HELP 
Overzicht van boekingsregels per formuliergroep
  Menu - Financieel - BTW-aangifte - BTW-aangifte - Klik op [Formuliergroep]

Mogelijkheden
 • Opbouw van grondslag en saldo raadplegen
  In dit scherm kunt u de boekingsregels, waaruit de grondslag en saldo voor een bepaalde formuliergroep van de BTW-aangifte zijn samengesteld, raadplegen. De grondslag is het totaalbedrag exclusief BTW.
 • Boekingen in dit scherm direct wijzigen in het boekingsprogramma
  U kunt iedere boekingsregel doorstarten naar het boekingsprogramma, met als doel om de betreffende regel te wijzigen voor de definitieve BTW-aangifte
 • Boekingen binnen en buiten het tijdvak raadplegen
  De boekingen binnen het tijdvak van de BTW-aangifte vormen de basis voor de BTW-aangifte. Echter, nagekomen boekingen en correctie boekingen in eerdere tijdvakken, waarvoor al definitief aangifte is gedaan, worden toegevoegd aan de huidige BTW-aangifte. Met de knoppen [Boekingen binnen dit tijdvak] en [Boekingen buiten dit tijdvak] kunt u de reguliere en de nagekomen/correctie boekingen apart raadplegen.
 • Boekingen buiten het tijdvak afdrukken
  Op het rapport Historische mutaties BTW worden de nagekomen, gewijzigde en verwijderde regels met kleurcodes afgedrukt, zodat u ze snel kunt terugvinden.

Boekingsregels per formuliergroep
Knoppenbalk
 • [Ga terug naar de aangifte]
  Gebruik deze knop om direct terug te keren naar het programma BTW-aangifte. In dat programma heeft u eerder op een icoontje van een formuliergroep gedrukt om dit scherm te tonen.
 • [Verversen (F5)]
  Druk op de knop [Verversen] om de informatie in dit scherm opnieuw op te halen uit de administratie.
Formuliergroep informatie
 • De titel van dit schermdeel is de formuliergroep met aanvullende informatie.
 • Jaar/tijdvak
  Het jaar en het tijdvak van de BTW aangifte.
 • Financiele periode
  De finaciele periode waarover aangifte wordt gedaan. In een gebroken boekjaar administratie kan dit afwijken van het aangifte tijdvak.
 • Grondslag
  Het totaalbedrag waarover BTW berkend is voor deze aangifte.
 • Saldo
  Het BTW bedrag dat berekend is over het grondslag bedrag van deze aangifte.
Boekingsregels bij formuliergroep
 • Overzicht van boekingsregels bij de geselecteerde formuliergroep
  Getoond worden de boekingsregels, waaruit de grondslag en het saldo voor de geselecteerde formuliergroep berekend zijn.
  • [Boekingen binnen dit tijdvak]
   De boekingen binnen het tijdvak van de BTW-aangifte vormen de basis voor de BTW-aangifte. Druk op deze knop om alle boekingen binnen het huidige tijdvak te tonen, die worden opgenomen in de huidige BTW-aangifte.
  • [Boekingen buiten dit tijdvak]
   Nagekomen boekingen en correcties op boekingen in eerdere tijdvakken, waarvoor al definitief aangifte is gedaan, worden toegevoegd aan de huidige BTW-aangifte. Druk op deze knop om de nagekomen/correctie boekingen uit eerdere tijdvakken te tonen, die met de huidige aangifte zullen worden aangegeven. Via deze optie kunt u precies zien welke boekingen (dus naast de gewijzigde ook de verwijderde boekingen) invloed hadden op deze aangifte.
  • Dubbelklik op het icoon voor een boekingsregel als u deze regel wilt raadplegen of wijzigen in het Boekingsprogramma. Dat kan alleen als u rechten heeft om boekingsregels te wijzigen. Het is mogelijk regels te wijzigen die reeds zijn aangegeven. de gewijzigde regel zal in dat geval aan de eerstvolgende aangifte worden toegevoegd.

  • BTW
   In de kolom BTW wordt de BTW-code van de boekingsregel getoond. Aan een BTW code is de formuliergroep gekoppeld. De BTW-code van een boekingsregel bepaalt daarmee tot welke formuliergroep het BTW-bedrag van een boekingsregel behoort. Verschillende BTW-codes kunnen dezelfde formuliergroep bevatten.
  • Jaar
   Het jaar waarin de boeking is ingevoerd. 
  • Periode (Pn)
   Dit veld is geel gekleurd voor nagekomen boekingen die buiten het tijdvak van de aangifte zijn ingevoerd
   De periode waarin de boeking is ingevoerd. Er kunnen boekingen uit verschillende periodes getoond worden als er nagekomen boekingen zijn ingevoerd in periodes waarover al aangifte is gedaan.
  • Dagboek
   Het dagboek waarin de boekingsregel is opgeslagen. Boekingsregels voor deze formuliergroep kunnen in verschillende dagboeken ingevoerd zijn.
  • Grondslag en BTW bedrag
   Deze velden zijn geel gekleurd als het BTW bedrag in de regel handmatig gewijzigd is
   De grondslag (het bedrag exclusief BTW)en het BTW bedrag zijn afgeleid uit het boekbedrag van de boekingsregel. Met het percentage van de BTW-code wordt door het pakket berekend hoeveel BTW moet worden afgedragen (bij verkoop) of hoeveel BTW kan worden gevorderd (bij inkoop). De grondslag en het BTW bedrag hebben een tegengesteld teken.
  • Datum, Boekstuk, Omschrijving, Rekening, Tegenrekening, Factuur
   Ter informatie worden hier de genoemde velden van de boekingsregel getoond.
  • S
   S = Storno. Als de boekingsregel een creditnota of stornoboeking is, dan wordt dat hier aangegeven.

  • Totalen
   Van de kolommen Grondslag en BTW bedrag wordt een totaal weergegeven. De totalen worden gebruikt om deze formuliergroep op de BTW-aangifte in te vullen.
   Let op bij groep 5b: het totaal is de som van groep 2a+4a+4b+5b.