HELP 
Historische mutaties BTW
  Menu - Financieel - Grootboek - Rapporten - Historische mutaties BTW

Let op: Historie van wijzigingen bijhouden
 • Om de optie "Ook mutaties in ander tijdvak afdrukken?" te kunnen gebruiken is vereist, dat in het pakket iMUISop de server de optie "Historie van wijzigingen bijhouden" van de administratie is aangevinkt. Dat kunt u instellen in het programma Systeembeheer van het iMUIS pakket. Neem contact op met uw systeembeheerder om deze optie te activeren.

Mogelijkheden van dit rapport
 • Op de BTW-aangifte worden BTW-bedragen en grondslagen (bedragen exclusief BTW) afgedrukt. Op dit rapport worden alle boekingen getoond die betrekking hebben op de BTW-bedragen en grondslagen van de aangifte. Als er een afwijking is, dan wordt dit op het rapport aangegeven.
 • Op dit rapport kunt u per BTW-code zien welke boekingen er zijn geweest met deze BTW-code, en hoeveel BTW er berekend is over deze boekingen.
 • Weergave op rapport
  Aan de rechterkant van het rapport kunt u aanduidingen aantreffen onder de kolommen van BTW, G en S. Een getal onder de kolom BTW verwijst naar de gebruikte BTW-code, de letter G achter een regel geeft aan dat de berekende BTW handmatig is gewijzigd tijdens het boeken en de letter S staat voor 'stornering' (duidt er meestal op dat het een creditfactuur betreft).
 • Volgorde en selectie op formuliergroep
  Om te zien hoe de totalen per formuliergroep zijn opgebouwd, kunt u deze met de volgorde en selectiemogelijkheden van dit rapport gemakkelijk afdrukken. U kunt dan zien uit welke boekingsregels het totaal van een formuliergroep is opgebouwd. Indien u bijvoorbeeld n specifieke formuliergroep wilt raadplegen, dan selecteert u dezelfde formuliergroep bij de velden "Vanaf formuliergroep" en "T/m formuliergroep". Om alle formuliergroepen op volgorde te raadplegen kiest u in het veld "Volgorde" voor "BTW Formuliergroep".
 • De formuliergroepen zijn voorgeschreven door de Belastingdienst.
 • BTW periode en BTW jaar
  Vanaf 01-01-2007 worden door dit rapport de boekingen gecontroleerd en afgedrukt, die behoren tot de opgegeven BTW perioden en het opgegeven BTW jaar. Het rapport kijkt dus niet meer naar de periode/jaar waarin geboekt is, maar naar de BTW periode/jaar, waarin de BTW van de betreffende boekingen op de aangifte terecht komt.
 • Nagekomen boekingen aangeven
  Als een BTW-aangifte akkoord verklaard is, dan is de aangifte definitief en kan er met boekingsregels niets meer aan de aangifte gewijzigd worden. Eventuele nagekomen boekingen of wijzigingen in boekingen van de aangegeven BTW periode zullen automatisch op de volgende BTW aangifte verwerkt worden. Met de optie "Ook mutaties in ander tijdvak afdrukken?" kunnen de nagekomen boekingen of wijzigingen op het rapport afgedrukt worden.
 • Legenda
  G  Gewijzigd BTW-bedrag signalering
  S  Storno, dit zijn stornoboekingen/creditnota's

Historische mutaties BTW
 • Knop [Ga terug naar de aangifte]
  Deze knop wordt alleen getoond als u vanuit het programma BTW-aangifte de optie [Controleer de BTW-aangifte] hebt gekozen.
  Druk op deze knop om terug te keren naar het programma BTW-aangifte.
Rapport knoppenbalk
Rapport veldbeschrijving
 • Vanaf ... tot en met ...
  Gebruik deze velden om een selectie te maken van de beschikbare gegevens voor dit rapport.
  Op dit rapport kunt u selecteren op BTW-code, BTW Periode en Formuliergroep.
 • Van BTW jaar
  Alleen gegevens behorende tot het ingevulde BTW jaar worden afgedrukt op het rapport

 • Rapportdatum
  het pakket zal de huidige datum voorstellen, maar u kunt hier zelf een datum voor dit rapport invoeren.
 • Ook boekingen afdrukken?
  Vink deze optie aan om de onderliggende boekingen, waaruit de BTW-totalen zijn opgebouwd, ook af te drukken op het rapport. De boekingen worden gegroepeerd per BTW formuliergroep of BTW-nummer afgedrukt, afhankelijk van uw keuze in het veld "Volgorde" hieronder.
  Vink deze optie uit om alleen de totalen per BTW formuliergroep of BTW-nummer af te drukken.
 • Ook mutaties in ander tijdvak afdrukken?
  Deze optie is alleen toegankelijk als de optie "Ook boekingen afdrukken?" is aangevinkt
  Voor deze optie is het verplicht dat voor de administratie de historie van wijzigingen bijgehouden wordt

  Vink deze optie aan om nagekomen, gewijzigde en verwijderde boekingen uit voorgaande periodes, die met deze BTW-aangifte worden aangegeven, af te drukken. Op het rapport worden deze regels met kleuren gemarkeerd om ze snel te kunnen terugvinden. In de kolommen "Origineel BTW" en "Verschil BTW" kunt u per regel zien hoe de wijziging of verwijdering van de regel de aangifte benvloedt.
  Gewijzigde regels na definitieve aangifte worden geel gearceerd.
  Verwijderde regels na definitieve aangifte worden rood gearceerd.
  Vink deze optie uit om geen nagekomen, gewijzigde en/of verwijderde regels op het rapport af te drukken.
 • Volgorde
  Kies BTW Formuliergroep om het rapport op volgorde van Formuliergroep af te drukken (1a eerst, dan 1b etc).
  Kies BTW-nummer om het rapport op volgorde van de BTW-codes af te drukken.
 • Pagina opbouw
  Kies hier of u het rapport doorlopend wilt afdrukken of voor elke BTW-code een aparte pagina wilt afdrukken.

 

 • Gebruiker, datum en bladnummer in kop afdrukken?
  Vink deze optie aan om de gebruikersnaam van de huidige gebruiker, de huidige datum en de pagina nummering van het rapport in de kop van het rapport af te drukken.
 • Tekstregel op rapport
  De ingevoerde tekstregel wordt geschoond als de vragendialoog wordt afgesloten
  De tekst kan als watermerk schuin op het rapport afgedrukt worden. De tekst kan ook in de kop van het rapport afgedrukt worden.
  Om de tekst op het rapport af te drukken dient u de opties Tekstregel op rapport afdrukken? en/of Tekstregel als watermerk afdrukken? (onderaan de vragendialoog) aan te vinken.
 • Tekstregel op rapport afdrukken?
  Vink deze optie aan om de tekstregel in de kop van het rapport af te drukken.
  Vink deze optie uit om de tekstregel niet in de kop van het rapport af te drukken.
 • Tekstregel afdrukken als watermerk?
  Een watermerk kan alleen worden getoond als u het rapport uitvoert naar PDF.
  Vink deze optie aan om de tekstregel als watermerk, schuin achter de tekst en cijfers van het rapport, op het rapport af te drukken.
  Vink deze optie uit om de tekstregel niet als watermerk op het rapport af te drukken.
Uitvoermethode