HELP 
Hoe maak ik een nieuwe debiteur aan?
  Menu - Financieel - Debiteuren - Tabellen - Debiteur

Een nieuwe debiteur aanmaken kan in verschillende programma's van het pakket

Debiteur aanmaken via tabel Debiteur
 • Nummer
  Vul een uniek nummer in voor deze debiteur. Let op de "grenzen" van de debiteurennummers. Zie Basis financieel.
  TIP: Dit veld kunt u leeg laten. Het eerste vrije nummer wordt dan automatisch toegekend aan de debiteur als u de nieuwe debiteur opslaat. Het eerste vrije nummer kunt u instellen in de Basis financieel van het pakket.
 • Zoeksleutel
  Voer een zoeksleutel in voor de nieuwe debiteur.
 • Opslaan
  Toets [Ctrl+S]  De debiteur wordt opgeslagen.
 • Het is niet verplicht alle velden direct in te vullen
  Standaard wordt een betalingsconditie, sluitrekening debiteuren en de instelling BTW-plichtig opgeslagen voor de nieuwe debiteur.
 • Overige velden achteraf invullen
  U kunt de Naam, Adres en Woonplaatsgegevens, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, BTW-gegevens, Betalingsconditie en een Opmerking invoeren.
 • Lees hier meer over de velden van de tabel Debiteur

Debiteur aanmaken vanuit het Boekingsprogramma of Orderprogramma
 • Toets [F4] in de kolom Rekening van het boekingsprogramma of toets [F4] in het veld Debiteur van het Orderprogramma
 • Als de debiteuren niet getoond worden: Toets [Alt+B] om het overzicht van debiteuren te tonen
 • Toets [Alt+N], of klik op de knop Nieuw, in het dialoogvenster Debiteur / Crediteur / Grootboek
 • U kunt nu beginnen met het invoeren van de nieuwe debiteur zoals hierboven beschreven. Als de nieuwe debiteur is opgeslagen kunt u de debiteur direct gebruiken in het pakket.