HELP 
Mijn gegevens
  Menu - Beheer - Mijn gegevens

Toegangsrechten
 • Alle gebruikers hebben altijd toegang tot dit onderdeel.


Toepassingen
 • Personalia
  Het mobiele telefoonnummer en/of het e-mailadres, waarop u uw sessiecodes ontvangt, wijzigen.
  • Voorbeeld van gebruik
   Mobiele telefoonnummers en e-mail adressen zijn per persoon aan verandering onderhevig. Om te voorkomen dat u niet kunt inloggen na een wijziging van uw mobiele nummer of e-mail adres heeft u altijd de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen. Na het wijzigen dient u opnieuw in te loggen. De sessiecode zal dan naar het nieuwe e-mail adres of nieuwe mobiele nummer verzonden worden.
 • Abonnement
  U kunt uw het pakket abonnement uitbreiden met nog niet geregistreerde modules.
 • Portal Credits
  Per administratie kan ingesteld worden of daarin gebruik gemaakt wordt van Portal credits.
  Portal credits worden in het pakket gebruikt om Factuur2KING 3.0 facturen te kunnen verwerken in de financiële administratie.
 • Verbindingen
  Dit onderdeel is beschikbaar als de module Cloudswitch onderdeel is van het abonnement
  het pakket koppelen met andere online applicaties.

Personalia
Welke gegevens worden op dit tabblad getoond?
 • Let op: In dit scherm worden een aantal gegevens van de ingelogde gebruiker getoond. Als u inlogt als bijvoorbeeld gebruiker "beheer" worden o.a. de naam en het e-mailadres van gebruiker "beheer" getoond en gebruikt. De volledige gegevens van de gebruiker kunt u raadplegen in het programma Gebruikersbeheer.
Velden van tabblad Personalia
 • Naam
  Dit is de naam van de ingelogde gebruiker.
  U kunt de naam hier wijzigen.
  • Voorbeeld van gebruik
   De naam van de ingelogde gebruiker wordt onder meer gebruikt als afzender naam bij het verzenden van e-mail vanuit het pakket. Mocht u de naam van uw bedrijf willen meegeven aan met het pakket verzonden e-mail, dan kun t u de naam veranderen in de naam van uw bedrijf. In de E-mail instellingen van uw administratie vindt u de overige mogelijkheden om afzender(s) in te stellen.
 • E-mailadres
  Dit is het e-mailadres van de ingelogde gebruiker. Dit e-mailadres wordt gebruikt als afzender van e-mails vanuit iMUIS Online, als er geen bedrijfs e-mail is ingesteld.
  • E-mailadres aanpassen
   U kunt het e-mailadres hier wijzigen.
  • E-mail SMTP account
   Leg hier de SMTP gegevens van het ingevoerde e-mailadres vast
 • Mobiel nummer
  Dit is het mobiele telefoonnummer van de ingelogde gebruiker.
  U kunt het mobiele telefoonnummer hier wijzigen.
  Dit is het mobiele telefoonnummer waarop u sessiecodes per SMS ontvangt.
  • Voorbeeld van gebruik
   Maakt u gebruik van inloggen met sessiecode? Dan is het van belang om een e-mailadres en een mobiel nummer vast te leggen. Bij vermissing of wijziging van uw mobiele telefoon kunt u de sessiecode naar uw e-mailadres sturen. Een nieuw mobiel nummer kunt u dan hier invullen.
 • Twee factor authenticatie
  Geef hier aan hoe de beveiliging van het inloggen is geregeld.
  • Dit kan standaard in het domein zijn ingesteld (Standaard instelling is: Nee), maar kan ook per gebruiker worden ingesteld.
  • Bij gebruik van DUO (mits beschikbaar) of Google Authenticator moet de gebruiker de bijbehorende app op zijn/haar mobiele telefoon te hebben geïnstalleerd.
  • Zie voor meer informatie de artikelen over twee factor authenticatie in de kennisbank
 • Menu
  Vanuit het menu worden de verschillende programma's, tabellen, informatieschermen en rapporten gestart. Kies hier hoe het menu moet worden weergegeven.
  • Kies "Menu aan de bovenkant van uw scherm" om het menu als een balk bovenin het scherm weer te geven.
  • Kies "Menu aan de linkerkant van uw scherm" om het menu als een inhoudsopgave aan de linkerkant van het scherm weer te geven.
  • Lees hier meer over het menu.
 • Gebruik het startmenu
  Deze optie is alleen beschikbaar als de optie "Startmenu" is ingeschakeld in de systeeminstellingen
  Dit extra menu, met een aantal vooraf gedefinieerde opties, kan hier per gebruiker worden in- of uitgeschakeld. Het blijft altijd mogelijk om dit voor gedefinieerde menu te verlaten en het standaard iMUIS Online menu te gebruiken.
 • Log in op laatst gebruikte administratie?
  Deze optie is van toepassing als u toegang heeft tot meerdere administraties
  • Kies "Ja" om na het inloggen automatisch in de laatst geopende administratie te beginnen.
   U kunt via [menu - Administratie [Ctrl+M] ] wisselen naar een andere administratie.
  • Kies "Nee" om na het inloggen het dialoogvenster Administratiekeuze te tonen.
 • Laatst gebruikte applicatie doorstarten?
  • Kies "Ja" om na het inloggen automatisch in het laatst geopende het pakket programma te beginnen.
  • Kies "Nee" om na het inloggen te beginnen met het dashboard.
  • Kies "Accountancy dashboard", "Afschriften inlezen", "Gebruikersbeheer/administratietoegang" of "Spitsfactuur" om het programma van uw keuze automatisch te starten na inloggen op het pakket.
 • Uw wachtwoord
  Als u de wijzigingen wilt doorvoeren, dan dient u uw wachtwoord hier op te geven.
 • Wachtwoord wijzigen
  Vink deze optie aan om uw wachtwoord te wijzigen. Vervolgens vult u uw oude wachtwoord in ter verificatie in het veld hierboven, en twee keer uw nieuwe wachtwoord. Klik daarna op de knop "Wijzigingen opslaan". Als uw nieuwe wachtwoord geaccepteerd wordt kunt u voortaan met het nieuwe wachtwoord inloggen.

 • [Opslaan]
  Klik op deze knop om de wijzigingen op te slaan. Om bepaalde wijzigingen in dit scherm door te voeren moet u uw wachtwoord ingevuld hebben in het veld "Uw wachtwoord".
 • [Sluiten]
  Druk op [Sluiten] om dit scherm af te sluiten. Eventueel ingevoerde wijzigingen worden niet opgeslagen.

Abonnement
 • Geregistreerde modules
  Hier worden ter informatie de modules getoond waarvoor u op dit moment geregistreerd bent.
 • U kunt zich nog abonneren op de volgende modules
  Hier worden de modules waarvoor u niet geregistreerd bent getoond. Vink de modules aan waarop u zich wilt abonneren.
 • Contract informatie
  Onder de modules wordt een tekst getoond waarin duidelijk wordt welke mogelijkheden u heeft.
  In andere woorden komt het hier op neer: degene die het abonnement betaalt heeft rechten om zich online op nieuwe modules te abonneren.

  Wie betaalt het abonnement?
  Als u via uw accountant gebruik maakt van het pakket dan heeft u met uw accountant afgesproken wie de rekening van KING Software betaalt. In het geval dat uw accountant de rekening van MUIS betaalt, dient u contact op te nemen met uw accountant als u gebruik wilt maken van nieuwe modules. Als u zelf de rekening betaalt, kunt u ook zelf uw abonnement uitbreiden. Medewerkers van een accountantskantoor zullen contact op moeten nemen met hun systeembeheerder als ze het aantal modules waar ze zelf mee werken willen uitbreiden.

  Geldigheidsduur
  Voor het abonnement op de nieuwe modules wordt een nieuw contract opgemaakt. Dit contract is geldig vanaf de datum van activeren tot en met de datum waarop uw eerdere contract (voor de modules die u al heeft) verloopt. Vanaf die datum gaan de contracten gelijk op.
 • [Abonneren]
  Klik op de knop [Abonneren] als u uw keuze gemaakt heeft en het abonnement wilt aanvragen. Nadat uw aanvraag bij MUIS Software geregistreerd is ontvangt u een order-/incasso bevestiging, die getekend retour moet worden gezonden naar KING Software. Na ontvangst zal het nieuwe abonnement in werking treden.

Portal Credits
Over portal credits
 • Portal credits
  Portal credits worden gebruikt om het verwerken van Factuur2KING 3.0 facturen te betalen.
  Voor de verwerking van een PDF of foto factuur worden 2 credits in rekening gebracht.
  Voor de verwerking van een UBL factuur (in XML formaat) wordt 1 credit in rekening gebracht.
 • Portal credits aanschaffen
  Klik op de knop [Credits kopen] om portal credits aan te schaffen. Portal credits kunnen in bundels worden aangeschaft.
Schermbeschrijving Portal credits
 • Gebruik accountants portal credits voor alle diensten
  Selecteer deze optie om in te stellen dat de credits van het accountants- of administratiekantoor voor alle administraties binnen het domein mogen worden gebruikt. Met behulp van de Portal credits historie kan achteraf per gebruiker worden nagegaan hoeveel credits er zijn gebruikt.
 • Elke gebruiker (uzelf/uw klant) stelt in voor welke administraties hij/zij betaalt
  Selecteer deze optie om per ingelogde gebruiker de administraties te selecteren waarin de Portal credits van die gebruiker kunnen worden toegepast. De lijst met voor u toegankelijke administraties wordt getoond. Deze optie wordt meestal gebruikt als klanten zelf hun eigen portal credits aanschaffen.
 • Huidig aantal credits
  Wordt getoond als er minstens één administratie is ingesteld voor het gebruik van Portal credits
  Het huidig aantal credits van de ingelogde gebruiker (uw Portal Credits saldo) wordt hier weergegeven.
 • [Credits kopen]
  Wordt getoond als er minstens één administratie is ingesteld voor het gebruik van Portal credits
  Druk op de knop [Credits kopen] om in dit scherm het keuzevenster voor aanschaf van credits te tonen. U kunt daarin kiezen welke credit bundel u wilt aanschaffen en direct verder gaan naar de betaling van de credits. Ook wordt het tarief per inkoopfactuur aangegeven.
 • [Verversen]
  Wordt getoond als er minstens één administratie is ingesteld voor het gebruik van Portal credits
  Druk op de knop [Verversen] om het actuele aantal credits op te halen uit de administratie. U gebruikt deze optie als u credits heeft aangeschaft en het nieuwe creditsaldo wilt weergeven, of als er bijvoorbeeld door andere gebruikers credits worden betaald terwijl u in dit scherm werkt.
 • [Historie]
  Klik op de knop [Historie] om het scherm met de Portal Credits historie te openen. Per klant en per document kunt u daarin nagaan wanneer en hoeveel credits er afgeschreven zijn. De historie heeft een export functie om het overzicht voor verdere verwerking naar Excel te exporteren .
 • [Credits overdragen]
  Klik op de knop [Credits overdragen] om (een deel van) uw credits over te dragen. In het scherm Credits overdragen geeft u aan hoeveel credits u overdraagt en naar welk e-mail adres u ze verstuurt. Voor de e-mail wordt een Portal credits actiecode gegenereerd waarmee de ontvanger de credits kan accepteren.
 • [Ik heb een actiecode]
  Klik op de knop [Ik heb een actiecode] om een Portal credits actiecode in te voeren. Na invoer van een geldige Portal credits actiecode worden de credits direct bijgeschreven bij de portal credits van de ingelogde gebruiker. U ontvangt een Portal credits actiecode per e-mail (van een andere gebruiker die credits aan u wil overdragen) of van een actie code kaart die door KING Software is uitgegeven.
 • Toon gekoppelde administraties
  Vink deze optie aan om alleen de administraties te tonen die aan een gebruiker zijn gekoppeld.
  Vink deze optie uit om alle administraties te tonen.
 • Overzicht van administraties
  U ziet een overzicht van de administraties waar u toegang toe heeft.
  Vink de administratie(s) aan waarin u Portal credits wenst te gebruiken.
  Let op: in administraties die niet zijn toegewezen aan een gebruiker kunnen geen Factuur2KING 3.0 facturen worden verwerkt.
  • Vinkje per administratie
   Vink de administratie(s) aan waarin de credits van de ingelogde gebruiker gebruikt mogen worden.
  • Nummer
   Het nummer van de administratie wordt in deze kolom weergegeven.
  • Naam
   De naam van de administratie wordt in deze kolom weergegeven.
  • Link: Actief voor gebruiker naam
   Klik op de link om een gebruiker los te koppelen van de administratie. Dat kan nodig zijn als de credits van een andere gebruiker in deze administratie gebruikt moeten worden.
 • [Opslaan]
  Klik op de knop [Opslaan] om de wijzigingen in de lijst met administraties op te slaan.

Mijn KING
 • Adresinformatie
  Het tabblad Adres informatie toont de adresgegevens van de ingelogde gebruiker, zoals deze zijn vastgelegd in de administratie van KING Software. De gegevens kunnen in dit scherm aangepast en opgeslagen worden.
 • Facturen
  Het tabblad Facturen toont een overzicht van de facturen van KING Software voor het abonnement van de ingelogde gebruiker.
 • Portal Credits historie
  Let op: er wordt alleen portal credits verbruik getoond van administraties waar de ingelogde gebruiker toegang toe heeft
  Het tabblad Portal Credits Historie toont het verbruik (en de aanschaf) van Portal Credits. Met diverse selecties zijn verschillende overzichten van de portal credits te verkrijgen.
  Zie Portal Credits Historie in de Kennisbank voor meer informatie.
  • Kolomkoppen
   Klik op de kolomkop van uw keuze om het overzicht van credit mutaties op volgorde van die kolom te tonen. Klik nogmaals op dezelfde kolomkop om de volgorde om te keren.
  • Selectiebalk
   Gebruik de zoekvelden (Datum, Aantal, Omschrijving, Bron, Administratie, Naam, Wie boekt?) om een selectie van credit mutaties te maken. Vul een zoekterm in om alleen regels met die zoekterm in die kolom weer te geven.
  • Overzicht van credit mutaties
   De regels met creditmutaties worden getoond volgens de selectie en volgorde zoals aangegeven in de kolomkoppen.
  • Pagina nummers
   Klik op de knoppen met een pijltje of de knoppen met een pagina nummer om naar de eerste, vorige, volgende, laatste of precies de gekozen pagina met credit mutaties te gaan.
  • Exporteren naar Excel
   Klik op de knop [Exporteren naar Excel ] om de credit mutaties te exporteren naar een Excel sheet voor verdere verwerking.
   Alleen de credit mutaties die getoond worden volgens de selecties in de kolomkoppen worden geëxporteerd.
   • Voorbeeld Maandselectie maken
    Vul in de kolom Administratie eerst het administratienummer in.
    In de datumselectie kies je vervolgens de eerste en de laatste dag van de maand en de selectie wordt getoond.
  • Uitgebreide datum selectie
   Selecteer een begindatum in de kolomkop Datum om de datum schuifbalk te tonen
   Zet deze optie aan om boven de credit mutaties een schuifbalk met twee datum vlaggen te tonen. Verschuif de datum vlaggen om snel de gewenste datum selectie toe te passen op de credit mutaties.
   • Toon alle historie
    Deze optie is alleen beschikbaar voor gebruikers met accountant/controller rechten
    Zet de optie "Toon alle historie" aan om alle credit mutaties van alle gebruikers in alle administraties te tonen. Dit geeft een compleet overzicht van alle credit mutaties in dit domein.
    Van administraties waar de ingelogde gebruiker geen toegang toe heeft worden gegevens als NB Naam en Omschrijving, in het overzicht geanonimiseerd. De credit mutaties in die administraties worden wel getoond.
Verbindingen
 • Het pakket koppelen met onder andere Blue10, Speedbooks, TNR, Visionplanner, Yoobi
  Als u beschikt over de module Cloudswitch, dan kunt u het pakket koppelen met andere online applicaties.
  Om de koppeling correct tot stand te brengen dient u een omgevingscode te genereren in het pakket. De omgevingscode vult u in bij de externe online applicatie.
 • Partners
  Voorbeelden van online applicaties waarmee een koppeling kan worden gemaakt.
  Afino - B&F - Blue10 - Caseware - CMSI - Connective Power - Coolweb - Counterpoint - D-basics - Descartes - Designs - DirectCoDe - Do It Online - E-line - Erniesoft - e-stop - Fresh4IT - Lucom - MacHelp - Make Life Easier - ME Solutions - MP2 - Novomark - Optimizers - Portabase - Printabout - Pubble - RADAR software - Room4Business - SideKiq - Simple Simon - Sitosense - Speedbooks - TNR - Trobit - Visionplanner - Webwinkelfacturen (MijnWebwinkel, WooCommerce, Lightspeed (SEO Shop), Prestashop, Opencart en CCV Shop) - Yoobi
 • Beschrijving
  Waar van toepassing volgt er een beschrijving van de activiteiten van de andere partij.
 • [Maak verbinding] >>> Omgevingscode
  Druk op de knop [Maak verbinding] om een omgevingscode voor de andere partij de genereren. Er zal ter verificatie eerst om uw het pakket wachtwoord gevraagd worden. Als u dat correct heeft ingevuld wordt de omgevingscode gegenereerd.
  • [Kopieer naar klembord]
   Gebruik deze knop om de omgevingscode naar het klembord te kopieren. De code kan dan geplakt worden in de andere applicatie.
  • [Stop koppeling]
   Gebruik deze knop om de koppeling voor deze administratie met de geselecteerde partner te verbreken. Ter verificatie wordt om uw wachtwoord gevraagd.

Single Sign On
 • Direct inloggen op het pakket vanuit een ander software pakket of portal
  Er zijn diensten die u het inloggen uit handen nemen. U hoeft alleen in te loggen in de Single Sign On omgeving en alle daarin gekoppelde software is direct toegankelijk. In dit scherm kunt u een activatiecode genereren waarmee u het pakket aan de Single Sign On oplossing koppelt.
  • SecureLogin
   • Klik op [Maak verbinding] om de activatiecode voor SecureLogin te genereren.
    Met deze activatiecode kunt u bij SecureLogin de koppeling met het pakket activeren.
   • Klik op [Kopieer activatiecode naar het klembord] om de activatiecode via het klembord in de software van SecureLogin te kunnen plakken.
   • Klik op [Verbreek verbinding] om de huidige activatiecode ongeldig te maken.
    Let op: De verbinding tussen SecureLogin en het pakket werkt dan niet meer. Om opnieuw gebruik te maken van inloggen in het pakket via SecureLogin dient u hier een nieuwe activatiecode aan te maken en in te voeren in SecureLogin.
  • Ctrl
   • Klik op [Maak verbinding] om de activatiecode voor Ctrl te genereren.
    Met deze activatiecode kunt u bij Ctrl de koppeling met het pakket activeren.
   • Klik op [Kopieer activatiecode naar het klembord] om de activatiecode via het klembord in de software van Ctrl te kunnen plakken.
   • Klik op [Verbreek verbinding] om de huidige activatiecode ongeldig te maken.
    Let op: De verbinding tussen Ctrl en het pakket werkt dan niet meer. Om opnieuw gebruik te maken van inloggen in het pakket via Ctrl dient u hier een nieuwe activatiecode aan te maken en in te voeren in Ctrl.