HELP 
Globaal stappenplan voor het aanmelden en activeren van het pakket klanten
 Algemene informatie, instellingen en tips

Voorwaarden voor dit stappenplan
 • Dit stappenplan gaat er van uit dat iMUIS en het pakket op uw server geïnstalleerd zijn.
 • Dit stappenplan gaat er van uit dat uw klanten zich op uw website kunnen aanmelden voor het pakket.
  Zie hiervoor de uitleg voor webmasters: http://www.muis.nl/services/internetboekhouden-webmaster.html
 • Om een nieuwe gebruiker aan te kunnen maken dient u toegangsrechten te hebben tot de volgende onderdelen:
  • iMUIS - Algemeen - Gebruikersbeheer - Uw gebruikersnaam - tabblad Programma's - het pakket - Systeembeheer - Gebruikers
   Deze optie dient in iMUIS Gebruikersbeheer aangevinkt te zijn om te kunnen werken met gebruikers in het pakket Systeembeheer

Doel van dit stappenplan
 • Dit stappenplan kunt u gebruiken als checklist voor de achtereenvolgende stappen die doorlopen moeten worden om een klant van een accountants/administratiekantoor te laten werken met het pakket.

Globaal stappenplan voor het aanmelden en activeren van het pakket klanten
Stap Uitleg over deze stap
INSCHRIJVEN
Klant   Accountant
Klant
Na overleg met de accountant over de samenstelling van het pakket en de te volgen betaalwijze meldt de klant zich aan voor het pakket op de website van de accountant.
De accountant en de klant ontvangen een bevestiging van inschrijving. 
AANMELDEN
       
Accountant KING Software Betaler
De accountant controleert de gegevens van de klant en meldt de klant in het pakket aan bij MUIS Software. Lees hier het stappenplan over Aanmelden van gebruikers.
Automatisch wordt een order-/incassobevestiging naar de betalende partij verzonden. De accountant ontvangt altijd een kopie van dit document.
INRICHTEN   In iMUIS Systeembeheer kan de accountant nu de administratie van de klant gaan aanmaken en het rekeningschema inrichten. Wij adviseren om een van te voren ingerichte basisadministratie te kopiëren. De klant krijgt in iMUIS Gebruikersbeheer toegang tot de ingerichte administratie.
BEVESTIGEN
Betaler   KING Software
De betalende partij verstuurt de ondertekende order-/incassobevestiging per post of per fax naar MUIS Software. Pas als de ondertekende order-/incassobevestiging ontvangen is door KING Software kan de volgende stap uitgevoerd worden.
VRIJGEVEN
KING Software   Accountant
KING Software incasseert de factuur. De klant wordt vrijgegeven om te kunnen starten met het pakket. Dat kan de accountant zien in het pakket Systeembeheer bij het onderdeel Activeren.
ACTIVEREN

Accountant   Klant
De accountant activeert de het pakket gebruiker door deze zijn loginnaam en wachtwoord te sturen per SMS of per e-mail. Het wachtwoord wordt automatisch gegenereerd tijdens het verzenden. Lees hier het stappenplan over het Activeren van gebruikers.
INLOGGEN

Klant   Klant
De klant kan inloggen en gaan werken in het pakket.