HELP 
BTW-aangifte
  Menu - Financieel - BTW-aangifte - BTW-aangifte

Geen BTW aangifte
 • Bij medewerkerafscherming
  Als er voor de gebruiker medewerkerafscherming is ingesteld in het pakket iMUIS, in welke vorm dan ook, dan kan de gebruiker geen BTW-aangifte aanmaken of bekijken. Tevens kan het BTW -formulier niet worden afgedrukt.
 • Als de KOR regeling actief is
  Zie voor meer informatie: KOR-regeling 2020

Let op
 • Suppletieaangifte
  De Belastingdienst ondersteunt elektronische suppletieaangifte. Gebruik hiervoor de aangiftemethode "Elektronisch aangifte doen".
  Met het pakket kan ook een suppletieaangifte op papier afgedrukt worden met het suppletie formulier (maand/kwartaal suppletie) of het BTW aangifte formulier (voorgaand jaar suppletie).
  • Keuze voor automatische periode suppletie aangifte
   In de BTW-instellingen kunt u aangeven of u met periode suppleties wilt werken. Als periode suppleties is ingesteld genereert het pakket automatisch suppletie aangiftes. Als u een nieuwe BTW-aangifte gaat aanmaken, dan wordt de administratie gecontroleerd op correcties in al eerder aangegeven periodes.
   1. Verschil is groter dan +/- 1000 euro
    Er wordt automatisch een suppletie aangifte aangemaakt. De suppletie aangifte wordt afgedrukt op een nieuw formulier, dat in het pakket is ingebouwd.
   2. Verschil is kleiner dan +/- 1000 euro
    Het verschil wordt automatisch toegevoegd aan de eerstvolgende aangifte binnen het lopende boekjaar.
 • Uiterste periode om elektronisch aangifte te doen
  Een aangifte over een bepaald tijdvak mag nog elektronisch worden ingediend tot en met 8 maanden na afloop van het jaar waarin het aangiftetijdvak is gelegen.
  Voorbeeld: aangifte januari 2007 mag worden ingediend tot en met eind augustus 2008, een aangifte over het jaar 2007 mag eveneens worden ingediend tot en met eind augustus 2008.
 • Actieve periode
  Als met het programma Periode instellen / afsluiten een actieve periode is ingesteld voor de administratie, dan kan voor BTW periodes die binnen deze actieve periode vallen geen BTW-aangifte gedaan worden. Schakel de actieve periode (tijdelijk) uit om de BTW aangifte definitief te kunnen aanmaken.
 • Aangifte niet correct
  Als een aangifte niet correct is bevonden door de Belastingdienst, of als er te lang geen retourbericht is gevolgd op uw aangifte, dan zal het pakket daarvan één keer melding maken. Volg de aanwijzingen in de melding nauwkeurig op.

BTW-aangifte samenstellen, controleren en aangifte doen
 • De laatst aangemaakte niet geaccordeerde aangifte wordt op het scherm getoond. Als er voor het eerstvolgende aangifte tijdvak nog geen aangifte is gemaakt, dan wordt de knop [Toon de BTW-aangifte voor het tijdvak...] getoond.
 • [Toon de BTW-aangifte voor het tijdvak...]
  Met een druk op de knop [Toon de BTW-aangifte voor het tijdvak...] toont u de BTW aangifte van de laatste periode waarover nog geen aangifte is gedaan. Op de aangifte worden door het pakket de BTW-bedragen en grondslagen van de ingevoerde boekingsregels verzameld en per formuliergroep getotaliseerd weergegeven. Tevens voert het pakket direct de benodigde berekeningen uit, zodat u meteen ziet of u deze aangifteperiode moet betalen of dat u nog iets terugkrijgt.
 • Uitleg over Formuliergroepen

 • Stap 1: Controleren
  U kunt de BTW-aangifte op twee manieren controleren:
  • Via de knop [Controleer de BTW-aangifte] wordt het rapport "Historische mutaties BTW" gestart, waarop u per aangifte tijdvak de boekingen kunt raadplegen, gesorteerd per BTW-code of per Formuliergroep. Jaar en periode worden automatisch overgenomen van de BTW-aangifte waarin u op dit moment werkt.
  • Door op het icoontje voor een formuliergroep te klikken kunt u de boekingen per formuliergroep raadplegen. Binnen dat overzicht kunt u de boekingen binnen het tijdvak en de boekingen buiten het tijdvak (nagekomen en correctie boekingen) apart raadplegen.

   Boekingsregels per formuliergroep


 • Stap 2: Maak eventuele wijzigingen
  De aangifte corrigeren kunt u doen door het wijzigen of toevoegen van boekingsregels in het Boekingsprogramma. De aangifte vernieuwt zichzelf automatisch en neemt de bedragen van de gewijzigde en toegevoegde regels in de aangifte op.
  • Klik op de knop [Boekingsprogramma] om het Boekingsprogramma te starten, waarbij Jaar en periode automatisch overgenomen worden  van de BTW-aangifte waarin u op dit moment werkt.
  • Als u via het icoontje de boekingen raadpleegt kunt u door op de icoon voor een boekingsregel te klikken het Boekingsprogramma starten en de betrokken boeking wijzigen.

 • Stap 3: BTW aangifte aanvullen
  Aanvullen is alleen beschikbaar als in de BTW instellingen de optie "BTW correcties toestaan voor gebruiker" is aangezet
  Als de aangifte definitief gemaakt is, maar nog niet is ingestuurd of definitief afgedrukt, kan de BTW aangifte handmatig aangevuld worden.
  • Let op: het handmatig aanpassen van het bedrag bij formuliergroep 3b heeft consequenties voor de ICP opgave.

 • Stap 4: BTW wordt (niet) gladgeboekt
  Uitleg over : BTW wordt (niet) gladgeboekt
  Als u het eens bent met de aangifte, zoals deze op het scherm getoond wordt, klik dan op de knop [Aangifte akkoord]. U krijgt een melding, die u moet bevestigen, om te voorkomen dat de aangifte per ongeluk akkoord verklaard wordt. Een aangifte die akkoord verklaard is wordt verzonden naar de Belastingdienst. Na het akkoord verklaren wordt het scherm opnieuw opgebouwd. De Belastingdienst stuurt een ontvangst bevestiging voor iedere aangifte die correct bij hen binnengekomen is, maar dat kan soms enkele minuten duren. Ook eventuele fouten worden hier weergegeven.

  Nagekomen boekingen aangeven
  Als de aangifte akkoord verklaard is, dan is de aangifte definitief. Eventuele nagekomen boekingen of wijzigingen in boekingen van de aangegeven BTW periode die binnen hetzelfde boekjaar vallen zullen automatisch op de volgende BTW-aangifte verwerkt worden. Nagekomen boekingen of wijzigingen van een vorig boekjaar worden via een suppletie aangifte aangegeven bij de Belastingdienst.

  Een aangifte bijwerken voor insturen
  Voor nog niet ingestuurde definitieve aangiftes geldt dat ze onder bepaalde voorwaarden kunnen worden bijgewerkt met de btw van de boekingen, die binnen die periode gemuteerd zijn. Alleen gebruikers met rechten tot de knop [Bijwerken BTW aangifte] kunnen dit uitvoeren.


BTW-aangifte
 • Knop [Basisinstellingen]
  Gebruik deze knop alleen als u zeker weet dat er instellingen gewijzigd moeten worden.
  Als u de BTW-aangifte liever overlaat aan uw accountant, dan kunt u met de knop [Basisinstellingen], en in het volgende scherm de knop [Wijzig aangiftemethode] de manier van BTW-aangifte doen veranderen van zelf doen naar goedkeuren. Volg verder de aanwijzingen op het scherm.
 • Jaar en tijdvak
  Kies eerst het jaar en het tijdvak waarover u aangifte wilt doen. Het pakket toont het tijdvak en het jaar aan de linkerkant van het scherm. Het huidige tijdvak, de periode waarin nu gewerkt wordt, kan geselecteerd worden als het vorige tijdvak definitief is aangegeven, maar alleen voor een voorlopige aangifte. Als het huidige tijdvak voorbij is, dan kan de aangifte definitief gemaakt worden. De aangiftes van tijdvakken, waarover al eerder aangifte is gedaan, kunt u raadplegen door op het tijdvak te klikken.

  Gebroken boekjaar
  Als u werkt met een gebroken boekjaar, dan zal het pakket de knop [Nieuwe aangifte] tonen. Met een druk op deze knop komt u bij instellingen voor een nieuwe BTW-aangifte. het pakket kan bij een administratie met gebroken boekjaar niet automatisch bepalen van welke periode en tijdvak de volgende aangifte moet zijn.
  Kijk hier voor een overzicht van alle tijdvakken en bijbehorende codes


 • Aangiftegegevens
  In het vak Aangiftegegevens ziet u het belastingjaar en -tijdvak, het BTW-nummer en de datum waarop de aangifte is aangemaakt.
 • Knop [Toon deze aangifte in PDF]
  Druk op deze knop om de actieve aangifte te tonen als PDF-bestand. De opmaak van het PDF-bestand lijkt op het papieren aangifte formulier, zodat u uw cijfers gemakkelijk terug kunt vinden. U kunt desgewenst het PDF-bestand afdrukken. Klik op de knop [Ga terug naar de aangifte] om terug te keren naar het programma BTW-aangifte.
 • Knop [Bijwerken BTW aangifte]
  Voor deze knop gelden gebruikersrechten
  Deze knop is alleen beschikbaar als de aangifte definitief is aangemaakt, maar niet is verstuurd naar de Belastingdienst + Periode suppleties=NEE + Aangifte geaccordeerd=Nog accorderen

  Gebruik deze knop om een definitieve BTW aangifte bij te werken. De definitieve aangifte wordt hiermee gewijzigd. Mutaties, ingevoerd in de aan te geven periode, na het definitief stellen van de aangifte worden meegeteld in de bijgewerkte definitieve aangifte. Deze kan vervolgens worden ingestuurd naar de Belastingdienst.
 • Knop [Verwijder deze aangifte]
  Deze knop wordt alleen getoond voor voorlopige aangiftes
  Druk op deze knop om de voorlopige aangifte te verwijderen. Een voorlopige BTW-aangifte is bedoeld om u inzicht te geven in de opbouw van de aangifte. Een voorlopige aangifte kan verwijderd worden. Nadat er boekingen zijn toegevoegd aan de aangifteperiode kunt u de aangifte opnieuw laten opbouwen. Pas als u onderaan (bij stap 3) op [Aangifte akkoord] gedrukt heeft kunt u de aangifte verzenden naar de Belastingdienst.
 • Knop [Verstuur deze aangifte opnieuw]
  Deze knop wordt alleen getoond voor definitieve aangiftes die verstuurd zijn naar de Belastingdienst
  Druk op deze knop om de aangifte nogmaals te versturen naar de Belastingdienst. Deze optie kunt u gebruiken als uw aangifte wel verzonden is naar de Belastingdienst, maar om een of andere reden niet of niet goed is ontvangen door de Belastingdienst. De oudste, nog niet verzonden, aangifte moet als eerste verzonden worden.
  NB Van aangiftes die wel goed ontvangen zijn krijgt het pakket automatisch bericht. Zodra dat bericht voor een aangifte ontvangen is wordt het aangifte tijdvak groen gekleurd.
  • Een aangifte opnieuw indienen
   Een aangifte opnieuw indienen mag alleen als de Belastingdienst daarom heeft verzocht, of als de aangifte bijvoorbeeld onder een onjuist BTW-nummer is ingediend. Sinds kort gaat de Belastingdienst strakker om met aangiftes die 'dubbel' worden ingediend. Correcties op aangiftes moeten via periodesuppleties of met de eerstvolgende aangifte worden ingediend.
 • De formuliergroepen
  Alle formuliergroepen van de aangifte omzetbelasting staan in het overzicht van de aangifte vermeld. Alle boekingen van de aangifte periode zijn per formuliergroep getotaliseerd.
  In de kolommen Grondslag (bedrag exclusief BTW) en Saldo staan de bedragen zoals deze berekend zijn door het pakket Deze bedragen zijn gebaseerd op de boekingsregels die zijn ingevoerd en de in de regels ingevulde BTW-codes.
  • Boekingen per formuliergroep raadplegen
   Klik op het icoontje voor een formuliergroep om de boekingen te raadplegen, die samen de grondslag en het saldo voor deze formuliergroep bepalen. Een nieuw scherm wordt geopend, waarin de boekingen op volgorde van datum worden getoond. Als u een boeking wilt wijzigen kunt u direct doorstarten naar het Boekingsprogramma om de geselecteerde regel te wijzigen. Formuliergroepen zonder icoontje zijn de formuliergroepen die niet aan een BTW-code (en dus niet aan een boeking)  gekoppeld kunnen worden.
   Als er geen boekingen op een bepaalde formuliergroep zijn, of als de formuliergroep zelf niet gekoppeld is aan een BTW code, dan krijgt u daarvan melding.
   Boekingsregels per formuliergroep
  • Voorbeeld: Hoe bepaalt het pakket in welke formuliergroep een boeking thuishoort?
   In het Boekingsprogramma worden de facturen van uw bedrijf ingevoerd in de vorm van boekingsregels. In iedere boekingsregel wordt een BTW-code ingevuld. In een BTW-code zijn de regels vastgelegd hoe de BTW van een boekingsregel moet worden berekend (laag / hoog/ exclusief / inclusief / te vorderen / formuliergroep / af te dragen / 6% / 19,5% / binnen EU / buiten EU etc.). In de BTW-code van de boekingsregel staat dus bij welke formuliergroep de grondslag en het BTW-bedrag van de boekingsregel moeten worden geteld.
  • Rubriek 3B
   In rubriek 3b wordt het totaal van de ICP debiteuren weergegeven. Alle diensten en leveringen binnen de EU worden op formuliergroep 3b getotaliseerd. Het bedrag van de ICP-opgave moet overeenkomen met het bedrag in dit veld van de BTW aangifte.
  • Rubriek 5b
   De rubrieken 2a, 4a en 4b nemen een speciale plaats in, omdat de bedragen die aan deze rubrieken verbonden zijn, een relatie met rubriek 5b hebben. Dit zijn de zogenaamde 'nultarief' rubrieken, waarvan de grondslag en de BTW berekend worden, terwijl de berekende BTW daarna weer afgetrokken wordt in rubriek 5b (Voorbelasting).
   Let op: Als op één van deze rubrieken een saldo staat, dan zal dat saldo in rubriek 5b automatisch verwerkt worden. Het saldo van 5b kan daardoor afwijken van het totaal in het dialoogvenster Boekingen per formuliergroep , omdat daarin alleen de boekingsregels worden weergegeven die rechtstreeks op 5b geboekt zijn met de betreffende BTW-codes.
  • Kleur formuliergroep 5g (Totaal te betalen/terug te vragen omzetbelasting)
    
   Kleur Naam kleur Omschrijving
     Rood Te betalen omzetbelasting
     Groen Terug te vragen omzetbelasting

 • Status / Retourtekst van de Belastingdienst
  Als de aangifte correct ontvangen is door de Belastingdienst, dan verschijnt hier de melding die de Belastingdienst heeft teruggestuurd. Ook eventuele fouten worden hier weergegeven.
 • Aangifte versturen
  In het vak Aangifte versturen kunt u lezen of de aangifte verstuurd is en krijgt u bij iedere voorkomende situatie een korte helptekst te zien.
  NB Met het pakket kunt u verzonden aangiftes, die nog in behandeling zijn bij de Belastingdienst, nogmaals versturen.

Legenda
Legenda voor Aangifte rechtstreeks via SBR
 • Er is voor deze periode nog geen BTW aangifte of er is voor deze periode een concept aangifte aangemaakt. Als de aangifte als concept aangifte (voorlopige aangifte) aangemaakt kan deze aangifte verwijderd worden. Wijzigingen in de boekingen voor deze aangifte periode worden meegenomen als deze aangifte opnieuw opgebouwd wordt.
 • De aangifte is definitief aangemaakt, maar moet nog geaccordeerd worden. Daarna kan de aangifte ingestuurd worden naar de Belastingdienst.
 • De aangifte is verstuurd naar de Belastingdienst. Het retourbericht van de Belastingdienst is nog niet ontvangen.
 • De aangifte is geaccordeerd. De aangifte kan ingestuurd worden naar de Belastingdienst.
 • De aangifte is ingestuurd naar de Belastingdienst en het retourbericht is ontvangen. Deze aangifte is compleet en afgehandeld.
 • De aangifte is afgekeurd door de Belastingdienst. De reden van afkeuring staat in het retourbericht onder de aangifte.
 • De eerder ingestuurde aangifte is ingetrokken door de gebruiker.
 • Toon onderliggende boekingen
Legenda voor Aangifte zelf invullen op website belastingdienst
 • Er is voor deze periode nog geen BTW aangifte of er is voor deze periode een concept aangifte aangemaakt. Als de aangifte als concept aangifte (voorlopige aangifte) aangemaakt kan deze aangifte verwijderd worden. Wijzigingen in de boekingen voor deze aangifte periode worden meegenomen als deze aangifte opnieuw opgebouwd wordt.
 • De aangifte is wel definitief aangemaakt, maar nog niet geaccordeerd.
 • De aangifte kan worden afgedrukt en handmatig op de website van de Belastingdienst worden ingevuld.
 • Toon onderliggende boekingen
Legenda voor Aangifte goedkeuren - Accountant
 • Er is voor deze periode nog geen BTW aangifte of er is voor deze periode een concept aangifte aangemaakt. Als de aangifte als concept aangifte (voorlopige aangifte) aangemaakt kan deze aangifte verwijderd worden. Wijzigingen in de boekingen voor deze aangifte periode worden meegenomen als deze aangifte opnieuw opgebouwd wordt.
 • De aangifte is ingestuurd naar de Belastingdienst en het retourbericht is ontvangen. Deze aangifte is compleet en afgehandeld.
 • De eerder ingestuurde aangifte is ingetrokken door de gebruiker.
 • De aangifte is verstuurd naar de Belastingdienst. Het retourbericht van de Belastingdienst is nog niet ontvangen.
 • De aangifte is afgekeurd door de Belastingdienst. De reden van afkeuring staat in het retourbericht onder de aangifte.
 • Toon onderliggende boekingen
Legenda voor Aangifte goedkeuren - Belastingplichtige
 • De aangifte is klaargezet, maar de e-mail ter goedkeuring moet nog verstuurd worden.
 • De aangifte is akkoord.
 • De e-mail ter goedkeuring van de aangifte is verzonden.
 • De aangifte is afgekeurd door de gebruiker