HELP 
Boekingsprogramma
  Menu - Financieel - Boekingsprogramma


Het boekingsprogramma
 • In het boekingsprogramma voert u al uw financiële transacties in. Dat zijn bijvoorbeeld facturen die uw debiteuren aan u moeten betalen, facturen die u aan uw crediteuren moet betalen, uw kasuitgaven, uw kasstortingen, maar ook de afschriftregels van uw bankafschrift.
 • Dagboeken
  Om de inkomsten en uitgaven overzichtelijk en gescheiden te houden kunt u voor verschillende soorten boekingen verschillende dagboeken aanmaken. Debiteurboekingen voert u in in het dagboek Verkoop, crediteurboekingen in het dagboek Inkoop, kasuitgaven en kasstortingen boekt u in het dagboek Kas en uw bankafschrift neemt u over in het dagboek Bank. Als u veel dagboeken heeft, dan wordt het scherm van het Boekingsprogramma automatisch aangepast, zodat ieder dagboek gemakkelijk gekozen kan worden. 
  • Werken met een vereenvoudigd dagboekschema
   Als in de Basisinstellingen van de administratie is aangegeven dat niet alle dagboeken getoond moeten worden, dan worden in het boekingsprogramma alleen de dagboeken getoond waarbij het vinkje "Tonen in boekingsprogramma" in de tabel Dagboek aanstaat.
 • Aantal regels op het scherm
  Afhankelijk van uw schermresolutie (bijvoorbeeld 1200 x 1024) staan er een maximaal aantal regels tegelijk op uw scherm. U kunt met de knoppen [Begin], [Vorige], [Volgende] en [Eind] bladeren door de boekingsregels. U kunt indien gewenst zelf instellen hoeveel regels er in beeld staan. Dit stelt u in via Basisinrichting van de administratie.
 • Verversen dagboek
  Na het factureren van een verkoopfactuur wordt het dagboek waarin de financiële boekingen worden geplaatst automatisch ververst.
 • Historie van wijzigingen (audit trail)
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - tabblad Gebruikers - tabblad Opties - Algemeen - optie Historie van wijzigingen tonen
  Als u toegang hebt tot de historie van wijzigingen, dan zult u aan het begin van iedere regel een  zien staan. Klik hierop om alle wijzigingen van de regel te raadplegen.


Periode, jaar en dagboek instellen 
Periode, jaar en dagboek
 • Periode
  • Hier kunt u de periode wijzigen waarin u gaat boeken. Sneltoets om dit veld te activeren: [Alt+P].
  • Het aantal periodes per boekjaar wordt ingesteld in Basis Financieel.
  • Boeken op een datum buiten de huidige periode is alleen mogelijk als u daartoe gebruikersrechten hebt.
  • Welke periode wordt voorgesteld als het Boekingsprogramma wordt gestart?
   Per gebruiker kan in iMUIS Gebruikersbeheer worden ingesteld, dat de laatst gebruikte periode/jaar moet worden voorgesteld als het Boekingsprogramma gestart wordt. Als dat niet is ingesteld wordt de periode/jaar op basis van de systeemdatum van uw PC voorgesteld.
  • Werking van de pijltjes
   Als u klikkend op de pijltjes rechts in dit veld voorbij 14 gaat, dan wordt het jaar met 1 opgehoogd. Als u achteruit voorbij nul gaat, dan wordt het jaar met 1 verlaagd.
 • Jaar
  Hier kunt u het jaar wijzigen waarin u gaat boeken.
  Het jaar wordt automatisch voorgesteld als dat is ingesteld in het programma Periode instellen / afsluiten.
 • [Huidige periode]
  Druk op de knop [Huidige periode] om de velden Periode en Jaar te vullen met de huidige periode en jaar. Als er boekingen zijn ingevoerd in het geselecteerde dagboek in de huidige periode en jaar worden deze direct .getoond.
 • Melding "Afgesloten t/m periode"
  Als de optie "Periode afsluiten" in het programma Periode instellen / afsluiten wordt gebruikt, dan wordt hier de tekst "Afgesloten t/m periode [per/jaar]" weergegeven.
 • Dagboek
  Hier kunt u het dagboek wijzigen waarin u gaat boeken. Het laatst gebruikte dagboek wordt per administratie door het pakket onthouden, zodat u de volgende keer in hetzelfde dagboek terecht komt bij het starten van het Boekingsprogramma. U kunt ook op het tabblad van het gewenste dagboek klikken.
  Instellingen per dagboek
Knoppenbalk Boekingsprogramma
 • [Toepassen]
  Gebruik deze knop om de wijzigingen in de velden Periode, Jaar en Dagboek toe te passen, zodat de boekingsregels van de gekozen Periode, Jaar en Dagboek in het overzicht getoond worden.
 • [Kolom tonen]
  Maak met de beschikbare kolommen (velden) uw eigen boekingsregelindeling per dagboek.
  Lees hier meer over kolom tonen
 • [Nieuw]
  Een nieuwe regel beginnen/aanmaken. Als er nog gegevens in de huidige regel ontbreken, dan dient u die eerst in te voeren voordat de nieuwe regel aangemaakt kan worden. U krijgt hiervan melding.
 • [Verwijderen]
  Klik op de knop [Verwijderen] om de geselecteerde boekingsregel(s) te verwijderen.
  Gebruik de optie Selecteren om meerdere regels tegelijk te kunnen verwijderen.
  Let op: een verwijderde regel kan NIET teruggezet worden.
  • Verwijderen van automatisch gegenereerde regels
   Regels die automatisch gegenereerd zijn, zoals bijvoorbeeld de journaalposten van een met de module Verkoop gefactureerde order, kunnen alleen verwijderd worden door gebruikers die in iMUIS Gebruikersbeheer aangemerkt zijn als "accountant/systeembeheerder".
  • Verwijderen van transitorische boekingen
   Transitorische boekingen kunnen alleen verwijderd worden in het dialoogvenster Verdelen transitorische boeking. Daarin is ook een optie opgenomen om de transitorische hoofdboeking te verwijderen.
 • [Opslaan]
  Een regel opslaan. Als er nog gegevens in de huidige regel ontbreken, dan dient u die eerst in te voeren voordat de regel opgeslagen kan worden. U krijgt hiervan melding.
 • [Ongedaan]
  De wijzigingen in de niet opgeslagen regel ongedaan te maken. Let op: de regel wordt helemaal leeg gemaakt.
 • [Selecteren]
  Boekingsregels selecteren voor Kopiëren, Tegenboeken, Verplaatsen of Verwijderen
 • [Zoeken]
  Zoek in alle boekingsregels van de administratie.
  Lees hier alles over Zoeken in boekingen
 • [Boekstuk]
  Gebruik Saldo boekstuk om een overzicht van saldi per boekstuk te tonen. Het overzicht betreft de tegenrekening van het actieve dagboek. Sneltoets =  [Ctrl+B] in een dagboek met vaste tegenrekening.
 • [Afletteren]
  Gebruik Afletteren om een verzamelbetaling van een debiteur of een verzamelbetaling aan een crediteur af te letteren over de openstaande posten van de debiteur of crediteur.
Uit te splitsen, saldo en toepassen
 • Uit te splitsen
  Dit veld is alleen zichtbaar als er een splitsingsregel is geselecteerd
  Hier wordt het bedrag weergegeven, dat resteert na het uitsplitsen van de factuur. Deze informatie verschijnt, zodra u [F12] toetst of de tegenrekening voor het uitsplitsen van facturen invoert in het veld Tegenrekening van de boekingsregel.
 • Knop Uitsplitsing factuur stoppen / afmaken
  Dit veld is alleen zichtbaar als er een splitsingsregel is geselecteerd
  Gebruik deze knop als u de uitsplitsing wilt stoppen voordat u het volledige bedrag heeft gesplitst. Het pakket onthoudt dat u de uitsplitsing nog niet heeft afgemaakt. Als u de regels van zo'n uitsplitsing selecteert dan kunt u de uitsplitsing afmaken door op deze knop te klikken.
 • Saldo
  De saldovelden worden getoond als in het dagboek de instelling "Saldo overnemen uit grootboek" is aangevinkt
  Het bedrag in dit veld is grijs gekleurd, omdat het bedrag niet gewijzigd kan worden.

  Bij een financieel dagboek, kas/bank, met een vaste tegenrekening wordt het saldo getoond van het gehele huidige boekjaar.

  Rode rand
   : als het saldo met een rode rand wordt weergegeven, dan wordt u gewaarschuwd voor het feit dat het saldo van de vaste tegenrekening van het dagboek niet 0,00 is. Dit is van toepassing op dagboeken met een vaste tegenrekening en de dagboeksoort "Memoriaal". Bijvoorbeeld: als u uw beginbalans inbrengt in het dagboek Beginbalans , dat een vaste tegenrekening moet hebben, kunt u direct zien wat het bedrag is dat nog geboekt moet worden op de diverse rekeningen om een sluitende beginbalans te krijgen.

 • Bankafschrift invoeren met behulp van de velden Saldo, Eindsaldo en Nog te boeken


  Bij dagboeken met soort Kas of Bank wordt het huidige saldo van het dagboek hier weergegeven, evenals de velden Eindsaldo en Nog te boeken:
  • Eindsaldo
   Het veld Eindsaldo kunt u gebruiken om uw invoer te controleren als u uw bankafschrift gaat invoeren. Neem het eindsaldo over van uw bankafschrift. Na het invoeren van een afschriftregel wordt het bedrag in het veld Nog te boeken aangepast.
  • Nog te boeken
   Het bedrag in dit veld is grijs gekleurd, omdat het bedrag niet gewijzigd kan worden
   In het veld "Nog te boeken" wordt weergegeven welk bedrag nog geboekt moet worden tot het eindsaldo bereikt is.
  • Bankafschrift invoeren met behulp van de velden Saldo, Eindsaldo en Nog te boeken
   Belangrijk is dat de optie "Tegenrekening blokkeren voor gebruik in andere dagboeken" aangevinkt is, zodat het saldo van de tegenrekening, dat gelijk moet zijn aan het saldo van uw bankrekening, in de administratie niet gewijzigd kan worden door boekingen in andere dagboeken.
   • U kunt deze velden gebruiken om het handmatig invoeren van bankafschriften te controleren.
   • Controleer het beginsaldo van uw afschrift met het grootboeksaldo in het veld Saldo en vul het eindsaldo van uw afschrift in het veld Eindsaldo in.
   • Gebruik eventueel de kolommen "Debet "en "Credit" van de boekingsregel om bijschrijvingen op en afschrijvingen van uw Bank rekening gemakkelijker te kunnen invoeren. Gebruik de optie Kolom tonen als deze kolommen niet zichtbaar zijn.
   • Vervolgens voert u de regels van het bankafschrift één voor één in.
   • Het dagboeksaldo zal bij het opslaan van iedere regel opnieuw berekend en aangepast worden.
   • Automatisch wordt het bedrag in het veld "Nog te boeken" ook aangepast.
   • Als het veld "Nog te boeken" 0,00 weergeeft, nadat alle afschriftregels zijn ingevoerd, dan heeft u het afschrift correct overgenomen in de administratie. Als er na het invoeren van alle afschriftregels een bedrag in dit veld blijft staan, dan kan het zijn dat u een invoerfout gemaakt heeft.
  • Saldo einde vorig jaar meenemen naar het nieuwe jaar
   Om het saldo van eind vorig jaar te zien in het nieuwe jaar moet  de jaaraansluiting gedraaid zijn. Als dat nog niet gebeurd is, dan staat het banksaldo / afschriftsaldo boven het dagboek op 0 (nul). Als u geen rechten heeft om de jaaraansluiting uit te voeren, dan kan de accountant/systeembeheerder dit in het pakket iMUIS doen.  De jaaraansluiting zorgt ervoor, dat de eindsaldi van de grootboekrekeningen op de beginbalans van het volgende jaar geboekt worden. Het eindsaldo van de tegenrekening van de bank wordt door de jaaraansluiting in periode 0 van het nieuwe jaar geboekt. Als u vervolgens de bank gaat boeken in het nieuwe jaar zal het saldo van de tegenrekening worden weergegeven in het veld Saldo en weer overeenkomen met het saldo van uw bankafschrift.
  • Als het saldo niet (meer) overeenkomt met het saldo van de grootboekrekening

 • [Afletteren openstaande posten [Shift+F4]]
  Deze knop wordt alleen getoond in een kas/bank dagboek
  Druk op deze knop om het dialoogvenster Afletteren openstaande posten te openen. In dit dialoogvenster kan een betaling aan een crediteur of een ontvangst van een debiteur, die meerdere openstaande posten betreft, in één actie verdeeld worden over de betreffende openstaande posten in uw administratie.

Velden van de boekingsregel
Alles openen Alles sluiten
[ v' ] Selectievakje [Alt+S]
Dit veld wordt alleen getoond als u op de knop [Selecteren] boven de boekingsregels heeft geklikt
U kunt een vrije selectie van boekingsregels Kopiëren, Tegenboeken, Verplaatsen of Verwijderen. Vink daartoe de betreffende regels aan en druk op één van de knoppen onderaan het scherm om de regels te kopieren, tegenboeken, te verplaatsen of te verwijderen.
>>> Zie uitleg over Kopiëren, Tegenboeken, Verplaatsen of Verwijderen.
Aantal, Aantal2 en Aantal3
Deze velden zijn alleen actief indien de aantallenadministratie geactiveerd is
 • De aantallen kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van zelf te bepalen eenheden, die verband houden met de gegevens in de boekingsregel. Zo kunt u bijvoorbeeld bij het invoeren van benzinebonnen het aantal liters invoeren. De velden Aantal2 en Aantal3 kunnen bijvoorbeeld voor het voeren van een mineralenboekhouding gebruikt worden.
 • Werken met aantallen in het pakket
  Om een aantallenadministratie bij te houden moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  • In de Basisinrichting van de administratie moet worden ingesteld in dat in deze administratie aantallen worden bijgehouden.
  • Per grootboekrekening moet de optie Aantallenadministratie worden aangevinkt.
  • Let op: de aantallen worden pas meegeteld als aan deze voorwaarden is voldaan. Eerder ingevoerde aantallen worden NIET meegeteld.
  • Debet en credit aantal kolommen
   Gebruik de kolommen "Credit aantal[1, 2 en 3] (de naam van deze kolom kan per dagboek aangepast worden)" en "Debet aantal[1, 2 en 3] (de naam van deze kolom kan per dagboek aangepast worden)" om het invoeren van de aantallen eenvoudiger te maken.
 • Totalen van de aantallen raadplegen
  De totalen van de aantallen per grootboekrekening kunt u raadplegen in het programma Grootboekinformatie. Ook kunnen de aantallen op het rapport Grootboek Historische mutaties worden afgedrukt.
Bankafschrift
Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde in dit veld niet wijzigen.
Vanuit het programma Afschriften inlezen worden afschriftregels doorgeboekt naar de administratie. Het nummer van het bankafschrift wordt in dit veld weergegeven. U kunt direct zien vanaf welk afschrift deze boekingsregel afkomstig is. Dit veld blijft leeg in boekingsregels die niet vanaf een bankafschrift zijn doorgeboekt.
Bedrag kredietbeperking
Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde in dit veld niet wijzigen.
In dit veld wordt het bedrag kredietbeperking van de geselecteerde boekingsregel weergegeven. U kunt het bedrag kredietbeperking wijzigen.

Het percentage kredietbeperking wordt vastgelegd in een betalingsconditie. Aan iedere debiteur en crediteur is een betalingsconditie gekoppeld. Om kredietbeperking te berekenen voor een factuur dient u een betalingsconditie met het gewenste percentage kredietbeperking te koppelen aan de debiteur of crediteur.

Kredietbeperking stap-voor-stap

Bedrag (excl. BTW)
Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde in dit veld niet wijzigen.
Hier wordt het bedrag exclusief BTW van de boekingsregel automatisch weergegeven. Afhankelijk van de BTW-code van de boekingsregel wordt het "bedrag exclusief BTW" berekend uit het boekbedrag of overgenomen uit de kolom Boekbedrag.

Voorbeeld berekend "Bedrag inclusief BTW"
Een inkoopfactuur wordt ingevoerd met een boekbedrag inclusief BTW en BTW-code 4 (BTW-code 4 in de iMUIS demo administratie is een BTW-code voor "Te vorderen BTW Hoog (code inclusief)"). Het percentage van de BTW-code wordt gebruikt om uit het boekbedrag inclusief BTW het"Bedrag exclusief BTW" en het BTW-bedrag te berekenen.

Voorbeeld overgenomen "Bedrag exclusief BTW"
Een inkoopfactuur wordt geboekt op de splitsrekening. In de uitgesplitste boeking wordt de BTW-code ingevoerd in de opboeking. In de daaropvolgende afboekingen mag geen BTW-code worden ingevoerd. Het bedrag in de kolom "Bedrag (Excl. BTW)" wordt overgenomen en is dan gelijk aan het bedrag in de kolom "Boekbedrag". 

Bedrag inclusief BTW
In dit veld wordt het door het pakket berekende bedrag inclusief BTW getoond. Als u een BTW-code met berekening exclusief heeft ingevuld, bijvoorbeeld omdat de factuur die u inboekt excl. BTW is, dan kunt u direct het bedrag inclusief BTW zien. Als u een BTW-code met berekening Inclusief in de regel heeft ingevoerd, dan is dit bedrag gelijk aan het boekbedrag.
Beoordelingscode
De in de tabel Beoordelingscode vastgelegde beoordelingscodes kunnen in het Boekingsprogramma gekoppeld worden aan boekingsregels. Met speciale rapporten kunnen boekingsregels met dezelfde beoordelingscodes bij elkaar gezet en vergeleken worden.
Betalingskorting
In dit veld zal alleen een bedrag komen te staan als het nummer van een debiteur of crediteur in de boekingsregel is opgenomen. Of er automatisch betalingskorting berekend wordt, hangt af van de betalingsconditie die u gekoppeld heeft aan de debiteur of crediteur. U kunt namelijk per betalingsconditie vastleggen of er betalingskorting van toepassing is en zo ja, welk percentage dit moet zijn.

Let op: indien in de tabel Betalingsconditie geen betalingsconditie met een betalingskorting percentage aanwezig is, dan zal het veld Betalingskorting in het Boekingsprogramma niet zichtbaar worden.

Boekbedrag
Het teken in het veld Boekbedrag bepaalt of de rekening en de tegenrekening worden gedebiteerd of gecrediteerd. Bij een positief bedrag wordt de rekening gedebiteerd en de tegenrekening gecrediteerd; bij een negatief bedrag wordt de rekening gecrediteerd en de tegenrekening gedebiteerd. Deze methode is in alle dagboeken (ook inkoop) toegepast om de uniformiteit tijdens het boeken te handhaven.

Als u de BTW berekent met behulp van een BTW-code, kan het boekbedrag zowel inclusief als exclusief BTW ingegeven worden. Met behulp van de BTW-code berekent het pakket vervolgens het BTW-bedrag en de grondslag (het bedrag exclusief BTW).

Deelbetaling
Bij een betaling geeft u het factuurnummer op. het pakket stelt het te betalen bedrag voor. Mocht er gedeeltelijk betaald worden, dan wijzigt u het voorgestelde bedrag. Het restantbedrag blijft open staan.
Boekstuk (de naam van deze kolom kan per dagboek verschillen)
De naam van deze kolom kan per dagboek in de tabel Dagboek gewijzigd worden.

In dit veld kan een willekeurig nummer vermeld worden, dat correspondeert met de boeking. Er kan daarbij gedacht worden aan het factuur- of bankafschriftnummer. De maximale lengte is tien cijfers. Bij opboekingen van debiteuren en crediteuren zal het boekstuk gelijk zijn aan het factuurnummer. Het boekstuk wordt niet gebruikt om gegevens te sorteren, maar is een extra hulpmiddel om een boeking te identificeren.

Boekstuk automatisch (laten) opnummeren
In de tabel Dagboek kunt u voor ieder dagboek aangeven of het boekstuk automatisch opgenummerd moet worden. Voorbeeld: Dagboek Kas - boekstuk KAS00001 intypen. In de volgende regel vult het pakket dan KAS00002 in. Als u de bankafschriften niet met het pakket Bankieren inleest maar handmatig invoert, dan kunt u de kolom Boekstuk gebruiken om het afschriftnummer in op te slaan.
Tip: Vergeet niet om in de tabel Dagboek het laatst gebruikte boekstuk in te vullen in het veld "Boekstuk automatisch opnummeren". Als u dat veld leeg laat, dan wordt er niet automatisch opgenummerd door het pakket.

Werken met het laatst gebruikte boekstuk
 • De boekstuknummers worden per boekjaar bijgehouden
  De waarde in het veld "Laatst gebruikte boekstuk" in de tabel Dagboek geldt alleen voor het huidige boekjaar. Het huidige boekjaar wordt bepaald door de systeemdatum. Houdt daar rekening mee als u bijvoorbeeld in januari nog werkt in november/december van het voorgaande jaar.
 • Boekstuknummer bij boeken in een voorgaand boekjaar
  het pakket zal bij een boeking in een voorgaand jaar het laatst gebruikte boekstuknummer van dat jaar voorstellen, ongeacht de waarde in het veld "Laatst gebruikte boekstuk" in de tabel Dagboek .
 • Boekstuknummer is alfa-numeriek
  Omdat het boekstuknummer uit cijfers en letters [vb KAS00001] mag bestaan, is het boekstuknummer een alfa-numeriek veld. Dat geldt ook als u alleen maar cijfers gebruikt in dit veld. Daarom adviseren wij om voldoende voorloopnullen te gebruiken bij het instellen van het "Laatst gebruikte boekstuk" (bv 0001 in plaats van 1, of KAS0001 in plaats van KAS1) en om de lengte van het boekstuk niet tussentijds te wijzigen.

  Voorbeeld
  Het veld Boekstuk is een alfanumeriek veld, waarin cijfers maar ook letters zijn toegestaan.
  Om alfanumerieke velden met cijfers in numerieke volgorde af te kunnen drukken op rapporten dient men rekening te houden met het volgende:

  • Alfanumeriek sorteren
   Een computer sorteert een alfanumeriek veld op volgorde van letter- en cijferteken, ook als er alleen maar cijfers in een alfanumeriek veld staan. De boekstukken K1, K10, K2, 2009099, 20090809 en B15 worden als volgt van laag naar hoog gesorteerd:
   20090809 // als eerste (laagste) een boekstuk met alleen cijfers
   2009099   // 099 is alfanumeriek MEER dan 0809
   B15           // dan de boekstukken met als eerste teken letters op alfabetische volgorde
   K1
   K10
   K2
  • Ter vergelijking het sorteren van een numeriek veld (1, 10, 2, 20, 15):
   1
   2
   10
   15
   20

Boekstuk >>> Kenmerk
Het kenmerk wordt eenmalig automatisch overgenomen van het boekstuk bij het opslaan van de boekingsregel. Na het opslaan van de boekingsregel vervalt de koppeling met het boekstuk.

 • Kenmerk en openstaande posten
  Tijdens het selecteren van openstaande posten kunt u zoeken op het veld Kenmerk.
 • Kenmerk en programma Informatie
  In het programma Informatie is bij de openstaande posten van de debiteur en crediteur het veld Kenmerk zichtbaar. Het kenmerk van de openstaande post kan in het programma Informatie ook aangepast worden.
 • Kenmerk en Bankieren
  Vul hier bijvoorbeeld het factuurnummer van de crediteur in. Het kenmerk, dat uit maximaal 25 cijfers, letters en/of leestekens mag bestaan, kan vermeld worden op het bankafschrift, als de openstaande post betaald wordt via Bankieren. Daaraan kan de crediteur zien welke post er betaald wordt. Het wordt gebruikt om betalingen in het elektronisch bankafschrift, die met het programma Afschriften inlezen worden gecontroleerd, automatisch te herkennen.
BTW-code

Voer in dit veld de BTW-code in die u wilt gebruiken bij deze boeking. Links onder de boekingsregels is het berekende BTW-bedrag zichtbaar, terwijl het boekbedrag ongewijzigd blijft, in verband met controle van de invoer. Handmatige correctie van het BTW-bedrag blijft mogelijk.


Meer info:
Indien u de BTW wilt laten berekenen aan de hand van de BTW-codes moeten deze BTW-codes van tevoren aangemaakt zijn in de tabel BTW. Als u een voorkeur BTW-code heeft ingevoerd bij de grootboekrekening wordt deze automatisch voorgesteld. De BTW zal berekend worden en het boekbedrag van de aangepast worden.

Hoe wordt de BTW-code automatisch voorgesteld?
Debiteur factuur: iedere debiteur heeft een sluitrekening. Deze sluitrekening is een grootboekrekening. Aan deze grootboekrekening is een voorkeur BTW-code gekoppeld. Dus als u een debiteurnummer invoert in het veld Rekening van de boekingsregel, dan wordt automatisch de voorkeur BTW-code van de sluitrekening ingevuld in het veld BTW-code.
Als er bij de sluitrekening geen BTW-code is opgegeven, dan wordt de BTW-code van de tegenrekening automatisch voorgesteld.
Crediteur factuur: iedere crediteur heeft een sluitrekening. Deze sluitrekening is een grootboekrekening. Aan deze grootboekrekening is een voorkeur BTW-code gekoppeld. Dus als u een crediteurnummer invoert in het veld Rekening van de boekingsregel, dan wordt automatisch de voorkeur BTW-code van de sluitrekening ingevuld in het veld BTW-code.
Als er bij de sluitrekening geen BTW-code is opgegeven, dan wordt de BTW-code van de tegenrekening automatisch voorgesteld.
Grootboekmutatie: aan elke grootboekrekening kan een voorkeur BTW-code gekoppeld worden. Dus als u een grootboekrekeningnummer invoert in het veld rekening van de boekingsregel, dan wordt automatisch de voorkeur BTW-code van de grootboekrekening ingevuld in het veld BTW-code.

 • BTW code niet toegankelijk
  Het veld BTW code is niet toegankelijk als er geen btw in de huidige regel mag worden berekend.
  • Een boeking op een financiele rekening
   Indien de BTW-code automatisch verdwijnt dan gebruikt u een financiële tegenrekening bij een betaling. De onder- en bovengrens van de financiële rekeningen geeft u op in de tabel Basis Financieel.
  • Als de KOR regeling actief is
   Zie voor meer informatie: KOR-regeling 2020
BTW bedrag

In dit veld staat het bedrag aan berekende BTW. het pakket berekent de BTW met behulp van de BTW-code in de boekingsregel. U kunt het BTW-bedrag in dit veld desgewenst handmatig wijzigen. U kunt het BTW-bedrag niet wijzigen indien de BTW-code in de boekingsregel een formuliergroep 1E, 3A, 3B of 3C heeft. Indien het BTW-percentage in de BTW-code wijzigt, blijft het handmatig ingevoerde bedrag toch staan.

BTW gewijzigd
Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde in dit veld niet wijzigen.
In dit veld kunt u zien of het BTW-bedrag in deze boekingsregel handmatig is aangepast.
BTW % percentage
Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde in dit veld niet wijzigen.
Het BTW-percentage van de BTW-code in de kolom BTW wordt in dit veld weergegeven. Met dit percentage wordt de BTW in deze boekingsregel berekend.
BTW-aangifte definitief
Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde in dit veld niet wijzigen.
Dit veld geeft aan of deze regel definitief is aangegeven op de BTW-aangifte met het programma BTW-aangifte. Als deze boekingsregel is meegenomen in de BTW-aangifte van de betreffende jaar/periode, dan worden wijzigingen in het BTW-bedrag van deze regel meegenomen op de eerstvolgende (suppletie) aangifte.

Aangifte periode en jaar tonen van de boekingsregel
De kolommen Periode BTW-aangifte en Jaar BTW-aangifte geven de periode en het jaar weer waarin deze boekingsregel is aangegeven. Gebruik [rechtermuisknop - Dagboek kolommen] ] om de kolommen Periode BTW-aangifte en Jaar BTW-aangifte te tonen en naast dit veld BTW-aangifte definitief te zetten.

Credit (de naam van deze kolom kan per dagboek verschillen)
Dit veld is alleen actief indien de tegenrekening een financiële rekening is
Vul in dit veld het bedrag in dat uitgegeven wordt. U hoeft in dit veld geen minteken voor het bedrag te zetten. Het pakket bepaalt zelf het juiste teken van het bedrag. Dit veld is vooral handig in de kas/bank dagboeken.

De naam van deze kolom kan per dagboek in de tabel Dagboek gewijzigd worden. 

Let op: bij automatisch door het pakket gegenereerde boekingen, zoals het afboeken van kredietbeperking of een betalingsverschil, blijft de waarde in dit veld 0,00.

Als dit veld niet toegankelijk is
Als dit veld overgeslagen wordt tijdens het invoeren van de boekingsregel

Controleer de optie Kolommen overslaan bij debet/credit signalering in de Basisinrichting van de administratie. Als die optie aangevinkt is in combinatie met de debet/credit signalering van de grootboekrekeningen in de boekingsregel, dan kan dit veld worden overgeslagen. Zet de menu-optie uit om toch dit veld te kunnen invullen.

Credit aantal[1, 2 en 3] (de naam van deze kolom kan per dagboek verschillen)
Deze velden zijn alleen actief indien er credit geboekt wordt
Deze velden zijn alleen actief indien de aantallenadministratie geactiveerd is

Vul in deze aantalvelden een aantal in dat uitgegeven wordt. U hoeft in dit veld geen minteken voor het bedrag te zetten. Het pakket bepaalt zelf het juiste teken van het bedrag.

De naam van deze kolommen kan per dagboek in de tabel Dagboek gewijzigd worden.

Let op: bij automatisch door het pakket gegenereerde boekingen, zoals het afboeken van kredietbeperking of een betalingsverschil, blijft de waarde in dit veld 0,00. U kunt eventueel met menu Beeld - Kolom tonen de kolom Aantal[1, 2 en 3] zichtbaar maken om het Aantal[1, 2 en 3] van de boekingsregel te kunnen zien.

Datum
Boeken op een datum buiten de huidige periode is alleen mogelijk als u daartoe gebruikersrechten hebt
De huidige datum wordt automatisch ingevuld. U kunt deze datum wijzigen.
 • Let op: de kleur van het datumveld wordt geel, indien:
  • de periode en/of het jaar van de boekdatum afwijkt van de huidige periode en het huidige boekjaar of
  • in de tabel Basis Financieel (bij het opzetten van de administratie) een gebroken boekjaar is begonnen, door in het veld Maand van eerste periode een andere maand dan januari in te vullen en de boeking buiten de huidig periode volgens het gebroken boekjaar valt.
  • u in de Basis financieel hebt aangegeven dat de administratie 13 periodes heeft, maar u de boekingen per maand invoert, waarbij sommige boekingen buiten de periode van vier weken gaan vallen.

Meer info:
Bij het boeken van in- en verkoopfacturen moet de factuurdatum ingevoerd worden, omdat het pakket aan de hand hiervan een ouderdomsanalyse maakt.

Datum wijzigen
Bij wijziging van de boekingsdatum bij het opboeken van een debiteur of een crediteur worden de vervaldatum en de factuurdatum automatisch aangepast.

Debet (de naam van deze kolom kan per dagboek verschillen)
Dit veld is alleen actief indien de tegenrekening een financiële rekening is
Vul in dit veld het bedrag in dat ontvangen wordt. U hoeft in dit veld geen minteken voor het bedrag te zetten. het pakket bepaalt zelf het juiste teken van het bedrag. Dit veld is vooral handig in de kas/bank dagboeken.

De naam van deze kolom kan per dagboek in de tabel Dagboek gewijzigd worden.

Let op: bij automatisch door het pakket gegenereerde boekingen, zoals het afboeken van kredietbeperking of een betalingsverschil, blijft de waarde in dit veld 0,00. U kunt eventueel met menu Beeld - Kolom tonen de kolom Boekbedrag zichtbaar maken om het bedrag van de boekingsregel te kunnen zien.

Als dit veld niet toegankelijk is
Als dit veld overgeslagen wordt tijdens het invoeren van de boekingsregel

Controleer de optie Kolommen overslaan bij debet/credit signalering in de Basisinrichting van de administratie. Als die optie aangevinkt is in combinatie met de debet/credit signalering van de grootboekrekeningen in de boekingsregel, dan kan dit veld worden overgeslagen. Zet de menu-optie uit om toch dit veld te kunnen invullen.

Debet aantal[1, 2 en 3] (de naam van deze kolom kan per dagboek verschillen)
Deze velden zijn alleen actief indien er debet geboekt wordt
Deze velden zijn alleen actief indien de aantallenadministratie geactiveerd is
Vul in deze  aantalvelden het aantal in dat ontvangen wordt. U hoeft in dit veld geen minteken voor het bedrag te zetten. Het pakket bepaalt zelf het juiste teken van het bedrag.

De naam van deze kolommen kan per dagboek in de tabel Dagboek gewijzigd worden.

Let op: bij automatisch door het pakket gegenereerde boekingen, zoals het afboeken van kredietbeperking of een betalingsverschil, blijft de waarde in dit veld 0,00. U kunt eventueel met menu Beeld - Kolom tonen de kolom Aantal[1, 2 en 3] zichtbaar maken om het Aantal[1, 2 en 3] van de boekingsregel te kunnen zien.

Dossier
Als u boekingsregels wilt koppelen aan een dossier, dan kunt u in dit veld het dossiernummer invullen of oproepen door op het icoontje te klikken (of [F4] te toetsen).
Als het dossiernummer in een aantal achtereenvolgende boekingsregels gelijk is kunt u de optie [rechtermuiknop - Velden overnemen] gebruiken om hetzelfde dossiernummer autoatisch in te laten vullen.
Factuur (de naam van deze kolom kan per dagboek verschillen)
Dit veld is niet toegankelijk als het dagboek de instelling [Wijzigen factuurnummer toestaan = Nee] heeft.]
Dit veld is niet beschikbaar als er geen gebruik wordt gemaakt van een debiteuren- en crediteuren administratie Dat wordt ingesteld in de Basisinrichting van de administratie

De naam van de kolom Factuur
De naam van deze kolom kan per dagboek in de tabel Dagboek gewijzigd worden.

Lengte van het factuurnummer
Het factuurnummer in deze kolom is een alfanumeriek veld. Daarin mogen cijfers en letters worden ingevoerd. Het ingevoerde nummer mag maximaal uit 20 tekens bestaan.

Op basis van factuurnummer wordt het debiteur/crediteur nummer voorgesteld.
Als het  factuurnummer voor het debiteur/crediteur nummer in de boekingsregel staat, (indeling boekingsregel), dan kunt u het factuurnummer ingeven, waarna direct het  debiteuren/crediteurennummer wordt voorgesteld in de boekingsregel.


Opboeken van facturen

Het verwerken van nieuwe facturen zal in bijna alle gevallen plaatsvinden in de dagboeken In- en Verkoop of soortgelijke dagboeken. U heeft daarbij de mogelijkheid zelf een factuurnummer in te voeren of er zal automatisch een factuurnummer voorgesteld worden indien u in de tabel Dagboek ingevoerd heeft dat de facturen automatisch opgenummerd moeten worden.

 • Extra lange factuurnummers of factuurnummers met letters
  Als u letters gebruikt in uw factuurnummers dan raden wij u aan om het nummer met letter(s) in te vullen in het veld Kenmerk of in het veld Boekstuk. Het veld Factuur kunt u dan gebruiken voor een intern nummer.
 • Automatisch opnummeren - Handmatig wijzigen niet mogelijk
  In de tabel Dagboek kunt u de optie "Wijzigen factuurnummer toestaan" gebruiken.
  Vink deze optie uit om het handmatig wijzigen van het factuurnummer niet toe te staan.
  Vink deze optie aan om het handmatig wijzigen van het factuurnummer wel toe te staan.

Let op: Dit veld is niet toegankelijk als er in het veld Rekening een grootboekrekening is ingevuld.
Zodra het pakket een debiteuren- of crediteurennummer te verwerken krijgt, bent u verplicht een factuurnummer in te voeren, omdat dit nummer gebruikt wordt als identificatie van de openstaande post. Zodra u een factuurnummer ingevoerd heeft, kunt u de status van de factuur raadplegen bij Factuur informatie, in het onderste deel van het venster.


  Als u het in veld Factuurnummer staat kunt u op het icoontje klikken (of [F4] toetsen) om de openstaande facturen van de debiteur of crediteur (afhankelijk van het dagboek waar u in werkt) op te roepen. Als u de openstaande facturen van een andere rekeningsoort wilt zien, kunt u in het veld Rekening een willekeurig nummer van de gewenste soort invullen. Vervolgens krijgt u via het veld Factuur de openstaande posten van de gewenste rekeningsoort te zien.

De invoer die hierna volgt, is afhankelijk van het soort boeking waarmee u bezig bent. We onderscheiden hierbij de volgende boekingen:

Opboeken van facturen
Het verwerken van nieuwe facturen zal in bijna alle gevallen plaatsvinden in de dagboeken In- en Verkoop of soortgelijke dagboeken. U heeft daarbij de mogelijkheid zelf een factuurnummer in te voeren of er zal automatisch een factuurnummer voorgesteld worden indien in de tabel Dagboek ingevoerd is dat de facturen automatisch opgenummerd moeten worden. Het ingevoerde nummer mag maximaal uit negen cijfers bestaan.

Verwerken van betalingen
Werkt u in een dagboek zoals Kas of Bank, dan zal worden gecontroleerd of het door u ingevoerde factuurnummer bestaat. Als het factuurnummer niet bekend is, kunt u met behulp van de functietoets [F4] een keuzevenster oproepen van de openstaande posten. In eerste instantie ziet u in het keuzevenster alleen de openstaande posten van de debiteur die u in de boekingsregel ingevoerd heeft.

Afletteren van openstaande posten
Afletteren kan alleen worden gestart in een nieuwe (nog niet opgeslagen) boekingsregel
Toets [Shift + F4] of druk op de knop [Afletteren] om het dialoogvenster Afletteren openstaande posten te starten. Daarin kunt u een verzamelbetaling van een debiteur of aan een crediteur afletteren over de openstaande posten van de debiteur of crediteur.

Openstaande posten van een betalingsplichtige
Indien een debiteur een betalingsplichtige heeft, dan kunt u, door in het veld Rekening het nummer van de betalingsplichtige in te vullen, alle openstaande posten die door de betalingsplichtige betaald moeten worden, oproepen.

Openstaande post en betaling hebben verschillende valuta
Een openstaande post dient betaald te worden in dezelfde valuta als de originele boeking. Een melding wordt getoond als bij een betaling de openstaande post een andere valuta heeft dan de betaling. Deze situatie kan optreden als er betaald wordt in een bankdagboek met een andere dan de standaard valuta van de administratie. Boek in een dergelijk geval de betaling op een tussenrekening en verwerk de betaling handmatig in het Boekingsprogramma.

Formuliergroep
Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde in dit veld niet wijzigen.
De formuliergroep van de BTW-code van de boekingsregel wordt in dit veld weergegeven. Het BTW-bedrag van de boeking wordt in de BTW-aangifte bij deze formuliergroep geteld.
Gegenereerd door Programma
Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde in dit veld niet wijzigen.
In dit veld wordt de programmanaam weergegeven waarmee de boekingsregels zijn gemaakt.
Inkoopfactuur gefiatteerd
Dit veld is alleen beschikbaar indien de module Fiatteren inkoopboekingen (in iMUIS op de server) geregistreerd is
Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde in dit veld niet wijzigen.
JA: De inkoopboeking is gefiatteerd en kan geselecteerd worden in het programma Betalingen uitschrijven.
NEE: De inkoopboeking is niet gefiatteerd en kan niet geselecteerd worden in het programma Betalingen uitschrijven.
N.v.t.: De grootboekrekening van de boeking is niet ingesteld op het fiatteren van inkoopboekingen.
Jaar BTW-aangifte
Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde in dit veld niet wijzigen.
Dit veld geeft aan voor welk belastingjaar deze regel definitief is aangegeven op de BTW-aangifte.
Koers
Dit veld is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw abonnement
Dit veld wordt automatisch ingevuld met de koers uit de tabel Valuta wanneer u een andere valutacode dan die van de standaard valuta gebruikt in de boekingsregel. Het veld Koers kan echter gewijzigd worden. Houd daarbij wel rekening met de verhouding tussen de koers en het daarbij behorende aantal (bv 1.9564 per 1). Als u de koers in dit veld wijzigt, zal dit niet automatisch de nieuwe koers van de valuta worden. Deze zult u in de tabel Valuta moeten wijzigen als dit noodzakelijk mocht zijn. De koers wordt - samen met het boekbedrag en het valutabedrag - gebruikt voor de berekening van de vreemde valuta.

Koers laten berekenen uit "Boekbedrag valuta" en "Boekbedrag"
Als u de koers per journaalpost door het pakket wilt laten berekenen, dan dient u als volgt te werk te gaan:

 • Vul in de boekingsregel de valuta in, bijvoorbeeld USD.
 • De koers voor deze valuta wordt nu opgehaald uit de tabel Valuta en in het veld Koers getoond.
 • Maak het veld Koers leeg.
 • Vul nu de velden "Boekbedrag valuta" en "Boekbedrag" in.
 • De koers tussen deze twee bedragen wordt uitgerekend en in het veld Koers geplaatst. Deze koers wordt opgeslagen bij deze journaalpost.
Kostendrager
U kunt boekingsregels koppelen aan een kostendrager. Deze gegevens worden gebruikt om de rapporten per kostendrager samen te stellen. Indien het nummer van de kostendrager niet bekend is, kunt u het venster met alle kostendragers oproepen. [F4]

Kostendrager wordt automatisch ingevuld
U kunt in het programma Tabellen aan iedere dagboek, grootboekrekening, debiteur en crediteur een voorkeurskostendrager koppelen. Deze kostendrager wordt automatisch ingevuld als de grootboekrekening, debiteur of crediteur in het veld Rekening van de boekingsregel een voorkeurskostendrager heeft en de boekingsregel wordt opgeslagen. Als er geen voorkeurskostendrager aan de grootboekrekening, debiteur of crediteur gekoppeld is, dan zal het pakket bij het opslaan van de regel het veld vullen met de standaard kostendrager. Door deze methode toe te passen kunt u altijd een overzicht afdrukken van journaalposten waar geen kostenplaats/kostendrager aan is toegekend. U kunt de kostendrager altijd wijzigen.

Kostenplaats overnemen in volgende regel
Indien een openstaande post uit verscheidene boekingsregels bestaat, zal het pakket de kostendrager uit de eerste boekingsregel automatisch voorstellen wanneer u, gebruik makend van de splitsrekening, de volgende regels van deze openstaande post invoert.

Als de kolom Kostendrager niet zichtbaar is

 • Gebruik de optie Rechtermuisknop - Dagboek kolommen om zelf te bepalen welke kolommen zichtbaar zijn in het pakket. Verplaats de kolom Kostendrager naar het vak Tonen en klik op [OK].
 • Als u in de vragendialoog "Basisinrichting van uw administratie" hebt aangegeven dat u geen gebruik maakt van kostenplaatsen en kostendragers, dan worden de kolommen Kostenplaats en Kostendrager niet getoond in het pakket.
Kostenplaats
U kunt boekingsregels koppelen aan een kostenplaats. Deze gegevens worden gebruikt om de rapporten per kostenplaats samen te stellen. Indien het nummer van de kostenplaats niet bekend is, kunt u het venster met alle kostenplaatsen oproepen. [F4]

Kostenplaats wordt automatisch ingevuld
U kunt in het programma Tabellen aan iedere dagboek, grootboekrekening, debiteur en crediteur een voorkeurskostenplaats koppelen. Deze kostenplaats wordt automatisch ingevuld als de grootboekrekening, debiteur of crediteur in het veld Rekening van de boekingsregel een voorkeurskostenplaats heeft en de boekingsregel wordt opgeslagen. Als er geen voorkeurskostenplaats aan de grootboekrekening, debiteur of crediteur gekoppeld is, dan zal het pakket bij het opslaan van de regel het veld vullen met de standaard kostenplaats. Door deze methode toe te passen kunt u altijd een overzicht afdrukken van journaalposten waar geen kostenplaats/kostendrager aan is toegekend. U kunt de kostenplaats altijd wijzigen.

"Kostenplaats wordt automatisch ingevuld U kunt in de betreffende stamtabellen aan iedere dagboek, grootboekrekening, debiteur en crediteur een voorkeurskostenplaats koppelen. Deze kostenplaats wordt automatisch ingevuld als de grootboekrekening, debiteur of crediteur in het veld Rekening van de boekingsregel een voorkeurskostenplaats heeft en de boekingsregel wordt opgeslagen. Als er geen voorkeurskostenplaats aan de grootboekrekening, debiteur of crediteur gekoppeld is, dan zal het pakket bij het opslaan van de regel het veld vullen met de standaard kostenplaats (vastgelegd in de tabel Basis financieel). Door deze methode toe te passen kunt u altijd een overzicht afdrukken van journaalposten waar door de gebruiker geen kostenplaats/kostendrager aan is toegekend. U kunt de kostenplaats altijd handmatig wijzigen."

Kostenplaats overnemen in volgende regel
Indien een openstaande post uit verscheidene boekingsregels bestaat, zal het pakket de kostenplaats uit de eerste boekingsregel automatisch voorstellen wanneer u, gebruik makend van de splitsrekening, de volgende regels van deze openstaande post invoert.

Als de kolom Kostenplaats niet zichtbaar is

 • Gebruik de optie Rechtermuisknop - Dagboek kolommen om zelf te bepalen welke kolommen zichtbaar zijn in het pakket. Verplaats de kolom Kostenplaats naar het vak Tonen en klik op [OK].
 • Als u in de vragendialoog "Basisinrichting van uw administratie" hebt aangegeven dat u geen gebruik maakt van kostenplaatsen en kostendragers, dan worden de kolommen Kostenplaats en Kostendrager niet getoond in het pakket.
Kredietbeperking
In dit veld zal alleen een bedrag komen te staan als het nummer van een debiteur of crediteur in de boekingsregel is opgenomen. Of er automatisch kredietbeperking berekend wordt, hangt af van de betalingsconditie die u gekoppeld heeft aan de debiteur of crediteur. U kunt namelijk per betalingsconditie vastleggen of er kredietbeperking van toepassing is en zo ja, welk percentage dit moet zijn. Let op: indien in de tabel Betalingsconditie geen betalingsconditie met een kredietbeperkingspercentage aanwezig is, dan zal het veld Kredietbeperking in het Boekingsprogramma niet zichtbaar worden.
Kredietbeperking stap-voor-stap voorbeeld
Medewerker fiatteren inkoopfactuur
Dit veld is alleen beschikbaar indien de module Fiatteren inkoopboekingen (in iMUIS op de server) geregistreerd is
Dit veld is alleen toegankelijk als "Fiatteren inkoopfactuur verplicht" van de grootboekrekening is aangevinkt
In dit veld staat de medewerker die de inkoopboeking moet fiatteren.

Dit veld wordt automatisch gevuld als er in de grootboekrekening een medewerker voor het fiatteren van de inkoopfactuur is vastgelegd. De medewerker kan handmatig gewijzigd worden. Als er geen medewerker wordt voorgesteld, dan kunt u een medewerker kiezen door [F4] te toetsen in dit veld.

U kunt hier medewerkers (uit de tabel Medewerker) selecteren waarbij (in iMUIS op de server) de optie "Mag inkoopfacturen fiatteren" staat aangevinkt.

Omschrijving
Dit veld kan gebruikt worden om een korte omschrijving aan de boekingsregel mee te geven. Als u dit veld leeg laat, zal de zoeksleutel van de grootboekrekening, debiteur of crediteur ingevuld worden. De omschrijving mag maximaal 40 posities lang zijn en wordt op verschillende overzichten afgedrukt, waaronder de openstaande posten rapporten en de historische mutaties. Voor het toevoegen van uitgebreide opmerkingen bij de boekingsregels kunt u gebruik maken van het tekstvak Opmerkingen rechtsonder in het scherm.

Omschrijving en Bankieren
De omschrijving kan ook overgenomen worden op het bankafschrift. De omschrijving van de boekingsregel wordt eenmalig automatisch overgenomen in de openstaande post. Gebruik de omschrijving om lange betalingskenmerken (20-40 posities) in te voeren, die bij betaling op het bankafschrift vermeld moeten worden.

Met herkenningscodes automatisch de boekingsregel aanvullen
De kolom Omschrijving kan gebruikt worden om het invoeren van boekingsregels te vereenvoudigen. Omschrijvingen, die u regelmatig gebruikt, legt u vast in de tabel Herkenningscode. In de herkenningscode kunt u andere velden van de boekingsregel, zoals de grootboekrekening en de BTW-code, ook alvast invullen. Als u vervolgens een nieuwe boekingsregel begint met een vastgelegde omschrijving, dan worden automatisch de aan de herkenningscode gekoppelde waardes ingevuld in de boekingsregel.

 • Programma Boeken instellen om te werken met herkenningscodes
  Gebruik Dagboek kolommen om de kolom "Omschrijving" vooraan de boekingsregel te plaatsen. Automatisch invullen met behulp van herkenningscodes werkt alleen maar als alle velden van de boekingsregel nog leeg zijn.
  Begin iedere boekingsregel met het invullen van de kolom Omschrijving.
  Als de omschrijving herkend wordt,  dan worden automatisch de aan de herkenningscode gekoppelde waardes ingevuld in de boekingsregel.

 

Voorbeeld van gebruik

Het overnemen van de omschrijving werkt als volg:

Overnemen van omschrijving
Bij het opslaan van een boekingsregel voor een debiteur/crediteur wordt op de achtergrond een openstaande post regel aangemaakt.
In de openstaande post wordt de omschrijving van de boekingsregel automatisch overgenomen.
Als de omschrijving van de boekingsregel later wordt gewijzigd, dan wordt de omschrijving van de openstaande post ook gewijzigd.

Uitzondering
Als de openstaande post bestaat uit meer dan één boekingsregel, dan wordt een wijziging van de omschrijving niet overgenomen in de openstaande post.

Wat u kunt doen:
* In het programma Boeken toont u onderin het scherm de factuur informatie (in de kijksessie met uw administratie is dat onderdeel verborgen). Gebruik [F11] om de factuurinformatie wel/niet op het scherm te tonen.
* Als de omschrijving van een openstaande post gewijzigd moet worden, en de post bestaat uit meer dan één boekingsregel , dan dient, u onder in het scherm, handmatig ook de omschrijving van de openstaande post aan te passen in het veld "Omschr. factuur".

Periode BTW-aangifte
Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde in dit veld niet wijzigen.
In dit veld wordt de periode waarin deze boekingsregel is verwerkt door het rapport Aangifte omzetbelasting Nederland weergegeven .
Regel
Per dagboek en per periode krijgt elke boekingsregel in het Boekingsprogramma een regelnummer, dat ofwel door u zelf ingevoerd kan worden of automatisch door het pakket toegekend zal worden. Het verwijderen van dit veld uit het dagboek zal hier geen invloed op hebben. Als u de regel nummering door het pakket laat verwerken, loopt de nummering met 5 op. In plaats van regel 1,2,3 etc. telt het pakket 5,10,15 etc.. Dit is gedaan om de gebruiker de mogelijkheid te geven in een later stadium regels tussen te voegen.

De vrije invoer van regelnummers stelt u tevens in staat regelnummers door elkaar toe te kennen. Zo kunt u bijvoorbeeld de eerste boekingsregel nummer 5 meegeven, de tweede nummer 10 en de derde nummer 7.
Rekening (Grb/D/C)
 • Het veld Rekening
  In het veld Rekening kunt u het nummer van een grootboekrekening, debiteur of crediteur invoeren.
  Direct de zoeksleutel invoeren is niet mogelijk. Wel kunt u zoeken op Zoeksleutel door [F4] te toetsen en in het dialoogvenster Zoeken op de kolom Zoeksleutel te klikken.
 • Toets [F4] om een keuzevenster te openen met de voorkeur rekeningsoort van dit dagboek.
 • Toets [Alt+G] om een keuzevenster te openen met alle grootboekrekeningen.
 • Toets [Alt+B] om een keuzevenster te openen met alle debiteuren.
 • Toets [Alt+C] om een keuzevenster te openen met alle crediteuren.
 • NB Als in de dagboekinstellingen van het actieve dagboek is aangegeven dat grootboekrekeningen, debiteuren en/of crediteuren niet gebruikt mogen worden in dit dagboek, dan werkt de corresponderende sneltoets niet.
 • Automatische herkenning door iMUIS Online
  het pakket zal automatisch herkennen wat voor rekening het is, omdat in de tabel Basis Financieel de onder- en bovengrenzen vastgelegd zijn (bijvoorbeeld grootboekrekeningen tussen 1 en 9999). Bij ingave van een debiteuren- of crediteurennummer worden de bijbehorende sluitrekeningen, evenals de openstaande posten, direct bijgewerkt na afsluiting van de boekingsregel. Tevens bent u in dat geval verplicht een factuurnummer in te geven.
 • Betalingsplichtige
  Indien een debiteur een betalingsplichtige heeft, dan kunt u, door in het veld Rekening het nummer van de betalingsplichtige in te vullen, alle openstaande posten die door de betalingsplichtige betaald moeten worden, via [F4] in het veld Factuur oproepen.
 • Voorkeurstegenrekeningen gebruiken
  Toets [Shift+F4] in dit veld om, bij een uitgesplitste boeking, de lijst van voorkeurstegenrekeningen van de debiteur of crediteur te tonen.

  Veld wordt lichtblauw
  Het veld Rekening (Grb/D/C) krijgt de lichtblauwe achtergrondkleur, indien bij een uitsplitsing in de basisboeking een debiteur of crediteur is opgegeven waarbij voorkeurstegenrekeningen zijn opgegeven.

  Lees hier meer over voorkeurstegenrekeningen

 • Werken met een vereenvoudigd rekeningschema
  Als in de Basisinstellingen van de administratie is aangegeven, dat niet alle grootboekrekeningen getoond moeten worden, dan worden in het overzicht van grootboekrekeningen (op te roepen met [F4] in de boekingsregel) alleen de grootboekrekeningen getoond waarbij het  vinkje "Tonen in boekingsprogramma" aanstaat.
Storno
Het veld Storno staat standaard op Nee. Wanneer u het veld op Ja zet zal de boeking als stornoboeking beschouwd worden.

Meer info:
 • Tip: Een stornocorrectie hoeft - naast de boeking van creditfacturen - alleen plaats te vinden als de periode, waarin de boekingsregel zich bevindt, afgesloten is. Zolang dit nog niet gedaan is, kunt u namelijk de boeking wijzigen of verwijderen.
 • Storneren is het corrigeren van een boekingsregel op een speciale manier. Het doel van deze correctiemethode is om de debet- en credittotalen van een rekening zuiver te houden. Verder wordt de stornocode gebruikt om creditfacturen op de juiste manier te verwerken.
 • Om een stornoboeking op correcte wijze door het pakket te laten verwerken, moet u het teken van het boekbedrag tegenovergesteld boeken ten opzichte van de oorspronkelijke boeking.
 • Tip: Wijzigen stornocode:
  Als u een factuur uitsplitst met als tegenrekening de splitsingstegenrekening, krijgen de uitgesplitste regels dezelfde stornostatus als de eerste regel van de uitsplitsing. Indien een inkoop- of verkoopfactuur wordt uitgesplitst krijgen alle regels van de uitsplitsing dezelfde stornocode-status. U kunt de stornocode-status achteraf in een uitsplitsing niet wijzigen. Indien u toch in een bepaalde regel de stornocode-status wilt wijzigen, dan dient u de volledige uitsplitsing te verwijderen en alle regels opnieuw in te voeren.
 • Let op: indien u op een bestaande openstaande post boekt, kan de stornocode niet gewijzigd worden.
 • TIP: Toets eerst [F3] in een nieuwe regel als u een stornoboeking (creditnota) gaat invoeren. het pakket kan dan ieder veld dat u invult meteen controleren als stornoboeking.
Tegenrekening
In dit veld vult u de tegenrekening van de grootboekrekening, debiteur of crediteur in.

Meer info:
Omdat een boekingsregel een volledige journaalpost omvat, zal aan elke ingevoerde rekening een tegenrekening gekoppeld moeten worden. Dit kan de vaste tegenrekening zijn van dit dagboek , zoals ingevoerd in de tabel Dagboek, of een willekeurige door u geselecteerde tegenrekening. De voordelen van deze methode zijn, dat de boekhouding altijd in evenwicht is en dat er slechts één regel nodig is om een volledige journaalpost te verwerken. Elke boekingsregel in het Boekingsprogramma bevat zowel een rekening als een tegenrekening. Zou u bijvoorbeeld een boeking van een factuur in het dagboek 'Verkoop' verwerken, dan kunnen de rekening van de debiteur "De Groot" en de grootboekrekening "Omzet hoog" in één regel geboekt worden. In het pakket wordt de debiteur als rekening aangemerkt en de rekening "Omzet hoog" als tegenrekening.

Tegenrekening
Voor de tegenrekening is een aparte kolom gereserveerd in het Boekingsprogramma. De voorkeurstegenrekening die is ingevoerd in de tabel Dagboek gaat voor de voorkeurstegenrekening van de debiteur of de crediteur. Alleen als dit veld leeg is in de tabel Dagboek zal de voorkeurstegenrekening van de debiteur of crediteur voorgesteld worden in het Boekingsprogramma, zodra u het betreffende rekeningnummer invoert. U kunt de voorgestelde tegenrekening op dat moment alsnog wijzigen. Bij financiële dagboeken (kas/bank) kunt u de tegenrekening niet wijzigen als er op geboekt is. De velden Saldo, Eindsaldo en Nog te boeken, waarmee u het invoeren van uw bankafschrift kunt controleren,  worden dan getoond boven de boekingsregels.

 

Variabele tegenrekening voor dagboek Kas en Bank
Om in de dagboeken Kas en Bank toch met variabele tegenrekeningen te kunnen werken, dient u voor de betreffende dagboeken een aantal instellingen te wijzigen. In de tabel Dagboek wijzigt u voor de betreffende dagboeken het veld Soort in "Memoriaal Algemeen". In het veld Tegenrekening verwijdert u het rekeningnummer. Sla het dagboek op en herstart het Boekingsprogramma.

Splitsingsrekening
Toets [F12] om een uitsplitsing te beginnen
In de tabel Basis financieel heeft u in het veld Splitsingsrekening facturen een grootboekrekening op moeten geven voor de uitsplitsing van facturen over verscheidene boekingsregels. Als u deze splitsingsrekening ingeeft bij het veld tegenrekening, zal er boven in het scherm een telling meelopen tijdens het uitsplitsen van de factuur. De tegenrekening fungeert in dat geval als tussenrekening tot de uitsplitsing voltooid is. Dit zal het geval zijn als het bedrag van de uitsplitsing gelijk is aan nul, wat inhoudt dat het totaalbedrag van de uitsplitsing overeenkomt met het factuurbedrag. Bij iedere uitsplitsing zullen het boekstuk, de datum en de omschrijving automatisch overgenomen worden in de bij elkaar horende boekingsregels. Het boekstuk en de datum kunt u dan niet wijzigen.

Facturatie
Voor deze functionaliteit dient de module Verkooporder geregistreerd te zijn
Tijdens het factureren van verkooporders worden er automatisch journaalposten gegenereerd om de omzet en BTW te boeken. Deze journaalposten gebruiken altijd de splitsrekening als tegenrekening.

Activarekeningen

 • Als u de module Activa-register heeft geregistreerd
  Als u boekt op een grootboekrekening die in het Activa-register als aanschafrekening wordt gebruikt, dan krijgt u de optie om het Activa-register op te starten. Er volgt een waarschuwing indien u geen gebruikersrechten hebt om het Activa-register te starten. Er volgt ook een waarschuwing indien u een boekingsregel met een andere activarekening (afschrijving balans /afschrijving verlies en winst) opslaat.
 • Als u de module Activa-register niet geregistreerd heeft
  U heeft de module Activa-register niet, maar uw accountant, die het pakket iMUIS op zijn server draait, heeft wel de module Activa-register van iMUIS.
  Bij het invoeren van een boeking wordt gecontroleerd of de rekening of tegenrekening in gebruik is als aanschafrekening in het activa-register. Dat is vastgelegd in de tabel Grootboek. Als u de boekingsregel heeft opgeslagen, dan wordt er automatisch een e-mail naar uw accountant verzonden, waarin staat dat u een activum heeft ingevoerd. De accountant zal dan verder zorg dragen voor het verwerken van het nieuwe activum in het activa-register. Als u een bestaande boekingsregel met een aanschafrekening wijzigt, dan wordt er ook een e-mail naar de accountant verzonden met het verzoek de wijziging te verwerken in de administratie. Om deze functionaliteit te activeren kan de accountant, voor de juiste instellingen in iMUIS, de help van iMUIS - Activa-register raadplegen.

Transitorische rekeningen
Als u boekt op een grootboekrekening die als transitorische rekening wordt gebruikt, dan krijgt u de vraag of u het programma "Verdelen transitorische boekingen" wilt starten. Daarin kunt u de ingevoerde boeking verdelen naar kostenposten per periode. Dit wordt meestal gebruikt als u een jaarfactuur krijgt, bijvoorbeeld de factuur voor een autoverzekering, terwijl u die post wel elke maand wilt opvoeren in de administratie. Het programma "Verdelen transitorische boekingen" kan van de ingevoerde factuur automatisch een boeking per periode maken.

Voorkeurstegenrekeningen gebruiken
Toets [Shift+F4] in dit veld om de lijst van voorkeurstegenrekeningen van de debiteur of crediteur te tonen.

Veld wordt lichtblauw
Indien er gebruik wordt gemaakt van voorkeurstegenrekeningen bij debiteuren of crediteuren, en er wordt geboekt in het verkoopdagboek of het inkoopdagboek, dan krijgt het veld Tegenrekening de lichtblauwe achtergrondkleur indien er bij de debiteur of crediteur voorkeurstegenrekeningen zijn opgegeven. Tevens krijgt het veld Rekening de lichtblauwe achtergrondkleur, indien bij een uitsplitsing in de basisboeking een debiteur of crediteur is opgegeven waarbij voorkeurstegenrekeningen zijn opgegeven.

Lees hier meer over voorkeurstegenrekeningen instellen en gebruiken


Werken met een vereenvoudigd rekeningschema
Als in de Basisinstellingen van de administratie is aangegeven, dat niet alle grootboekrekeningen getoond moeten worden, dan worden in het overzicht van grootboekrekeningen (op te roepen met [F4] in de boekingsregel) alleen de grootboekrekeningen getoond waarbij het  vinkje "Tonen in boekingsprogramma" aanstaat.

Valuta
Dit veld is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw het pakket abonnement
Als u bedragen in vreemde valuta wilt invoeren, kunt u in dit veld de valutacode invoeren. Deze code moet aanwezig zijn in de tabel Valuta. Verder zijn er enkele voorwaarden aan het gebruik van de valutacodes verbonden:
 • Per dagboek kan een valuta ingevoerd worden.
 • Per debiteur en crediteur kan een valuta worden ingevoerd
Als u geen specifieke valuta invoert, zal het iMUIS er van uit gaan dat de boekingen in de standaard valuta ingevoerd worden, die u ingevoerd heeft in de tabel Basisgegevens Algemeen. Tijdens het invoeren van mutaties kan in dat geval alsnog een andere valuta ingevoerd worden. Het Boekbedrag valuta wordt dan automatisch omgerekend naar de standaard valuta.
Valuta bedrag betalingskorting

Dit veld is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw het pakket abonnement
In dit veld zal alleen een bedrag komen te staan als het nummer van een debiteur of crediteur in de boekingsregel is opgenomen.

In dit veld wordt het valuta bedrag betalingskorting van de boekingsregel weergegeven. U kunt het valuta bedrag betalingskorting wijzigen.

U kunt per betalingsconditie vastleggen of er betalingskorting van toepassing is en zo ja, welk percentage dit moet zijn.
Of er automatisch betalingskorting berekend wordt, hangt af van de betalingsconditie die u gekoppeld heeft aan de debiteur of crediteur.

Let op: indien in de tabel Betalingsconditie geen betalingsconditie met een betalingskortingpercentage aanwezig is, dan zal het veld Betalingskorting niet getoond worden.

Het pakket instellen voor automatische verwerking van betalingskorting
Betalingskorting stap-voor-stap

Valuta bedrag exclusief BTW

Dit veld is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw het pakket abonnement
In dit veld wordt het valuta bedrag exclusief BTW van de boekingsregel weergegeven.
Het percentage dat voor de berekening wordt gebruikt staat in de BTW-code in de kolom BTW.

U kunt het valuta bedrag exclusief BTW wijzigen.

Valuta bedrag inclusief BTW
Dit veld is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw het pakket abonnement
In dit veld wordt het valuta bedrag inclusief BTW van de boekingsregel weergegeven.
Het percentage dat voor de berekening wordt gebruikt staat in de BTW-code in de kolom BTW.

U kunt het valuta bedrag inclusief BTW wijzigen.

Valuta bedrag kredietbeperking
Dit veld is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw het pakket abonnement
Dit veld wordt alleen getoond indien er in de basisinrichting is gekozen voor debiteur en/of crediteur administratie
Dit veld is alleen zichtbaar indien er een debiteur of crediteur in de boekingsregel is ingevoerd

In dit veld wordt het valuta bedrag kredietbeperking van de boekingsregel weergegeven. U kunt het valuta bedrag kredietbeperking wijzigen.

Het percentage kredietbeperking wordt vastgelegd in een betalingsconditie. Aan iedere debiteur en crediteur is een betalingsconditie gekoppeld. Om kredietbeperking te berekenen voor een factuur dient u een betalingsconditie met het gewenste percentage kredietbeperking te koppelen aan de debiteur of crediteur.

Kredietbeperking stap-voor-stap
Valuta berekend BTW bedrag
Dit veld is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw het pakket abonnement
Dit veld is ter informatie en kan niet gewijzigd worden

Het "Berekend BTW-bedrag" is het bedrag aan BTW dat met de velden "Valuta Boekbedrag" en " BTW-code" uitgerekend wordt door iMUIS.
In de BTW-code staat het percentage aan BTW en of de berekening van de BTW inclusief of exclusief is.
In het Boekbedrag valuta staat het bedrag waarover de BTW berekend wordt.
Valuta boekbedrag

Dit veld is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw het pakket abonnement
In dit veld kunt u het bedrag in valuta invoeren. Als u bijvoorbeeld USD 50,00 ontvangt, dan vult u in dit veld 50,00 in en in het veld Valuta USD.

Werken in de administratie met valuta
>>> Stappenplan Werken met valuta

Meer informatie:
U krijgt alleen toegang tot dit veld als in het veld Valuta een andere valutacode ingevoerd is dan de standaard valutacode in de tabel Basisgegevens Algemeen. Er vindt een wisselwerking plaats tussen de velden Boekbedrag, Valuta(code) en Bedrag Valuta. De invoer van een waarde in één van deze velden, kan er voor zorgen dat de waarde in één van de andere velden automatisch ingevuld wordt of dat de waarden in de andere velden aangepast worden.

Volgorde van invoeren
De meest logische volgorde waarin de bovenstaande velden in een dagboek met vreemde valuta opgenomen kunnen worden is Valutacode - Boekbedrag valuta - Boekbedrag. Als deze volgorde aangehouden wordt, zal het bedrag in de standaard valuta automatisch berekend worden zodra het bedrag in vreemde valuta ingevoerd is.

Koers laten berekenen uit "Boekbedrag valuta" en "Boekbedrag"
Als u de koers per journaalpost door iMUIS wilt laten berekenen, dan dient u als volgt te werk te gaan:

 • Vul in de boekingsregel de valuta in, bijvoorbeeld USD.
 • De koers van deze valuta wordt opgehaald uit de tabel Valuta (of de tabel Valuta dagkoersen) en hier getoond.
 • Maak het veld Koers leeg.
 • Vul nu de velden "Boekbedrag valuta" en "Boekbedrag" in.
 • De koers tussen deze twee bedragen wordt uitgerekend en in het veld Koers geplaatst. De aldus berekende koers wordt alleen opgeslagen bij deze journaalpost.
Valuta BTW bedrag
Dit veld is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw het pakket abonnement
In dit veld wordt het valuta BTW bedrag van de boekingsregel weergegeven. U kunt het valuta bedrag BTW wijzigen.
Valuta Credit (de naam van deze kolom kan per dagboek verschillen)
Dit veld is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw het pakket abonnement
Dit veld is alleen actief indien de tegenrekening een financiële rekening is (volgens de grenzen ingevoerd in de tabel Basisgegevens Financieel - tabblad Grootboek) .

Vul in dit veld het bedrag in valuta in dat uitgegeven wordt. U hoeft in dit veld geen minteken voor het bedrag te zetten. het pakket bepaalt zelf het juiste teken van het bedrag. Dit veld wordt in kas/bank dagboeken. vaak kolom "Bedrag bij" genoemd.

Als dit veld niet toegankelijk is
Als dit veld overgeslagen wordt tijdens het invoeren van de boekingsregel

Controleer de optie Kolommen overslaan bij debet/credit signalering in de Basisinrichting van de administratie. Als die optie aangevinkt is in combinatie met de debet/credit signalering van de grootboekrekeningen in de boekingsregel, dan kan dit veld worden overgeslagen. Zet de menu-optie uit om toch dit veld te kunnen invullen.

Valuta Debet (de naam van deze kolom kan per dagboek verschillen)
Dit veld is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw het pakket abonnement
Dit veld is alleen actief indien de tegenrekening een financiële rekening is (volgens de grenzen ingevoerd in de tabel Basisgegevens Financieel - tabblad Grootboek) .

Vul in dit veld het bedrag in valuta in dat ontvangen wordt. U hoeft in dit veld geen minteken voor het bedrag te zetten. iMUIS bepaalt zelf het juiste teken van het bedrag. Dit veld wordt in kas/bank dagboeken. vaak kolom "Bedrag af" genoemd.

Als dit veld niet toegankelijk is
Als dit veld overgeslagen wordt tijdens het invoeren van de boekingsregel

Controleer de optie Kolommen overslaan bij debet/credit signalering in de Basisinrichting van de administratie. Als die optie aangevinkt is in combinatie met de debet/credit signalering van de grootboekrekeningen in de boekingsregel, dan kan dit veld worden overgeslagen. Zet de menu-optie uit om toch dit veld te kunnen invullen.


Knoppenbalk onder de boekingsregels
 • Boeking als journaalpost
  Het dialoogvenster Boeking als journaalpost toont de geselecteerde boekingsregel als een journaalpost die op papier uitgeschreven wordt. Het kan inzicht geven in de journaalpost die u invoert als u nog niet vertrouwd bent met de het pakket boekingsregel.
 • [Begin], [Vorige], [Volgende] en [Einde]
  Gebruik deze knoppen als er in het dagboek meer regels staan dan op uw scherm passen.
  • [Begin] gaat naar de eerste regel van dit dagboek in dit jaar en deze periode
  • [Vorige] gaat naar het vorige blok regels van dit dagboek in dit jaar en deze periode
  • [Volgende] gaat naar het volgende blok regels van dit dagboek in dit jaar en deze periode
  • [Einde] gaat naar de laatste regel van dit dagboek in dit jaar en deze periode

 • [Transitorische boekingen]
  Deze knop wordt in twee gevallen getoond:
  • Een transitorische hoofdboeking is geselecteerd
   Als de geselecteerde boekingsregel een grootboekrekening bevat, die gemarkeerd is als "transitorische rekening".
   Druk op de knop [Transitorische boekingen] en het programma "Verdelen transitorische boekingen" wordt getoond met de hoofdboeking en alle bijbehorende transitorische boekingen op het scherm.
  • Een transitorische boeking is geselecteerd
   Als in een dagboek van de soort "Transitorische boekingen" een regel geselecteerd wordt.
   Druk op de knop [Transitorische boekingen] en het programma "Verdelen transitorische boekingen" wordt getoond. De hoofdboeking van de geselecteerde post wordt opgezocht en getoond met alle bijbehorende transitorische boekingen op het scherm.

 • [Terug naar koppel documenten]
  Deze knop wordt alleen getoond, als u vanuit het programma "Verwerk documenten" bent doorgestart naar het programma Boeken om een boekingsregel bij een gescand document in te voeren. Druk op deze knop om direct terug te keren naar het programma Verwerken documenten. Eventueel ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen.
  NB Als u de (gesplitste) boekingsregel bij het gescande document opslaat, dan keert u automatisch terug naar het programma Verwerken documenten.

Extra informatie onder de boekingsregels
Alles openen Alles sluiten
Extra velden
 • Valuta informatie
  Deze info is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw het pakket abonnement
  Bij een boeking in valuta zal in de velden BTW-bedrag, Kredietbeperking en Betalingskorting het valuta teken of de valutacode worden weergegeven. De valuta code wordt in het veld Valuta geplaatst en de koers van de valuta wordt ingevuld in het veld Koers.
Debiteur - Crediteur
Dit veld is alleen zichtbaar indien er een debiteur of crediteur in de boekingsregel is ingevoerd
In dit veld wordt de zoeksleutel van de debiteur of crediteur van de actieve boekingsregel weergegeven.
KB (Kredietbeperking)
Dit veld wordt alleen getoond indien er in de basisinrichting is gekozen voor debiteur en/of crediteur administratie
Dit veld is alleen zichtbaar indien er een debiteur of crediteur in de boekingsregel is ingevoerd

In dit veld wordt het bedrag kredietbeperking van de geselecteerde boekingsregel weergegeven. U kunt het bedrag kredietbeperking wijzigen.

Het percentage kredietbeperking wordt vastgelegd in een betalingsconditie. Aan iedere debiteur en crediteur is een betalingsconditie gekoppeld. Om kredietbeperking te berekenen voor een factuur dient u een betalingsconditie met het gewenste percentage kredietbeperking te koppelen aan de debiteur of crediteur.

Kredietbeperking stap-voor-stap

Betalingskorting
In dit veld zal alleen een bedrag komen te staan als het nummer van een debiteur of crediteur in de boekingsregel is opgenomen. Of er automatisch betalingskorting berekend wordt, hangt af van de betalingsconditie die u gekoppeld heeft aan de debiteur of crediteur. U kunt namelijk per betalingsconditie vastleggen of er betalingskorting van toepassing is en zo ja, welk percentage dit moet zijn.

Let op: indien in de tabel Betalingsconditie geen betalingsconditie met een betalingskortingpercentage aanwezig is, dan zal het veld Betalingskorting in het programma Boeken niet zichtbaar worden.

Het pakket instellen voor automatische verwerking van betalingskorting
Betalingskorting stap-voor-stap

BTW / Bedrag
BTW: In dit veld wordt de zoeksleutel van de BTW-code van de actieve boekingsregel weergegeven.

Bedrag: In dit veld wordt het BTW-bedrag van de boekingsregel weergegeven, zoals dat berekend is met de BTW-code uit de regel. Toets [Alt+W] om de cursor in dit veld te plaatsen. U kunt het BTW-bedrag van de boekingsregel hier aanpassen. Wijzig het BTW-bedrag en toets [Ctrl+S] om de gewijzigde regel op te slaan.

Rekening
 • Achter "Rekening" worden gegevens van de debiteur sluitrekening, de crediteur sluitrekening of de grootboekrekening uit de geselecteerde boekingsregel weergegeven.
  • Zoeksleutel
   De zoeksleutel van de sluitrekening / grootboekrekening wordt weergegeven.
  • Saldo t/m periode
   Het saldo van de sluitrekening / grootboekrekening, tot en met de periode/jaar die nu actief is in het Boekingsprogramma, wordt weergegeven.
  • Grootboek informatie opvragen
   Druk op de icoon om de grootboek informatie - dat is het scherm met alle mutaties per grootboekrekening - weer te geven. Dit staat ook bekend als het grootboekkaartje van de rekening.
Tegenrekening
 • Achter "Tegenrekening" worden gegevens van de tegenrekening uit de geselecteerde boekingsregel weergegeven.
  • Zoeksleutel
   De zoeksleutel van de tegenrekening wordt weergegeven.
  • Saldo t/m periode
   Het saldo van de tegenrekening, tot en met de periode/jaar die nu actief is in het Boekingsprogramma, wordt weergegeven.
  • Grootboek informatie opvragen
   Druk op de icoon om de grootboek informatie - dat is het scherm met alle mutaties per grootboekrekening - weer te geven. Dit staat ook bekend als het grootboekkaartje van de rekening.

Kostenplaats
In dit veld wordt de zoeksleutel van de kostenplaats van de geselecteerde boekingsregel weergegeven.
Kostendrager
In dit veld wordt de zoeksleutel van de kostendrager van de geselecteerde boekingsregel weergegeven.
Valuta
In het veld Valuta wordt de valuta code (drie letterige afkorting) van de valuta getoond.
Het veld Valuta wordt alleen gevuld als de boeking een andere dan de standaard valuta van de administratie heeft.
Koers

Dit veld is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw het pakket abonnement
Dit veld wordt automatisch ingevuld met de koers uit de tabel Valuta wanneer u een andere valutacode dan die van de standaard valuta gebruikt in de boekingsregel. Het veld Koers kan echter gewijzigd worden. Houd daarbij wel rekening met de verhouding tussen de koers en het daarbij behorende aantal (bv 1.9564 per 1). Als u de koers in dit veld wijzigt, zal dit niet automatisch de nieuwe koers van de valuta worden. Deze zult u in de tabel Valuta moeten wijzigen als dit noodzakelijk mocht zijn. De koers wordt - samen met het boekbedrag en het valutabedrag - gebruikt voor de berekening van de vreemde valuta.

Dagkoersen
Bij het gebruik van dagkoersen zal in dit veld de koers, zoals vastgelegd in de dagkoers van de meest recente datum, worden weergegeven.

Koers laten berekenen uit "Boekbedrag valuta" en "Boekbedrag"
Als u de koers per journaalpost door iMUIS wilt laten berekenen, dan dient u als volgt te werk te gaan:

 • Vul in de boekingsregel de valuta in, bijvoorbeeld USD.
 • De koers van deze valuta wordt opgehaald uit de tabel Valuta (of de tabel Valuta dagkoersen) en hier getoond.
 • Maak het veld Koers leeg.
 • Vul nu de velden "Boekbedrag valuta" en "Boekbedrag" in.
 • De koers tussen deze twee bedragen wordt uitgerekend en in het veld Koers geplaatst. De aldus berekende koers wordt alleen opgeslagen bij deze journaalpost.
Storno-creditnota
Het veld Storno-creditnota staat standaard uit.
 • Vink deze optie aan om de actieve boekingsregel te storneren.
 • Dit veld wordt automatisch aangevinkt als u een creditnota invoert op de boekingsregel van een dagboek met soort "Inkoop" of soort "Verkoop". 
  (bij een debiteurboeking met een negatief bedrag, of een crediteurboeking met een positief bedrag)
 • Dit veld wordt automatisch aangevinkt bij sommige automatische boekingen, die gegenereerd worden door andere programma's. U kunt daarbij denken aan de journaalposten, die gegenereerd worden tijdens het factureren van een creditnota in het programma Verkooporders invoeren.

  Meer info:
 • Tip: Een stornocorrectie hoeft - naast de boeking van creditfacturen - alleen plaats te vinden als de periode, waarin de boekingsregel zich bevindt, afgesloten is. Zolang dit nog niet gedaan is, kunt u namelijk de boeking wijzigen of verwijderen.
 • Storneren is het corrigeren van een boekingsregel op een speciale manier. Het doel van deze correctiemethode is om de debet- en credittotalen van een rekening zuiver te houden. Verder wordt de stornocode gebruikt om creditfacturen op de juiste manier te verwerken.
 • Om een stornoboeking op correcte wijze door het pakket te laten verwerken, moet u het teken van het boekbedrag tegenovergesteld boeken ten opzichte van de oorspronkelijke boeking.
 • Tip: Wijzigen stornocode: als u een factuur uitsplitst met als tegenrekening de splitsingstegenrekening, krijgen de uitgesplitste regels dezelfde stornostatus als de eerste regel van de uitsplitsing. Indien een inkoop- of verkoopfactuur wordt uitgesplitst krijgen alle regels van de uitsplitsing dezelfde stornocode-status. U kunt de stornocode-status achteraf in een uitsplitsing niet wijzigen. Indien u toch in een bepaalde regel de stornocode-status wilt wijzigen, dan dient u de volledige uitsplitsing te verwijderen en alle regels opnieuw in te voeren.
 • Let op: indien u op een bestaande openstaande post boekt, kan de stornocode niet gewijzigd worden.
[ Dossier ]
Druk op deze knop om een document aan de boekingsregel te koppelen. Het dialoogvenster "Digitaal dossier" wordt geopend, waarmee u een document vanaf harde schijf kunt kiezen of direct een document kunt inscannen.
>>> Zie voor meer informatie Digitaal dossier

Opmerking boekingsregel
Hier kunt u een opmerking toevoegen aan de boekingsregel. Deze opmerking kan op de volgende rapporten, die historische mutaties overzichten samenstellen, worden afgedrukt:

NB Een opmerking bij een openstaande post maakt u in het dialoogvenster Factuur aanpassen (debiteur of crediteur).


Factuurinformatie [F11]
 • Factuur informatie
  Let op: een factuur kan uit meerdere boekingsregels bestaan. In dit schermdeel worden de totalen van de factuur (de totalen van de boekingsregels met hetzelfde factuurnummer) getoond.
 • Valuta informatie
  Deze info is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw het pakket abonnement
  Bij een factuur in valuta zal naast de velden Factuurbedrag, Saldo, BTW-bedrag en Kredietbeperking een kolom met de betreffende bedragen in valuta worden weergegeven. .Het valuta teken of de valutacode van de standaard valuta van de administratie wordt dan in de eerste kolom weergegeven en het valuta teken of de valutacode van de valuta van de factuur wordt in de tweede kolom weergegeven.
Factuurbedrag
Het bedrag van de factuur is het bedrag dat is ingevoerd in het veld Boekbedrag (of Valuta boekbedrag) van de boekingsregel.
Dit bedrag kan alleen in de boekingsregel zelf gewijzigd worden.
Saldo
In dit veld wordt het saldo van de factuur weergegeven.
Het saldo van een factuur is het bedrag dat nog betaald moet worden. Als het saldo 0,00 is, dan is de post voldaan.
Het veld Saldo wordt automatisch bijgewerkt als er in de administratie betalingen op de factuur worden geboekt.
BTW bedrag
De velden Bedrag, Saldo, Kredietbeperking worden automatisch gevuld met de bijbehorende waarden. Het veld Saldo wordt bij betalingen op de factuur automatisch bijgewerkt.
Kredietbeperking
De velden Bedrag, Saldo, Kredietbeperking worden automatisch gevuld met de bijbehorende waarden. Het veld Saldo wordt bij betalingen op de factuur automatisch bijgewerkt.
Omschrijving factuur
U kunt aan elke factuur een omschrijving meegeven. Dit veld neemt eenmalig automatisch de waarde van het veld Omschrijving van de boekingsregel over bij het opslaan van de boekingsregel. Na het opslaan van de boekingsregel vervalt de koppeling met de boekingsregel.

Deze waarde kunt u wijzigen, zodat de factuur een eigen omschrijving krijgt. De omschrijving van de boekingsregel blijft dan ongewijzigd. Bij een factuur die uit verscheidene boekingsregels bestaat gaan dan geen omschrijvingen verloren.

Omschrijving factuur en Bankieren
Vul hier bijvoorbeeld het factuurnummer van de crediteur in. Dit veld, dat uit maximaal 40 cijfers, letters en/of leestekens mag bestaan, kan vermeld worden op het bankafschrift, als de openstaande post betaald wordt via Bankieren. Bij het uitschrijven van betalingen kan de waarde in het veld Omschrijving factuur automatisch op het bankafschrift vermeld worden.  Daaraan kan de crediteur zien welke post er betaald wordt.

Voorbeeld van gebruik

Het overnemen van de omschrijving werkt als volgt:

Overnemen van omschrijving
Bij het opslaan van een boekingsregel voor een debiteur/crediteur wordt op de achtergrond een openstaande post regel aangemaakt.
In de openstaande post wordt de omschrijving van de boekingsregel automatisch overgenomen.
Als de omschrijving van de boekingsregel later wordt gewijzigd, dan wordt de omschrijving van de openstaande post ook gewijzigd.

Uitzondering
Als de openstaande post bestaat uit meer dan één boekingsregel, dan wordt een wijziging van de omschrijving niet overgenomen in de openstaande post.

Wat u kunt doen:
* In het programma Boeken toont u onderin het scherm de factuur informatie (in de kijksessie met uw administratie is dat onderdeel verborgen). Gebruik [F11] om de factuurinformatie wel/niet op het scherm te tonen.
* Als de omschrijving van een openstaande post gewijzigd moet worden, en de post bestaat uit meer dan één boekingsregel , dan dient, u onder in het scherm, handmatig ook de omschrijving van de openstaande post aan te passen in het veld "Omschr. factuur".


Betwist [Alt+I]
Klik op dit selectievakje om te kiezen tussen "Vinkje aan" (deze post is betwist) en "Vinkje uit" (deze post is niet betwist).
 • Redenen om een openstaande factuur betwist te maken
  U ontvangt een factuur, maar u vindt de factuur discutabel om te betalen of u verstuurt een factuur en de debiteur wil niet betalen. In beide gevallen moet er uitgezocht worden wat de oorzaak is, en of er een oplossing kan worden gevonden. Om te voorkomen dat er toch betaald wordt of dat er ongewenste aanmaningen worden verzonden, maakt u de factuur betwist.
 • Waar kunt u betwiste posten in de administratie terugvinden?
  Menu - Financieel - Debiteur/Crediteur - Informatie - dubbelklik op betreffende Deb/Cr - schermdeel Openstaande posten
  • In het programma Informatie kunt u de openstaande posten van de debiteur of crediteur raadplegen. Met de optie [Pas factuur aan] kunt u het veld "Betwiste factuur" raadplegen.
  • U kunt ook het rapport Openstaande posten van de debiteur of crediteur afdrukken. U selecteert dan "Betwiste posten" bij de optie "Welke facturen afdrukken?".
 • Betwiste posten en de module Bankieren
  • Crediteur openstaande post (te betalen aan een crediteur)
   U kunt crediteur openstaande posten, die geselecteerd zijn voor betaling in het programma Betalingen uitschrijven, NIET op betwist zetten. Indien dit wel noodzakelijk is dient u de regel eerst te deselecteren in het programma Betalingen uitschrijven. Een betwiste post kan niet gefiatteerd, geïncasseerd en/of betaald worden in de programma's van de module Bankieren.
  • Debiteur openstaande post (te ontvangen van een crediteur)
   U kunt openstaande posten, die geselecteerd zijn voor incasso in het programma Incasso's uitschrijven, NIET op betwist zetten.  Indien dit wel noodzakelijk is dient u de regel eerst te deselecteren in het programma Incasso's uitschrijven. Een betwiste post kan niet gefiatteerd, geïncasseerd en/of betaald worden in de programma's van de module Bankieren.
Incasso
Deze optie is alleen beschikbaar in een dagboek met soort Inkoop
Vink deze optie aan om de openstaande post te markeren als incasso post. De crediteur van deze post incasseert deze post zelf. De openstaande post kan met deze instelling niet betaald worden met het programma Betalingen uitschrijven.

Vink deze optie uit om de openstaande post vrij te geven voor het uitschrijven van de betaling. Als het vinkje aan staat, dan gebruikt u deze optie om een post die normaal gesproken automatisch geïncasseerd wordt handmatig te kunnen betalen.

Melding over incasso van inkoopfactuur
De melding is ter informatie. U kunt de aanwijzingen in de melding opvolgen of negeren.
het pakket toont bij het opslaan van een boekingsregel een melding, indien u eerder een post van dezelfde crediteur handmatig op Incasso heeft gezet. In de melding wordt uitgelegd hoe u met behulp van de betalingsconditie posten van een crediteur automatisch op Incasso kunt zetten.

Factuurdatum
De datum in dit veld wordt eenmalig automatisch overgenomen tijdens het opslaan van de boekingsregel overgenomen uit de boekingsregel. U kunt de factuurdatum desgewenst wijzigen, echter, er bestaat geen koppeling meer met de boekingsregel.
Vervaldatum
De vervaldatum van de factuur wordt automatisch berekend door bij de boekdatum het aantal vervaldagen op te tellen, dat in de betalingsconditie van de debiteur of crediteur is vastgelegd. U kunt de vervaldatum tijdens het boeken handmatig wijzigen.
 • Betalingscondities vastleggen
  Betalingscondities kunt u in de tabel Betalingsconditie vastleggen en wijzigen.
 • Betalingsconditie koppelen aan relatie
  Aan iedere relatie dient een betalingsconditie gekoppeld te worden. In de stamtabellen Debiteur en Crediteur kan per relatie een betalingsconditie gekoppeld worden.
 • Vervaldagen achteraf wijzigen
  In de debiteur en crediteur informatieschermen kan de vervaldatum van de openstaande posten achteraf gewijzigd worden.
Kenmerk
Op een factuur staat vaak vermeld: "Bij betaling factuurnummer vermelden" of  "Gaarne betalingskenmerk vermelden". Ook bijvoorbeeld het betalingskenmerk van de Belastingdienst kan in dit veld ingevuld worden. Om dergelijke nummers en codes in iMUIS te verwerken, en bij de betaling van de factuur te kunnen afdrukken en vermelden op het bankafschrift, heeft u de beschikking over het veld Kenmerk. Iedere nieuwe op te boeken inkoop- en verkoopfactuur kan voorzien worden van een kenmerk. Hier kunt u bijvoorbeeld het ordernummer of factuurnummer van uw klant of leverancier invullen.

Vanuit verkooporders
Tijdens het invoeren van orders in het programma Verkooporders invoeren kunt u handmatig een kenmerk invoeren. Als de order gefactureerd is, dan wordt het kenmerk van de order automatisch in het kenmerk van de openstaande post geplaatst.

Boekstuk >>> Kenmerk
Het kenmerk wordt eenmalig automatisch overgenomen van het boekstuk bij het opslaan van de boekingsregel. Na het opslaan van de boekingsregel vervalt de koppeling met het boekstuk.

 • Kenmerk en openstaande posten
  Tijdens het selecteren van openstaande posten kunt u zoeken op het veld Kenmerk.
 • Kenmerk en programma Informatie
  In het programma Informatie kunt u bij de openstaande posten van de debiteur en crediteur het veld Kenmerk zichtbaar maken met de optie Kolom tonen.
 • Kenmerk en Bankieren
  Vul hier bijvoorbeeld het factuurnummer van de crediteur in. Het kenmerk, dat uit maximaal 25 cijfers, letters en/of leestekens mag bestaan, kan vermeld worden op het bankafschrift, als de openstaande post betaald wordt via Betalingen uitschrijven van de tabel Bankieren. Gebruik bij nog langere factuurnummers het veld Omschrijving factuur (zie hieronder). Daaraan kan de crediteur zien welke post er betaald wordt en kan iMUIS zien welke openstaande post betaald is als het afschrift terugkomt van de bank.
 • Kenmerk en inkooporders/facturen
  Als het kenmerk is ingevuld in een inkooporder, dan wordt dat kenmerk automatisch in dit veld ingevuld als de inkoopfactuur is doorgeboekt.

Opmerking factuur
Voor dit veld kunnen gebruikersrechten worden ingesteld
Hier kunt u een opmerking toevoegen aan de factuur. Deze opmerking kan op diverse rapporten worden afgedrukt.

Opmerking en inkooporders/facturen
Als het kenmerk is ingevuld in inkooporders die samen op een inkoopfactuur worden verwerkt, dan worden de kenmerken samengevoegd en automatisch in dit veld ingevuld als de inkoopfactuur is doorgeboekt.

Tip: Toets [Shift+F7] om in dit opmerkingveld gebruikersnaam, datum en tijd snel in te voeren als [naam dd-mm-jjjj uu:mm].


Dagboek kolommen tonen per dagboek in het Boekingsprogramma
 • Om deze functionaliteit te gebruiken dient u met uw rechtermuisknop te klikken in het Boekingsprogramma en in het snelmenu te kiezen voor "Kolommen tonen per dagboek".
 • U kunt voor ieder dagboek een andere indeling opslaan.
 • In het scherm van Dagboek kolommen kunt u zelf bepalen welke velden van de boekingsregel in het geselecteerde dagboek zichtbaar zijn. U kunt de velden die u toch niet gebruikt verbergen, en alleen de velden tonen die ingevuld moeten worden.
  Klik hier voor uitleg over alle velden van de boekingsregel
 • Basisinrichting van uw administratie
  Afhankelijk van de basisinrichting kunnen bepaalde kolommen niet beschikbaar zijn.
  Voorbeeld: wanneer u naderhand in de basisinrichting aangeeft dat er gewerkt gaat worden met debiteuren en/of crediteuren, kunt u het veld Factuur niet in beeld zetten voordat u een debiteur of crediteur heeft aangemaakt.
 • Gebruikersrechten
  Afhankelijk van uw gebruikersinstellingen in iMUIS kunnen bepaalde velden wel of niet zichtbaar zijn. Neem contact op met uw accountant/systeembeheerder als u velden mist, die u wel zou moeten zien, of als u helemaal geen toegang heeft tot de optie "Dagboek kolommen".
 • Tonen / Niet tonen
  • Gebruik de knoppen >>, >, <<, < om de velden te tonen of niet te tonen in het boekingsprogramma. Het veld Rekening dient altijd getoond te worden.
  • Gebruik de knoppen en om het geselecteerde veld omhoog of omlaag te verplaatsen.
  • Klik op [OK] om de wijzigingen op te slaan.
  • NB Als de accountant in iMUIS op de server "Kolom tonen" gebruikt in uw administratie, dan zullen deze wijzigingen overgenomen worde.

Velden automatisch overnemen in volgende regel
 • Om deze functionaliteit te gebruiken dient u met uw rechtermuisknop te klikken in het Boekingsprogramma en in het snelmenu te kiezen voor "Velden overnemen".
 • Gebruik deze optie als u veel boekingsregels met dezelfde informatie achter elkaar moet invoeren.
 • U kunt voor ieder dagboek een andere indeling opslaan.
 • In het scherm van Velden overnemen kunt u zelf bepalen welke velden van de boekingsregel in de volgende regel moeten worden overgenomen.
  Klik hier voor uitleg over alle velden van de boekingsregel
 • Basisinrichting van uw administratie
  Afhankelijk van de basisinrichting kunnen bepaalde kolommen niet beschikbaar zijn.
  Voorbeeld: wanneer u naderhand in de basisinrichting aangeeft dat er gewerkt gaat worden met debiteuren en/of crediteuren, kunt u het veld Factuur niet in beeld zetten voordat u een debiteur of crediteur heeft aangemaakt.
 • Gebruikersrechten
  Afhankelijk van uw gebruikersinstellingen in iMUIS kunnen bepaalde velden wel of niet zichtbaar zijn. Neem contact op met uw accountant/systeembeheerder als u velden mist, die u wel zou moeten zien, of als u helemaal geen toegang heeft tot de optie "Velden overnemen".
 • Overnemen / Niet overnemen
  • Gebruik de knoppen >>, >, <<, < om de veldenin of uit te schakelen voor overnemen.
  • Klik op [OK] om de wijzigingen op te slaan.
  • NB Als de accountant in iMUIS Offline op de server "Velden overnemen" gebruikt in uw administratie, dan zullen deze wijzigingen overgenomen worden.

Hernummeren van boekingsregels (per dagboek/periode/jaar)
 • Om deze functionaliteit te gebruiken dient u met uw rechtermuisknop te klikken in het Boekingsprogramma en in het snelmenu te kiezen voor "Hernummeren boekingsregels".
 • Gebruik deze optie om de regels in dit dagboek en deze periode/jaar te hernummeren. Daarmee kan de volgorde van de boekingsregels veranderd worden.
  • Kies Oorspronkelijke om de boekingsregels te hernummeren in de volgorde waarin ze oorspronkelijk zijn ingevoerd.
  • Kies Datum om de boekingsregels te hernummeren op volgorde (van laag naar hoog) van de kolom Datum. De meest recente datum krijgt het hoogste regelnummer. Bij regels met dezelfde datum wordt de volgorde volgens de regelnummering gehanteerd.
  • Kies Boekstuk boekingsregels te hernummeren op volgorde (van laag naar hoog) van de kolom Boekstuk. Bij regels met hetzelfde boekstuk wordt de volgorde volgens de regelnummering gehanteerd.
 • Extra informatie over hernummeren van boekingsregels
  Het regelnummer van een boekingsregel staat in de kolom Regel. Gebruik Kolom tonen om de kolom Regel in beeld te zetten.
  • Boekingsregels worden standaard als volgt opgenummerd ( regelnummer 5, 10, 15, 20, 25 enz..). Dat geeft de mogelijkheid om boekingsregels tussen te voegen door ze een tussenliggend regelnummer mee te geven. Het regelnummer kan ook achteraf aangepast worden om de regel een nieuwe positie te geven in de volgorde.

Boekingsregels Kopiëren, Tegenboeken, Verplaatsen of Verwijderen
Korte beschrijving
 • Algemene werkwijze
  Druk op de knop [Selecteren] of toets [Alt+S], selecteer de gewenste boekingsregels en kies één van onderstaande opties.
 • [Kopiëren]
  Maak een kopie van geselecteerde boekingsregels en geef aan in welke jaar/periode deze kopieën moeten worden opgeslagen.
 • [Tegenboeken]
  Maakt automatisch een creditboeking voor iedere geselecteerde regel.
 • [Verplaatsen]
  Deze optie is alleen beschikbaar als u gebruikersrechten heeft om regels te verplaatsen
  Verplaats boekingen vanuit de huidige jaar/periode/dagboek combinatie naar een andere  jaar/periode/dagboek combinatie. Geef eventueel ook een andere tegenrekening op voor de boekingen.
 • [Verwijderen]
  Verwijder meerdere boekingen in één handeling.
Uitgebreide beschrijving