HELP 
Factuur2KING 3.0 instellingen inkoopfacturen
  Menu - Financieel - Factuur2KING 3.0Factuur2KING 3.0 instellingen (inkoopfacturen)


Tabblad Introductie
Algemeen
 • KvK-nummer@ublcloud.nl --> KvK-nummer@factuur2king.nl
  UBL Cloud is hernoemd naar Factuur2KING 3.0.
  Het e-mailadres om facturen naar toe te sturen verandert ook.
  [KvK-nummer@ublcloud.nl] wordt [KvK-nummer@factuur2king.nl]
  Beide e-mailadressen blijven geldig. De facturen worden in het postvak van het KvK-nummer geplaatst en zijn beschikbaar in de administratie waarin het KvK-nummer is gekoppeld.
 • Factuur2KING 3.0 activeren
  Activeer Factuur2KING 3.0 om automatisch de inkoopfacturen, die naar het e-mailadres
  KvK-nummer
  @factuur2king.nl worden gestuurd, in uw administratie te verwerken. Om Factuur2KING 3.0 te kunnen activeren dienen de bedrijfsgegevens op het tabblad Introductie volledig te zijn ingevuld.
 • Factuur2KING 3.0 deactiveren
  Let op: Deactiveren is alleen mogelijk als het KvK nummer waarmee geactiveerd is niet is gewijzigd.
  Deactiveer Factuur2KING 3.0 om te stoppen met het verwerken van inkoopfacturen. Dit kan nodig zijn als bijvoorbeeld het KvK-nummer van de onderneming in een andere administratie gebruikt moet worden.
Bedrijfsgegevens
 • De bedrijfsgegevens worden overgenomen uit de tabel Basis Algemeen. Als de tabel Basis Algemeen nog niet of slechts gedeeltelijk ingevuld is, dan kunt u de ontbrekende bedrijfsgegevens in dit scherm invullen.
 • KvK-nummer
  Het KvK-nummer (van de onderneming) wordt gebruikt om het e-mailadres van Factuur2KING 3.0 samen te stellen. Daarom staat er @factuur2king.nl achter dit veld. U (en indien gewenst) uw leveranciers kunnen inkoopfacturen bestemd voor deze administratie versturen naar het e-mailadres KvK-nummer@factuur2king.nl
 • Bedrijfsnaam
  Vul hier de bedrijfsnaam in van de onderneming waarvoor deze administratie gevoerd wordt.
 • Adres / Postcode / Plaats
  Vul hier de adresgegevens in van het bedrijf.
 • BTW-nummer
  Vul het BTW-nummer in van het bedrijf.
 • BTW-plichtig
  Selecteer of uw bedrijf BTW-plichtig is of niet.
 • IBAN
  Vul het IBAN-nummer in van het bedrijf.
Extra opties
 • Volgnummer
  Gebruik deze optie als hetzelfde kvk-nummer in meerdere administraties gebruikt wordt. Het volgnummer dat u hier invult zal worden toegevoegd aan het KvK-nummer in het Factuur2KING 3.0 e-mailadres van deze administratie. Zo kunt u de betreffende administraties van een uniek Factuur2KING 3.0 e-mailadres voorzien, terwijl het KvK-nummer gelijk is
  Voorbeeld: KvK-nummer = 12345678 - Volgnummer = 2 - Factuur2KING 3.0 adres wordt: 123456782@factuur2king.nl.
Activeren
 • [Factuur2KING 3.0 activeren]
  Druk op de knop [Factuur2KING 3.0 activeren] om het e-mailadres KvK-nummer@factuur2king.nl te kunnen gebruiken. Vanaf activatie worden inkoopfacturen, die per e-mail naar KvK-nummer@factuur2king.nl zijn verstuurd, geanalyseerd en bij de administratie geplaatst.
 • [Opslaan]
  Gebruik de knop [Opslaan] als u de bedrijfsgegevens hebt gewijzigd van een actieve Factuur2KING 3.0 koppeling.
 • [KvK-nummer@factuur2king.nl deactiveren]
  Druk op de knop [Deactiveren] om het verwerken van inkoopfacturen via Factuur2KING 3.0, met het e-mailadres KvK-nummer@factuur2king.nl, uit te schakelen. E-mails met inkoopfacturen, die naar een gedeactiveerd account zijn verstuurd, worden niet langer verwerkt.

Tabblad BTW-codes
Algemeen
 • Rekening kredietbeperking
  Geef hier de rekening Kredietbeperking op die gebruikt moet worden als de boekingsregel, waaraan een document gekoppeld wordt,  geboekt wordt met de kredietbeperking op een aparte regel. Toets [F4] voor een keuzevenster met hier in te vullen grootboekrekeningen.
 • Splitsrekening facturen
  Geef hier de splitsrekening op die gebruikt moet worden als de boekingsregel van een gescand document wordt geboekt . Toets [F4] voor een keuzevenster met hier in te vullen grootboekrekeningen.
 • Waarschuwen bij factuurbedrag boven
  Bij eFacturen hoger dan het hier ingevulde bedrag wordt er een waarschuwing getoond bij de eFactuur in de kolom Bijzonderheden van het programma Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen. Standaard staat hier het getal duizend. U kunt deze waarde desgewenst aanpassen.
 • Waarschuwen bij factuur ouder dan (dagen)
  Met de factuurdatum van de eFactuur wordt de ouderdom van de factuur bepaald. Als de factuur ouder is dan hier wordt opgegeven, wordt er een waarschuwing getoond bij de eFactuur in de kolom Bijzonderheden van het programma Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen. Standaard staat hier een aantal van negentig dagen. U kunt deze waarde desgewenst aanpassen.
 • Creditnota's op "Deels herkend" zetten
  Vink deze optie aan om creditnota's automatisch altijd op "Deels herkend" te zetten. Een creditnota kan daardoor nooit direct verwerkt worden, maar moet altijd worden geopend in het programma Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen.
  Vink deze optie uit om creditnota's niet automatisch op Deels herkend te zetten.
 • Max. afwijking (%) van gemiddeld factuurbedrag
  In de tabel Crediteur kunnen de grenzen van factuurbedragen per crediteur ingesteld worden. Valt het factuurbedrag buiten deze grenzen dan wordt er een waarschuwing getoond bij de eFactuur in het programma Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen.
  Hier kunt u een percentage aangeven waarmee de opgegeven grenzen overschreden mogen worden. Standaard staat hier een percentage van vijf procent.
Inkoop
 • Rekening korting
  Geef hier de rekening voor het boeken van korting op inkoopfacturen op, die gebruikt moet worden als de inkoopfactuur vanuit het programma Factuur2KING 3.0 Verwerken geboekt wordt. Toets [F4] voor een keuzevenster met hier in te vullen grootboekrekeningen.
 • Rekening Emballage
  Geef hier de rekening voor het boeken van Emballage op. De rekening wordt gebruikt als er inkoopfacturen met een apart bedrag voor Emballage verwerkt worden.
 • Dagboek inkoop
  Geef hier het dagboek Inkoop op waarin de inkoopfacturen financieel geboekt moeten worden. Toets [F4] voor een keuzevenster met hier in te vullen dagboeken.
Exclusief - Inclusief | BTW-codes voor Factuur2KING 3.0
 • Factuur2KING 3.0 verwerkt inkoopfacturen in de administratie. Daarbij worden financiële boekingen gemaakt waarin BTW-codes moeten worden gebruikt. U dient van te voren in te stellen welke BTW-codes door Factuur2KING 3.0 gebruikt kunnen worden.
  • BTW-codes Exclusief en Inclusief
   BTW inkoop geen, laag, hoog, verlegd, Binnen EU, Buiten EU
   Geef hier alle BTW-codes op voor de verschillende manieren waarop de BTW van een inkoopboeking geboekt kan worden. Meestal wordt er één BTW-code gebruikt als de inkoopfactuur geboekt wordt. In sommige gevallen staan er regels met verschillende soorten BTW op de factuur. Welke BTW-code gebruikt wordt, is ook afhankelijk van de BTW-instelling van de crediteur van de inkoopfactuur.
  • Gebruik BTW-code hoog bij crediteuren binnen EU (UBL)
   Deze optie bepaalt welk BTW tarief automatisch wordt voorgesteld in Factuur2KING 3.0 Inkoop - Verwerken bij facturen van crediteuren van binnen de EU. U kunt indien noodzakelijk bij Factuur2KING 3.0 Inkoop - Verwerken handmatig de BTW aanpassen voordat de factuur geboekt wordt in de financiele administratie.
   • Zet deze optie aan om bij het verwerken van Factuur2KING 3.0 facturen voor crediteuren binnen de EU automatisch het BTW hoog tarief voor te stellen.
   • Zet deze optie uit om bij het verwerken van Factuur2KING 3.0 facturen voor crediteuren binnen de EU automatisch het BTW geen tarief voor te stellen.
  • Maak uw keuze
   het pakket toont de geschikte BTW-code(s) voor het geselecteerde veld automatisch. Als er voor een BTW variant geen BTW-code beschikbaar is kunt u niets kiezen. U dient in dat geval de BTW-code eerst aan te maken in de tabel BTW

Tabblad E-mailadressen en herkenning
E-mailadressen
 • Administratiebeheerder
  Meerdere e-mailadressen dienen gescheiden te worden door een ; (punt-komma)
  Factuur2KING 3.0 kan een waarschuwing per e-mail versturen indien facturen niet in de administratie afgeleverd kunnen worden. Dit kan aan de orde zijn als de server, waarop uw administratie staat, tijdelijk offline is, bijvoorbeeld wegens onderhoud of als het aantal credits onvoldoende is om Factuur2KING 3.0 facturen door te boeken naar de administratie. Vul daartoe in dit veld de e-mailadres(sen) in waarop u die waarschuwingen wil ontvangen.
 • Factuurafschrift
  Meerdere e-mailadressen dienen gescheiden te worden door een ; (punt-komma)
  Factuur2KING 3.0 kan een e-mail versturen om u te attenderen op elke binnengekomen factuur. Vul daartoe in dit veld de e-mailadres(sen) in waarop u die e-mails wil ontvangen. Indien een factuur gefiatteerd moet worden kunt u dat direct in de e-mail doen.
Werken met de whitelist
 • Whitelist
  De whitelist kan ook gevuld worden in de tabel Basis Algemeen
  De whitelist is een lijst van (door u) vertrouwde e-mailadressen, die inkoopfacturen per e-mail naar deze administratie mogen sturen. Vul hier in welke e-mailadressen (gescheiden door puntkomma's) door u vertrouwd worden om inkoopfacturen naar uw administratie te e-mailen.
  • Whitelist i.c.m. Fiatteren
   Als de optie [Fiatteren = Ja] is gekozen worden facturen van e-mailadressen op de whitelist direct bij Verwerken geplaatst.
 • Alleen facturen accepteren van bekende afzenders (whitelist)
  Zet deze optie aan om alleen inkoopfacturen te accepteren van e-mailadressen die op de whitelist staan.
  Zet deze optie uit om inkoopfacturen van alle e-mailadressen te accepteren.
  • Voorbeeld van gebruik
   Deze optie wordt vaak gebruikt door een ondernemer, die zelf zijn ontvangen inkoopfacturen per e-mail doorstuurt naar zijn administratie. Door alleen het eigen e-mailadres en dat van de accountant in de whitelist in te vullen, in combinatie met deze optie aan, zorgt u ervoor dat alleen u en uw accountant inkoopfacturen naar Factuur2KING 3.0 kunnen sturen.
Factuur opties
 • Per factuur 1 PDF
  Ingescande of samengestelde PDF documenten kunnen uit meerdere pagina's bestaan.
  Eén PDF document kan verschillende facturen bevatten.
  Eén PDF document kan één (lange) factuur bevatten die uit meerdere pagina's bestaat.
  In het veld "Per factuur 1 PDF" stelt u in hoe Factuur2KING 3.0 binnenkomende PDF documenten moet behandelen.
  • Elke PDF bevat 1 factuur
   Kies deze optie als de facturen die in uw Factuur2KING 3.0 binnenkomen voornamelijk bestaan uit PDF bestanden waarin één factuur is opgenomen. De factuur kan uit één of meerdere pagina's bestaan.
   • Elke PDF splitsen vanaf ... pagina's
    Deze optie is alleen beschikbaar als "Elke PDF bevat 1 factuur" gekozen is
    Gebruik dit veld als er veel PDF's met dezelfde factuurindeling binnenkomen (bijvoorbeeld telefoon factuur van 3 pagina's). Om de factuur bij elkaar te houden vult u in dit veld een aantal in dat hoger ligt dan het aantal pagina's van de standaard indeling
    NB Indien u kiest voor "Handmatig sorteren", dan zal Factuur2KING 3.0 u vragen een PDF met meerdere pagina's zelf te splitsen in verschillende facturen.
  • Elke PDF kan meerdere facturen bevatten. Handmatig sorteren.
   Deze optie toont het tabblad Samenvoegen/splitsen in Factuur2KING 3.0
   Kies deze optie als de facturen die in uw Factuur2KING 3.0 binnenkomen voornamelijk bestaan uit PDF bestanden waarin meerdere facturen zijn opgenomen. Met "Handmatig sorteren" kiest u ervoor om de ingelezen documenten zelf te splitsen in de verschillende facturen van het PDF document. Daarvoor wordt het tabblad Samenvoegen/splitsen getoond in het programma Factuur2KING 3.0 Inkoopfacturen.
 • Facturen waarvan de bron UBL is
  Let op: Deze optie heeft geen invloed op standaard UBL bestanden
  Deze optie is bedoeld voor eFacturen die in een ander XML formaat dan standaard zijn opgesteld

  Kies "Verdichten" om de factuurregels in het alternatieve eFactuur bestand verdicht weer te geven in het onderdeel Verwerken.
  Kies "Niet verdichten" om de factuurregels in het alternatieve eFactuur bestand als een aparte regel weer te geven in het onderdeel Verwerken.
  Een voorbeeld hiervan zijn facturen in het Cross Industry Invoice (CII) formaat. Die worden op de UBL Cloud server geconverteerd naar het UBL formaat.
 • Factuurnummer
  Deze optie treedt alleen in werking als er door Factuur2KING 3.0 in de ontvangen inkoopfactuur geen factuurnummer bepaald kan worden
  Zet deze optie aan om de factuurdatum in te vullen als factuurnummer.
  Zet deze optie uit om het factuurnummer leeg te laten. U dient dan handmatig een factuurnummer in te geven voordat de inkoopfactuur verwerkt kan worden.
Een verzamelcrediteur gebruiken
 • Verzamelcrediteur
  Selecteer in dit veld de standaard Verzamelcrediteur van deze administratie.
  Facturen waarbij u geen aparte crediteur wenst aan te maken kunnen op de verzamel crediteur geboekt worden. Binnen Fiatteren of Aanvullen kiest u voor de knop "Verzamel".
 • Optie
  Zet deze optie aan om de verzamelcrediteur automatisch voor te stellen bij contant bonnen (pinbonnen, kassabonnen).
  Zet deze optie uit om de verzamelcrediteur niet automatisch voor te stellen.
Vooruitbetalingen
 • Betaald middels
  U heeft onderweg of thuis achter de PC iets gekocht en u wilt de betaling direct toevoegen aan de administratie. Bijvoorbeeld Ideal betalingen, Pin betalingen en Creditcard betalingen kunnen direct verwerkt worden in de administratie.
  • [Tabel Dagboek]
   Het verdient aanbeveling om per betaalmiddel een dagboek en een tussenrekening aan te maken. Druk op de knop [Tabel Dagboek] om een nieuw dagboek aan te maken. In de tabel Dagboek dient u [Soort = "Vooruitbetaling"] te selecteren.
Crediteur herkennen en aanvullen
 • Naam t.b.v. eFactuur
  Deze optie schakelt de herkenning in Factuur2KING 3.0 op "Naam t.b.v. eFactuur" aan/uit
  Zet deze optie aan als in eFacturen die u in Factuur2KING 3.0 ontvangt de crediteur een afwijkende naam hanteert. De afwijkende crediteurnaam wordt dan gebruikt om de crediteur bij de eFactuur voor te stellen.
  U gebruikt dit als de facturen van deze crediteur geen KvK-nummer, of BTW-nummer, of IBAN bevatten.
  In de tabel Crediteur kan per crediteur een "Naam t.b.v. eFactuur" opgegeven worden.
  Zet deze optie uit om de herkenning op "Naam t.b.v. eFactuur" van de crediteur niet te gebruiken.
 • Aanmaken crediteur
  Zet deze optie aan om de crediteur automatisch aan te maken indien zowel het KvK-nummer als het BTW-nummer gevonden is. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de IBAN nooit automatisch aangemaakt. Het IBAN-nummer dient handmatig bij de crediteur te worden ingevoerd.
  Zet deze optie uit als crediteuren niet automatisch aangemaakt moeten worden vanuit de KvK- en BTW-gegevens van een Factuur2KING 3.0 factuur.
 • Adressering bijwerken
  Zet deze optie aan om de adressering van een crediteur automatisch bij te werken met de gegevens zoals ze zijn vastgelegd voor de crediteur in het BTW register. Dat gebeurt alleen als het BTW-nummer van de crediteur herkend is in de Factuur2KING 3.0 factuur.
  Zet deze optie uit om adresgegevens niet automatisch bij te werken.
 • [Opslaan] en [Annuleren]
  Kies [Opslaan] om de wijzigingen in dit scherm op te slaan.
  Kies [Annuleren] om dit scherm te sluiten zonder wijzigingen op te slaan.

Tabblad Fiattering
Fiatteren van Factuur2KING 3.0 facturen
 • U kunt binnen de workflow van Factuur2KING 3.0 er voor kiezen om facturen te laten fiatteren voordat deze worden verwerkt in de boekhouding.
Tabblad Fiattering
 • Fiatteren inschakelen
  Of het fiatteren van inkoopfacturen zinvol en gewenst is kan van onderneming tot onderneming en van administratie tot administratie verschillen. Kies de Factuur2KING 3.0 fiattering die bij deze administratie past:
  • Nee
   Er wordt geen gebruik gemaakt van de fiattering van inkoopfacturen. Het tabblad Fiatteren wordt niet getoond in het programma Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen.
  • Ja
   Facturen gemaild vanaf een e-mailadres dat op de Whitelist staat (tab E-mailadressen en herkenning) worden niet in Fiatteren geplaatst, maar gaan direct door naar Verwerken
   Alle inkoopfacturen dienen gefiatteerd te worden voordat ze verwerkt kunnen worden in de administratie. Alle inkoopfacturen komen op het tabblad Fiatteren te staan en dienen daar beoordeeld en gefiatteerd te worden alvorens ze worden doorgezet naar het tabblad Verwerken.
  • Geavanceerd (fiatteurs instellen)
   Facturen gemaild vanaf een e-mailadres dat op de Whitelist staat (tab E-mailadressen en herkenning) worden wel bij Fiatteren geplaatst
   Alle inkoopfacturen dienen gefiatteerd te worden. De wijze waarop dat gebeurt kunt u instellen op dit tabblad.
   • 1e, 2e en 3e fiatteur
    U kunt gebruik maken van een workflow voor de fiattering. U schakelt dan optioneel een 1e, 2e en 3e fiatteur in en vult in welke medewerkers de 1e, 2e en 3e fiattering verzorgen.
   • Fiatteren per crediteur
    Indien gewenst kunt u per crediteur van deze workflow afwijken, door per crediteur een 1e en eventueel een 2e fiatteur aan te wijzen. De "medewerker die alle facturen mag fiatteren" kan indien nodig facturen fiatteren die aan andere medewerkers zijn toegewezen. Dit is bijvoorbeeld in geval van vakantie van een fiatteur een uitkomst.
   • Medewerkers laten fiatteren per e-mail
    Zet de in de tabel Medewerker de optie "UBL inkoopfacturen fiatteren via e-mail" aan bij medewerkers, die de te fiatteren inkoopfacturen per e-mail willen ontvangen. Deze medewerkers kunnen dan de inkoopfacturen fiatteren in hun e-mailprogramma en hoeven niet in te loggen in de administratie.
Geavanceerd fiatteren van Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen
 • Gebruik 1e fiatteur
  Selecteer de medewerker die als 1e fiatteur gaat werken. Toets [F4] om de lijst met beschikbare medewerkers te tonen.
 • Gebruik 2e fiatteur
  Selecteer de medewerker die als 2e fiatteur gaat werken. Toets [F4] om de lijst met beschikbare medewerkers te tonen.
 • Gebruik 3e fiatteur
  Selecteer de medewerker die als 3e fiatteur gaat werken. Toets [F4] om de lijst met beschikbare medewerkers te tonen.
 • [Fiatteur per crediteur]
  Een fiatteur die is vastgelegd bij een crediteur kan altijd de facturen van de betreffende crediteur fiatteren, ongeacht de andere instellingen op dit tabblad.
  Klik op de knop [Fiatteur per crediteur] om de tabel Crediteur te openen. Dubbelklik op een crediteur waaraan u een fiatteur wil koppelen.
 • Medewerker die alle facturen mag fiatteren
  De "medewerker die alle facturen mag fiatteren" kan indien nodig facturen fiatteren die aan medewerkers zijn toegewezen. Dit is bijvoorbeeld in geval van vakantie van een fiatteur een uitkomst.
  Selecteer de medewerker die alle facturen mag fiatteren. Toets [F4] om de lijst met beschikbare medewerkers te tonen.
 • Tweede medewerker die alle facturen mag fiatteren
  Indien gewenst kunt u een tweede medewerker selecteren die alle facturen mag fiatteren.
 • Gebruik fiatteur kostendrager
  Zet deze optie aan om het werken met een fiatteur per kostendrager in te schakelen.
  Zet deze optie uit als u niet werkt met fiatteurs per kostendrager.
 • Fiatteur per kostendrager
  Klik op de knop [Fiatteur per kostendrager] om de tabel Kostendrager te openen. Daarin kunt u een medewerker koppelen aan de kostendrager om als budgethouder de inkoopfacturen voor de kostendrager te fiatteren.
 • [Opslaan] en [Annuleren]
  Kies [Opslaan] om de wijzigingen in dit scherm op te slaan.
  Kies [Annuleren] om dit scherm te sluiten zonder wijzigingen op te slaan.
terugzien welke medewerker een Factuur2KING 3.0 factuur gefiatteerd heeft
 • In het pakket is "terugzien welke medewerker een Factuur2KING 3.0 factuur gefiatteerd heeft" nog niet mogelijk.
 • In iMUIS op de server is het Factuur2KING 3.0 archief beschikbaar. Ga daarvoor naar [iMUIS Verkenner - Factuur2KING 3.0 - Inkoopfacturen inlezen - menu Extra - optie Factuur2KING 3.0 archief]
  • Als het dialoogvenster Factuur2KING 3.0 archief op het scherm staat, kun je in het overzicht van regels [rechtermuisknop - Kolom tonen] starten en de kolommen "Gefiatteerd door medewerker, (2), (3)" en "Datum gefiatteerd" in beeld zetten.
 • Verwacht:
  In het pakket komt, in een toekomstige versie (wanneer is nog niet bekend), deze functionaliteit ook beschikbaar.

Tabblad Verwerkingsinstellingen
Instellen hoe de Factuur2KING 3.0 factuur verwerkt wordt
 • De manier waarop inkoopfacturen geboekt worden in de financiële administratie kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. Factuur2KING 3.0 kent verschillende opties waarmee u kunt instellen hoe de inkoopfacturen door Factuur2KING 3.0 geboekt moeten worden. Het betreft bijvoorbeeld het verwerken van order- en vrachtkosten.
Verwerkingsinstellingen
 • Gebruikte grootboekrekening aan voorkeurlijst crediteur toevoegen?
  Let op: deze optie geldt voor alle crediteuren en alle soorten boekingen met crediteuren.
  Deze optie behoort tot de tabel Basis financieel en kan daar ook in/uitgeschakeld worden

  Zet deze optie aan om per crediteur een voorkeurlijst van tegenrekeningen aan te leggen. De grootboekrekeningen in boekingen met deze crediteur worden toegevoegd aan de tabel Crediteur - Voorkeurstegenrekening. Met behulp van de voorkeurlijst kan het verwerken van digitale dossierstukken vereenvoudigd worden, omdat de juiste rekeningen voor de crediteur direct voorhanden zijn.
  Zet deze optie uit om geen grootboekrekeningen aan de lijst met voorkeursrekeningen toe te voegen.
 • Nulbedragen in een UBL-factuur opnemen in de uitsplitsing?
  Zet deze optie aan om van factuurregels met een bedrag van 0,00 (tekstregels of artikelen die cadeau gedaan zijn) ook een splitsregel, en bij doorboeken een boekingsregel, aan te maken.
  Zet deze optie uit om van factuurregels met een bedrag van 0,00 geen regels aan te maken.
 • Gebruik extern factuurnummer als intern factuurnummer?
  Zet deze optie aan om het factuurnummer van de crediteur als intern factuurnummer te gebruiken. Het factuurnummer van de crediteur wordt hiermee in de kolom Factuur van het dagboek geplaatst. Deze optie werkt alleen als in het dagboek voor de verwerking van de Factuur2KING 3.0 facturen het automatisch opnummeren van facturen op Nee staat ingesteld..
  Zet deze optie uit om het extern nummer niet als intern nummer te gebruiken.
 • Toon factuurinformatie na boeken.
  Zet deze optie aan om na het verwerken een melding te tonen waarin het boeken van de factuur wordt bevestigd. Het intern factuurnummer, kenmerk van de openstaande post en de omschrijving worden weergegeven ter informatie.
  Zet deze optie uit om na het verwerken van een Factuur2KING 3.0 factuur geen melding te tonen.
 • Regelomschrijving
  Deze instelling geldt voor Scan en Herken facturen, niet voor UBL (XML) facturen
  Hier kunt u een omschrijving opgeven die gebruikt wordt bij het boeken van de Factuur2KING 3.0 factuur. Er is een mogelijkheid om invoegvariabelen te gebruiken om vaste gegevens automatisch in de Omschrijving te plaatsen. Het zijn:
  * <CRENAAM> Crediteur naam
  * <DATFACT> Factuurdatum
  * <FACTNR> Factuurnummer
  Deze variabelen worden door het programma vervangen door de juiste waarde. Let bij het gebruik van de variabelen op het juiste gebruik van hoofdletters. Als u het veld leeg laat leeg laat dan wordt het volgende patroon gebruikt: <CRENAAM> <DATFACT> <FACTNR>
 • Inkoopfacturen boeken
  Bepaal in dit veld met welke BTW instelling de Factuur2KING 3.0 facturen geboekt gaan worden
  • Invoer Exclusief BTW en de boekingen Exclusief BTW
   Bij de keuze "Invoer exclusief BTW en de boekingen exclusief BTW" geeft u het totaal factuurbedrag inclusief BTW en de verschillende BTW bedragen op. Op basis van deze BTW bedragen en de BTW percentages worden dan de goederenbedragen exclusief BTW berekend.
  • Invoer Inclusief BTW en de boekingen Exclusief BTW
   Bij de keuze "Invoer inclusief BTW en de boekingen exclusief BTW" geeft u per BTW soort (Hoog, Laag of Geen) het goederenbedrag en BTW bedrag op. Samen met de eventuele korting, kredietbeperking, vracht- en/of orderkosten wordt dan de inkoopfactuur via de exclusief BTW codes geboekt.
  • Invoer Inclusief BTW en de boekingen Inclusief BTW
   Bij de keuze "Invoer inclusief BTW en de boekingen inclusief BTW" geeft u per BTW soort (Hoog, Laag of Geen) het goederenbedrag en BTW bedrag op. Samen met de eventuele korting, kredietbeperking, vracht- en/of orderkosten wordt dan de inkoopfactuur via de inclusief BTW codes geboekt.
 • Factuur velden in/uitschakelen voor verwerking
  Onderstaande velden kunnen getoond worden in het scherm Verwerken van Factuur2KING 3.0 Inkoopfacturen.
  Leveringsconditie Betalingsconditie
  Vrachtkosten Orderkosten
  Korting Toepassing korting op grondslag
  Kredietbeperking Emballage
  Dossier Beoordelingscode
  Aantallen  

  Zet de velden aan die u gebruikt bij de verwerking van de facturen.
  Zet de velden uit die u niet gebruikt bij de verwerking van de facturen.

Tabblad Portal credits
 • Portal credits per administratie
  Met diensten als Mijn UBL en Go2UBL kunt u PDF inkoopfacturen om laten zetten naar UBL inkoopfacturen. De UBL inkoopfacturen worden automatisch ingelezen in uw administratie. Per ingelezen UBL inkoopfactuur worden credits in rekening gebracht.
 • Huidig aantal credits
  Wordt getoond als er minstens één administratie is ingesteld voor het gebruik van Portal credits
  Het huidig aantal credits (uw Portal Credits saldo) op het moment van het openen van dit scherm wordt hier weergegeven.
 • [Credits kopen]
  Wordt getoond als er minstens één administratie is ingesteld voor het gebruik van Portal credits
  Druk op de knop [Credits kopen] om in dit scherm het keuzevenster voor aanschaf van credits te tonen. U kunt daarin kiezen welke credit bundel u wilt aanschaffen en direct verder gaan naar de betaling van de credits. Ook wordt het tarief per inkoopfactuur aangegeven.
 • [Verversen]
  Wordt getoond als er minstens één administratie is ingesteld voor het gebruik van Portal credits
  Druk op de knop [Verversen] om het actuele aantal credits op te halen uit de administratie. U gebruikt deze optie als u credits heeft aangeschaft en het nieuwe creditsaldo wilt weergeven, of als er bijvoorbeeld door andere gebruikers credits worden betaald terwijl u in dit scherm werkt.
 • Overzicht van administraties
  U ziet een overzicht van de administraties waar u toegang toe heeft.
  Vink de administratie(s) aan waarin u Portal credits wenst te gebruiken.