HELP 
Tabel Basis Algemeen
  Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Basis algemeen

De gegevens van het bedrijf waarvoor de administratie gevoerd wordt
 • De tabel Basis Algemeen bevat algemene informatie over het bedrijf waarvoor de administratie gevoerd wordt. Deze informatie wordt gebruikt om de administratie te identificeren. De adres-, telefoon-, fax en internetgegevens worden gebruikt om de afzender af te drukken op bijvoorbeeld verkoopfacturen en aanmaningen.
 • Er zijn echter ook gegevens in deze tabel opgenomen, zoals het land en de valuta van de administratie, die van invloed zijn op de werkwijze in de administratie. Zie daarvoor de uitleg per veld.
 • Factuur2KING 3.0
  De velden KvK-nummer, Naam, Adres, Postcode, Plaats, BTW-nummer, BTW-plichtig en IBAN nummer van de tabel Basis Algemeen kunnen ook in het instellingenscherm van Factuur2KING 3.0 gewijzigd worden.

Tabel Basis Algemeen
Alles openen Alles sluiten
Velden tabel Basis Algemeen
Nummer
Dit veld is ter informatie en kan niet gewijzigd worden
Hier wordt het nummer van de administratie getoond. Dit nummer is bij het aanmaken van de administratie ingevoerd. Dit nummer wordt onder andere op rapporten en overzichten afgedrukt.
Naam

De naam van de administratie is vastgelegd bij het aanmaken van de administratie. De naam wordt afgedrukt op overzichten en rapporten. De naam van de administratie kan hier gewijzigd worden.

Module Spitsfactuur
De naam van de administratie kan ook gewijzigd worden vanuit de instellingen van de Spitsfactuur.

Adresgegevens: Ter attentie van/Straat/Huisnummer etc.

In het veld Ter attentie van kunt u bijvoorbeeld "t.a.v. de heer van der Kerk" invullen. De velden naam, postcode, straat, huisnummer en huisnummertoevoeging zijn bestemd voor de normale adresgegevens. Als het adres een postbus betreft, dan vult u in het veld Straat het woord "Postbus" in, en in het veld Huisnummer het nummer van de postbus.

Locatie van bedrijf openen in Google Maps
Klik op het icoontje achter het veld Straat om de locatie van dit bedrijf in Google Maps te tonen. De hier ingevulde adresgegevens worden daarvoor gebruikt.

Naam t.b.v. eFactuur
Bij het ophalen van eFacturen (UBL facturen) wordt gecontroleerd of de facturen voor uw administratie (of organisatie) zijn bedoeld. Vul hier uw bedrijfsnaam in voor het inlezen van eFacturen (UBL facturen). Dit is nodig indien uw organisatie niet beschikt over een KvK nummer.
Land
 • Vul hier het land in waar de onderneming resideert. Het pakket gebruikt het land om te bepalen wat binnenland en buitenland is voor uw administratie.
 • Land wel tonen in adressen
  De naam van het land van de debiteur wordt automatisch aan een adres toegevoegd, als het veld "Land" van de Basis Algemeen niet gelijk is aan het land van de debiteur/crediteur/prospect/contactpersoon en als het veld Land van de Basis Algemeen leeg is.
 • Land niet tonen in adressen
  De naam van het land wordt niet getoond (blijft verborgen), als het land van de relatie gelijk is aan het land in de Basis algemeen.
Valuta

De hier ingevoerde valuta zal als standaard valuta gelden voor de administratie. Deze valuta zal voorgesteld worden bij het invoeren van nieuwe dagboeken, grootboekrekeningen, debiteuren, crediteuren, prospects, bankrekeningen.

Bij het aanmaken van een nieuwe administratie wordt dit veld automatisch gevuld met de waarde "EUR". Als dit niet de juiste waarde is dan kunt u deze wijzigen.

Werken met valuta
U kunt hier invoeren wat de standaard valuta is waarin de administratie gevoerd gaat worden. Dit betekent niet dat u alleen boekingen in deze valuta in kunt brengen. Dit is een belangrijk gegeven, omdat iMUIS de koers, die bij deze valuta hoort, zal gebruiken om boekingen in andere (vreemde) valuta om te rekenen naar de standaard valuta die u hier ingevoerd heeft. Tevens zal deze valuta gelden als standaard valuta voor de debiteur en crediteur.

De valuta van een administratie wijzigen
Het is niet mogelijk de standaard valuta te wijzigen, nadat er journaalposten ingebracht zijn.

Stappenplan Werken met valuta

Telefoon, Fax en Telefoon mobiel
De telefoon- en faxnummers van uw bedrijf kunt u hier invullen. Deze gegevens kunnen op verschillende rapporten onderaan afgedrukt worden.
Kvk-nummer, KVK statutaire naam en KvK-plaats
De velden Kamer van Koophandelnummer en KVK-plaats kunt u vullen met de betreffende gegevens van de onderneming waarvoor de administratie gevoerd wordt. Deze gegevens kunnen op verschillende rapporten onderaan afgedrukt worden.

De eerste drie nummers van het KvK-nummer staan voor de vestigingscode.

Module Incasso
Als u gebruik maakt van het automatisch incasseren van debiteur openstaande posten, dan wordt het Kamer van Koophandel nummer gebruikt om automatisch uw Incassant-id te bepalen. Het incassant-id vindt u terug in de tabel Basisgegevens Financieel.
>>> Stappenplan: Instellen van incassomachtigingen

Als u gebruik maakt van UBL inlezen
Het Kvk-nummer wordt gebruikt ter identificatie als u UBL facturen op gaat halen bij UBL diensten als MijnUBL en Go2UBL.
Om in te loggen bij die diensten krijgt u een e-mailadres dat begint met het KvK-nummer.

E-mail
Het e-mailadres van uw bedrijf kunt u hier invullen. Als uw bedrijf meerdere e-mailadressen heeft, of u wilt rapporten die u mailt naar uw bedrijf en naar uw thuisadres sturen, dan kunt u de e-mailadressen hier, gescheiden door een punt-komma [ ; ] invoeren. Het e-mailadres van uw bedrijf kan tevens op verschillende rapporten onderaan afgedrukt worden.
Homepage
Het internetadres (homepage) van uw bedrijf kunt u hier invullen. Deze gegevens kunnen op verschillende rapporten onderaan afgedrukt worden.
Rechtsvorm
Toets [F4] en selecteer de rechtsvorm van de onderneming waarvoor deze administratie wordt gevoerd.
Bankrekeningen
IBAN nummer van Bankrekening / Bankrekening 2 / G-rekening  
In deze velden kunt u uw IBAN-nummer(s) invullen. Uw IBAN-nummer kan onder andere afgedrukt worden onderaan facturen en declaraties.

Wat betekent IBAN?
Het IBAN-nummer is het International Banking Account Number. Dit nummer wordt gebruikt in het internationaal betalingsverkeer.

Waar vind ik mijn IBAN-nummer?
Het IBAN-nummer van uw bankrekening kunt u terugvinden op uw bankafschrift.

Gebruik in Bankieren
Het IBAN-nummer wordt automatisch in het betalingenbestand buitenland verwerkt, zodat de banken, die de internationale betalingen gaan verwerken, uw gegevens kunnen verifiëren.

BIC/SWIFT van Bankrekening, Bankrekening 2 en G-rekening

Deze velden zijn alleen zichtbaar als de module Bankieren geregistreerd is
Selecteer hier de bank van het bedrijf waarvoor de administratie wordt gevoerd. In dit veld zal het BIC-nummer worden ingevuld, zoals dat is vastgelegd in de tabel Banken. Het BIC-nummer kan onder andere afgedrukt worden onderaan facturen en declaraties.

De BIC is benodigd bij het doen van internationale betalingen.
(BIC = "Bank Identifier Code")

BTW
BTW-identificatienummer
 • Het BTW identificatienummer is er voor iedereen. Alleen ZZP'ers dienen ook het veld Omzetbelastingnummer in te vullen.
 • Wat is een BTW-identificatienummer?
  Het btw-identificatienummer gebruikt u voor uw zakelijke contacten. Dit nummer zet u op facturen en op uw website(s) en gebruikt u voor handel binnen de Europese Unie (EU).
 • Het BTW-identificatienummer van uw bedrijf kan worden afgedrukt op diverse documenten bij uw adresgegevens, zodat uw btw-identificatienummer op correspondentie vanuit het pakket zichtbaar is.
 • Een volledig BTW-nummer begint met een landcode (NL) en eindigt met een code B met een volgnummer (01, 02, etc.). Het volgnummer wordt gebruikt indien u meerdere bedrijven heeft.
 • Waarom heeft een ZZP'er twee nummers van de Belastingdienst?
  Een ZZP'er heeft eind 2019 van de Belastingdienst een btw identificatie nummer erbij gekregen. Dat was benodigd omdat het BSN nummer van de ZZP'er in het oude BTW nummer was verwerkt. In verband met de AVG wetgeving is het gebruik van een dergelijk BTW nummer niet meer gewenst.
Omzetbelastingnummer
Dit veld hoeft u alleen in te vullen als de administratie voor een ZZP'er wordt gevoerd.
 • Het omzetbelastingnummer is een btw-nummer dat gebaseerd is op het BSN nummer van een ZZP'er. Dit mag niet meer gebruikt worden in algemene communicatie, maar alleen nog voor uw communicatie met de Belastingdienst.
 • Het omzetbelastingnummer van uw bedrijf is verplicht voor de elektronische BTW-aangifte, en wordt gebruikt in het programma BTW Aangifte.
 • Een volledig BTW-nummer begint met een landcode (NL) en eindigt met een code B met een volgnummer (01, 02, etc.). Het volgnummer wordt gebruikt indien u meerdere bedrijven heeft.
BTW-nummer fiscale eenheid (indien van toepassing)

Als deze onderneming onderdeel uitmaakt van een Fiscale eenheid, dan dient u hier het BTW-nummer van de fiscale eenheid in te voeren. Daarmee zorgt u ervoor dat het BTW-nummer van de fiscale eenheid gebruikt wordt als er aangifte wordt gedaan voor deze administratie. Laat dit veld leeg, als deze onderneming geen deel uitmaakt van een fiscale eenheid.

BTW-correcties toestaan voor gebruiker
Dit veld is ook onderdeel van de Basis instellingen van BTW aangifte

: Vink deze optie aan als in deze administratie de ingelogde gebruiker BTW-correcties mag uitvoeren in het programma BTW aangifte.
: Vink deze optie uit als in deze administratie de ingelogde gebruiker geen BTW-correcties mag uitvoeren in het programma BTW aangifte.

Soort contact
Dit veld is ook onderdeel van de Basis instellingen van BTW aangifte
 • Kies Belastingplichtige als u zelf aangifte doet voor deze administratie.
 • Kies Intermediair als een accountants- of administratiekantoor met Beconnummer (Belasting Consulent Nummer) de aangifte van deze administratie verzorgt. Een intermediair met Beconnummer is verantwoordelijk voor de inhoud en de aangifte van de administratie.
Contactnummer - Beconnummer
Dit veld is ook onderdeel van de Basis instellingen van BTW aangifte
 • Contactnummer
  Het contactnummer is het BTW nummer dat u van de Belastingdienst heeft toegewezen gekregen. Afhankelijk van wie er voor deze administratie aangifte doet kan dit nummer verschillen.
 • Beconnummer
  Het Beconnummer van een intermediair kan hier worden vastgelegd als in het veld Soort contact voor Intermediair gekozen is.
Contact persoon gegevens
Dit veld is ook onderdeel van de Basis instellingen van BTW aangifte
De voorletters, tussenvoegsel en achternaam van de contactpersoon of intermediair, waarmee de Belastingdienst contact kan opnemen over de BTW-aangifte of ICP opgave.
Contact telefoon
Dit veld is ook onderdeel van de Basis instellingen van BTW aangifte
Vul hier het telefoonnummer in waarop u of de intermediair te bereiken is voor de Belastingdienst.
Verkoop/exporteren
EORI-nummer

Een bedrijf uit de EU, dat internationaal zaken doet en douanehandelingen uitvoert, heeft een EORI-nummer nodig. EORI staat voor Economic Operators Registration and Identification. Dit nummer kan afgedrukt worden op documenten als verzendbon en factuur.

Diversen
Klant sinds
Vul hier de datum in vanaf wanneer de administratie onder de verantwoordelijkheid van uw organisatie valt.
Klant af
Vul hier de datum in vanaf welke deze administratie niet meer onder de verantwoordelijkheid van uw organisatie valt.
Whitelist voor Factuur2KING 3.0
De whitelist kan ook gevuld worden in de Factuur2KING 3.0 instellingen
Factuur2KING 3.0 maakt gebruik van een whitelist. Dat is een lijst van e-mailadressen, die facturen ter verwerking in mogen sturen naar uw account bij Factuur2KING 3.0 ( kvknummer@ublcoud.nl ). Vul hier in welke e-mailadressen (gescheiden door puntkomma's) door u vertrouwd worden om inkoopfacturen naar uw administratie te e-mailen.
UBL versie
Stel hier in welke versie van UBL moet worden gebruikt om UBL facturen aan te maken.
Wijzig deze instelling alleen als de software waarin de UBL factuur verwerkt moet worden specifieke eisen aan de UBL versie stelt.
RGS versie
De veld is ter informatie en kan niet gewijzigd worden
Hier wordt de versie van het RGS (Referentie Grootboek Schema) weergegeven, dat in deze administratie is
ingelezen.
Zie de tabel RGS voor meer informatie.