Saldo boekstuk kan getoond worden voor de vaste tegenrekening van het dagboek
 • In het Boekingsprogramma kunt u werken met de velden Saldo, Eindsaldo en Nog te boeken
Inkoop/Crediteuren
 • Geblokkeerd voor debiteurenboekingen
 • Voorkeursoort voor boeken is crediteur
 • In dit soort dagboek kunt u in het Boekingsprogramma alleen BTW-codes die betrekking hebben op inkoop gebruiken
 • Extra boekingsregelinformatie wordt getoond in voet van het scherm van programma Boeken
 • In dit soort dagboek kunt u storno/creditnota's invoeren
Kas
 • In dit soort dagboek kunt u de optie Negatieve kas signalering aanvinken.
 • De tegenrekening moet een activa/passiva grootboekrekening zijn.
 • In dit soort dagboek kunt u in het Boekingsprogramma alleen BTW-codes met inclusief berekening gebruiken
 • Let op: De tegenrekening van een dagboek van het soort kas/bank mag niet gewijzigd worden als er in het dagboek is geboekt.
 • In het Boekingsprogramma kunt u de tegenrekening niet wijzigen
 • Het veld "Wijzigen factuurnummer toestaan" staat standaard aan
 • Het overzicht Saldo boekstuk kan getoond worden voor de vaste tegenrekening van het dagboek
 • In het Boekingsprogramma kunt u werken met de velden Saldo, Eindsaldo en Nog te boeken
Memoriaal Afschrijvingen
 • Om afschrijvingsboekingen overzichtelijk op te slaan kent het pakket de dagboeksoort Memoriaal Afschrijvingen. In dit soort dagboek worden de automatisch gegenereerde boekingen uit het Activa-register geplaatst als u een activum doorboekt naar de administratie. Deze boekingen kunnen niet meer gewijzigd worden.
 • Het veld "Wijzigen factuurnummer toestaan" staat standaard aan
Memoriaal Algemeen
 • Standaard dagboekinstelling. Hierin gelden geen beperkingen.
Memoriaal BTW-aangifte
 • In dit dagboek komen de journaalposten van een definitief aangegeven BTW-aangifte.
 • De tegenrekening moet een financiële rekening zijn
 • Blokkeren voor grootboekrekeningen niet mogelijk
 • Het veld "Wijzigen factuurnummer toestaan" staat standaard aan
Memoriaal Beginbalans
 • In dit dagboek kunt u alle grootboekrekeningen gebruiken
 • Blokkeren voor grootboekrekeningen niet mogelijk
 • Het veld "Wijzigen factuurnummer toestaan" staat standaard aan
 • In de administratie dient tenminste één dagboek van deze soort aanwezig te zijn, die in de Basis financieel gekoppeld wordt als Dagboek beginbalans
Memoriaal Betalingen onderweg
 • De tegenrekening moet een activa/passiva grootboekrekening zijn.
 • Het veld "Wijzigen factuurnummer toestaan" staat standaard aan
 • De tegenrekening kan niet geblokkeerd worden voor gebruik in andere dagboeken
Memoriaal Herwaardering
 • Controleert niet op tegenrekening dagboek
 • Het veld "Wijzigen factuurnummer toestaan" staat standaard aan
Memoriaal Lonen
 • Dagboek dat kan worden gekoppeld in programma's waarmee loonjournaalposten automatisch worden ingelezen, zoals het programma "Loket.nl / Nmbrs loonjournaalposten inlezen".
Memoriaal Voorraden
 • Deze dagboeksoort is bedoeld voor de boekingen van de module Voorraad.
 • Het veld "Wijzigen factuurnummer toestaan" staat standaard aan
Transitorische boekingen
 • Om transitorische boekingen gescheiden te kunnen houden van andere journaalposten en boekingsregels dient u minstens een dagboek van deze soort aan te maken. In dit soort dagboek worden de automatisch gegenereerde transitorische boekingen geplaatst.
  Let op: Blokkeer een dagboek voor transitorische posten voor handmatig boeken.
Twee soorten transitorische dagboeken
 • Een dagboek met [Soort: Transitorisch boekingen] is verplicht om met transitorische posten te kunnen werken.
 • Een dagboek met [Soort: Transitorische omzetverdeling] is verplicht om een omzetrekening transitorisch te kunnen verdelen.
Transitorische omzetverdeling
 • Indien onzetrekeningen transitorisch verdeeld moeten worden dient u minstens een dagboek van de soort "Transitorische omzetverdeling" aan te maken. In dit soort dagboek worden de automatisch gegenereerde transitorische boekingen op omzetrekeningen geplaatst.
  Let op: Blokkeer een dagboek voor transitorische posten voor handmatig boeken.
Twee soorten transitorische dagboeken
 • Een dagboek met [Soort: Transitorisch boekingen] is verplicht om met transitorische posten te kunnen werken.
 • Een dagboek met [Soort: Transitorische omzetverdeling] is verplicht om een omzetrekening transitorisch te kunnen verdelen.
Verkoop/Debiteuren
 • Geblokkeerd voor crediteurenboekingen
 • Voorkeursoort voor boeken is debiteur
 • In dit soort dagboek kunt u in het Boekingsprogramma alleen BTW-codes die betrekking hebben op verkoop gebruiken
 • Extra boekingsregelinformatie wordt getoond in voet van het scherm van programma Boeken
 • In dit soort dagboek kunt u storno/creditnota's invoeren 
Vooruitbetalingen
 • Om betalingen gedaan met Creditcard, Ideal etc. overzichtelijk en gescheiden van andere boekingen vast te leggen gebruikt u per betaalmethode een dagboek met soort Vooruitbetalingen.
 • Vul bij Tegenrekening een tussenrekening in. De tussenrekening wordt gladgeboekt als het bankafschrift met de betaling verwerkt wordt.
Rekeningsoort voorkeur in Boeken
Geef hier aan welke rekeningsoort u in dit dagboek automatisch voorgesteld wilt krijgen in het veld Rekening van het Boekingsprogramma. Er zijn drie rekeningsoorten: grootboek-, debiteur- en crediteurrekeningen.
Laatst gebruikte factuur
Wanneer u gebruikt maakt van automatisch opnummeren van facturen, kunt u in dit veld het laatst gebruikte factuurnummer wijzigen. U kunt dan vanaf dit nieuwe nummer de facturen op laten nummeren.

Voorbeeld
Zet aan het begin van het jaar 2008 het laatst gebruikte factuurnummer op 20080000. De eerstvolgende factuur die u gaat boeken zal het nummer 20080001 krijgen. Wanneer u aan het eind van het jaar 2008 bij 20088347 uitkomt, zet u voor het jaar 2009 het laatst gebruikte nummer op 20090000.

Automatisch opnummeren t.b.v. Bankieren - Afschriften inlezen
Om vooruitbetalingen in de administratie te verwerken via het programma Afschriften inlezen dient u in dit veld een nummer in te vullen. Als u voor meer banken een dagboek in gebruik hebt, dan adviseren wij om voor ieder dagboek een uniek nummer in te vullen. Bijvoorbeeld: ABN 910000, Postbank 920000, RABO 930000.

Facturen automatisch opnummeren
Als de optie "Wijzigen factuurnummer toestaan" uit staat, dan staat deze optie altijd aan
Gebruik deze optie om het ophogen van factuurnummers te automatiseren. Deze optie is alleen van toepassing op de dagboeken in- en verkoop, omdat in deze dagboeken facturen opgeboekt worden. Bij de invoer van een debiteur of crediteur in een boekingsregel zal de cursor naar het veld factuurnummer springen. Staat de eigenschap Opnummeren aan, dan zal het factuurnummer automatisch ingevuld worden en springt de cursor verder naar de volgende kolom. Als de boekingsregel voltooid is en u gaat daarna een nieuwe boekingsregel invoeren, dan zal het factuurnummer met één cijfer verhoogd worden.

Automatisch opnummeren t.b.v. Bankieren - Afschriften inlezen
Als u een vooruitbetaling ontvangt, dan heeft de vooruitbetaling nog geen corresponderende openstaande post in de administratie. De optie "Facturen automatisch opnummeren", van het dagboek van de bank waarvoor de afschriften worden ingelezen, moet aanstaan om tijdens het doorboeken van afschriftregels automatisch een nieuw intern factuurnummer toe te wijzen aan een vooruitbetaling.

Wijzigen factuurnummer toestaan
Deze optie wordt aan- en uitgeschakeld door de keuze die u maakt in het veld Soort. Zie Help van het veld Soort op deze pagina
Als deze optie uit staat, dan staat de optie Facturen opnummeren altijd aan

Vink deze optie aan om het handmatig wijzigen van factuurnummers in dit dagboek toe te staan.
Vink deze optie uit om het wijzigen van factuurnummers niet toe te staan.
Als jaar aan het begin van factuurnummer staat deze in het nieuwe jaar aanpassen

Let op: Deze optie wijzigt automatisch het factuurnummer
Vink deze optie aan om het jaartal aan het begin van het factuurnummer automatisch op te hogen. Dit geldt voor facturaties in het nieuwe jaar. Facturaties in het huidige jaar behouden de factuurnummering van het huidige jaar.
Vink deze optie uit om het jaartal in het factuurnummer niet op te hogen.

Hoe werkt dit?
Als uw factuurnummers beginnen met het jaartal (2- of 4-cijferig), kan het pakket automatisch het jaartal in het factuurnummer ophogen als er in het nieuwe jaar gefactureerd wordt.


Voorbeelden van gebruik:

Huidig
factuurnummer
Volgende factuur dit jaar Volgende factuur nieuw jaar  
20180034 20180035 20190001  
18abc0121 18abc0122 19abc0001  
1000438 1000439 1000439  

 

Laatst gebruikte boekstuk
Als u gebruikt maakt van automatisch opnummeren van boekstukken, dan kunt u in dit veld het laatst gebruikte boekstuk wijzigen. Het nieuwe boekstuk zal direct voorgesteld worden in het veld Boekstuk, en voor iedere nieuwe regel met één verhoogd worden. Voor een boekstuk kunt u cijfers en letters gebruiken (alfanumeriek veld).

Voorbeeld
Zet aan het begin van het jaar 2009 het laatst gebruikte boekstuk op 20090000. Het eerstvolgende boekstuk dat u gaat boeken zal het nummer 20090001 krijgen. Wanneer u aan het eind van het jaar 2009 bij 20098347 uitkomt, zet u voor het jaar 2010 het laatst gebruikte nummer op 20100000.

Werken met het laatst gebruikte boekstuk
 • De boekstuknummers worden per boekjaar bijgehouden
  De waarde in het veld "Laatst gebruikte boekstuk" geldt alleen voor het huidige boekjaar. Het huidige boekjaar wordt bepaald door de systeemdatum. Houdt daar rekening mee als u bijvoorbeeld in januari nog werkt in november/december van het voorgaande jaar.
 • Boekstuknummer bij boeken in een voorgaand boekjaar
  het pakket zal bij een boeking in een voorgaand jaar het laatst gebruikte boekstuknummer van dat jaar voorstellen, ongeacht de waarde in dit veld.
 • Boekstuknummer is alfanumeriek
  Omdat het boekstuknummer uit cijfers en letters [vb KAS00001] mag bestaan, is het boekstuknummer een alfanumeriek veld. Dat geldt ook als u alleen maar cijfers gebruikt in dit veld. Daarom adviseren wij om voldoende voorloopnullen te gebruiken bij het instellen van het "Laatst gebruikte boekstuk" (bv 0001 in plaats van 1, of KAS0001 in plaats van KAS1) en om de lengte van het boekstuk niet tussentijds te wijzigen.

  Voorbeeld
  Het veld Boekstuk is een alfanumeriek veld, waarin cijfers maar ook letters zijn toegestaan.
  Om alfanumerieke velden met cijfers in numerieke volgorde af te kunnen drukken op rapporten dient men rekening te houden met het volgende:

  • Alfanumeriek sorteren
   Een computer sorteert een alfanumeriek veld op volgorde van letter- en cijferteken, ook als er alleen maar cijfers in een alfanumeriek veld staan. De boekstukken K1, K10, K2, 2009099, 20090809 en B15 worden als volgt van laag naar hoog gesorteerd:
   20090809 // als eerste (laagste) een boekstuk met alleen cijfers
   2009099   // 099 is alfanumeriek MEER dan 0809
   B15           // dan de boekstukken met als eerste teken letters op alfabetische volgorde
   K1
   K10
   K2
  • Ter vergelijking het sorteren van een numeriek veld (1, 10, 2, 20, 15):
   1
   2
   10
   15
   20
Boekstuk automatisch opnummeren
Vink deze optie aan om in dit dagboek in het Boekingsprogramma het boekstuk automatisch op te nummeren. Het pakket zal het boekstuk automatisch opnummeren vanaf de eerste boekingsregel waarin een boekstukwaarde eindigt op een getal. Als u alleen letters gebruikt als boekstukwaarde, dan zal het pakket niet opnummeren. Omdat het veld Boekstuk een alfanumeriek veld is, waarin zowel letters als cijfers kunnen worden ingevuld, verdient het aanbeveling om het opnummeren te starten met een getal dat is voorzien van voorloopnullen (bv 0001 in plaats van 1, of kas0001 in plaats van kas1). Deze werkwijze zorgt ervoor dat de rapporten en overzichten, die gesorteerd zijn op boekstuk,overzichtelijk blijven. Een voorbeeld hiervan is het overzicht Saldo boekstuk, dat u kunt starten vanuit het boekingsprogramma.
Verplicht eindsaldo ingeven
Deze optie is alleen beschikbaar voor dagboeken van de soort "Bank/Kas"
>>> Uitleg over de velden Saldo, Eindsaldo en Nog te boeken in programma Boeken.

Vink deze optie aan om in dit dagboek, in het programma Boeken, het eindsaldo verplicht in te moeten geven. Er wordt dan gecontroleerd of de waarde in het veld "Eindsaldo" is bereikt bij het boeken. Het wisselen naar een ander dagboek is niet mogelijk totdat het eindsaldo is bereikt. Het wisselen van periode kan wel. Bij het afsluiten van het programma Boeken volgt een melding ter informatie dat het eindsaldo nog niet is bereikt. Het "Saldo nog te boeken" wordt onthouden zodat op een later tijdstip verder geboekt kan worden.
Vink deze optie uit om geen meldingen te krijgen wanneer het eindsaldo nog niet is bereikt. Tussentijds kan het dagboek worden verlaten, het saldo bij het veld "Nog te boeken" wordt niet onthouden.

Valuta

Als er geboekt is in een dagboek kan de valutacode niet meer worden gewijzigd.
Per dagboek kan de valuta ingevoerd worden waarin de mutaties ingebracht gaan worden. Als u geen specifieke valuta invoert, zal het pakket er van uit gaan dat de boekingen in de standaard valuta ingevoerd worden, die u vastgelegd heeft in de tabel Basisgegevens Algemeen. Tijdens het invoeren van boekingen kan in dat geval alsnog een andere valuta ingevoerd worden. Het koppelen van een (vreemde) valuta aan een dagboek heeft alleen zin als alle boekingen in dezelfde (vreemde) valuta ingevoerd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bankrekeningen in buitenlandse valuta.
De tegenrekening van een dagboek moet dezelfde valuta hebben als de valuta in dit veld.

Werken in de administratie met valuta
>>> Stappenplan Werken met valuta


Omschrijving debet bedrag
Voor deze kolom van de boekingsregel kan per dagboek een vervangende kolomnaam worden ingevoerd.

Bijvoorbeeld:
Het dagboek Kas heeft als vervanging voor Debet bedrag en Credit bedrag: Kas uitgave en Kas ontvangst. De bankboeken bijvoorbeeld: Bank af en Bank bij.

Omschrijving debet aantal[1, 2 en 3]
Voor deze kolommen van de boekingsregel kan per dagboek een vervangende kolomnaam worden ingevoerd.

Bijvoorbeeld:
Het dagboek Inkoop heeft als vervanging voor Debet aantal en Credit aantal: Aantal bij en Aantal af, Gewicht bij en Gewicht af en Gewicht2 bij en Gewicht2 af. De bankboeken bijvoorbeeld: Bank af en Bank bij.

Omschrijving credit bedrag
Voor deze kolom van de boekingsregel kan per dagboek een vervangende kolomnaam worden ingevoerd.

Bijvoorbeeld:
Het dagboek Kas heeft als vervanging voor Debet en Credit: Kas uitgave en Kas ontvangst. De bankboeken bijvoorbeeld: Bank af en Bank bij.

Omschrijving credit aantal[1, 2 en 3]
Voor deze kolommen van de boekingsregel kan per dagboek een vervangende kolomnaam worden ingevoerd.

Bijvoorbeeld:
Het dagboek Inkoop heeft als vervanging voor Debet aantal en Credit aantal: Aantal bij en Aantal af, Gewicht bij en Gewicht af en Gewicht2 bij en Gewicht2 af. De bankboeken bijvoorbeeld: Bank af en Bank bij.


Omschrijving factuur
Voor deze kolom van de boekingsregel kan per dagboek een vervangende kolomnaam worden ingevoerd.

Bijvoorbeeld:
In combinatie met een vervangende naam voor de kolom Boekstuk: "Factuur" >> "Factuur extern" en "Boekstuk >> "Factuur intern".

NB De gewijzigde kolomnaam wordt alleen in het boekingsprogramma getoond en niet afgedrukt op rapporten of getoond in informatieschermen.

Omschrijving boekstuk
Voor deze kolom van de boekingsregel kan per dagboek een vervangende kolomnaam worden ingevoerd.

Bijvoorbeeld:
* In combinatie met een vervangende naam voor de kolom Factuur: "Factuur" >> "Factuur extern" en "Boekstuk >> "Factuur intern".
* In het dagboek Kas kan deze kolom bijvoorbeeld "Kassabonnummer" genoemd worden.

NB De gewijzigde kolomnaam wordt alleen in het boekingsprogramma getoond en niet afgedrukt op rapporten of getoond in informatieschermen.


Tegenrekening
Als een tegenrekening wordt ingevuld, dan worden de velden "Saldo overnemen uit grootboek" en "Tegenrekening blokkeren voor gebruik in andere dagboeken" toegankelijk
Geef hier aan welke tegenrekening automatisch voorgesteld wordt in de kolom "Tegenrekening" van het Boekingsprogramma, als u in dit dagboek werkt. Als u hier geen voorkeurstegenrekening invoert, dan zal het pakket de voorkeurstegenrekening van de debiteur of crediteur voorstellen tijdens het boeken.

Gebruik in kas/bank dagboeken
Vink de optie "Tegenrekening blokkeren voor gebruik in andere dagboeken" aan. Het saldo van de vaste tegenrekening van het dagboek, dat gelijk op moet blijven lopen met het saldo van uw bankrekening, kan dan niet gewijzigd worden door boekingen in andere dagboeken.

Tegenrekening aanpassen van een dagboek met vaste tegenrekening
De tegenrekening van een dagboek van het soort kas/bank kan niet zomaar gewijzigd worden als er in het dagboek is geboekt. Volg onderstaande stappen als dit toch noodzakelijk is.

 • Haal het vinkje weg bij "Tegenrekening blokkeren voor gebruik in een ander dagboeken". Haal het vinkje weg bij "Saldo overnemen uit grootboek".
 • Haal de tegenrekening weg
 • Verander het dagboeksoort in Memoriaal Algemeen
 • Sla de wijziging op
 • Stel het dagboek in zoals u het wilt gebruiken en sla het dagboek op.
Voorkeurs kostenplaats
Geef hier de kostenplaats op, die standaard voorgesteld moet worden bij een boeking in dit dagboek. U kunt de voorgestelde kostenplaats altijd wijzigen.
Voorkeurs kostendrager
Geef hier de kostendrager op, die standaard voorgesteld moet worden bij een boeking in dit dagboek. U kunt de voorgestelde kostendrager altijd wijzigen.
Tegenrekening blokkeren voor gebruik in andere dagboeken
Dit veld is alleen toegankelijk als een tegenrekening is ingevuld in het veld "Tegenrekening"
Dit veld wordt uitgeschakeld als het veld "Tegenrekening" wordt geschoond
Dit veld is niet beschikbaar voor dagboeken met dagboeksoort "Memoriaal betalingen onderweg"

Vink deze optie aan om de vaste tegenrekening van dit dagboek, die u op kunt geven in het veld "Tegenrekening", te blokkeren voor gebruik in andere dagboeken.
 • Blokkeren van niet toegestane boekingen
  Door deze optie aan te vinken kan worden voorkomen, dat er direct een kas aan bank boeking wordt gedaan, zonder een tussenrekening zoals kruisposten.
  Uitzondering: in dagboeken met soort Memoriaal Beginbalans kunt u nog wel boeken op deze tegenrekening.
 • Bankafschriften invoeren in Bank dagboek
  Door deze optie aan te vinken kan het saldo van de vaste tegenrekening van het dagboek, dat gelijk op moet blijven lopen met het saldo van uw bankrekening, niet gewijzigd worden door boekingen in andere dagboeken.

Vink deze optie uit om de tegenrekening niet te blokkeren voor gebruik in andere dagboeken.

Saldo overnemen uit grootboek
Dit veld is alleen toegankelijk als een tegenrekening is ingevuld in het veld "Tegenrekening"
Dit veld wordt uitgeschakeld als het veld "Tegenrekening" wordt geschoond

Vink deze optie aan als u bovenstaande saldovelden wilt tonen in het dagboek in het Boekingsprogramma. Het saldo van het dagboek is het saldo van de grootboekrekening, die u in het veld "Tegenrekening"  hierboven heeft ingevoerd.

Gebruik dit veld bij het invoeren van bankafschriftregels
Dit is handig bij dagboeken voor bankrekeningen, omdat u direct kunt controleren of het saldo op de grootboekrekening overeenkomt met het saldo op uw afschrift. Als u bankafschriftregels handmatig gaat invoeren, gebruikt u de velden Saldo, Eindsaldo en Nog te boeken (boven de boekingsregels) om uw invoer te controleren.

Negatieve kas signalering
Bij het verwerken van boekingen in sommige dagboeken is het belangrijk om te kunnen zien wanneer het saldo, behorende bij dit dagboek, negatief wordt. Te denken valt bijvoorbeeld aan het dagboek "Kas", waarvan het saldo in principe nooit negatief mag worden, omdat een negatieve kas nu eenmaal niet mogelijk is. Door middel van deze optie kunt u aangeven of er tijdens het boeken een signaal gegeven moet worden als het controlesaldo negatief wordt. Het controlesaldo zal in dat geval gaan knipperen. De invoer van boekingen wordt verder niet geblokkeerd.
Blokkeren grootboek-, debiteuren- en crediteurenboekingen
Deze velden kunnen de selectie in het veld Rekeningsoort voorkeur wijzigen
Als de dagboek soort Verkoop gekozen is, dan staat de optie "Blokkeren crediteurboekingen" aan en is niet toegankelijk
Als de dagboek soort Inkoop gekozen is, dan staat de optie "Blokkeren debiteurboekingen" aan en is niet toegankelijk
Bij het blokkeren gaat het in dit geval niet om de blokkering van het dagboek, maar om de blokkering van de rekeningnummers. Er zijn drie rekeningsoorten: grootboek-, debiteur- en crediteurrekeningen. Met behulp van de aankruishokjes voor de soorten kunt u aangeven dat de rekeningnummers van deze soort niet gebruikt mogen worden in het betreffende dagboek. Een logische blokkade zou bijvoorbeeld het blokkeren van de crediteuren in het dagboek "Verkoop" kunnen zijn, omdat er in dit dagboek uitsluitend grootboekrekeningen en debiteuren gebruikt zullen worden. De invoer van rekeningnummers in het boekingsprogramma van een geblokkeerde soort zal door het programma geweigerd worden.

Dagboeken waarvoor debiteurboekingen geblokkeerd zijn en crediteurboekingen niet geblokkeerd zijn zullen in de voet van het scherm van het Boekingsprogramma de Crediteur factuurinformatie tonen.

Tonen in boekingsprogramma
Vink deze optie aan als u het dagboek wilt tonen in het boekingsprogramma.
Vink deze optie uit als u het dagboek niet wilt tonen in het boekingsprogramma.

Werken met een vereenvoudigd dagboekschema
Als in de Basisinstellingen van de administratie is aangegeven dat niet alle dagboeken getoond moeten worden, dan worden in het boekingsprogramma alleen de dagboeken getoond waarbij dit vinkje aanstaat.
Let op: dit is een gebruikersvriendelijke afscherming, waarmee bereikt wordt, dat er niet in verkeerde dagboeken geboekt wordt. De accountant/systeembeheerder moet per administratie de te tonen dagboeken instellen.

Blokkeren voor handmatige boekingen
 • Vink deze optie aan om het geselecteerde dagboek te blokkeren voor handmatige boekingen. Zo kunt u bijvoorbeeld het verkoopdagboek waarin automatisch de journaalposten van de verkoopfacturen in geplaatst worden blokkeren voor handmatige boekingen
 • Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.
Blokkeren
Een geblokkeerd tabel-item is niet zichtbaar in de betreffende keuzetabel in andere programma's.
Vink deze optie aan om het geselecteerde dagboek te blokkeren voor gebruik in het pakket. Het pakket zal een waarschuwing tonen indien u een geblokkeerd dagboek probeert te koppelen aan een andere tabel of gebruikt in bijvoorbeeld het Boekingsprogramma. Eerder ingevoerde boekingsregels in dit dagboek worden niet beinvloed door de blokkering.
Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.
Blokkeren voor profielberichten
Deze optie is alleen beschikbaar als de huidige administratie een abonneeadministratie van een profieladministratie is
Vink deze optie aan om het geselecteerde dagboek te blokkeren voor het ontvangen van profielberichten. Als er in de profieladministratie van deze abonneeadministratie een wijziging plaatsvindt in het geselecteerde dagboek, dan zal deze wijziging NIET doorgevoerd worden in deze administratie.
Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.