HELP 
Tabel Basis  Verkoop
  Menu - Verkoop - Tabellen - Basis Verkoop

Mogelijkheden
 • In de tabel Basis Verkoop legt u gegevens vast, die gebruikt worden bij het invoeren van orders en het maken van facturen in het pakket.

Tabel Basis Verkoop
Alles openen Alles sluiten
Velden Basis Verkoop
Laatst gebruikte ordernummer
U kunt in dit veld het laatst gebruikte ordernummer wijzigen. U kunt dan vanaf dit nieuwe nummer de orders op laten nummeren. Het ordernummer wordt voorgesteld in het programma Verkooporders invoeren.
Betalingscondities voorstellen van
Kies Betalingsplichtige om bij orderinvoer de betalingsconditie van de betalingsplichtige automatisch voor te stellen als betalingsconditie voor de order.
Kies Debiteur om bij orderinvoer de betalingsconditie van de debiteur automatisch voor te stellen als betalingsconditie voor de order.
Vracht- en orderkosten bij creditnota berekenen?
Vink deze optie aan om bij creditnota's vracht- en orderkosten te berekenen.
De vrachtkosten kunt u opgeven in de leveringsconditie. Bij debiteuren kunt u een leveringsconditie opgeven. Deze leveringsconditie wordt automatisch voorgesteld bij het invoeren van de debiteur in de orderkop als leveringsconditie voor de order.
De orderkosten kunt u opgeven in de betalingsconditie. Bij debiteuren kunt u een betalingsconditie opgeven. Deze betalingsconditie wordt automatisch voorgesteld bij het invoeren van de debiteur in de orderkop als betalingsconditie voor de order.

Vink deze optie uit om bij creditnota's geen vracht- en orderkosten te berekenen.
Leverdatum order aanpassen o.b.v. laatste regelleverdatum
Deze optie is niet beschikbaar als "Leverdatum aanpassen o.b.v. eerste regelleverdatum" is aangevinkt
Vink deze optie aan om het veld Leverdatum in de orderkop automatisch bij te werken naar de laatste leverdatum uit de orderregels. Dat gebeurt als een orderregel wordt opgeslagen. Het veld Leverdatum kan onafhankelijk van deze optie handmatig aangepast worden.
Vink deze optie uit om het veld Leverdatum in de orderkop niet automatisch bij te werken. De orderdatum wordt dan overgenomen in het veld Leverdatum. Het veld Leverdatum kan onafhankelijk van deze optie handmatig aangepast worden.
Bij voldoende voorraad leverdatum is vandaag plus dagen
Vul hier het aantal leverdagen in. Standaard is de leverdatum gelijk aan de datum van vandaag (waarde is '0' (nul)). Indien de leveringen 1 dag later dienen te gebeuren, vult u hier de waarde '1' (één) in.
Let op: In het vragendialoog van het rapport Factuur wordt de 't/m leverdatum' voorgesteld, met inachtneming van de hier ingevulde dagen.
Kredietlimiet controle
Kies in dit veld of, en zo ja op welk moment in het verkoopproces, de kredietlimiet controle moet worden uitgevoerd.
 • Nee
  Kies "Nee" als u geen gebruik wilt maken van kredietlimiet controle in deze administratie.
 • Na orderinvoer
  Kies "Na orderinvoer" om de kredietlimiet controle toe te passen nadat een verkooporder is ingevoerd in het programma Verkooporders invoeren.
  Kies deze optie als u geen gebruik maakt van het pickproces in iMUIS
 • Genereren pickbon
  Kies "Genereren pickbon" om de kredietlimiet controle toe te passen als in iMUIS op de server een pickbon wordt gegenereerd voor een verkooporder met voorraadhoudende artikelen.
 • Beide
  Kies "Beide" om de kredietlimiet controle toe te passen nadat een verkooporder zonder pickproces is ingevoerd in het programma Verkooporders invoeren en als in iMUIS op de server een pickbon wordt gegenereerd voor een verkooporder met voorraadhoudende artikelen.
Kredietlimiet doorrekenvolgorde
Orders waarmee de kredietlimiet wordt overschreden worden automatisch vastgezet en kunnen niet geleverd worden.
 • Ordernummer
  Kies "Ordernummer" om de kredietlimiet controle op volgorde van ordernummer toe te passen.
  Dit betekent dat vanaf het punt van overschrijding van de kredietlimiet de laatst ingevoerde orders worden vastgezet.
 • Orderdatum
  Kies "Orderdatum" om de kredietlimiet controle op volgorde van orderdatum toe te passen.
  Dit betekent dat vanaf het punt van overschrijding van de kredietlimiet de orders met de hoogste orderdatum worden vastgezet.
 • Leverdatum
  Kies "Leverdatum" om de kredietlimiet controle op volgorde van leverdatum toe te passen.
  Dit betekent dat vanaf het punt van overschrijding van de kredietlimiet de orders met de hoogste leverdatum worden vastgezet.
Bij voldoende voorraad leverdatum is vandaag plus dagen
Vul hier het aantal leverdagen in. Standaard is de leverdatum gelijk aan de datum van vandaag (waarde is '0' (nul)). Indien de leveringen 1 dag later dienen te gebeuren, vult u hier de waarde '1' (één) in.
Let op: In het vragendialoog van het rapport Factuur wordt de 't/m leverdatum' voorgesteld, met inachtneming van de hier ingevulde dagen.
Bij voldoende voorraad leverdatum is vandaag plus dagen
Vul hier het aantal leverdagen in. Standaard is de leverdatum gelijk aan de datum van vandaag (waarde is '0' (nul)). Indien de leveringen 1 dag later dienen te gebeuren, vult u hier de waarde '1' (één) in.
Let op: In het vragendialoog van het rapport Factuur wordt de 't/m leverdatum' voorgesteld, met inachtneming van de hier ingevulde dagen.
Voorkeurs afspraken debiteur/artikel
Toon Voorkeursafspraken bij maken nieuwe orderregel
Deze optie schakelt de knop [Voorkeursafspraak] bij de tabel Debiteur aan/uit
Vink deze optie aan om het dialoogvenster "Voorkeursafspraken" automatisch te tonen bij het invoeren van nieuwe orderregels voor debiteuren met voorkeursafspraken. De artikelen die de debiteur meestal of altijd bij u besteld kunnen direct ingevoerd worden in de orderregel. U hoeft niet door het complete artikelbestand te bladeren.

Vink deze optie uit om het dialoogvenster "Voorkeursafspraken" niet te tonen bij het invoeren van orders voor debiteuren met voorkeursafspraken.
Offertes
Offerte aantal dagen geldig
Voer hier het aantal dagen in dat een offerte geldig is. Van offertes, die ouder zijn dan het hier opgegeven aantal dagen, kunnen niet direct orders worden gemaakt.
Gebruik offerte versie historie
 • Zet deze optie aan om iedere wijziging in een offerte automatisch op te slaan als een revisie van de offerte. Daarmee wordt een lijst van revisies opgebouwd, zodat in het programma Offertes invoeren gemakkelijk en snel een eerdere revisie van een offerte geopend en bewerkt kan worden.
 • Zet deze optie uit om revisies van offertes niet te gebruiken.
Offertes opnemen in digitaal dossier
Deze optie is alleen beschikbaar als de module Digitaal Dossier geregistreerd is
 • Zet deze optie aan om offertes automatisch op te slaan in het digitaal dossier van de administratie.
  Let op: Indien deze optie aan staat worden offertes bij het afdrukken naar een bestand automatisch per relatie opgeslagen.
 • Zet deze optie uit om offertes niet op te slaan in het digitaal dossier.
Maximum aantal documenten per offerte in digitaal dossier

Deze optie is alleen beschikbaar als de module Digitaal Dossier geregistreerd is
Vul hier in hoeveel keer dezelfde offerte in het Digitaal dossier mag worden vastgelegd.
Offertes kunnen aangepast / gereviseerd worden. Als de offerte vervolgens wordt afgedrukt / gemaild, dan wordt die versie van de offerte ook in het Digitaal dossier vastgelegd.
Met behulp van deze optie kan de omvang van de administratie beperkt blijven.

factureren
Dagboek verkoop
Vul hier het nummer van het dagboek Verkoop in. De journaalposten, die gegenereerd worden als er orders gefactureerd worden, worden in dit dagboek geplaatst. In dit dagboek mag automatisch opnummeren niet meer worden uitgezet.
Verzamelfactuur per betalingsplichtige
Vink deze optie aan om per betalingsplichtige verzamelfacturen te kunnen afdrukken.
Vink deze optie uit om het afdrukken van verzamelfacturen uit te schakelen.

Let op: Deze instelling geldt voor alle betalingsplichtigen in de administratie. U kunt deze optie ook per betalingsplichtige in- of uitschakelen. De instelling bij de betalingsplichtige gaat dan voor de instelling in de Basis verkoop.

Wat is een verzamelfactuur?
Op een verzamelfactuur worden alle, of een selectie van te factureren orders van een betalingsplichtige, als één factuur afgedrukt. Op de verzamelfactuur wordt een specificatie per onderliggende factuur afgedrukt. Onderdeel van de specificatie zijn onder meer de onderliggende debiteuren, de betreffende ordernummers, de verkoper en het verzendadres van de gefactureerde goederen.

Van welke orders kan een verzamelfactuur worden afgedrukt?
De volgende instellingen per order, mits van toepassing, dienen gelijk te zijn om de orders op een verzamelfactuur af te drukken: Betalingsplichtige, Valuta, Taal, Betalingsconditie, Betalingscode, of de order Inclusief of Exclusief BTW is, de ordersoort, % kredietbeperking, % betalingskorting, % G-rekening, % loonbestanddeel.

Verzamelfactuur stap-voor-stap
Zie ook het stappenplan voor het werken met verzamelfacturen.

Kenmerk uit de orderkop overnemen in de journaalpost omschrijving
Vink deze optie aan om verkoopfacturen automatisch vast te leggen in het digitaal dossier van de administratie. De factuur kunt u weer opvragen in bijvoorbeeld het boekingsprogramma of het programma Informatie door de factuurregel of openstaande post te selecteren en dan op de knop [Dossierstuk] te drukken.
Verkoopfacturen opnemen in digitaal dossier
Vink deze optie aan om verkoopfacturen automatisch vast te leggen in het digitaal dossier van de administratie. De factuur kunt u weer opvragen in bijvoorbeeld het boekingsprogramma of het programma Informatie door de factuurregel of openstaande post te selecteren en dan op de knop [Dossierstuk] te drukken.