HELP 
Eenvoudig facturen splitsen naar verschillende kosten-  of omzetrekeningen
  Menu - Financieel - Boekingsprogramma

Splitsen van facturen stap-voor-stap
 • Waarom splitsen?
  Om een factuur met meerdere regels uit te splitsen naar diverse kosten- of omzetrekeningen.
  Om een factuur met verschillende BTW (BTW-hoog, BTW-laag en/of BTW-nul) in te voeren zoals de regels op de factuur staan
 • Hoe stel je het pakket in om een splitsing in te voeren?
  Als de [F12] toets niet werkt gebruik dan de [Fn] toets om de functionaliteit van de F-toetsen te veranderen
  Toets in het Verkoop- of Inkoopdagboek [F12] om een factuur uit te splitsen naar diverse kosten- of omzetrekeningen.
  Het gebruik van de [F12] toets zorgt ervoor dat in de tegenrekening het grootboeknummer van splitsen wordt voorgesteld, waarmee een factuur uitgesplitst kan worden.
  Deze tegenrekening is opgegeven in de tabel Basis Financieel - veld Splitsingsrekening facturen.
 • Wat gebeurt er als ik [F12] toets?
  Na het toetsen van [F12] zal het pakket het scherm leegmaken en kunt u eerst de totaalregel van de factuur invoeren.
 • Totaalregel in detail
  • Het debiteur- of crediteurnummer in het veld Rekening
  • Het eerste vrije factuurnummer zal worden voorgesteld
  • Ingave van het totaalbedrag van de factuur in het veld Boekbedrag
  • Splitsen naar BTW-hoog, BTW-laag en/of BTW-nul
   Toets [F4] in het veld BTW-code voor een overzicht van beschikbare BTW-codes.
   Laat het veld BTW-code leeg als u de factuur gaat splitsen naar BTW-hoog, BTW-laag en/of BTW-nul. De betreffende BTW-codes vult u dan in in de splitsingsregels.
   Als er maar één BTW-soort op de factuur staat, kunt u het beste de BTW-code invoeren in de totaalregel.
  • Splitsen van een factuur met inclusief en exclusief BTW
   Als u een factuur splitst naar regels met exclusief bedragen en inclusief bedragen, dan dient u in de totaalregel een bedrag met een BTW-code exclusief in te voeren. Vervolgens kunt u inclusief en exclusief BTW door elkaar in de splitsingsregels.
 • De splitsingsregels invoeren
  Na het opslaan van de totaalregel kunt u op de volgende regels beginnen met de uitsplitsing van de factuur naar de diverse kosten- of omzetrekeningen.
  Voer zoveel regels in als u nodig heeft om de factuur uit te splitsen.
  het pakket zal automatisch het resterende bedrag in de regel invullen. U kunt dit bedrag wijzigen.
  Linksboven in het scherm zal het splitsingsaldo getoond worden, zodat u precies ziet hoeveel er nog geboekt moet worden om de splitsing af te maken.

Voorbeeld uitsplitsing dagboek Verkoop
Deb/Grb Factuur Splitsen Boekbedrag BTW BTW-bedrag Boekstuk Tegenrekening Datum Omschrijving
10000 2005123 F12 119,00 2 -19,00 abc0001 2000 04-04-2009 Boeking 17
8000   F12 -50,00     abc0001 2000   Omzet Alg
8001   F12 -50,00     abc0001 2000   Omzet Taarten
                   
 • Splitsingsregel in detail
  • Veld Grb/D/C
   Geef de kosten- of omzetrekening in
  • Veld Factuur
   Dit veld wordt overgeslagen
  • Veld Boekbedrag
   Geef het bedrag in
  • BTW-code
   Toets [F4] in het veld BTW-code voor een overzicht van beschikbare BTW-codes.
   Mocht er naast het uitsplitsen naar diverse kosten- of omzetrekeningen ook uitgesplitst moeten worden naar BTW-hoog, BTW-laag en/of BTW-nul dan kunt u het beste gebruik maken van een BTW-code in de uit te splitsen regels. Het BTW-bedrag dan wordt op basis van de BTW-code uitgerekend. (let op: de BTW-code kan het BTW bedrag berekenen vanuit een inclusief of exclusief boekbedrag)
   Indien er maar één BTW soort (bijvoorbeeld BTW-hoog), op de uit te splitsen factuur staat, dan kunt u het beste de BTW-code invoeren in de totaalregel van de factuur.
  • BTW-bedrag
   Het berekende BTW-bedrag.
  • Boekstuk
   Deze gegevens worden overgenomen van de totaalregel
  • Datum
   Deze gegevens worden overgenomen van de totaalregel
  • Tegenrekening
   De tegenrekening (de splitsingsrekening) wordt tijdens het uitsplitsen automatisch voorgesteld
  • Omschrijving
   De omschrijving kan worden ingevuld
  • Overige velden van de boekingsregel
   De overige velden van de boekingsregel kunnen worden ingevuld
 • Tijdens en na het splitsen
  Tijdens: Regels van een splitsing worden gemarkeerd met een blauw gekleurd vlak aan het begin van de betreffende regels.
  Na: Nadat een factuur volledig is uitgesplitst, worden de overige ingevoerde regels automatisch weer getoond.
 • Later een regel tussenvoegen in een splitsing
  Gebruik de optie Dagboek kolommen tonen om het veld Regelnummer in het scherm te tonen
  Om een later tussengevoegde regel te laten aansluiten bij de regels van de splitsing, kunt u een regelnummer invoeren dat tussen of vlak na de regelnummers  van de splitsing ligt.
 • Uitsplitsing voortijdig stoppen
  U kunt de uitsplitsing afbreken door op de knop "Uitsplitsing factuur x stoppen" te klikken.
  Indien u de uitsplitsing niet afmaakt, blijft het overige bedrag op de splitsingsrekening (2000) staan. Indien u terugkomt op een boeking uit deze splitsing, kunt u de uitsplitsing afmaken door op de knop "Uitsplitsing factuur x afmaken" te klikken.