HELP 
Verkooporders invoeren
  Menu - Verkoop - Verkooporders invoeren


Werken met Verkooporders invoeren
 • Invoeren nieuwe orders
  Eerst voert u boven in het scherm de gegevens van de orderkop in. Er zijn een aantal verplichte velden, die voor elke orderkop gevuld dienen te zijn. Een groot deel van de velden in de orderkop worden automatisch gevuld met gegevens van de debiteur en de ordersoort. U kunt deze gegevens tijdens het invoeren van de orderkop altijd wijzigen.
 • Vervolgens voert u de orderregels in.
 • Met de knop [Afdrukken / e-mailen] kan direct de orderbevestiging, verzendbon, pro forma factuur of factuur van de order worden afgedrukt of gemaild. De order opslaan en de documenten later afdrukken is ook mogelijk.
 • Snelle orderinvoer
  U kunt op ieder moment [Ctrl+N] toetsen om een nieuwe order te beginnen. Het ordernummer wordt automatisch opgehoogd. De huidige order wordt opgeslagen en kan later afgehandeld worden.
 • Huidige order wijzigen
  Klik op [Wijzig order] of toets [Ctrl+O] om de orderkop aan te passen. Als er voor de order al orderregels zijn ingevoerd, dan kunt u de velden Ordernummer, Debiteur, Ordersoort, Betalingsconditie en Betalingsplichtige niet meer wijzigen, omdat deze velden mede bepalend zijn voor het facturatie proces.
 • Factureren Inclusief BTW
  Inclusief BTW facturen zijn alleen mogelijk als de optie "Maakt u gebruik van inclusief prijzen / levering aan particulieren?" in de Basisinrichting van de administratie op "Ja" staat.
  In de ordersoort wordt aangegeven of een order inclusief of exclusief BTW is. 
 • Eerder ingevoerde orders wijzigen of verwijderen
  In het orderprogramma kunt u een eerder ingevoerde order selecteren met de knop [Zoek Order [F10]]. Als de order op het scherm staat kunt u deze laten vervallen met de knop [Verwijderen] of de gewenste gegevens aanvullen of aanpassen. Het laten vervallen van orders heeft geen gevolgen voor factuurnummers. Het ordernummer van de vervallen order kan niet voor andere orders gebruikt worden.
 • Afhandeling openstaande orders
  • Klik in de orderkop op [Zoek order] of toets [F10].
  • Het dialoogvenster "Zoek order" wordt geopend
  • Selecteer in het dialoogvenster de order die u verder wilt verwerken. U kunt daarbij gericht zoeken op ordernummer, debiteur en orderdatum of u kunt zoeken in alle orders door op [Zoek] te klikken.
  • Gebruik in dialoogvenster "Zoek order" eventueel [Kolom tonen] om meer velden van de orderkop, zoals verzendadres, postcode en woonplaats in het overzicht van orders te tonen. Ook op deze kolommen kunt u zoeken naar de gewenste order.
  • Dubbelklik op de geselecteerde order om de order te openen.
  • Orderregels kunnen direct toegevoegd worden.
  • Klik op [Wijzig order] om de orderkop te kunnen wijzigen.
 • Creditnota invoeren en verwerken
  • Voer de debiteur en andere gegevens van de orderkop in.
  • Sla de orderkop op.
  • Voer de te crediteren artikelen in als orderregels.
  • Het te crediteren aantal voert u negatief in, dus met een "-" (minteken) voor het getal.
  • Klik op [Afdrukken of e-mailen].
  • Druk de factuur af. Op de factuur wordt automatisch de tekst "Creditnota" vermeld en het te betalen bedrag wordt negatief weergegeven.
  • Tijdens het doorboeken van de creditnota wordt de financiële administratie bijgewerkt met een stornoboeking voor de betreffende debiteur. 
 • Gebruikersinstellingen bepalen wat u wel en niet kunt doen in Verkooporders invoeren
  Afhankelijk van uw gebruikersinstellingen in iMUIS kunnen bepaalde velden wel of niet zichtbaar zijn. Hieronder wordt per veld aangegeven of het veld afhankelijk is van gebruikersinstellingen. Neem contact op met uw accountant/systeembeheerder als u velden mist, die u wel zou moeten zien.
 • Lay-out instellingen
  In het pakket kunt u de layout van uw factuur zelf bepalen. Klik hier voor een overzicht van de mogelijkheden.
 • BTW-verlegd
  Bij leveringen met BTW-verlegd is het wettelijk verplicht om het BTW-nummer van de debiteur op de factuur af te drukken
  Als u orders factureert waarvan de BTW-verlegd is, dan dient het veld "BTW-nummer debiteur" op de factuur layout zichtbaar te zijn. De layout kent ook een kolom om per orderregel aan te geven tot welke BTW-soort deze behoort. Gebruik de knop [BTW-verlegd] of toets [F6] om van de gehele order automatisch een BTW-verlegd order te maken.
 • Afstandsverkopen aan particulieren
  Bij verkopen via bijvoorbeeld een webshop moet een buitenlandse particulier tot aan het drempelbedrag (zoals bepaald door de Belastingdienst) als een Nederlander BTW afdragen.
  Bijvoorbeeld bij Belgische particulieren:
  - Geen BTW-NR.
  - BTW-plichtig is Ja.
  - Landcode = BE
  Als het drempelbedrag van 35.000 niet wordt overschreden, dan blijft dit van toepassing. Boven het drempelbedrag moeten de verkopen worden gekoppeld aan formuliercode 3c en moet de BTW in het land van de klant (België) worden afgedragen.
 • Het scherm van het programma Verkooporders invoeren zelf indelen
  • De orderkop kunt u zelf samenstellen
   Optimaliseer de orderinvoer door alleen de velden in de orderkop te tonen die u gebruikt.
  • De orderregel kunt u zelf samenstellen
   Optimaliseer de orderinvoer door alleen de kolommen in de orderregel te tonen die u gebruikt.
 • Als uw bedrijf werkt met de module iMUIS Voorraad
  Uitbreidingen van het pakket Verkooporder
 • Verkooporder in valuta
  Deze functionaliteit is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw het pakket abonnement
  Een order van een debiteur met een andere valuta wordt automatisch omgerekend naar de valuta van de debiteur.
  het pakket geeft daarover een melding bij het opslaan van de verkooporderregel.
  In de totalen van de verkooporder wordt de valuta code of het valuta teken weergegeven.
  Op de orderbevestiging, pro-forma factuur en factuur wordt het bedrag in valuta afgedrukt.
  Tijdens het factureren van een verkooporder in valuta wordt de factuur in het dagboek Verkoop geboekt met de valuta van de verkooporder.

Opties van de orderkop
 • Opties scherm tonen
  Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
  Klik in de knoppenbalk van de verkooporder op de knop [Opties] om het scherm Opties van de orderkop te tonen.
 • Meer of minder velden tonen in de orderkop
  De orderkop kan naar eigen inzicht ingedeeld worden.
  Toon de velden die u wel gebruikt door "Ja" te kiezen in de keuzelijst achter de veldnaam.
  Verberg de velden die u niet gebruikt door "Nee" te kiezen in de keuzelijst achter de veldnaam.

  De volgende velden (of groepen van velden, zoals bij G-Rekening) kunnen getoond of verborgen worden:
  • Orderdatum - Leverdatum - Betalingsconditie - Leveringsconditie - Kredietbeperking % - Betalingskorting % - Betalingsplichtige - Kostenplaats - Kostendrager - Orderkosten - Vrachtkosten - G-rekening

 • Functionaliteit in/uitschakelen
  De volgende opties veranderen of breiden het werken met verkooporders uit.
  • Werkt u met verkopers?
   Kies Ja als u in de orderkop de verkoper van een order invult. De verkoper wordt automatisch in de onderliggende orderregels ingevuld.
   Kies Nee als er geen verkoper in de orderkop wordt vastgelegd.
  • Inclusief BTW velden tonen?
   Kies Ja om bij de orderkosten en vrachtkosten de "Inclusief BTW" bedrag velden te tonen.
   Kies Nee om geen Inclusief BTW orderkosten en vrachtkosten velden te tonen.
  • Na invoeren debiteur direct verzendadres tonen?
   Kies Ja om een dialoog met beschikbare verzendadressen te tonen direct na invoer van de debiteur.
   Kies Nee om geen dialoog met verzendadressen te tonen. Een ander verzendadres kan gekozen worden in het veld ""Verzendadres".
  • Orderbevestiging: wacht op akkoord
   Kies Ja om het keuzeveld Orderbevestiging verplicht te tonen in de orderkop. Dat geeft de mogelijkheid om per order de verplichting van een orderbevestiging aan of uit te zetten.
   Kies Nee om het keuzeveld Orderbevestiging verplicht niet te tonen in de orderkop.
  • PDF bestanden in de e-mailbijlage samenvoegen?
   Kies Ja om de factuur en de bijlages bij de factuur samen te voegen tot 1 PDF bestand. Met deze instelling wordt een factuur e-mail met 1 bijlage verstuurd.
   Kies Nee om de factuur en de bijlages niet samen te voegen. Met deze instelling wordt een factuur e-mail met meerdere bijlages verstuurd.
  • BTW-percentage o.b.v. leverdatum
   Kies Ja om de keuze voor BTW percentage gebaseerd op de leverdatum te activeren. De keuze wordt getoond in het scherm "Afdrukken en e-mailen".
   Kies Nee om
  • Module Voorraadregistratie gebruiken
   Deze optie kan niet uitgeschakeld worden als er voorraad geboekt is in de administratie

   Antwoord 'Ja' als in de administratie gebruik maakt van de module Voorraad. De aantallen ingekochte en verkochte artikelen kunnen daarmee worden bijgehouden.
   Antwoord 'Nee' als de administratie geen gebruik maakt van de module Voorraad.


Orderkop invoeren
 • Order invoeren in:
  Via deze optie kunt u kiezen in welke taal het order invoer programma moet worden getoond. U kunt hier kiezen uit Nederlands, English, Deutsch of Francais. Deze instelling kan per gebruiker worden ingesteld en vastgehouden. Het gaat hierbij alleen om het invoer programma. De taal van de te genereren documenten wordt hierdoor niet beïnvloed. Dat loopt via de taal van de debiteur van de order.
 • [BTW Verlegd [F6] ]
  BTW verlegd instellen voor een order kan alleen als er nog geen orderregels zijn ingevoerd
  Vink deze optie aan als de BTW door de debiteur van de order betaald moet worden. De factuur van de order zal worden geboekt met een BTW code voor btw verlegd.
  NB Bij leveringen met BTW-verlegd is het wettelijk verplicht om het BTW-nummer van de debiteur op de factuur af te drukken
 • [Opties]
  Met de opties kunnen meer of minder velden in de orderkop getoond worden
  Opties orderkop: Meer of minder velden tonen in de orderkop

  Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
  Druk op de knop [Opties] in de knoppenbalk. Het dialoogvenster "Opties orderkop" wordt getoond. Toon de velden die u wel gebruikt door "Ja" te kiezen in de keuzelijst achter de veldnaam. Verberg de velden die u niet gebruikt door "Nee" te kiezen in de keuzelijst achter de veldnaam.

  NB Bij opslaan van de wijzigingen wordt automatisch een nieuwe order gestart. Als u in een order aan het werk was, dan kunt u deze weer selecteren met [F10].

  De volgende velden (of groepen van velden, zoals bij G-Rekening) kunnen getoond of verborgen worden:

  Orderdatum Kredietbeperking % Kostendrager
  Leverdatum Betalingskorting % Orderkosten
  Betalingsconditie Betalingsplichtige Vrachtkosten
  Leveringsconditie Kostenplaats Wacht op akkoord
  G-Rekening (3 velden)
  • % Loon
  • % G-rekening
  • Bedrag G-rekening
  • Uitleg over G-rekening
  Voorraad (3 velden)
  • Magazijn
  • Order compleet
  • Pickproces
  • Uitleg over Voorraad
  Inclusief BTW factuur (2 velden)
  • Orderkosten incl.
  • Vrachtkosten incl.
       
 • Werkt u met voorraad in iMUIS op de server en in het pakket?
  In het pakket kunt u een verkooporder invoeren, maar de voorraadtechnische stappen in het proces, zoals het gebruik van de Pickprocesmanager, moeten binnen iMUIS worden uitgevoerd.

  Antwoord 'Ja' indien u binnen uw administratie gebruik maakt van voorraad in combinatie met iMUIS.
  Antwoord 'Nee' als u binnen uw administratie geen gebruik maakt van voorraad.

  NB Indien er reeds voorraadgerelateerde boekingen zijn gemaakt binnen deze administratie, dan kan de module Voorraad niet meer worden uitgeschakeld. Het pakket zal dit controleren wanneer u de instellingen opslaat.

 • Maakt u gebruik van een G-rekening?
  Indien u actief bent in de bouwsector dan werkt u waarschijnlijk met de G-rekening. Bij het invoeren van een verkooporder kunt u de G-rekening informatie invoeren.
  Antwoord 'Ja'  om in het programma Verkooporder de G-rekening velden te kunnen gebruiken.
  Wat is een G-rekening?
  Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening waar slechts een beperkt aantal partijen (de Belastingdienst en de UWV) mee kunnen worden betaald. Een G-rekening wordt gebruikt om de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen te garanderen.

  Eigen G-rekening instellen
  In de tabel Basis Algemeen kunt u de instellingen van de G-rekening van uw bedrijf invoeren, wijzigen of raadplegen.


 • [Wijzig order (Ctrl+W)]
  Deze knop wordt alleen getoond als er orderregels worden ingevoerd
  Als er na het invoeren van orderregels iets gewijzigd moet worden in de orderkop, dan dient u via deze knop de orderkop weer voor invoer toegankelijk te maken.
Alles openen Alles sluiten
Velden Orderkop
Ordernummer

Dit veld kan niet meer gewijzigd worden als er orderregels zijn ingevoerd
Het ordernummer is een numeriek veld. U kunt geen letters invoeren in het ordernummer.
Voor elke nieuwe order wordt hier automatisch een ordernummer voorgesteld. Dat nummer is het "Laatst gebruikte ordernummer + 1".

 • Laatst gebruikte ordernummer
  Menu - Verkoop - Tabellen - Basis Verkoop
  Het ordernummer wordt voorgesteld vanuit de tabel Basis verkoop. Daar wordt het laatst gebruikte ordernummer bijgehouden. In de tabel Basis verkoop kunt u het laatst gebruikte ordernummer wijzigen, bijvoorbeeld als een nieuw boekjaar is begonnen.
 • Orders opvragen
  Druk op [F10] of klik op [Zoek order] bovenin het scherm om een eerder ingevoerde order te tonen.
 • Ander ordernummer invoeren
  Een afwijkend ordernummer kan handmatig worden ingevoerd.
 • Ordernummers en factuurnummers
  Het opgegeven ordernummer heeft geen relatie tot het uiteindelijke factuurnummer. Het factuurnummer wordt bepaald door de instellingen in het verkoopdagboek.
Debiteur
Dit veld kan niet meer gewijzigd worden als er orderregels zijn ingevoerd
Vul hier het debiteurennummer van uw afnemer/uw klant in. Dit nummer is verplicht en kan achteraf niet meer worden aangepast.
Kenmerk
Hier kunt u een kenmerk per order ingeven. Tijdens het factureren wordt een openstaande post gecreëerd. In de openstaande post wordt het kenmerk bewaard. Op het kenmerk kan later tijdens het boeken van betalingen worden gezocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inkoopordernummer van de klant. De waarde in dit veld wordt afgedrukt op de factuur.

Het kenmerk kan na het factureren van een order aangepast worden in het dialoogvenster Factuur aanpassen (debiteur of crediteur).

Ordersoort
Het wijzigen van de ordersoort tijdens het invoeren van orderkop is alleen mogelijk als u daartoe gebruikersrechten hebt. Dit veld kan niet meer gewijzigd worden als er orderregels zijn ingevoerd.
Hier kunt u voor iedere in te voeren order een keuze maken uit een ordersoort. In een ordersoort kunt u allerlei vaste gegevens van orders vastleggen. Deze vaste gegevens worden tijdens de invoer van een nieuwe order automatisch voorgesteld. Indien er in een ordersoort bepaalde velden niet ingevuld zijn, dan worden deze overgenomen uit de debiteur. De gegevens in een ordersoort gaan dus voor de gegevens van een debiteur.

U kunt aan iedere medewerker een voorkeursordersoort koppelen. Het betreft hier de invoerend medewerker (degene die ingelogd is in het pakket en het programma Verkooporders invoeren heeft gestart). Deze ordersoort zal dan bij het invoeren van orders automatisch voorgesteld worden. U kunt de ordersoort op dat moment wijzigen als u daartoe rechten heeft.

Nieuwe ordersoorten kunt u aanmaken in de tabel Ordersoort.

BTW Inclusief facturen
In de ordersoort wordt aangegeven of de order exclusief of inclusief BTW gefactureerd moet worden
Inclusief BTW facturen zijn alleen mogelijk als de optie "Maakt u gebruik van inclusief prijzen / levering aan particulieren?" in de Basisinrichting van de administratie op "Ja" staat.

Opdrachtwijze
Kies hier de wijze waarop de opdracht tot stand is gekomen, bijvoorbeeld of de opdracht telefonisch is aangenomen of via een brief. Een nieuwe opdrachtwijze kunt u aanmaken in de tabel Opdrachtwijze. De opdrachtwijze wordt voorgesteld vanuit de ordersoort. Indien de ordersoort geen opdrachtwijze heeft, dan wordt deze voorgesteld vanuit de gekozen debiteur.
Verzendwijze
Kies hier de wijze waarop de goederen worden afgeleverd bij de afnemer, bijvoorbeeld of de goederen worden afgehaald of via een koerier worden verstuurd. Een nieuwe verzendwijze kunt u aanmaken in de tabel Verzendwijze. De verzendwijze wordt voorgesteld vanuit de ordersoort. Indien de ordersoort geen verzendwijze heeft, dan wordt hij voorgesteld vanuit de debiteur.
Verkoper

Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
De verkoper wordt voorgesteld vanuit de debiteur. De verkoper is te wijzigen. In iedere onderliggende orderregel wordt de verkoper overgenomen vanuit de orderkop. Indien u een verkoper per orderregel wilt invoeren, dan dient u dit veld in de orderkop leeg te laten. U kunt in dit veld alleen verkopers selecteren, die in de tabel Medewerker / Verkoper zijn vastgelegd.

De resultaten per verkoper kunnen vervolgens opgevraagd worden met rapporten als Artikelstatistiek en Artikel-debiteur statistiek.

Verzendadres
Kies hier het verzendadres van de debiteur. Toets [F4] om een keuzevenster met de beschikbare verzendadressen te tonen. Dit adres is nodig wanneer de goederen op een ander adres afgeleverd worden dan het adres van de debiteur zelf. U kunt desgewenst de NAW-gegevens van het verzendadres wijzigen voor deze order. Deze wijzigingen gelden alleen voor deze order en worden niet doorgevoerd in de administratie. Indien het verzendadres permanent gewijzigd moet worden, dient u de wijzigingen in de tabel Debiteur - Aanvullende adressen door te voeren.

U krijgt een melding bij het opslaan van de orderkop: Adres en woonplaats zijn niet ingevuld.
Indien u een debiteur selecteert waarvoor geen adres is ingevuld, bijvoorbeeld bij verkoop aan de balie, dan constateert het pakket dat er geen adres is ingevuld. Dit is slechts een waarschuwing. De orderkop wordt wel opgeslagen.

Contactpersoon

Kies hier de contactpersoon van de debiteur. Toets [F4] om een keuzevenster met de beschikbare contactpersonen te tonen.

Let op: het adres van een contactpersoon gaat voor het verzendadres. Bij het invoeren van een contactpersoon waarbij geen NAW-gegevens zijn vastgelegd worden automatisch de NAW-gegevens van het verzendadres, of bij afwezigheid van een verzendadres de NAW-gegevens van de debiteur gebruikt. Het adres van de contactpersoon wordt gebruikt als de goederen op een ander adres afgeleverd worden dan op het adres van de debiteur zelf. U kunt desgewenst de NAW-gegevens van de contactpersoon wijzigen voor deze order. Deze wijzigingen gelden alleen voor deze order en worden niet doorgevoerd in de administratie.

Indien de gegeven van de contactpersoon permanent gewijzigd moet worden, dient u de wijzigingen in de tabel Debiteur - Contactpersonen door te voeren.

Adressering: Standaard of Uitgebreid adres

Kies Standaard om de NAW-gegevens velden van de debiteur te tonen.
Kies Uitgebreid om het tekstveld voor het uitgebreide adres te tonen.

Meer informatie
Debiteuren kunnen een zodanig uitgebreid adres hebben, dat de adressering niet past in de velden Naam, Aanhef, Adres, Huisnummer, Huisnummer toevoeging, Postcode en Woonplaats. In dit veld kunt u handmatig de volledige adressering van de debiteur ingeven.

De uitgebreide adressering gaat voor de standaard adresgegevens. Als dit veld is gevuld, dan wordt de uitgebreide adressering gebruikt op invoerschermen en rapporten en documenten. Vergeet niet om ook de naam van de debiteur in het uitgebreide adres op te nemen.

NAW-gegevens Debiteur, verzendadres, contactpersoon of betalingsplichtige
Zodra u een debiteurnummer heeft ingevuld in de orderkop worden hier de NAW-gegevens van de debiteur, het verzendadres en, als de debiteur niet zelf betaalt, de betalingsplichtige getoond. Als er voor een debiteur meerdere verzendadressen zijn vastgelegd, dan toont het pakket een keuzevenster met de beschikbare verzendadressen.

Uitleg NAW-velden
Deze velden worden op de factuur afgedrukt als het verzendadres van de order. Zij worden gevuld vanuit de hierboven geselecteerde contactpersoon, verzendadres of debiteur.

Naam:
U kunt de naam aanpassen. De aanpassing wordt niet opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als er geen verzendadres of contactpersoon is gekozen, komt hier de naam van de debiteur te staan (na het opslaan van de orderkop).
 
Ter Attentie van:
U kunt de 'Ter attentie van' aanpassen. De aanpassing wordt niet opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als er geen verzendadres is gekozen komt hier de ter attentie van de debiteur te staan (na het opslaan van de orderkop).

Adres:
U kunt het adres aanpassen. De aanpassing wordt niet opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als er geen verzendadres is gekozen komt hier het adres van de debiteur te staan (na het opslaan van de orderkop).

Postcode:
U kunt de postcode aanpassen. De aanpassing wordt niet opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als er geen verzendadres is gekozen komt hier de postcode van de debiteur te staan (na het opslaan van de orderkop).

Woonplaats:
U kunt de woonplaats aanpassen. De aanpassing wordt niet opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als er geen verzendadres is gekozen komt hier de woonplaats van de debiteur te staan (na het opslaan van de orderkop).

Land:
U kunt het land aanpassen. De aanpassing wordt niet opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als er geen verzendadres is gekozen komt hier het land van de debiteur te staan (na het opslaan van de orderkop).

Telefoon:
U kunt het telefoonnummer aanpassen. De aanpassing wordt niet opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als er geen verzendadres is gekozen komt hier het telefoonnummer van de debiteur te staan (na het opslaan van de orderkop).

Taal
De taal wordt voorgesteld vanuit de debiteur. De taal kunt u hier wijzigen. Indien er artikelomschrijvingen in een vreemde taal zijn vastgelegd, dan worden deze voorgesteld op basis van de taalcode.
Valuta
De valuta wordt voorgesteld vanuit de debiteur. De valuta kunt u hier wijzigen. In de totalen van de verkooporder wordt het valuta teken weergegeven.

Orderdatum
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden.
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties
.
De orderdatum wordt voorgesteld op basis van de huidige (systeem)datum, maar kan worden gewijzigd. Wijzig de orderdatum handmatig. Toets eerst [Ctrl+O] als er orderregels op het scherm staan om de orderdatum te kunnen wijzigen.
Leverdatum
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.
Dit is de leverdatum van de gehele order.
Als de leverdatum verlopen is, dan wordt dit veld Geel gekleurd.

1)  Standaard werking van leverdatum
Het pakket heeft een systeem ingebouwd dat automatisch de leverdatum bepaalt. Dit systeem gaat uit van orders die worden ingevoerd voordat er goederen en/of diensten geleverd worden.  U kunt daarom ook werken met orderbevestigingen, verzendbonnen en pro-formafacturen die kunnen worden afgedrukt voordat u gaat factureren.
Voorbeeld: Denk aan een webwinkel, waarin klanten online hun bestelling invoeren. De leverdatum van een weborder kan niet vóór de order invoerdatum liggen.

2) Afwijken van de standaard
Voor wie wil afwijken van de automatische leverdatum, is er de mogelijkheid om na het invoeren van de orderregels terug te keren naar de orderkop en dan de gewenste leverdatum in te voeren. Deze leverdatum zal dan gebruikt worden op orderbevestiging, verzendbon en factuur.
Voorbeeld: Denk aan een eenmalige levering van goederen en/of diensten vooraf, die plaatsgevonden heeft in een bedrijf dat normaal gesproken met orderinvoer en automatische leverdatum werkt.

3) Altijd afwijken van de standaard
Vink de optie "Leverdatum order aanpassen o.b.v. hoogste leverdatum" in de Basisgegevens Verkoop uit (let op: nu nog niet beschikbaar in het pakket).
De in de orderkop ingevoerde leverdatum zal dan niet wijzigen als er orderregels worden ingevoerd. De ingevoerde leverdatum wordt afgedrukt op orderbevestiging, verzendbon en factuur.
Voorbeeld: Denk aan een bedrijf dat goederen en/of diensten levert voordat de bijbehorende verkooporders worden ingevoerd. Dit bedrijf zal de leverdatum achteraf willen bepalen. De orderregels mogen die leverdatum niet beïnvloeden, omdat de levering al heeft plaatsgevonden.

De leverdatum kan veranderen
Als er in de orderregels verschillende leverdata staan, dan wordt in dit veld automatisch de meest in de toekomst liggende leverdatum ingevuld.

Betalingsconditie
Dit veld kan niet meer gewijzigd worden als er orderregels zijn ingevoerd.
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties
.
De voorgestelde betalingsconditie kunt u wijzigen in een andere betalingsconditie. De velden Kredietbeperking, Betalingskorting en Orderkosten worden gevuld vanuit een betalingsconditie. Een betalingsconditie kunt u aanmaken in de tabel Betalingsconditie.

het pakket controleert bij wijziging van dit veld of de betalingsconditie en de debiteur van de order met elkaar overeenstemmen. Als u een onmogelijke combinatie kiest, dan zal het pakket dat melden en kunt u de betalingsconditie wijzigen.

Hoe wordt de betalingsconditie automatisch voorgesteld?
De betalingsconditie wordt voorgesteld vanuit de ordersoort.
Indien er geen betalingsconditie is ingevoerd bij de ordersoort wordt de betalingsconditie overgenomen vanuit de debiteur of betalingsplichtige. Dit is afhankelijk van de instelling Betalingsconditie voorstellen van in de tabel Basisgegevens Verkoop.
U kunt de voorgestelde betalingsconditie handmatig wijzigen voordat u orderregels invoert.

Incassomachtiging
Dit veld is alleen beschikbaar als de module Incasso geregistreerd is
Dit veld is alleen toegankelijk als voor deze order een betalingsconditie met de optie [Incasso afgegeven: Ja] gekozen is

Selecteer hier de incassomachtiging van deze debiteur voor deze order.

Toelichting
Een incassomachtiging is benodigd om de factuur van deze order automatisch te kunnen incasseren. Het pakket maakt automatisch een nieuwe incassomachtiging aan als dat mogelijk is. Het nummer van de machtiging wordt dan automatisch ingevuld in dit veld. Als er geen machtiging bij de debiteur is aangemaakt, dan dient u zelf een nieuwe aan te maken en in te vullen. Als er meerdere geldige machtigingen bij de debiteur zijn aangemaakt dan dient u zelf de betreffende machtiging in te vullen.

Onderaan de orderbevestiging is ruimte voor ondertekening opgenomen. In de betalingsconditie kan een tekst worden opgenomen speciaal voor orderbevestigingen met incasso. De debiteur kan de orderbevestiging ondertekenen en retourneren. U heeft dan de getekende machtiging tot incasso van deze order ter beschikking. Als de module Digitaal dossier geregistreerd is kunt u de machtiging digitaal toevoegen aan de debiteur.

Leveringsconditie
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.
De leveringsconditie wordt voorgesteld vanuit de gekozen ordersoort. Als de leveringsconditie niet is ingevuld in de ordersoort wordt de leveringsconditie van de debiteur voorgesteld. Via een leveringsconditie bepaalt u de leveringsvoorwaarde en eventuele vrachtkosten en teksten voor op een factuur. U kunt een andere leveringsconditie kiezen. Leveringscondities kunt u aanmaken in de tabel Leveringsconditie. De voorgestelde leveringsconditie kunt u wijzigen in een andere leveringsconditie. De onderstaande velden zullen gevuld worden met de gegevens uit de nieuw gekozen leveringsconditie.
Kredietbeperking (% en bedrag)
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.
Het bedrag kredietbeperking wordt bepaald op basis van het percentage kredietbeperking dat ingevoerd is bij de betalingsconditie.
Het bedrag kredietbeperking wordt berekend over het totaal orderbedrag exclusief BTW.
Betalingskorting (% en bedrag)
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.
Het bedrag betalingskorting wordt bepaald op basis van het percentage betalingskorting dat ingevoerd is bij de betalingsconditie.
Het bedrag betalingskorting wordt berekend over het totaal orderbedrag exclusief BTW.
Betalingsplichtige
Dit veld kan niet meer gewijzigd worden als er orderregels zijn ingevoerd.
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties
.

Indien voor deze debiteur een betalingsplichtige is vastgelegd in de tabel Debiteur dan zal deze worden voorgesteld. het pakket zal hier automatisch de debiteurgegevens voorstellen. U kunt de betalingsplichtige hier wijzigen. Dit is echter alleen toegestaan als de betalingsplichtige dezelfde taal- en BTW-code heeft als de debiteur.

Kostenplaats
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden.
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties
.

Selecteer hier de kostenplaats waarop de order betrekking heeft. Deze kostenplaats wordt automatisch in de orderregel overgenomen en wordt in de orderregel dan niet meer getoond. Laat dit veld leeg als u per orderregel een andere kostenplaats wilt kunnen invoeren.

Kostendrager
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden.
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties
.

Selecteer hier de kostendrager waarop de order betrekking heeft. De kostendrager wordt automatisch in de orderregel overgenomen en wordt in de orderregel dan niet meer getoond. Laat dit veld leeg als u per orderregel een andere kostendrager wilt kunnen invoeren.

Orderkosten
Dit veld is beschikbaar voor orders exclusief BTW, afhankelijk van de gebruikte ordersoort.
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties
.
De orderkosten worden voorgesteld op basis van de geselecteerde betalingsconditie. Orderkosten kunnen gekoppeld zijn aan een bepaald orderbedrag (veld Orderkosten berekenen tot maximum orderbedrag in de tabel Betalingsconditie). Als het orderbedrag hoger is dan deze waarde worden er automatisch GEEN orderkosten in rekening gebracht.

Bij een nieuwe order is het orderbedrag nog niet bekend. Indien u zelf een bedrag voor de orderkosten ingeeft, wordt er niet meer gekeken naar het totale orderbedrag exclusief BTW, maar wordt het ingevoerde bedrag gebruikt.

Orderkosten-Incl.
Dit veld is beschikbaar voor orders inclusief BTW, afhankelijk van de gebruikte ordersoort
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de instelling van het veld Inclusief BTW fact. in het dialoogvenster Orderkop opties

De orderkosten worden voorgesteld op basis van de geselecteerde betalingsconditie. De orderkosten kunnen gekoppeld zijn aan een bepaald orderbedrag (veld Orderkosten berekenen tot maximum orderbedrag inclusief BTW, tabel Betalingsconditie). Als het orderbedrag hoger is dan deze waarde worden er automatisch GEEN orderkosten in rekening gebracht.

Bij een nieuwe order is het orderbedrag nog niet bekend. Wanneer u zelf een bedrag voor de orderkosten ingeeft, wordt er niet meer gekeken naar het totale orderbedrag en wordt het ingevoerde bedrag gebruikt.

Vrachtkosten
Dit veld is beschikbaar voor orders exclusief BTW, afhankelijk van de gebruikte ordersoort.
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties
.
Hier kunt u eventueel de vrachtkosten voor deze order wijzigen. Indien de vrachtkosten hoger zijn dan een van te voren in te stellen bedrag in de leveringsconditie (veld Vrachtkosten berekenen tot maximaal orderbedrag, tabel Leveringsconditie), dan wordt hier 0,00 voorgesteld. Wanneer u een nieuwe order aanmaakt, is het totaal orderbedrag nog niet bekend. Wanneer u zelf een bedrag voor de vrachtkosten invoert, wordt er niet meer gekeken naar het totale orderbedrag en wordt het ingevoerde bedrag gebruikt.
Vrachtkosten-Incl.
Dit veld is beschikbaar voor orders inclusief BTW, afhankelijk van de gebruikte ordersoort.
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de instelling van het veld Inclusief BTW factuur in het dialoogvenster Orderkop opties
.
Hier kunt u eventueel de vrachtkosten voor deze order wijzigen. Indien de vrachtkosten hoger zijn dan een van te voren in te stellen bedrag in de leveringsconditie (veld Vrachtkosten berekenen tot maximaal orderbedrag, tabel Leveringsconditie), dan wordt hier 0,00 voorgesteld. Wanneer u een nieuwe order aanmaakt, is het totaal orderbedrag nog niet bekend. Wanneer u zelf een bedrag voor de vrachtkosten invoert, wordt er niet meer gekeken naar het totale orderbedrag en wordt het ingevoerde bedrag gebruikt.
Blokkeer orderkop

Geef aan of de order geblokkeerd moet worden. Van een geblokkeerde order kunt u geen factuur afdrukken.

U kunt deze optie gebruiken om het factureren van bepaalde orders uit te stellen. Als de orders gefactureerd kunnen worden dient u dit vinkje weer uit te schakelen.

Orderbevestiging verplicht
Dit veld kan wel of niet getoond worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties.

De ordersoort van deze order bepaalt of deze optie aan of uit staat. In de ordersoort is het veld Orderbevestiging gebruiken aan- of uitgevinkt, en deze instelling wordt hier voorgesteld. U kunt deze optie wijzigen en per order aan of uit zetten.

 • Als deze optie is aangevinkt is dan MOET er eerst een orderbevestiging worden afgedrukt en MOET de order akkoord verklaard worden alvorens de order gefactureerd kan worden. Klik op [Afdrukken of e-mailen] om naar de orderbevestiging te gaan.
 • Als deze optie uitgevinkt is, kan er een orderbevestiging worden afgedrukt, maar er is dan geen verplichting om de order akkoord te melden.
Opmerking
Ruimte voor een opmerking bij deze orderkop. U kunt in dit veld een opmerking voor deze order noteren, zoals bijvoorbeeld: "Nog ontbrekende artikelen zijn besteld bij importeur" of  "Debiteur kenmerk ABC012345".

Deze opmerking afdrukken op orderbevestiging/factuur
Ga in de orderbevestiging/factuur instellingen naar het onderdeel "Teksten" en vink de optie "Opmerking uit order" aan. Daar kunt u de positie van de opmerking op de factuur instellen.

Debiteur opmerking

De opmerking van de debiteur van deze order wordt hier weergegeven, zodat informatie over deze debiteur, die van belang kan zijn voor het invoeren van orders voor de debiteur, direct toegankelijk is. De opmerking kan worden ingevuld per debiteur in de tabel Debiteur.

Voorbeeld van gebruik
Zet bij de debiteur bijvoorbeeld "Factuur Afdrukken" en/of "Aanmaning E-mailen" in de opmerking. In de verkooporder en bij de openstaande post ziet u direct welke documenten op welke wijze naar de klant verstuurd worden.


Voorraad velden
Deze drie velden kunnen wel of niet getoond worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties
Deze velden kunnen alleen getoond worden als de module Voorraad geregistreerd is op de iMUIS Server.

Magazijn - [Voorraad gerelateerd veld]
Dit veld is alleen zichtbaar als de module Voorraad is geregistreerd op de iMUIS server
Dit veld is alleen zichtbaar als er meer dan één magazijn bestaat in de administratie

Klik hier voor meer informatie over het pakket & de module Voorraad

Kies hier het magazijn waaruit de goederen geleverd gaan worden.

Order compleet leveren - [Voorraad gerelateerd veld]
Dit veld is alleen zichtbaar als de module Voorraad is geregistreerd op de iMUIS server.

Klik hier voor meer informatie over het pakket & de module Voorraad


Dit vinkje wordt overgenomen vanuit de debiteur van deze order. Als dit vinkje aanstaat dan kunnen er alleen pickbonnen worden aangemaakt als er voldoende voorraad is om de gehele order te kunnen leveren.

Pickproces - [Voorraad gerelateerd veld]
Als in de ordersoort het veld "Pickproces gebruiken" is aangevinkt, dan wordt deze optie getoond
Dit veld is alleen zichtbaar als de module Voorraad is geregistreerd voor iMUIS op de server.

G-rekening factuur
Deze drie velden kunnen wel of niet getoond worden volgens de instellingen in het dialoogvenster Orderkop opties
Als u voor de debiteur van deze order een G-rekening factuur wilt afdrukken, dan dient u onderstaande velden te vullen met de juiste percentages of bedragen. Het pakket zal automatisch de percentages en bedragen voor de G-rekening onderaan op de factuur afdrukken, alsmede uw G-bankrekeningnummer. Als u deze velden leeg laat zal de standaard factuur afgedrukt worden.

Gebruik G-rekening activeren
Vink in de Basisinrichting de optie "Gebruik G-rekening" aan. Met deze optie activeert u de "G-rekening" velden in de orderkop van het programma Verkooporder. Vink deze optie uit als u geen gebruik van maakt van G-rekeningen. De velden worden dan niet getoond in het programma Verkooporder.

Toets [Ctrl+G] om direct naar de G-rekening velden te gaan.

Percentage loonbestanddeel
Dit veld wordt automatisch ingevuld als u in het veld "bedrag voor G-rekening" een bedrag invult
Vul hier het percentage loonbestanddeel van het orderbedrag exclusief BTW (met andere woorden: hoeveel procent van het totale orderbedrag arbeidsloon is).
Percentage voor G-rekening
Vul hier het percentage in dat wordt berekend over het loonbestanddeel van het totale orderbedrag. Hieruit volgt het bedrag dat op de G-rekening betaald moet worden.

Het percentage in dit veld wordt voorgesteld vanuit de debiteur (veld Percentage uit loonbestanddeel voor G-rekening). U kunt dit percentage hier wijzigen. Dit percentage is vastgesteld door de Belastingdienst en mag alleen gewijzigd worden als het is aangepast door de Belastingdienst.

Bedrag voor G-rekening
Dit veld wordt automatisch ingevuld als u in het veld "Percentage loonbestanddeel" een percentage invult
Vul hier het bedrag in dat betaald moet worden op de G-rekening. Als dit bedrag al eerder uitgerekend is kunt u het in dit veld direct invullen.

Orderinformatie rechtsboven in het scherm
 • Als de KOR regeling actief is
  De BTW velden worden niet getoond als de KOR actief is in de administratie.
  Zie voor meer informatie: KOR-regeling 2020
 • Order is inclusief/exclusief BTW
  Hier wordt weergegeven of de order inclusief of exclusief BTW is. Dat wordt bepaald door de ordersoort, die is ingegeven in de orderkop.
 • Orderregels
  Het totaalbedrag van alle orderregels.
 • Orderkosten
  Het bedrag aan orderkosten van deze order
 • Vrachtkosten
  Het bedrag aan vrachtkosten voor deze order
 • Kredietbeperking
  Het bedrag aan kredietbeperking voor deze order
 • Totaal excl BTW
  Hier wordt het totaal getoond van alle goederen excl BTW, maar inclusief de order en vrachtkosten.
  NB Dit bedrag kan bij een inclusief BTW order afwijken door afronding.
 • Totaal BTW
  Het totaal aan BTW voor deze order.
  • Debiteur is niet BTW-plichtig
   Als de debiteur de instelling [Niet BTW-plichtig] heeft, dan wordt dat hier getoond. Over de gehele order wordt dan geen BTW gerekend.
 • Totaal incl. BTW
  Het totaal te betalen bedrag, inclusief de BTW, voor deze order
 • [Dossier]
  Voeg hier dossierstukken toe aan de huidige order.
  Druk op de knop [Dossier] om het dialoogvenster Digitaal dossier te openen.
  • Bestanden als eenmalige bijlage met een factuur meesturen
   Klik hier voor uitleg over vaste bijlages bij iedere factuur
   Let op: met verzamelfacturen kunnen geen orderbijlages worden meegestuurd
   Upload hier documenten die u als bijlage met een factuur per e-mail wil meesturen.
   1) Klik op [Dossier] in de verkooporderkop
   2) Klik op [Koppel een dossierstuk]
   3) Kies [Soort = verkooporder bijlage]. Alleen dossierstukken met Soort = verkooporder bijlage worden meegestuurd met de factuur.
   4) Klik op [Bestand kiezen] en voeg de bijlage toe aan de verkooporder.
   5) Klik op [Uploaden] om het toevoegen van het bestand te voltooien.
   • Tijdens en na verzenden
    De bestanden die als bijlage met een factuur e-mail worden verstuurd behouden hun eigen bestandsnaam.
 • [Extra velden]
  Deze knop is beschikbaar als er "verkooporder vrije velden" zijn ingevuld in Basis financieel.
  Klik op de knop [Extra velden] om de "Verkooorder vrije velden" voor deze order in te vullen. De invoer kan worden afgedrukt op de orderbevestiging en factuur documenten.

Voorraad - Kredietlimiet - Afbeelding - Prijsopbouw
 • Vooraad
  De actuele voorraadgegevens van het artikel in de geselecteerde orderregel worden hier weergegeven.
 • Kredietlimiet
  Als er voor de debiteur een kredietlimiet is ingesteld, dan wordt de informatie daarover in dit hulpscherm weergegeven.
 • Afbeelding
  De afbeelding van het artikel in de geselecteerde orderregel wordt hier getoond.
 • Prijsopbouw
  Met deze knop wordt de opbouw van de prijs van het huidige artikel getoond.
  het pakket controleert de prijzen en kortingen van het artikel en toont vervolgens hoe de prijs in de orderregel tot stand gekomen is.

Legenda
Legenda: Orderregels
Legenda: Kleuren van de orderregels
Kleur Kleurnaam Omschrijving
  Wit Om de leesbaarheid op het scherm te bevorderen worden regels afwisselend met twee kleuren getoond. Deze kleuren hebben in het programma Verkooporders invoeren verder geen speciale betekenis. NB Deze twee kleuren kunnen ingesteld worden in het kleurenschema.
  Lichtgeel
  Geel
 • Het veld Prijs wordt geel als de prijs handmatig wordt gewijzigd.
 • De kortingvelden worden geel als de korting handmatig wordt gewijzigd.
 • Orders op basis van bestaande facturen kunnen gele prijs- en kortingsvelden tonen, ook als de velden in de originele order niet handmatig gewijzigd waren.
  Lichtblauw
 • Regels met blauw gekleurde velden behoren tot een samengesteld artikel. De kleur wordt alleen getoond als een regel van een samengesteld artikel geselecteerd is. Dat gebeurt alleen als het veld Samenstellingregel gevuld is.
Lichtgroen
 • De orderregel is afgedrukt op een orderbevestiging
  Oranje
 • De order wordt op dit moment (door een andere medewerker) gefactureerd en is niet toegankelijk
  Rood
 • De orderregel is geblokkeerd en kan niet gefactureerd worden. Toets [Ctrl+B] om een orderregel te (de) blokkeren.
  Grijs
 • De order(regel) is gefactureerd en kan niet meer gewijzigd worden
 • Het veld is ter informatie en kan niet gewijzigd worden
 • Bij samengestelde artikelen: de moederregel is opgeslagen en kan niet meer gewijzigd worden.

Orderregel invoeren
Orderregel Knoppenbalk
 • Verwijderen
  Druk op de knop [Verwijderen] om de geselecteerde orderregel te verwijderen uit de order. Er wordt een melding getoond voordat de regel definitief verwijderd wordt.
 • Opslaan
  Druk op de knop [Opslaan] om de huidige orderregel op te slaan. Het pakket vult de orderregel automatisch aan voor zover mogelijk en zal een melding tonen als er gegevens ontbreken.
 • Ongedaan
  Druk op de knop [Ongedaan] om de invoer in de huidige orderregel te schonen. Gebruik deze optie als u de huidige regel niet wilt afmaken.
 • Maximaliseren [F11]
  Druk op [F11] om de orderkop te verbergen en meer orderregels op het scherm te kunnen tonen.
  Druk nogmaals op [F11] om de orderkop weer te tonen.
 • Prijsafspraken
  Druk op de knop [Prijsafspraken] om de prijsafspraken van de debiteur van de verkooporder te tonen. Indien er nog geen prijsafspraken aanwezig zijn kunt u deze direct aanmaken.
 • Voorkeursafspraken
  Druk op de knop [Voorkeursafspraken] om het scherm voor versnelde orderinvoer te tonen. in dat scherm worden de artikelen getoond die als voorkeur bij de debiteur zijn vastgelegd. U hoeft alleen de aantallen in te vullen bij de artikelen die de debiteur met deze order bij u afneemt. Vervolgens worden automatisch de verkooporderregels aangemaakt.
 • Kolom tonen
  Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
  Klik met uw rechtermuisknop op een orderregel om het snelmenu te tonen. Kies in het snelmenu "Kolommen tonen". In het dialoogvenster "Kolommen tonen" kunt u zelf bepalen welke kolommen van de orderregel zichtbaar zijn in het pakket
 • Sluiten
  Druk op de knop [Sluiten] om de orderregels te sluiten en terug te keren naar het invoeren van de orderkop.
Werken met de orderregel
 • Voorraad
  Uitbreidingen van het pakket als u werkt met de module Voorraad
 • Orderregel blokkeren
  Toets [Ctrl+B] om de geselecteerde orderregel te blokkeren. Een geblokkeerde orderregel kan niet gefactureerd worden. U kunt deze optie gebruiken om deelleveringen te factureren. Als de geblokkeerde orderregel weer vrijgegeven mag worden, dan selecteert u de regel en toetst u nogmaals [Ctrl+B].
 • Orderregel wijzigen
  Toets [Enter] of dubbelklik op een orderregel om een eerder ingevoerde orderregel te kunnen wijzigen.
  Met [Alt+I] en [Alt+E] kunt u daarna naar de interne en externe opmerking van de regel gaan.
Orderregel velden
Alles openen Alles sluiten
Velden Orderregel
Aantal
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
Vul hier het aantal te leveren artikelen in.

Afdrukken op de factuur
Het aantal kan op de verzendbon, factuur, orderbevestiging en proformafactuur afgedrukt worden. In de factuur/orderbevestiging instellingen kunt u onder meer bepalen op welke positie in de regel het aantal afgedrukt wordt.

Decimalen voor aantallen
In de stamtabel Artikel kunt u per artikel aangeven of het aantal van dit artikel alleen in hele getallen of met 1 of 2 decimalen achter de komma mag worden ingevoerd.

Creditnota's invoeren

Als u daartoe gebruikersrechten heeft kunt u ook negatieve aantallen, t.b.v. creditnota's in dit veld invoeren.

Artikel
Vul het artikelnummer in van het artikel dat u gaat verkopen, of toets [F4] voor een overzicht van artikelen.

Als een artikel niet ingevoerd kan worden
Een artikel kan algemeen of specifiek voor de module Verkoop geblokkeerd worden. In beide gevallen zal het artikel niet getoond worden in het keuzevenster.

Bedrag
Dit veld is ter indicatie. U kunt de waarde in dit veld niet wijzigen.
Het bedrag wordt bepaald door de formule aantal x prijs - korting. Wijzig aantal, prijs of korting indien u het bedrag van een orderregel wilt wijzigen.

NB Bij een order inclusief BTW kan de waarde in dit veld (het teruggerekende bedrag exclusief BTW) afgerond worden.

Bedrag incl.
Dit veld is ter indicatie. U kunt de waarde in dit veld niet wijzigen.
In deze kolom wordt het bedrag inclusief BTW getoond. Het bedrag wordt bepaald door de formule aantal x prijs - korting. Wijzig aantal, prijs of korting indien u het bedrag van een orderregel wilt wijzigen.
Blokkeren
De waarde in deze kolom geeft aan of de huidige regel geblokkeerd is. Een geblokkeerde regel kan niet worden gefactureerd.
BTW soort
Dit veld wordt overgenomen uit het artikel. U kunt direct zien of de regel betrekking heeft op bijvoorbeeld BTW hoog, BTW verlegd of BTW laag.

Bij orders waarvan de BTW betaald moet worden door de debiteur staat in dit veld "Verlegd". U heeft daarvoor bij het aanmaken van de order [F6] getoetst of op de knop [BTW verlegd] gedrukt.

Meer informatie bij BTW-plichtig laag debiteuren
Als de debiteur BTW-plichtig laag is, dan wordt in dit veld de BTW-soort "Laag" ingevuld, ongeacht de instelling van het artikel. Als de orderregel later wordt doorgeboekt naar de financiële administratie tijdens het factureren, dan wordt in de journaalpost  de BTW-code voor "verkoop laag" uit de tabel Basisgegevens Artikelen - tabblad Verkoop ingevuld.

Meer informatie bij niet BTW plichtige debiteuren
Als de debiteur NIET BTW-plichtig is, dan wordt in dit veld de BTW-soort "Geen" ingevuld, ongeacht de instelling van het artikel. Als de orderregel later wordt doorgeboekt naar de financiële administratie tijdens het factureren, dan wordt in de journaalpost  de BTW-code voor "verkoop geen" uit de tabel Basisgegevens Artikelen - tabblad Verkoop ingevuld.

Meer informatie bij buitenlandse debiteuren
Als de debiteur BTW-plichtig "Binnen EU" of BTW-plichtig "Buiten EU" is, dan wordt er geen BTW in rekening gebracht. Het totaal aan geleverde goederen of diensten dient echter wel bekend te zijn. Als de orderregel later wordt doorgeboekt naar de financiële administratie tijdens het factureren, dan wordt in de journaalpost  de BTW-code voor "verkoop binnen EU" of "verkoop buiten EU" uit de tabel Basisgegevens Artikelen - tabblad Verkoop ingevuld.

Voor aanvullende informatie zie de instelling bij de tabel Debiteur - veld BTW-plichtig.

Datum
De invoerdatum van de orderregel. Het pakket zal de huidige datum voorstellen, maar u kunt deze datum wijzigen.
Eenheid
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
De verkoopeenheid wordt overgenomen uit het artikel, bijvoorbeeld "Per stuk" of "Pallet". De verkoopeenheid kan alleen worden gewijzigd als u hiertoe gebruikersrechten heeft. De verkoopeenheid wordt ook op de factuur afgedrukt.
Inhoud
Dit veld is ter indicatie. U kunt de waarde in dit veld niet wijzigen.
Dit veld wordt overgenomen uit het artikel en toont de verkoopinhoud van het artikel.
Voorbeeld
Om de prijs per stuk te kunnen berekenen van artikelen die per verkoopeenheid (doos, krat etc.) verkocht worden wordt de verkoopinhoud gebruikt. Als u flessen wijn per doos van 12 stuks verkoopt, dan is de verkoopinhoud "12".
Korting
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
Als u korting geeft op deze regel, dan kunt u hier een kortingspercentage ingeven voor deze orderregel. Het bedrag van de regel zal direct aangepast worden.
Korting over korting
Deze kolom is alleen beschikbaar als de optie "Korting over korting gebruiken" in de tabel Basis Artikelen is aangevinkt
Als u over het kortingspercentage nog eens korting wilt geven dan kunt u het percentage korting over korting hier invullen.

Voorbeeld
Korting over korting: 100 - 10% = 90 - 10% = 81

Kostendrager
Dit veld is niet zichtbaar als er in de orderkop een kostendrager is ingevuld
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden

De kostendrager van de orderregel kan alleen aangepast worden als er geen kostendrager is ingevuld in de orderkop. Als er wel een kostendrager is ingevuld in de orderkop dan wordt de kostendrager in de regel automatisch overgenomen vanuit de orderkop. Als u de kostendrager in de orderkop wijzigt, dan wordt in alle onderliggende orderregels de kostendrager vervangen.
Kostenplaats
Dit veld is niet zichtbaar als er in de orderkop een kostenplaats is ingevuld
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden

De kostenplaats van de orderregel kan alleen aangepast worden als er geen kostenplaats is ingevuld in de orderkop. Als er wel een kostenplaats is ingevuld in de orderkop dan wordt de kostenplaats in de regel automatisch overgenomen vanuit de orderkop. Als u de kostenplaats in de orderkop wijzigt, dan wordt in alle onderliggende orderregels de kostenplaats vervangen.
Leverdatum
De leverdatum wordt automatisch voorgesteld. Het pakket vult de huidige systeemdatum in. U kunt de leverdatum wijzigen. De leverdatum kan afgedrukt worden op orderbevestiging en factuur.

Bij gebruik van "ompaktijd" in iMUIS op de server
Bij de huidige (systeem)datum wordt de ompaktijd per artikel opgeteld. De resulterende datum wordt hier voorgesteld als leverdatum. De ompaktijd per artikel kunt u invoeren in iMUIS op de server - programma Tabellen - tabel Artikel - tabblad Verkoop.

De leverdatum van de orderkop kan veranderen
Als er in de orderregels verschillende leverdata staan, dan wordt in dit veld automatisch de meest in de toekomst liggende leverdatum ingevuld.

Magazijn
Dit veld is alleen zichtbaar als de module Voorraad is geregistreerd op de iMUIS server.
Vul hier het magazijnnummer in waar de artikelen uit deze orderregel opgeslagen zijn. Dit is een verplicht veld indien het artikel een voorraadhoudend artikel is.
Omschrijving

Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
De omschrijving wordt overgenomen vanuit het artikel. De omschrijving kunt u aanpassen in de orderregel. De omschrijving in dit veld wordt afgedrukt op de Orderbevestiging en (proforma) factuur.

Vertaling
Voor buitenlandse debiteuren kunt u een vertaling van de omschrijving gebruiken.
De vertaling van de omschrijving wordt hier voorgesteld als er voor de taal van de order een vertaling is vastgelegd.

NB De originele omschrijving van het artikel wordt ter informatie altijd in de voet van het scherm weergegeven.

Prijs
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
De prijs wordt voorgesteld vanuit het artikel

NB Bij een order inclusief BTW kan de waarde in dit veld (de teruggerekende prijs exclusief BTW) afgerond worden.

Prijs incl.
De prijs inclusief BTW wordt voorgesteld vanuit het artikel
Regel
Per order krijgt elke orderregel in het programma Verkooporder een regelnummer, dat ofwel door u zelf ingevoerd kan worden of automatisch door het pakket toegekend zal worden. Het niet tonen van dit veld op het scherm zal hier geen invloed op hebben. Als u de regel nummering door het pakket laat verwerken, loopt de nummering met 5 op. In plaats van regel 1,2,3 etc. telt het pakket 5,10,15 etc. Dit is gedaan om de gebruiker de mogelijkheid te geven in een later stadium regels tussen te voegen.
Verkoper
De verkoper wordt voorgesteld vanuit de orderkop. Deze is op regel nivo niet aan te passen. Indien u een afwijkende verkoper wilt kunnen invoeren per orderregel, dan dient in de orderkop de verkoper leeg te zijn. U kunt in dit veld alleen medewerkers/verkopers selecteren, waarvan in de tabel Medewerker / Verkoper een vinkje is gezet voor het veld "Is verkoper".

Orderregel velden in voet van het scherm
 • Artikelmelding
  De artikelmelding van het artikel wordt hier getoond.
 • Omschrijving
  Hier wordt ter informatie de originele omschrijving van het artikel weergegeven. Het is de omschrijving, zoals deze in de tabel Artikel is ingevoerd. Dit veld kan hier niet gewijzigd worden.
  NB Het veld Omschrijving van de verkooporderregel kan wel gewijzigd worden.
 • Interne opmerking
  Toets [Enter] of dubbelklik op de bijbehorende orderregel om de interne opmerking te kunnen wijzigen
  De Interne opmerking wordt overgenomen uit het artikel, veld Interne opmerking. U kunt de interne opmerking hier aanpassen. De interne opmerkingen zijn bedoeld voor de verkopers die met het programma Verkooporder werken.
 • Externe opmerking
  Toets [Enter] of dubbelklik op de bijbehorende orderregel om de externe opmerking te kunnen wijzigen
  De externe opmerking wordt overgenomen uit het artikel, veld Externe opmerking. U kunt de externe opmerking hier aanpassen. De externe opmerkingen zijn bedoeld voor de klant, en wordt op de factuur direct onder de omschrijving afgedrukt.
 • Alternatieven
  Dit onderdeel wordt getoond als er bij artikelen alternatieve artikelen zijn vastgelegd
  Alternatieve artikelen bieden de mogelijkheid om een order direct aan te passen als bestelde artikelen niet op voorraad of niet meer verkrijgbaar zijn. In het scherm Alternatief artikel kunt u de alternatieve artikelen raadplegen en eventueel toevoegen aan de verkooporder. Alternatieve artikelen zijn ingedeeld in de volgende soorten, die u apart kunt oproepen:
  • Cross selling
   Toon alternatieve artikelen die vastgelegd zijn als Cross Selling. Dit zijn meestal aanvullende artikelen, zoals een service contract of extra garantie. Van Cross selling artikelen kunt u er meerdere of alle toevoegen aan de order.
  • Up selling
   Toon alternatieve artikelen die vastgelegd zijn als Up Selling. Dit zijn meestal gelijkwaardige, maar duurdere alternatieven. Een Up selling artikel kan het artikel uit de order vervangen.
  • Down selling
   Toon alternatieve artikelen die vastgelegd zijn als Down Selling. Dit zijn meestal gelijkwaardige, maar goedkopere alternatieven. Een Down selling artikel kan het artikel uit de order vervangen.
  • Vervangend
   Toon alternatieve artikelen die vastgelegd zijn als Vervangend. Dit zijn meestal gelijkwaardige alternatieven. Een Vervangend artikel kan het artikel uit de order vervangen.

Foutmeldingen
Er wordt een aantal "0" opgegeven voor artikel [artikelnummer].
 • OORZAAK

  Deze melding wordt getoond als u een orderregel opslaat waarin het aantal 0 (nul) is.

 • OPLOSSING

  Foutieve invoer corrigeren
  Als u vergeten bent om iets in te vullen, of in plaats van 10 vulde u per ongeluk 0 in, dan vult u het gewenste aantal in en slaat u de regel nogmaals op.

  Voor extra opmerkingen op de order kunnen tekstregelartikelen worden gebruikt
  Menu - Tabellen Verkoop - Artikel - veld "Is tekstregel"

  Om een regel met begeleidende tekst op de factuur te plaatsen, kunt u één of meer "tekst" artikelen aanmaken. In de tabel Artikel staat de optie "Is tekstregel", die u aan kunt vinken als u een nieuw artikel aanmaakt. Van een tekstartikel wordt (tekst uit) de omschrijving en direct daaronder de externe opmerking afgedrukt. Vaak wordt bij een artikel dat een uitgebreide beschrijving behoeft een "eigen" tekstartikel aangemaakt.