HELP 
Tabel Crediteur
  Menu - Financieel - Crediteuren - Tabellen - Crediteur


Werken met crediteuren
Benodigd voor het invoeren van crediteuren
 • In de tabel Crediteur kunt u alle gegevens van uw crediteuren invoeren, aanvullen en wijzigen.
 • Voordat u kunt beginnen met het invoeren van crediteuren dient u te beschikken over:
  - een grootboekrekening met instelling "sluitrekening crediteur".
  - een betalingsconditie voor crediteuren.
Een crediteur invoeren
 • Klik op de [+] om een nieuwe crediteur in te voeren
  • Snel een crediteur invoeren m.b.v. Kvk register
   Vul in het veld "Aanmaken op basis van KvK informatie" het KvK nummer of de bedrijfsnaam in van de crediteur en selecteer de crediteur. De gegevens van de crediteur, zoals ze bij de KvK zijn geregistreerd, worden automatisch ingevuld.
  • Verplichte velden
   Voer een zoeksleutel in. De overige verplichte velden worden automatisch gevuld met de eerst beschikbare waarde. Wijzig indien nodig de velden "BTW-plichtig", "Sluitrekening" en "Betalingsconditie" voordat u een factuur boekt op de crediteur.
  • Optionele velden
   Vul de overige velden van de crediteur in voor zover ze benodigd zijn in de administratie.
Extra opties voor tabel crediteur
 • Relatiekaart
  Klik op het pijltje voor een crediteur regel om de relatiekaart van de crediteur te tonen.
Een Creiteur invoeren in een boekingsregel
 • Debiteur  Crediteur   Grootboek
  Afhankelijk van de instellingen van het dagboek kunnen grootboek, debiteur of crediteur beschikbaar zijn
  • Boekingsprogramma - kolom Rekening (Grb/Deb/Cre)
   Klik op het keuzerondje om de gewenste lijst met debiteuren, crediteuren of grootboekrekeningen te tonen.
  • Boekingsprogramma - kolom Factuur (Deb/Cre)
   Klik op het keuzerondje om de gewenste lijst met debiteur facturen of crediteur facturen te tonen.

Tabel Crediteur
Alles openen Alles sluiten
Velden tabel Crediteur
Aanmaken op basis van de KvK informatie
Dit veld wordt alleen getoond bij het aanmaken van een nieuwe crediteur

Gebruik het KvK register om snel en nauwkeurig de juiste crediteur gegevens vast te leggen in uw administratie.

Vul in dit veld een naam, een KvK nummer of een adres in. De zoekopdracht begint automatisch en er wordt een keuzelijst getoond van de bedrijven in het KvK register die aan uw zoekopdracht voldoen.

Klik op de betreffende regel en de gegevens van het bedrijf worden als crediteur in de administratie vastgelegd. Daarna kunt u de gegevens desgewenst aanpassen en aanvullen.

Nummer

Het pakket zal automatisch het eerste vrije crediteurnummer toekennen als u geen nummer invoert, zodat het niet noodzakelijk is een nummer toe te kennen. Deze optie van automatisch opnummeren staat standaard aan. Het nummer wordt pas toegekend wanneer u de crediteur opslaat. Indien u geen gebruikt wenst te maken van automatisch opnummeren, kunt u deze optie uitschakelen.
>>> Automatisch opnummeren instellen

Als u zelf een nummer toekent, zal het pakket controleren of dit nummer toegestaan is. Alle crediteuren moeten namelijk een uniek nummer krijgen binnen het pakket.

Zoeksleutel
Alle crediteuren moeten worden voorzien van een unieke zoeksleutel, die maximaal 20 posities lang mag zijn. De zoeksleutel kan worden gebruikt om een crediteur op te sporen in tabellen of programma's. Het is daarom zinvol de zoeksleutel te laten beginnen met het kernwoord. Bij het toekennen van een zoeksleutel aan crediteur "De Klerk" zou dit betekenen dat de zoeksleutel "klerk, de" ingevoerd moet worden.
Adressering: Standaard of Uitgebreid adres

Crediteuren kunnen een zodanig uitgebreid adres hebben, dat de adressering niet past in de velden Naam, Aanhef, Adres, Huisnummer, Huisnummer toevoeging, Postcode en Woonplaats. In dit veld kunt u handmatig de volledige adressering van de crediteur ingeven.

De uitgebreide adressering gaat voor de standaard adresgegevens. Als dit veld is gevuld, dan wordt de uitgebreide adressering gebruikt op invoerschermen en rapporten en documenten. Vergeet niet om ook de naam van de crediteur in het uitgebreide adres op te nemen.

Naam
Vul hier de (bedrijfs) naam van de crediteur in.
Deze naam wordt afgedrukt op diverse rapporten en overzichten. U kunt een naam invoeren van maximaal 40 posities.
Ter attentie van
In dit veld kunt u bijvoorbeeld "T.a.v. de heer van der Kerk" invullen.

Het veld "Ter attentie van" wordt afgedrukt op onder meer de adresetiketten. 

Aanhef
Toets [F4] om een keuzevenster te openen met een overzicht van de aanheffen, die in de tabel Aanhef zijn ingevoerd.
De aanhef (De heer, Mevrouw, De weledelgestrenge heer etc.) wordt gebruikt op te verzenden documenten als de specificatie van betalingen.
Straat

Het veld Straat (max. 24 posities) is bestemd voor de straatnaam. Als het adres echter een postbus betreft, dan vult u in het veld Straat het woord "Postbus" in, en in het veld Huisnummer het nummer van de postbus.

Huisnummer & Huisnummertoevoeging
Voorbeeld van gebruik
Als de crediteur "Dorpsstraat 25a" als adres heeft, dan vult u in het veld Straat het woord "Dorpsstraat" in, in het veld Huisnummer "25"  en in het veld Huisnummertoevoeging "a".
Als het adres een postbus betreft, dan vult u in het veld Straat het woord "Postbus" in, en in het veld Huisnummer het nummer van de postbus.
Postcode
Vul hier de postcode van de crediteur in. Als het adres een postbus betreft, dan dient u de postcode van de postbus in te voeren.
Woonplaats
Toets [F4] om een keuzevenster te openen met een overzicht van woonplaatsen in Nederland. Selecteer de plaatsnaam van de crediteur en klik op [OK].
Land
Toets [F4] om een keuzevenster te openen met een overzicht van de landen in de tabel Land. Selecteer het land van de crediteur en klik op [OK].

Automatisch BTW-plicht invullen
1) Bij het invullen van het land van een nieuwe crediteur wordt de bijbehorende BTW-plicht ingevuld.
2) Bij het invullen van de BTW-plicht wordt als sluitrekening de eerste grootboekrekening met het hoogste percentage, waarvan de BTW-code overeenkomt met de bij de crediteur ingevulde BTW-plicht. Bij administraties waarbij de BTW is uitgeschakeld wordt altijd BTW-plicht 'Niet BTW plichtig' gebruikt.

Module Bankieren
Het land van een crediteur wordt gebruikt bij Bankieren - Betalingen uitschrijven. Als in dit veld niets wordt ingevuld of "NL", dan betreft het een crediteur binnenland. Crediteuren met een andere landcode zijn dan automatisch buitenlandse crediteuren.

Taal
Vul hier de taal in, waarin documenten voor deze crediteur moeten worden opgesteld.

Bestelopdrachten per e-mail naar buitenlandse crediteuren
Voor crediteuren met de taalcode ENG (Engels) kunnen vertalingen van de teksten, die gebruikt worden in de begeleidende e-mail van een bestelopdracht, ingevoerd worden in het programma Bestelopdracht e-mail instellingen.

Valuta

Kies hier de valuta waarin facturen van deze crediteur geboekt moeten worden. De valuta dient vooraf vastgelegd te zijn in de tabel Valuta.

Factuur inboeken
De valuta die aan een crediteur gekoppeld is zal automatisch voorgesteld worden in het Boekingsprogramma als de crediteur wordt ingevoerd. Na invoer van het Valuta boekbedrag zal de valuta met behulp van de koers van de valuta,(of van de dagkoers) omgerekend worden naar de standaard valuta, die is vastgelegd in de tabel Basis Algemeen.

Meer informatie
U kunt en hoeft in dit veld niet de standaard valuta invullen. Het veld zal in dat geval automatisch leeggemaakt worden. Waar u tevens rekening mee dient te houden, is het feit dat vreemde valuta in uw administratie altijd gerelateerd zal blijven aan de standaard valuta.

Werken in de administratie met valuta
>>> Stappenplan Werken met valuta

Telefoon, Fax en Telefoon mobiel
Vul hier de telefoon-, fax en mobiele nummers in van de crediteur.
BTW-plichtig en BTW-nummer

BTW-plichtig
Tijdens het invoeren van een nieuwe crediteur zal de waarde in dit veld automatisch voorgesteld worden. U kunt deze waarde wijzigen. De waarde in dit veld dient echter wel in overeenstemming te zijn met de BTW-code van de sluitrekening van deze crediteur.
Let op: De BTW-code van de sluitrekening wordt voorgesteld in het Boekingsprogramma als u deze crediteur invoert.

Ten aanzien van de BTW-plicht zijn er verschillende instellingen mogelijk. Het gaat om de volgende instellingen:

 • BTW-plichtig
 • BTW-plichtig laag
  Indien een crediteur u altijd BTW-laag in rekening brengt, dan kunt u dat hier aangeven. Selecteer in het veld Sluitrekening een sluitrekening waaraan een BTW-code met een laag percentage is gekoppeld, zodat in het Boekingsprogramma een BTW-code met een laag percentage wordt voorgesteld.
 • Binnen de EU (ICL)
 • Buiten de EU
 • Niet BTW-plichtig
 • Verlegd
  Het gaat hier om verlegd binnen Nederland aan uw organisatie.. De BTW-code bij een boekingsregel dient gekoppeld te zijn aan formuliergroep 2a.

De toegekende instelling zal gecontroleerd worden tijdens het invoeren van mutaties in het boekingsprogramma. Zou u bijvoorbeeld een BTW-code invoeren die gekoppeld is aan formuliergroep 5B (Te vorderen BTW) van de BTW-aangifte, terwijl u bij de crediteur ingevoerd heeft dat deze in de categorie 'Binnen EU' valt, dan zal er een foutmelding op het scherm volgen. De reden hiervan is, dat de formuliergroep niet in overeenstemming is met de instelling van de crediteur.

BTW-nummer
U kunt hier het BTW-nummer van de crediteur invullen, zoals dat door de Belastingdienst verstrekt is.

Indien de BTW-landcode in de tabel Land voor het land van deze crediteur is ingevuld, dan zal deze landcode automatisch in dit veld geplaatst worden.

KVK (Kamer van Koophandelnummer, KVK-plaats en KVK-datum uittreksel)
De velden Kamer van Koophandelnummer, KVK-plaats en KVK-datum uittreksel kunt u vullen met de gegevens van de crediteur. Elke onderneming in Nederland dient ingeschreven te zijn bij één van de kamers van koophandel en krijgt op grond daarvan een nummer toegewezen. U bent verplicht dit nummer te vermelden op de facturen die u verstuurt naar uw afnemers, evenals uw leveranciers dit verplicht zijn. U kunt informatie omtrent uw crediteuren opvragen bij de kamers van koophandel waar deze crediteuren ingeschreven zijn.
Sluitrekening
Een sluitrekening is een verzamelrekening van alle boekingen die op een bepaalde groep crediteuren geboekt zijn. Op de sluitrekening kan dus niet rechtstreeks geboekt worden. Bijvoorbeeld u maakt binnen uw grootboek een onderverdeling tussen binnenlandse en buitenlandse crediteuren. De sluitrekeningen Crediteur Binnenland en Crediteur Buitenland maakt u aan in de tabel Grootboek (Financieel > Grootboek > Tabellen > Grootboek).

Bij het aanmaken van een nieuwe crediteur zal in dit veld de eerste crediteur sluitrekening uit de tabel Grootboek worden voorgesteld. Klik op het pijltje om een overzicht met alle crediteur sluitrekeningen te tonen, waaruit u de juiste sluitrekening voor deze crediteur kunt kiezen.

Let op: Als er op deze crediteur geboekt is, dan kan dit veld niet meer gewijzigd worden.

Voorkeurstegenrekening

Dit veld is ter informatie en kan hier niet gewijzigd worden. Een nieuwe voorkeurstegenrekening kunt u invoeren door op de knop [Toon tegenrekeningen] te drukken.

De voorkeurstegenrekening van een crediteur is een grootboekrekening, die in het Boekingsprogramma automatisch ingevuld wordt in de kolom Tegenrekening, nadat deze crediteur is ingevoerd. Het invoeren van boekingsregels kan zo sneller uitgevoerd worden, maar u behoudt de mogelijkheid om de voorgestelde tegenrekening te wijzigen.

Meerdere voorkeurstegenrekeningen per crediteur
Om de invoer van boekingen eenvoudiger te maken kunt u per crediteur een aantal voorkeurstegenrekeningen vastleggen, waaruit u kunt kiezen in het Boekingsprogramma. U hoeft dan niet meer te zoeken tussen alle grootboekrekeningen. Klik hiervoor op de knop [Toon tegenrekeningen].
>>> Lees hier meer over meerdere voorkeurstegenrekeningen per crediteur

Boeken met rekening en tegenrekening in één regel
Elke boekingsregel in het boekingsprogramma bevat zowel een rekening als een tegenrekening. Zou u bijvoorbeeld een boeking van een factuur in het dagboek Inkoop verwerken, dan kunnen de rekening van de crediteur "De Groot" en de grootboekrekening "Inkoop" in één regel geboekt worden. In het pakket wordt de crediteur als rekening aangemerkt en de rekening "Inkoop" als tegenrekening.

Voorkeurstegenrekening van dagboek gaat voor de voorkeurstegenrekening van een crediteur
De voorkeurstegenrekening van het dagboek, waarin de boekingsregel met deze crediteur geboekt wordt, gaat voor de voorkeurstegenrekening van de crediteur. Alleen als dit veld leeg is in de tabel Dagboek zal de tegenrekening die u hier invoert automatisch voorgesteld worden in het boekingsprogramma.

De voorkeurstegenrekening wordt niet altijd gebruikt
Deze voorkeurstegenrekening wordt alleen gebruikt als u boekingsregels invoert in het Boekingsprogramma (Financieel > Boekingsprogramma).

Voorkeurstegenrekening wordt automatisch gevuld
Als dit veld nog leeg is en er een voorkeurstegenrekening wordt ingevuld in de tabel Voorkeurstegenrekening crediteur, dan wordt dit veld automatisch gevuld met deze voorkeurstegenrekening. Bij het verwijderen van de voorkeurstegenrekening uit de tabel Voorkeurstegenrekening wordt de eerste voorkeurstegenrekening bij deze crediteur automatisch hier ingevuld.

[Toon tegenrekeningen]
Druk op de knop [Toon tegenrekeningen] om de lijst van voorkeurstegenrekening(en) van deze crediteur te openen. Daarin kunt u nieuwe voorkeurstegenrekeningen voor deze crediteur invoeren en bestaande voorkeurstegenrekeningen aanpassen of verwijderen.
Betalingsconditie
In dit veld kunt u alleen kiezen uit betalingscondities met de instelling "Gebruiken voor: crediteur"
Kies hier de betalingsconditie voor de geselecteerde/nieuwe crediteur.
 • Een betalingsconditie is een verzameling instellingen betreffende het betalen van facturen door debiteuren of het betalen van facturen aan crediteuren
 • Het voordeel van een betalingsconditie is, dat u een grote groep debiteuren of crediteuren dezelfde instellingen kunt meegeven door er dezelfde betalingsconditie aan te koppelen.
 • Crediteuren die bij u incasseren
  Aan alle crediteuren die met automatische incasso de verschuldigde bedragen van uw rekening afschrijven, koppelt u dezelfde betalingsconditie. Deze betalingsconditie heeft de instelling "Incasso afgegeven:JA".
Leveringsconditie

Kies hier de leveringsconditie voor de geselecteerde/nieuwe crediteur.

In de leveringsconditie is de grootboekrekening voor inkoopvrachtkosten vastgelegd. Als u een inkoopfactuur gaat verwerken in het Digitaal dossier, dan wordt deze grootboekrekening automatisch voorgesteld vanuit de gekoppelde leveringsconditie.

E-mail adres

Vul hier het e-mailadres van de crediteur in.
Als de crediteur meerdere e-mailadressen heeft dan kunt u deze hier, gescheiden door een punt-komma [ ; ] invoeren.

Het crediteur e-mailadres kan gebruikt worden om documenten naar de crediteur te e-mailen.

Homepage
Vul hier het internetadres van de homepage van de crediteur in.
Ons nummer bij crediteur
Vul hier het nummer in dat aan uw bedrijf is toegewezen door deze crediteur. U kunt dit nummer gebruiken voor de afschriftregels bij een betaling, wanneer u werkt met het programma Afschriften inlezen van de module Bankieren.
Opmerking
Ruimte voor een opmerking bij deze crediteur. De opmerking kan afgedrukt worden op van toepassing zijnde rapporten.
Kostenplaats
Dit veld is alleen beschikbaar indien in de basisinrichting van de administratie de optie "Kostenplaatsen/kostendragers gebruiken" aangevinkt is
Dit veld is alleen beschikbaar indien er meerdere kostenplaatsen in de tabel Kostenplaats zijn vastgelegd
Er kan met behulp van kostenplaatsen en kostendragers een tweede en derde structuur aangebracht worden in een administratie. Op deze manier heeft u de mogelijkheid een verbijzondering van de boekingen naar aard (bijvoorbeeld resultaat per afdeling) en bestemming (bijvoorbeeld projecten) in de administratie bij te houden. Hoe dit precies in zijn werk gaat, zal bij de betreffende tabellen toegelicht worden.

Indien er een vaste relatie bestaat tussen een crediteur en een kostenplaats/-drager, dan kunt u deze hier invoeren. Als u tijdens het boeken een crediteurennummer invoert, waaraan een voorkeurkostenplaats/-drager gekoppeld is, dan zal het betreffende nummer direct in de daarvoor bestemde kolom van de boekingsregel geplaatst worden. U houdt daarbij de mogelijkheid om het voorgestelde nummer te wijzigen of te verwijderen.
Kostendrager
Dit veld is alleen beschikbaar indien in de basisinrichting van de administratie de optie "Kostenplaatsen/kostendragers gebruiken" aangevinkt is
Dit veld is alleen beschikbaar indien er meerdere kostendragers in de tabel Kostendrager zijn vastgelegd
Er kan met behulp van kostenplaatsen en kostendragers een tweede en derde structuur aangebracht worden in een administratie. Op deze manier heeft u de mogelijkheid een verbijzondering van de boekingen naar aard (bijvoorbeeld resultaat per afdeling) en bestemming (bijvoorbeeld projecten) in de administratie bij te houden. Hoe dit precies in zijn werk gaat, zal bij de betreffende tabellen toegelicht worden.

Indien er een vaste relatie bestaat tussen een crediteur en een kostenplaats/-drager, dan kunt u deze hier invoeren. Als u tijdens het boeken een crediteurennummer invoert, waaraan een voorkeurkostenplaats/-drager gekoppeld is, dan zal het betreffende nummer direct in de daarvoor bestemde kolom van de boekingsregel geplaatst worden. U houdt daarbij de mogelijkheid om het voorgestelde nummer te wijzigen of te verwijderen.
Geblokkeerd
Een geblokkeerd tabel-item is niet zichtbaar in de betreffende keuzetabel in andere programma's.
Vink deze optie aan om de geselecteerde crediteur te blokkeren voor gebruik in het pakket. Het pakket zal een waarschuwing tonen indien u een geblokkeerde crediteur probeert te koppelen aan een andere tabel of gebruikt in bijvoorbeeld het Boekingsprogramma. Eerder ingevoerde boekingsregels in dit dagboek worden niet beïnvloed door de blokkering.
Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.
Factuur2KING 3.0
Naam t.b.v. eFactuur

Vul hier de naam in van de crediteur zoals deze in de UBL facturen (XML bestanden) van de crediteur gebruikt wordt.
Let op: gebruik hier geen namen als "pin", "kas", "ing", etc omdat deze woorden op diverse facturen voorkomen en niet geschikt zijn voor crediteur-herkenning.

 • In een eFactuur die bij u binnenkomt staat de naam van de crediteur.
 • De crediteur kan in de administratie zijn vastgelegd onder een andere naam.
 • De crediteur heeft mogelijkerwijs een andere naam als statutaire naam bij de KvK vastgelegd.
 • Om de crediteur te kunnen controleren bij de Kamer van Koophandel kunt u in dit veld de statutaire naam zoals vastgelegd bij de Kamer van Koophandel invullen.
 • Verbeterde Factuur2KING 3.0 herkenning
  Bij het herkennen van UBL facturen wordt er gecontroleerd of dit veld is ingevuld. Als de naam in dit veld overeenkomt met de naam in een UBL factuur kan de crediteur direct aan de factuur gekoppeld worden.
Kvk statutaire naam
Als de crediteurgegevens worden opgevraagd bij het Kamer van Koophandel register wordt dit veld automatisch gevuld met de Kvk statutaire naam van de crediteur.
Kvk statutaire plaats
Als de crediteurgegevens worden opgevraagd bij het Kamer van Koophandel register wordt dit veld automatisch gevuld met de Kvk statutaire plaats van de crediteur.
BTW statutaire naam
Als de crediteurgegevens via het BTW nummer worden opgevraagd bij het BTW register wordt dit veld automatisch gevuld met de BTW statutaire naam van de crediteur.
BTW statutaire plaats
Als de crediteurgegevens via het BTW nummer worden opgevraagd bij het BTW register wordt dit veld automatisch gevuld met de BTW statutaire plaats van de crediteur.
Inkoopfactuur verdichten per grootboekrekening (eFactuur)
 • Vink deze optie aan om UBL eFacturen (XML formaat), die bestaan uit meerdere regels, te verdichten tot één regel per grootboekrekening.
 • Vink deze optie uit om UBL eFacturen (XML formaat) gespecificeerd weer te geven.
 • Toelichting
  In Factuur2KING 3.0 Inkoopfacturen - tabblad Verwerken - [Openen] worden alle regels van een factuur getoond. Als dat niet gewenst is kunt u de optie "Inkoopfactuur verdichten per grootboekrekening (eFactuur)" inschakelen om de factuurregels per grootboekrekening, waarop de factuurregels geboekt gaan worden, verdicht weer te geven.
Factuur verwerken bij herkenning
Vink deze optie aan om UBL facturen van deze crediteur direct door te boeken naar de financiële administratie. Voorwaarde is dat de UBL factuur volledig herkend is in het programma UBL inlezen. Bij afwijkende informatie in de UBL factuur, waardoor de factuur Deels of Niet herkend is, wordt de UBL factuur niet automatisch doorgeboekt.
NB Dit geldt voor alle soorten Factuur2KING 3.0 facturen (foto's van bonnetjes, PDF, UBL (xml-bestand) etc.). Als de herkenning 100% is wordt deze automatisch verwerkt.
Vink deze optie uit om UBL inkoopfacturen van deze crediteur niet automatisch door te boeken. UBL facturen moeten dan altijd handmatig doorgeboekt worden naar de financiële administratie.
Ondergrens en bovengrens factuurbedragen t.b.v. eFactuur

Bij eFacturen van deze crediteur die buiten deze grenzen vallen, wordt een waarschuwing getoond. Die facturen kunnen niet automatisch verwerkt worden.

Toelichting
Factuurbedragen die afwijken van het gemiddelde bedrag wat in uw bedrijf standaard aan inkoopfacturen wordt uitgegeven kunnen met deze controle niet meer aan uw aandacht ontsnappen. Zogenaamde "spookfacturen" hebben vaak een laag bedrag. Door een ondergrens in te stellen moeten dergelijke facturen altijd handmatig doorgezet (of verwijderd) worden.

U kunt de grenzen in deze velden op elk gewenst moment aanpassen.

Gebruik kostendrager fiattering UBL-inkoopfacturen
 • Kies Ja om gebruik te maken van het fiatteren per kostendrager bij facturen van deze crediteur.
  > Lees de uitleg in tabel Kostendrager - onderdeel Factuur2KING 3.0 voor meer informatie.
 • Kies Nee om geen gebruik te maken van het fiatteren per kostendrager voor facturen van deze crediteur.
Gebruik fiattering UBL-inkoopfacturen door medewerker
Dit veld is toegankelijk als in Factuur2KING 3.0 instellingen inkoopfacturen gekozen is voor Fiattering Geavanceerd
 • Kies Ja om in te stellen dat facturen van deze crediteur gefiatteerd moeten worden door de medewerker die hieronder is ingesteld.
 • Kies Nee om facturen van deze crediteur niet te laten fiatteren.
 • Kies Volgens basisinstelling om de facturen van deze crediteur te laten fiatteren door de medewerker(s) die is/zijn ingesteld in Factuur2KING 3.0 instellingen inkoopfacturen.
Fiatteur
Selecteer de medewerker die de facturen van deze crediteur moet fiatteren.
Gebruik 2e fiattering UBL-inkoopfacturen door medewerker
Dit veld is toegankelijk als in Factuur2KING 3.0 instellingen inkoopfacturen gekozen is voor Fiattering Geavanceerd
 • Kies Ja om om in te stellen dat facturen van deze crediteur door een 2e fiatteur gefiatteerd moeten worden. De 2e fiatteur is de medewerker die hieronder is ingesteld.
 • Kies Nee om geen 2e fiattering bij deze crediteur toe te passen.
 • Kies Volgens basisinstelling om de facturen van deze crediteur te laten fiatteren door de medewerker(s) die is/zijn ingesteld in Factuur2KING 3.0 instellingen inkoopfacturen.
Fiatteur 2
Selecteer de medewerker die als 2e fiatteur de facturen van deze crediteur moet fiatteren. Nadat facturen zijn gefiatteerd door de 1e fiatteur (zoals hierboven ingesteld) worden de facturen klaar gezet voor de 2e fiatteur.
Inkoop
Dagboek Inkoop
Dit veld is onderdeel van de module Inkoop
U kunt de boekingsregels, die gegenereerd worden als u inkoopfacturen doorboekt, of als u goederenontvangsten doorboekt, per crediteur in een apart dagboek laten plaatsen. Het dagboek moet wel een dagboek met soort "Inkoop" zijn. Vaak wordt deze functionaliteit gebruikt om een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld binnenlandse en buitenlandse crediteuren.
Voorkeursopdrachtwijze
Kies hier de voorkeursopdrachtwijze van deze crediteur. De opdrachtwijze wordt automatisch ingevuld als u een inkooporder voor deze crediteur gaat maken. U kunt in de inkooporder de voorgestelde opdrachtwijze wijzigen.
Verzendwijze
Kies hier de voorkeursverzendwijze van deze crediteur. De verzendwijze wordt automatisch ingevuld als u een inkooporder voor deze crediteur gaat maken. U kunt in de inkooporder de voorgestelde verzendwijze wijzigen.
Inkoper
De inkoper is de medewerker, die de bestellingen plaatst bij de crediteur.
Inkooporder
De inkoper die hier wordt ingevuld, wordt automatisch in de inkooporder opgenomen.
Levertijd + Levertijd in
Vul hier de levertijd (in dagen of weken) van de leverancier in. Deze gegevens worden voorgesteld als levertijd bij het koppelen van deze crediteur aan een artikel. Per artikel kunt u van deze levertijd afwijken. Zie artikel/crediteur info in tabel Artikel/werksoort.
Bankieren
Bankrekening en tweede bankrekening
Toegang tot deze velden wordt bepaald door uw accountant / intermediair, die binnen iMUIS rechten kan instellen in het onderdeel Gebruikersbeheer.
Vul hier het bankrekeningnummer en/of tweede bankrekeningnummer van de crediteur in. Het (de) rekeningnummer(s) worden onder meer gebruikt door het pakket om de crediteur te kunnen betalen via Bankieren.
IBAN nummer van Bankrekening en tweede bankrekening  
Als u een IBAN-nummer invoert, dan moet het corresponderende bank- of tweede bankrekeningnummer ook ingevoerd worden
In dit veld kunt u het IBAN-nummer van de bankrekening van de crediteur invullen. Het IBAN-nummer is het International Banking Account Number.

Gebruik in Bankieren
Dit nummer wordt gebruikt in het internationaal betalingsverkeer. Bij een betaling aan een buitenlandse crediteur wordt dit IBAN-nummer automatisch in het betalingenbestand buitenland verwerkt, zodat de banken, die de internationale betalingen gaan verwerken de gegevens van de crediteur kunnen verifiëren.

Elektronisch afschrift inlezen
Er wordt door het programma Afschriften inlezen gecontroleerd op IBAN-nummers in het elektronisch bankafschrift, om afschriftregels met betalingen aan buitenlandse crediteuren automatisch te herkennen.

BIC van bankrekening en BIC van tweede bankrekening
Selecteer hier de bank van de crediteur. Toets [F4] voor een keuzelijst van banken. In dit veld zal het BIC-nummer (benodigd voor internationale betalingen) worden ingevuld, zoals dat is vastgelegd in de tabel Bank.
(BIC = "Bank Identifier Code") 

Bij betalingen aan buitenlandse crediteuren wordt het BIC-nummer automatisch per betaling aan de crediteur in het betalingenbestand opgenomen. De bank die de betalingen moet gaan verwerken heeft daarmee direct de benodigde gegevens voor de internationale betaling ter beschikking.

Tenaamstelling tweede bankrekening
Dit veld hoeft alleen ingevuld te worden als de tenaamstelling van de tweede bankrekening van de crediteur afwijkt van de bedrijfsnaam (zoals ingevuld in het veld Naam). Bijvoorbeeld als de bedrijfsnaam Jansen en Zoon is en de tenaamstelling van de tweede bankrekening Jansen is.
G-rekening IBAN en G-rekening BIC
Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die gebruikt wordt om loonheffingen te voldoen aan de belastingdienst of onderaannemers. Van een g-rekening mogen geen andere betalingen worden gedaan. Een g-rekening biedt enige bescherming bij aansprakelijkheidskwesties (Invorderingswet en Wet ketenaansprakelijkheid) door de belastingdienst.
Bij betalingen aan een g-rekening gaat het in de regel om een deel van een factuur. Bij het betalen is het handig het deel voor de g-rekening (automatisch) vast te leggen. Door het invullen van de velden voor de g-rekening op een crediteur is dit mogelijk.
 • IBAN
  Vul hier de G-rekening in van de crediteur als IBAN. Het IBAN-nummer is het International Banking Account Number. Dit nummer wordt gebruikt in het (internationale) betalingsverkeer via SEPA.
 • BIC
  Selecteer hier de bank van de crediteur. Toets [F4] voor een keuzelijst van banken. In dit veld zal het BIC-nummer (benodigd voor internationale betalingen) worden ingevuld, zoals dat is vastgelegd in de tabel Bank.
  (BIC = "Bank Identifier Code") 
G-rekening percentage
Vul hier het percentage voor het loonbestandsdeel van de factuur in. Bij het boeken van een factuur op de crediteur wordt automatisch het bedrag voor de G-rekening berekend over het totale factuurbedrag inclusief BTW. Indien gewenst kunt u het bedrag of percentage op de boekingsregel aanpassen.
>>> Lees hier meer over werken met de G-Rekening
Voorkeursbanksoort voor betalingen
Uw voorkeur zal in de het programma Betalingen Uitschrijven gebruikt worden om automatisch het bankrekeningnummer van de crediteur voor te stellen als u een betaling aan de geselecteerde crediteur gaat doen.
 • <Leeg>
  het pakket bepaalt zelf of er aan de bank- of tweede bankrekening van de crediteur betaald zal worden. Dit hangt af van of de rekening waarnaar u gaat betalen een bank- of tweede bankrekening is. Het pakket kiest dan altijd de combinatie die voor de snelste transactie zorgt (Overmaken naar een andere bank duurt langer dan naar dezelfde bank).
 • Bank
  Kies Bank om altijd aan de bankrekening van de crediteur te betalen.
 • Bankrekening 2
  Kies Bankrekening 2 om altijd aan de tweede bankrekening van de crediteur te betalen.
Specificaties betalingen
Geef hier aan of u het rapport Specificatie betalingen voor deze crediteur wilt afdrukken of e-mailen.
Bij het aanmaken van een betalingbestand in het programma Betalingen uitschrijven bepaalt de hier opgegeven voorkeur of de crediteur automatisch een e-mail met de betalingspecificatie kan ontvangen.
NB Bij per e-mail verstuurde rapporten wordt het rapport automatisch in de vorm van een PDF-bestand als bijlage aan de e-mail toegevoegd.
Betalingskenmerk verplicht bij betaling
Geef hier aan of bij deze crediteur verplicht een betalingskenmerk opgegeven moet worden. Het betalingskenmerk bestaat uit een zestien -cijferige code die in groepjes van vier cijfers ingegeven moet worden (bijvoorbeeld; 1234 1234 1234 1234). Voor de crediteur Belastingdienst dient u deze optie aan te vinken. De betalingskenmerk kunt u invullen bij het veld 'boekstuk' (of extern factuurnummer) tijdens het boeken.
Bij het aanmaken van een betalingbestand in het programma Betalingen uitschrijven volgt een melding indien er een post is geselecteerd, waarbij de betalingskenmerk niet in het formaat 1234 1234 1234 1234 is ingegeven.
Fiatteren vanaf
Deze optie is zichtbaar wanneer Gebruik maken van Fiatteren betalingen is ingeschakeld.
In dit veld kan een bedrag worden ingevuld. Facturen voor deze crediteur met een lager bedrag kunnen geselecteerd worden voor betaling in het programma Betalingen uitschrijven en hoeven niet gefiatteerd te worden. Facturen van deze crediteur met een hoger bedrag moeten eerst worden gefiatteerd in het programma 'Fiatteren betalingen' door een daartoe bevoegde medewerker.
>>> Lees hier meer over werken met Fiatteren betalingen

Gegevens koppelen aan crediteur
 • In het selectiescherm van de crediteuren kunt u per crediteur extra gegevens koppelen of invoeren.
 • Selecteer de gewenste crediteur en klik op de knop of menu optie rechts onderaan de lijst met crediteuren.
 • Gegevens koppelen aan crediteur
  Let op: Welke functies beschikbaar zijn hangt af van uw abonnement en uw gebruikersrechten.
  Met onderstaande functies kunnen extra gegevens per crediteur gekoppeld worden.
  • [SBI-code]
   SBI-codes worden alleen gebruikt in combinatie met "Samenstellen rekeningschema" in iMUIS op de server.
  • [Contactpersoon]
   De gegevens van contactpersonen bij een crediteur kunnen hier worden vastgelegd.
  • Aanvullende adressen
   De aanvullende adressen van crediteuren, administratief en/of fysiek, kunnen hier worden vastgelegd.
  • [Prijsafspraken]
   Prijsafspraken voor crediteuren behoren tot de module Inkoop
   De tabel Crediteur Prijsafspraken is beschikbaar als de optie "Prijsafspraken met crediteuren gebruiken" is aangevinkt in de tabel Basis Artikelen/voorraad
   Per crediteur kunnen prijsafspraken voor artikelen en kortingen per artikel en artikelgroep worden toegekend.
  • [Relatiekaart]
   De relatiekaart toont in één scherm onder meer de adresgegevens, de verkooptotalen en de betalingshistorie van de crediteur.
  • [Artikel/crediteur]
   In de artikel/crediteur informatie worden instellingen van het artikel per crediteur vastgelegd. Denk daarbij aan te bestellen aantallen per artikel of een afwijkend bestelnummer dat alleen bij de gekozen crediteur wordt gehanteerd. Deze voorkeur instellingen van het artikel worden gebruikt bij het invoeren van inkooporderregels.
  • [Voorkeursafspraken]
   In voorkeursafspraken worden artikelen gekoppeld, die bij voorkeur bij deze crediteur worden besteld. Deze voorkeur instellingen van het artikel worden gebruikt bij het invoeren van inkooporders.
  • [Dossier]
   Klik op de knop [Dossier] om documenten aan deze crediteur toe te voegen of eerder vastgelegde documenten te raadplegen, te downloaden, af te drukken of te verwijderen.
  • [Selectiecode]
   Groepeer crediteuren door ze dezelfde selectiecode te geven.
  • [Tegenrekening]
   Lijst van tegenrekeningen (grootboekrekeningen) waarop boekingen van deze crediteur bij voorkeur geboekt moeten worden.
  • [Herkenningscode]
   De herkenningscode van een crediteur kan worden gebruikt om boekingen op deze crediteur automatisch van de juiste tegenrekening en btw-code te voorzien.
sTANDAARD KNOPPEN
 • Welke standaard functies beschikbaar zijn hangt af van uw abonnement en uw gebruikersrechten.
  Klik hier voor de beschrijving van [Aanpassen], [Kopieren], [Verwijderen], [Vernummeren] en [Historie/Audittrail]