HELP 
Tabel Omschrijving bij incasso
  Menu - Financieel - Bankieren - Tabellen - Omschrijving bij incasso

Mogelijkheden
  • De informatie die op het bankafschrift bij de incasso vermeld wordt kan volledig worden geautomatiseerd. Het enige wat u hoeft te doen is aangeven welke informatie (factuurnummer, debiteurnummer en een kenmerk voor incassobestand) u op het bankafschrift wilt laten vermelden. U kunt deze informatie per bankrekening instellen. In het programma Incasso's Uitschrijven kunt u openstaande posten aan een bankrekening koppelen voor incasso. Aan elke bankrekening kan weer een Omschrijving bij incasso's gekoppeld worden. Door deze informatie hier vast te leggen zal deze, via de gekoppelde bankrekening, automatisch aan de incasso toegevoegd worden.
  • In dit scherm kunt u de gegevens van de Omschrijving bij incasso's raadplegen, aanpassen en een nieuwe Omschrijving bij incasso invoeren.
  • Let op: het "kenmerk voor incassobestand" mag niet leeg zijn. Lees verder bij "Kenmerk voor incassobestand" hieronder.
  • Tip:
    Controleer de Omschrijving bij incasso in het programma Incasso's uitschrijven met de knop [Wijzigen afschriftkenmerken].

  • Velden met een afwijkende kleur
    Invoervelden in tabellen met een afwijkende kleur zijn verplichte velden bij het invoeren van een nieuw record. Bij het wijzigen van een bestaand record kunnen verplichte velden niet leeg gemaakt worden. De kleur wordt ingesteld in Beheer - Instellingen - Huisstijl instellingen - Kleurbeheer.
  • [Kolom tonen]

Tabel Omschrijving bij incasso
Alles openen Alles sluiten
Velden Omschrijving bij incasso
Zoeksleutel
Wij adviseren u een duidelijk herkenbare omschrijving in te voeren. Heeft u - per bankinstelling - slechts één bankrekening, dan kunt u hier de naam van de bank invoeren (bijvoorbeeld Postbank). Bij gebruik van verscheidene bankrekeningen per bank verdient het aanbeveling een extra omschrijving mee te geven. U zou bijvoorbeeld de laatste drie cijfers van de betreffende bankrekening toe kunnen voegen aan de zoeksleutel. Dit zou kunnen resulteren in de gegevens Postbank 199, Postbank 233 en Postbank 782. Tijdens het aanmaken van een bankrekening kan in dat geval op eenvoudige wijze een relatie gelegd worden met de bijbehorende Omschrijving bij incasso's.
Omschrijving
In dit veld kunt u een uitgebreide beschrijving van de Omschrijving bij incasso's invoeren.
Kenmerk voor incassobestand
Dit veld mag niet leeg zijn
Alle regels in het incassobestand, dat aangemaakt wordt via het programma Incasso uitschrijven, krijgen een kenmerk en een batchnummer mee. Het batchnummer wordt automatisch toegekend, terwijl het kenmerk overeenkomt met de waarde die u in dit veld invoert. Zou u als kenmerk bijvoorbeeld "QMI" gebruiken, dan zou in het incassobestand QMI960007 kunnen staan.

Dit kenmerk wordt door iMUIS herkend als u uw afschriften elektronisch inleest. Aan de hand van het kenmerk kan het pakket dan een onderscheid maken tussen "incasso's voor debiteuren, gedaan vanuit het pakket " en "incasso's voor debiteuren, niet gedaan vanuit het pakket " (maar bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit uw telebankiersoftware). Incasso's, gedaan vanuit het pakket , worden bij het inlezen van het afschrift gekoppeld aan "incasso's onderweg", terwijl incasso's buitenom worden gekoppeld aan een debiteur factuur.

>>> Meer informatie: Incasso's verwerken met "Afschriften inlezen"


Het kenmerk moet bij voorkeur een combinatie van tekens zijn die uniek is. Houd echter wel rekening met de toegestane tekens van de ontvangende partij, omdat sommige tekens niet geaccepteerd worden. Wij adviseren u daarom na te gaan welke tekens u mag gebruiken. De ontvangende partij (bank of BGC) kan u hierover uitsluitsel geven.

Blokkeren
Een geblokkeerd tabelitem is niet zichtbaar in de betreffende keuzetabel in andere programma's.
Vink deze optie aan om de geselecteerde Omschrijving bij incasso te blokkeren voor gebruik in het pakket. het pakket zal een waarschuwing tonen indien u een geblokkeerde Omschrijving bij incasso probeert te koppelen aan een bankrekening.
Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.
Enkelvoudige Incasso's
Opnemen debiteurnummer

Het debiteurnummer van de openstaande post kan worden toegevoegd aan de omschrijving bij incasso.  U kunt aangeven of, en zo ja op welke plaats in de afschriftregel, de informatie vermeld moet worden.

In het programma Incasso's uitschrijven drukt u op de knop Wijzigen afschriftkenmerken om te controleren hoe het debiteurnummer in de afschriftregel vermeld zal worden.

Opnemen ons crediteurnummer bij debiteur

U kunt het nummer waaronder u bekend staat bij de debiteur (zijn crediteurnummer) opnemen in de Omschrijving bij incasso. U kunt dit nummer invoeren in de tabel Debiteur - veld Ons crediteurnummer bij debiteur.

In het programma Incasso's uitschrijven drukt u op de knop Wijzigen afschriftkenmerken om te controleren hoe "ons crediteurnummer bij debiteur" in de afschriftregel vermeld zal worden.

Opnemen debiteurzoeksleutel

De debiteurzoeksleutel van de openstaande post kan worden toegevoegd aan de omschrijving bij incasso.  U kunt aangeven of, en zo ja op welke plaats in de afschriftregel, de informatie vermeld moet worden.

In het programma Incasso's uitschrijven drukt u op de knop Wijzigen afschriftkenmerken om te controleren hoe de debiteurzoeksleutel in de afschriftregel vermeld zal worden.

Opnemen factuurnummer

Het factuurnummer van de openstaande post kan worden toegevoegd aan de omschrijving bij incasso.  U kunt aangeven of, en zo ja op welke plaats in de afschriftregel, de informatie vermeld moet worden.

In het programma Incasso's uitschrijven drukt u op de knop Wijzigen afschriftkenmerken om te controleren hoe het factuurnummer in de afschriftregel vermeld zal worden.

Opnemen factuurdatum

De factuurdatum van de openstaande post kan worden toegevoegd aan de omschrijving bij incasso.  U kunt aangeven of, en zo ja op welke plaats in de afschriftregel, de informatie vermeld moet worden.

In het programma Incasso's uitschrijven drukt u op de knop Wijzigen afschriftkenmerken om te controleren hoe de factuurdatum in de afschriftregel vermeld zal worden.

Opnemen factuuromschrijving

De factuuromschrijving van de openstaande post kan worden toegevoegd aan de omschrijving bij incasso.  U kunt aangeven of, en zo ja op welke plaats in de afschriftregel, de informatie vermeld moet worden.

In het programma Incasso's uitschrijven drukt u op de knop Wijzigen afschriftkenmerken om te controleren hoe de factuuromschrijving in de afschriftregel vermeld zal worden.

Opnemen factuurkenmerk
Het veld Kenmerk kunt u gebruiken bij het incasseren van openstaande posten. Het geeft de debiteur informatie over de factuur die geincasseerd wordt.

Kenmerk voor incasso begint bij de boekingsregel
Tijdens het boeken wordt de waarde in het veld Boekstuk (20 posities) automatisch in het veld Kenmerk van de openstaande post geplaatst.
Het kenmerk kan onder meer  aangepast worden door de openstaande post te selecteren in het programma Informatie en [Aanpassen] te kiezen of door [F4] te toetsen in het veld "Factuur" van de boekingsregel en vervolgens de factuurgegevens aan te passen.

In het programma Incasso's uitschrijven drukt u op de knop Wijzigen afschriftkenmerken om te controleren hoe het factuurkenmerk in de afschriftregel vermeld zal worden.

Vrije teksten 1, 2 en 3

Let op: u heeft ook de mogelijkheid drie vrije teksten toe te voegen aan het afschrift. Per regel zijn er 32 posities beschikbaar. Met deze teksten zal dan de omschrijving bij incasso, als ze niet gecombineerd worden met de velden die hierboven besproken zijn, voor iedere incasso als omschrijving worden toegevoegd.

In het programma Incasso's uitschrijven drukt u op de knop Wijzigen afschriftkenmerken om te controleren hoe de vrije tekst in de afschriftregel vermeld zal worden.

Verzamelincasso
Een verzamelincasso is een totaalregel van te incasseren posten bij dezelfde debiteur. U dient in het programma Incasso's uitschrijven zelf aan te geven welke openstaande posten samen een verzamelincasso vormen. Aan een verzamelincasso kunnen alleen de debiteurgegevens meegegeven worden op het afschrift.
Opnemen debiteurnummer

Het debiteurnummer van de verzamelincasso kan worden toegevoegd aan de omschrijving bij incasso. U kunt aangeven of, en zo ja op welke plaats in de afschriftregel, de informatie vermeld moet worden.

In het programma Incasso's uitschrijven drukt u op de knop Wijzigen afschriftkenmerken om te controleren hoe het debiteurnummer in de afschriftregel vermeld zal worden.

Opnemen ons crediteurnummer bij debiteur

U kunt het nummer waaronder u bekend staat bij de debiteur (zijn crediteurnummer) opnemen in de Omschrijving bij incasso. U kunt dit nummer invoeren in de tabel Debiteur - veld Ons crediteurnummer bij debiteur.

In het programma Incasso's uitschrijven drukt u op de knop Wijzigen afschriftkenmerken om te controleren hoe "ons crediteurnummer bij debiteur" in de afschriftregel vermeld zal worden.

Opnemen debiteurzoeksleutel

De debiteurzoeksleutel van de verzamelincasso kan worden toegevoegd aan de omschrijving bij incasso.  U kunt aangeven of, en zo ja op welke plaats in de afschriftregel, de informatie vermeld moet worden.

In het programma Incasso's uitschrijven drukt u op de knop Wijzigen afschriftkenmerken om te controleren hoe de debiteurzoeksleutel in de afschriftregel vermeld zal worden.

Vrije teksten 1, 2 en 3

Let op: u heeft ook de mogelijkheid drie vrije teksten toe te voegen aan het afschrift voor verzamelbetalingen. Per regel zijn er 32 posities beschikbaar. Met deze teksten zal dan de omschrijving bij betaling, als ze niet gecombineerd worden met de velden die hierboven besproken zijn, voor iedere verzamelbetaling als omschrijving worden toegevoegd.

In het programma Incasso's uitschrijven drukt u op de knop Wijzigen afschriftkenmerken om te controleren hoe de vrije tekst in de afschriftregel vermeld zal worden.