HELP 
Tabel Betalingsconditie
  Menu - Financieel - Debiteuren/Crediteuren - Tabellen - Betalingsconditie


Mogelijkheden
 • Een betalingsconditie is een verzameling instellingen betreffende het betalen van facturen door debiteuren of het betalen van facturen aan crediteuren.
 • Het voordeel van een betalingsconditie is, dat u één betalingsconditie kunt aanmaken voor een grote groep debiteuren of crediteuren. U hoeft deze gegevens dus maar één keer in te voeren.
  • Voorbeeld
   Voor debiteuren met een aantal vervaldagen van 30, en die betalen via automatische incasso, maakt u dezelfde betalingsconditie aan waarin deze opties ingevuld zijn. Deze betalingsconditie koppelt u vervolgens aan iedere debiteur die aan deze voorwaarden moet voldoen.
 • Als u gebruik maakt van de module Verkoop kunt u betalingscondities als voorkeur koppelen aan een ordersoort. Als u een ordersoort invoert in het programma Verkooporder worden automatisch de instellingen van de gekoppelde voorkeursbetalingsconditie in de order voorgesteld. De betalingsconditie van de ordersoort gaat voor de betalingsconditie van de debiteur van de order.
 • In dit scherm kunt u de gegevens van de Betalingsconditie raadplegen, aanpassen en een nieuwe Betalingsconditie invoeren.

Tabel Betalingsconditie
Alles openen Alles sluiten
Velden Betalingsconditie
Nummer
Iedere betalingsconditie krijgt een uniek nummer, dat in het boekingsprogramma en in andere tabellen gebruikt kan worden om de betalingsconditie snel te selecteren. U dient zelf een nummer in te vullen.
Zoeksleutel
De zoeksleutel is de verkorte omschrijving van een Betalingsconditie, die in het boekingsprogramma en in andere tabellen gebruikt kan worden om een betalingsconditie, waarvan het nummer onbekend is, te identificeren. Elke zoeksleutel moet uniek zijn en kan het snelst teruggevonden worden als het kernwoord vooraan staat.
Gebruiken voor
Debiteur
Kies 'debiteur' indien deze betalingsconditie aan debiteuren gekoppeld wordt.
Crediteur
Bij een betalingsconditie voor crediteuren worden voor crediteuren irrelevante velden van de betalingsconditie uitgeschakeld.
Kies 'crediteur' indien deze betalingsconditie aan crediteuren gekoppeld wordt.
Percentage kredietbeperking
Vul hier het percentage kredietbeperking in, dat u wilt gebruiken in deze betalingsconditie.

Het is mogelijk om automatisch kredietbeperking uit een factuurbedrag te laten berekenen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, moet u in dit veld het van toepassing zijnde percentage invoeren. In het boekingsprogramma zal de kredietbeperking berekend worden aan de hand van het totaalbedrag van de factuur en kunt u het voorgestelde bedrag alsnog wijzigen.

Als de betaling voor een openstaande post met kredietbeperking geboekt wordt, zal het pakket het volgende automatisch doen:

 • Indien de openstaande post voor de vervaldatum betaald wordt
  Het factuurbedrag wordt automatisch verminderd met het bedrag kredietbeperking op het moment dat u het factuurnummer invoert. Als u de betaling opslaat, wordt direct onder de betaling een boekingsregel aangemaakt waarin het bedrag kredietbeperking wordt weggeboekt naar de grootboekrekening Kredietbeperking.
 • Indien de openstaande post na de vervaldatum betaald wordt
  De kredietbeperking wordt niet automatisch verrekend. Indien u toch de kredietbeperking wilt toekennen, dan dient u in de betaling handmatig het betaalde bedrag te verminderen. Als u de betaling opslaat wordt direct onder de betaling een boekingsregel aangemaakt waarin het verschil wordt weggeboekt als betalingsverschil. U kunt deze regel wijzigen door als tegenrekening de grootboekrekening Kredietbeperking in te voeren.
Percentage betalingskorting
Vul hier het percentage betalingskorting in, dat u wilt gebruiken in deze betalingsconditie.

Betalingskorting debiteuren
Het percentage zal niet in mindering gebracht worden op de bedragen in de boekingsregels en dient uitsluitend om aan te geven dat de debiteur betalingskorting af mag trekken (bijvoorbeeld bij betaling binnen een bepaalde termijn).

Betalingskorting crediteuren
Betalingskorting is afgesproken met de crediteur en mag worden afgetrokken van het te betalen bedrag, bijvoorbeeld als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Die termijn kunt u vastleggen in het veld Vervaldagen. Als een openstaande post voor de vervaldatum en volledig betaald wordt, dan wordt automatisch de betalingskorting afgetrokken.

Vervaldagen
Vul hier het aantal vervaldagen in, dat u wilt gebruiken in deze betalingsconditie.

Het aantal vervaldagen wordt gebruikt om aan te geven hoe lang een door u verzonden factuur open mag staan. De vervaldatum van een factuur wordt automatisch berekend aan de hand van de factuurdatum van een factuur en het aantal vervaldagen dat u hier invoert. Het is daarbij uiteraard wel noodzakelijk dat u de juiste factuurdatum invult tijdens het boeken van verkoopfacturen in het boekingsprogramma. Het aantal vervaldagen wordt afgedrukt op diverse overzichten, waaronder het overzicht "Openstaande posten".

Let op: indien u in dit veld 0 (nul) invult, dan zal de vervaldatum gelijk zijn aan de factuurdatum voor iedere debiteur of crediteur waaraan deze betalingsconditie gekoppeld wordt.

Incasso
Incasso afgegeven
Debiteur
Vink deze optie aan indien de debiteur, waaraan deze betalingsconditie gekoppeld is, u een machtiging tot automatische incasso heeft gegeven. Als de modules Bankieren en Incasso geregistreerd zijn komen de openstaande posten van deze debiteur automatisch beschikbaar in het programma Incasso's uitschrijven.
Vink deze optie uit indien de debiteur niet betaalt via automatische incasso.

Crediteur
Vink deze optie aan indien u aan de crediteur, waaraan deze betalingsconditie gekoppeld is, een machtiging tot automatische incasso hebt gegeven. Betalingen aan crediteuren via automatische incasso kunnen niet geselecteerd worden in het programma Betalingen Uitschrijven. Dit om te voorkomen dat posten dubbel betaald worden (door uzelf en door de automatische incasso van de crediteur).

Incassomachtigingen verplicht ondertekenen
Dit veld is alleen toegankelijk als dit een betalingsconditie voor debiteuren is en de optie "Incasso afgegeven" aangevinkt is
 • Kies Ja om het ondertekenen van de incassomachtiging te verplichten voordat openstaande posten met deze betalingsconditie kunnen worden geïncasseerd.
  • Voor Zakelijke Europese incasso's (Business to business) dient deze optie op "Ja" te staan.
  • Per incasso dient u dan een ondertekende machtiging van de debiteur in uw bezit te hebben.
  • De incassomachtiging in de tabel Incassomachtiging debiteur dient voorzien te zijn van de datum waarop u de getekende incasso heeft ontvangen.
  • Het voordeel hiervan is een snellere afhandeling/goedkeuring van de bank en een beperkte tijd waarin de incasso door de debiteur ongedaan gemaakt kan worden.
  • iMUIS controleert of er een geldige debiteur incassomachtiging bestaat voor uit te voeren incasso's. iMUIS waarschuwt als de machtiging nog niet in orde is bij verkooporders/offertes waarop een incasso wordt aangekondigd.
 • Kies Nee (met waarschuwingen) om het ondertekenen van de incassomachtiging niet te verplichten.
  • iMUIS toont de waarschuwing "Incassomachtiging niet ondertekend" op het scherm als u een openstaande post selecteert voor incasso.
  • Incasso wel ondertekend
   Als u voor deze incasso wel een ondertekende machtiging heeft, dan dient u bij de incassomachtiging de datum van ondertekening in te voeren.
  • Incasso niet ondertekend
   U kunt incasso opdrachten aanmaken met iMUIS, maar de verwerkingstijd bij de bank kan langer duren en de debiteur heeft tot 13 maanden de tijd om de incasso terug te draaien.
   • iMUIS maakt automatisch debiteur incassomachtigingen als dat benodigd is. Als een verkooporder/offerte waarop een incasso wordt aangekondigd wordt aangemaakt, en de incassomachtiging is niet aanwezig, dan wordt er in de tabel Debiteur incassomachtiging automatisch een incassomachtiging aangemaakt.
 • Kies Nee (zonder waarschuwingen) om zonder ondertekende incassomachtigingen te werken.
  • iMUIS toont geen waarschuwing als u de openstaande post selecteert voor incasso.
  • U kunt incasso opdrachten aanmaken met iMUIS, maar de verwerkingstijd bij de bank kan langer duren en de debiteur heeft tot 13 maanden de tijd om de incasso terug te draaien.
   • iMUIS maakt automatisch debiteur incassomachtigingen als dat benodigd is. Als een verkooporder/offerte waarop een incasso wordt aangekondigd wordt aangemaakt, en de incassomachtiging is niet aanwezig, dan wordt er in de tabel Debiteur incassomachtiging automatisch een incassomachtiging aangemaakt.
 • Kies <Leeg> als deze betalingsconditie niet gebruikt wordt voor incasso.
Soort incassomachtiging bij nieuw aan te maken machtigingen
Dit veld is alleen toegankelijk als dit een betalingsconditie voor debiteuren is en de optie "Incasso afgegeven" aangevinkt is
 • Kies Standaard Europese incasso (particulier) om met standaard incasso's te werken.
  De standaard Europese incasso is de voortzetting van de incasso's zoals die voor 2014 gebruikt werden.
  De debiteur geeft u toestemming om een factuur (eenmalig) of regelmatig terugkerende facturen (doorlopend) te incasseren.
  Per eenmalige of doorlopende Standaard Europese incasso kan worden aangegeven of de incassomachtiging verplicht ondertekend moet zijn.
 • Kies Zakelijke Europese incasso (Business to business) om met Business to business incasso's te werken.
  Met uw bank spreekt u af of met een zakelijke bankrekening Business to business incasso's gedaan kunnen worden.
  Bij "Business tot business" incasso's is het verplicht dat u de incasso aanmeldt bij uw bank en dat uw debiteur de incasso aanmeldt bij zijn bank. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan kan de incasso uitgevoerd worden. De debiteur heeft bij deze vorm geen terugboekrecht.
 • Kies <Leeg> als deze betalingsconditie niet gebruikt wordt voor incasso.

Geef hier op welke soort machtiging voorgesteld moet worden als deze bankrekening gekozen wordt in het programma Incasso's uitschrijven.
In het programma Incasso's uitschrijven kunt u dat wat voorgesteld wordt wijzigen.

Bij een Europese incasso geeft een rekeninghouder een machtiging af aan een begunstigde om (eenmalig of doorlopend) automatisch bedragen van zijn betaalrekening te laten afschrijven. Hierbij maakt het niet uit in welke SEPA-landen de betaler en de begunstigde hun rekeningen aanhouden.

Voor de Europese incasso geldt dat:

 • Op uniforme wijze in het binnenland en de rest van SEPA-landen geïncasseerd en betaald kan worden
 • Het gebruik van IBAN verplicht is
Type incassomachtiging bij nieuw aan te maken machtigingen
Dit veld is alleen toegankelijk als dit een betalingsconditie voor debiteuren is en de optie "Incasso afgegeven" aangevinkt is
 • Kies Eenmalige incasso om met deze betalingsconditie voor eenmalige incasso's te gebruiken.
  Verwerkingstijd: Altijd 2 tot 3 werkdagen.
  De incassomachtiging van een eenmalige incasso wordt na het uitschrijven van de incasso automatisch geblokkeerd.
 • Kies Doorlopende incasso om deze betalingsconditie voor doorlopende incasso's te gebruiken.
  Verwerkingstijd: 5-7 werkdagen voor de eerste incasso van een doorlopende incasso, 2-3 werkdagen voor alle volgende incasso's.
 • Kies <Leeg> als deze betalingsconditie niet gebruikt wordt voor incasso.
Incassomachtiging opnemen als bijlage bij offerte/verkooporder/factuur met
Dit veld is alleen toegankelijk als dit een betalingsconditie voor debiteuren is en de optie "Incasso afgegeven" aangevinkt is

Met de documenten Offerte (pakket iMUIS op de server), Orderbevestiging en/of Factuur kan een incassomachtiging meegestuurd worden, die de relatie kan ondertekenen en aan u retourneren. Kies of er een incassomachtiging als bijlage bij de offerte, orderbevestiging en factuur moet worden afgedrukt of meegezonden per e-mail.

 • Kies Doorlopende incasso om samen met het document een incassomachtiging voor doorlopende incasso af te kunnen drukken.
 • Kies Eenmalige en doorlopende incasso om samen met het document een incassomachtiging voor eenmalige incasso of doorlopende incasso af te kunnen drukken.
 • Kies <Leeg> als deze betalingsconditie niet gebruikt wordt voor incasso.

Verkoop (alleen beschikbaar als de module verkoop geregistreerd is)
Betalingscode
Kies voor deze betalingsconditie een van de volgende betalingscodes:
 • Rekening
  Bij de betalingscode Rekening wordt van de betreffende factuur een openstaande post aangemaakt.
 • Contant
  Bij de betalingscode Contant wordt van de betreffende factuur een openstaande post aangemaakt en van deze openstaande post wordt direct een extra journaalpost gemaakt t.b.v de kas.
 • Intern
  Bij de betalingscode Intern wordt er geen openstaande post gecreëerd. Indien een voorraadhoudend artikel wordt gebruikt wordt hiervan een kostprijs journaalpost gemaakt.
 • Vooruitfactuur
  De betalingscode "Vooruitfactuur" gebruikt u voor facturen die betaald moeten zijn voordat de goederen geleverd worden. Totdat de openstaande post betaald is kunnen er bijvoorbeeld geen pickbonnen afgedrukt worden.
Dagboek betaling contantfacturen
Vul hier het nummer van het dagboek in dat gebruikt wordt voor contantfacturen. Dit zal meestal het dagboek Kas zijn. Bij de afhandeling van een contantfactuur maakt het pakket twee journaalposten aan. Een openstaande post en een betaling, waarmee de openstaande post direct voldaan wordt. De openstaande post wordt in het hierboven opgegeven dagboek Verkoop geplaatst en de corresponderende betaling in het dagboek dat u hier opgeeft.
Orderkosten

Vul hier het 'standaard bedrag aan orderkosten' in voor deze betalingsconditie.
In verkooporders waarin deze betalingsconditie is ingevuld worden de orderkosten automatisch toegevoegd.

BTW berekening van orderkosten
Over de orderkosten wordt de btw soort gerekend, zoals ingesteld is in de tabel Basisgegevens Artikelen - veld BTW-soort verkoopkosten.

Orderkosten bereken tot max. orderbedrag
Vul hier het maximale orderbedrag in waarvoor nog orderkosten in rekening moeten worden gebracht voor deze betalingsconditie. Indien het orderbedrag van een order voor een debiteur, waaraan deze betalingsconditie gekoppeld is, hoger is dan de waarde in dit veld, worden er geen orderkosten in rekening gebracht.
Orderkosten incl. BTW
Dit veld is alleen beschikbaar als de module Prijzen incl. BTW is geregistreerd
Vul hier het 'bedrag inclusief BTW aan orderkosten' in voor deze betalingsconditie.
Orderkosten bereken tot max. orderbedrag incl. BTW
Dit veld is alleen beschikbaar als de module Prijzen incl. BTW is geregistreerd
Vul hier het maximale orderbedrag incl. BTW in waarvoor nog orderkosten in rekening moeten worden gebracht voor deze betalingsconditie. Indien het orderbedrag van een order voor een debiteur, waaraan deze betalingsconditie gekoppeld is, hoger is dan de waarde in dit veld, worden er geen orderkosten in rekening gebracht.
Rekening orderkosten
Vul hier de grootboekrekening Orderkosten in voor deze betalingsconditie. het pakket zal de orderkosten, van orders van debiteuren waaraan deze betalingsconditie gekoppeld is, automatisch op deze grootboekrekening boeken.
Toeslagartikel
Dit veld is alleen beschikbaar als in iMUSI op de server de module Artikeltoeslagen is geregistreerd

Kies in dit veld een toeslagartikel bij de geselecteerde betalingsconditie. Alleen toeslagartikelen met de instelling [Gebruik toeslag bij: Betalingsconditie] kunnen hier gekozen worden. In een order met een betalingsconditie met toeslagartikel wordt bij het opslaan van de eerste orderregel direct een nieuwe orderregel met het toeslagartikel aangemaakt.

>>> Toeslagartikel aanmaken

Tekst op orderbevestiging/bestelopdracht

Deze tekst afdrukken op de orderbevestiging
Ga in de orderbevestiging/factuur-instellingen naar het onderdeel "Teksten" en vink de optie "Betalingsconditie" aan. U kunt de positie van de tekst op de orderbevestiging daar instellen.

Deze tekst afdrukken op de bestelopdracht
Ga in de bestelopdracht-instellingen naar het onderdeel "Teksten" en vink de optie "Betalingsconditie" aan. U kunt de positie van de tekst op de bestelopdracht daar instellen.

Automatisch gegevens uit de administratie in deze tekst invullen
In de tekstvakken in dit scherm kunt u velden uit de Basis Algemeen en van toepassing zijnde tabellen invullen. U kunt de invoegvelden afwisselen met gewone tekst om goed lopende zinnen te maken. Zie het voorbeeld onderaan deze pagina.

Tekst op orderbevestiging bij incasso orders met incassomachtiging
Een "incasso order" is een verkooporder waarbij in de betalingsconditie de optie "Incasso afgegeven" aangevinkt is.
Gebruik deze tekst om de incasso voor aan te kondigen.
Deze tekst wordt op de orderbevestiging afgedrukt.
 • Automatisch gegevens uit de administratie in deze tekst invullen
  In de tekstvakken in dit scherm kunt u de velden uit Basis Algemeen en van toepassing zijnde tabellen invullen. U kunt de invoegvelden afwisselen met gewone tekst om goed lopende zinnen te maken. Zie het voorbeeld onderaan deze pagina.
 • Voorbeeld
  Tekst: "De incasso wordt uitgevoerd met onze incassant-id "<BASFIN:INCASSANTID>" en machtigings-id "<ORDKOP:MDT>".
  Deze tekst wordt automatisch op offerte en orderbevestiging afgedrukt voor debiteuren waaraan deze betalingsconditie gekoppeld is. In plaats van <BASFIN:INCASSANTID> en <ORDKOP:MDT> worden dan automatisch het Incassant-id van de administratie (uit de tabel Basis financieel) en het machtigings-id van de order (uit de orderkop) afgedrukt.
Tekst op factuur
Deze tekst afdrukken op de factuur
Ga in de orderbevestiging/factuur-instellingen naar het onderdeel "Teksten" en vink de optie "Betalingsconditie" aan. U kunt de positie van de tekst op de factuur daar instellen.

Automatisch gegevens uit de administratie in deze tekst invullen
In de tekstvakken in dit scherm kunt u de velden uit Basis Algemeen en van toepassing zijnde tabellen invullen. U kunt de invoegvelden afwisselen met gewone tekst om goed lopende zinnen te maken. Zie het voorbeeld onderaan deze pagina.

(Zie ook opmerking 'Veldnamen voor informatie op orderbevestiging, factuur en creditnota', onder aan deze bladzijde).

Tekst op factuur bij incasso orders met incassomachtiging
Een "incasso order" is een verkooporder waarbij in de betalingsconditie de optie "Incasso afgegeven" aangevinkt is.
Gebruik deze tekst om de incasso voor aan te kondigen.
Deze tekst wordt op de factuur afgedrukt.
 • Automatisch gegevens uit de administratie in deze tekst invullen
  In de tekstvakken in dit scherm kunt u de velden uit Basis Algemeen en van toepassing zijnde tabellen invullen. U kunt de invoegvelden afwisselen met gewone tekst om goed lopende zinnen te maken. Zie het voorbeeld onderaan deze pagina.
 • Voorbeeld
  Tekst: "De incasso wordt uitgevoerd met onze incassant-id "<BASFIN:INCASSANTID>" en machtigings-id "<FACTKOP:MDT>".
  Deze tekst wordt automatisch op de factuur afgedrukt voor debiteuren waaraan deze betalingsconditie gekoppeld is. In plaats van <BASFIN:INCASSANTID> en <FACTKOP:MDT> worden dan automatisch het Incassant-id van de administratie (uit de tabel Basis financieel) en het machtigings-id van de factuur (uit de factuurkop) afgedrukt.
Tekst op creditnota
Deze tekst afdrukken op de creditnota
Ga in de orderbevestiging/factuur-instellingen naar het onderdeel "Teksten" en vink de optie "Betalingsconditie" aan. U kunt de positie van de tekst op de creditnota daar instellen.

Automatisch gegevens uit de administratie in deze tekst invullen
In de tekstvakken in dit scherm kunt u velden uit de Basis Algemeen en van toepassing zijnde tabellen invullen. U kunt de invoegvelden afwisselen met gewone tekst om goed lopende zinnen te maken. Zie het voorbeeld onderaan deze pagina.

(Zie ook opmerking 'Veldnamen voor informatie op orderbevestiging, factuur en creditnota', onder aan deze bladzijde).

Inkoop
Rekening inkooporderkosten

In het programma Inkoopfacturen inboeken neemt u de inkooporderkosten over van de inkoopfactuur van uw leverancier.

Tijdens het doorboeken van de inkoopfactuur worden de inkooporderkosten geboekt op deze grootboekrekening.

Vul hier de grootboekrekening Inkooporderkosten in, die gebruikt moet worden om inkooporderkosten van leveranciers met deze betalingsconditie te boeken.

Blokkeren
Een geblokkeerd tabel-item is niet zichtbaar in de betreffende keuzetabel in andere programma's.
Vink deze optie aan om de geselecteerde Betalingsconditie te blokkeren voor gebruik in het pakket. Het pakket zal een waarschuwing tonen indien u een geblokkeerde Betalingsconditie probeert te koppelen aan een andere tabel of gebruikt in bijvoorbeeld het Boekingsprogramma. Eerder ingevoerde boekingsregels met deze Betalingsconditie worden niet beïnvloed door de blokkering.
Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.
 
Veldnamen voor informatie op orderbevestiging, Bestelopdracht, factuur en creditnota
 • In de tekstvakken in dit scherm kunt u de velden uit de Basis Algemeen en van toepassing zijnde tabellen invullen. U kunt de invoegvelden afwisselen met gewone tekst om goed lopende zinnen te maken.

 • Tip: Hoe maak je een [ENTER] in een betalingsconditie tekst?
  Toets [Shift+Enter]. Met deze toetscombinatie kunt u een nieuwe regel beginnen in de betalingsconditie tekst.
 • Voorbeeld
  Vul in het tekstvak bij "Tekst op factuur" bijvoorbeeld in: "Betalen binnen 30 dagen op bankrekening <BASALG:BNKREK>". Deze tekst zal dan op automatisch iedere factuur worden afgedrukt, maar alleen voor debiteuren waaraan deze betalingsconditie gekoppeld is.
 • Voorbeeld 2
  De variabele <DEB:BNKBNK2REKIBAN> kiest automatisch het juiste veld als Bankrekening 1 of Bankrekening 2 leeg mocht zijn. In deze variabele staat het BANK IBAN-nummer van de debiteur. Als er twee bankrekeningen zijn ingevuld bepaalt de instelling 'Banksoort voor incasso' van de debiteur welke wordt gebruikt.
 • Voorbeeld 3
  Gebruik <BASFIN:INCASSANTID> en <FACTKOP:MDT> als u in de betalingsconditie tekst informatie meegeeft over het automatisch incasseren van de factuur.
   
Basis algemeen

<BASALG:ADRES>
<BASALG:BNKIBAN>
<BASALG:BNKREK2IBAN>
<BASALG:BTWNR>
<BASALG:EMAIL>
<BASALG:FAX>
<BASALG:HNR>
<BASALG:HNRTV>
<BASALG:HOMEPAGE>
<BASALG:KVKNR>
<BASALG:KVKPLAATS>
<BASALG:LAND>
<BASALG:MOBIEL>
<BASALG:NAAM2>
<BASALG:NAAM>
<BASALG:PLAATS>
<BASALG:POSTCD>
<BASALG:STRAAT>
<BASALG:TAAL>
<BASALG:TEL>
<BASALG:VAL>
Basis Financieel

<BASFIN:INCASSANTID>

Debiteur


<DEB:ADRES>
<DEB:BNKIBAN>
<DEB:BNKREK2IBAN>
<DEB:BNKBNK2REKIBAN>
<DEB:LAND>
<DEB:NAAM2>
<DEB:NAAM>
<DEB:PLAATS>
<DEB:POSTCD>
Factuurkop

<FACTKOP:BEDRBETKORT>
<FACTKOP:BETALER>
<FACTKOP:DATFACT>
<FACTKOP:DATVERV>
<FACTKOP:NR>
<FACTKOP:ORDNR>
<FACTKOP:MDT>
      (Incassomachtiging)
<FACTKOP:PERCBETKORT>
<FACTKOP:VERVDGN>
<FACTKOP:DATFACT+VERVDGN>

Orderkop

<ORDKOP:BEDRBETKORT>
<ORDKOP:BETALER>
<ORDKOP:DAT>
<ORDKOP:DEB>
<ORDKOP:KENMERK>
<ORDKOP:MDT>
      (Incassomachtiging)
<ORDKOP:NR>
<ORDKOP:PERCBETKORT>
<ORDKOP:VERVDGN>

Gegevens koppelen aan betalingsconditie
 • In het selectiescherm van de betalingsconditie kunt u per betalingsconditie extra gegevens koppelen of invoeren.
 • Selecteer de gewenste betalingsconditie en klik op de knop of menu optie rechts onderaan de lijst met betalingscondities.
 • Gegevens koppelen aan betalingsconditie
  Let op: Welke functies beschikbaar zijn hangt af van uw abonnement en uw gebruikersrechten.
  Met onderstaande functies kunnen extra gegevens per betalingsconditie gekoppeld worden.
  • [Vertaling]
   Klik op de knop [Vertaling] om de tabel Betalingsconditie vertaling te tonen.
   Vertaal de tekstvelden van de betalingsconditie om de betalingsconditie teksten op rapporten en documenten in een andere taal correct weer te geven.
sTANDAARD KNOPPEN
 • Welke standaard functies beschikbaar zijn hangt af van uw abonnement en uw gebruikersrechten.
  Klik hier voor de beschrijving van [Aanpassen], [Kopieren], [Verwijderen], [Vernummeren] en [Historie/Audittrail]