HELP 
Hoe maak ik een nieuwe crediteur aan?
  Menu - Financieel - Crediteuren - Tabellen - Crediteur


Crediteur aanmaken via tabel Crediteur
 • Start vanuit Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Crediteur
 • U kunt meteen beginnen met het invoeren van de nieuwe crediteur
  • Nummer
   Vul een uniek nummer in voor deze crediteur.
   TIP: Dit veld kunt u leeg laten. Het eerste vrije crediteurnummer wordt dan automatisch toegekend aan de crediteur als u de nieuwe crediteur opslaat.
  • Zoeksleutel
   Voer een zoeksleutel in voor de nieuwe crediteur.
  • Opslaan
   Toets [Ctrl+S]
 • Het is niet verplicht alle velden in te vullen
  De nieuwe crediteur wordt opgeslagen. Daarbij worden automatisch de betalingsconditie, sluitrekening crediteuren en de instelling BTW-plichtig opgeslagen voor de nieuwe crediteur. U kunt later de ontbrekende NAW-gegevens invoeren mocht dat nodig zijn.
 • Overige velden
  U kunt de Naam, Adres en Woonplaatsgegevens (NAW), telefoon- en faxnummer, e-mailadres, BTW-gegevens, Betalingsconditie en een Opmerking invoeren of wijzigen.
  Lees hier meer over de overige velden van de tabel Crediteur
  • Opslaan
   Toets [Ctrl+S]
 • De nieuwe crediteur wordt opgeslagen.

Crediteur aanmaken vanuit het Boekingsprogramma
 • Toets [F4] in de kolom Rekening van het Boekingsprogramma
 • Als de crediteuren niet getoond worden: Toets [Alt+C] om het overzicht van crediteuren te tonen
 • Toets [Alt+N], of klik op de knop Nieuw, in het dialoogvenster Debiteur / Crediteur / Grootboek
 • U kunt nu beginnen met het invoeren van de nieuwe crediteur zoals hierboven beschreven. Als de nieuwe crediteur is opgeslagen kunt u de crediteur meteen gebruiken in het pakket.