HELP 
Menurechten
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - [Gebruikerdetails]

Andere schermen van Gebruikerdetails in Gebruikersbeheer

Ga naar help over Menurechten onderdeel

Werken met menurechten
 • Wat zie ik in dit scherm?
  De gebruikersrechten per programma en per programmaonderdeel worden hier weergegeven.
  • Vinkje aan betekent "wel toegang, zichtbaar in het menu, is wel mogelijk, is toegestaan".
  • Vinkje uit betekent "geen toegang, niet zichtbaar in het menu, is niet mogelijk, is niet toegestaan".
 • Gebruikersbeheer pakket iMUIS
  Tot welke onderdelen van het pakket de gebruiker toegang heeft kan ook worden vastgelegd in het pakket iMUIS - programma Gebruikersbeheer. De betreffende vinkjes vindt u daar terug in de map " het pakket" op de tabbladen Programma's, Tabellen, Rapporten, Informatie en Opties .

Menurechten
Programma's - menurechten
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - [Gebruikerdetails] - [Programma's]
 • Als de gebruiker het pakket start, dan worden in het menu alleen de aangevinkte programma's zichtbaar. Daar waar het programmaonderdelen betreft, zullen deze onderdelen in het programma toegankelijk worden.
 • Boekingsprogramma
  : Het Boekingsprogramma is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het Boekingsprogramma is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Kasboek
  : Het programma Kasboek is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma Kasboek is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Kasboek inlezen (Excel)
  : Het programma Kasboek inlezen (Excel) is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma Kasboek inlezen (Excel) is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Informatie
  : Informatieschermen zijn beschikbaar voor de gebruiker.
  : Er zijn geen informatieschermen beschikbaar voor de gebruiker.
  NB Ga naar
  Gebruikersbeheer - [Gebruikerdetails] - [Menurechten] - [Informatie]
  om de gebruiker rechten te geven voor individuele informatieschermen.
 • Tabellen/stamgegevens
  : Tabellen/stamgegevens zijn beschikbaar voor gebruiker.
  : De gebruiker kan geen tabellen muteren. De gebruiker kan wel het keuzescherm van tabellen opvragen in andere programma's.
  NB Ga naar
  Gebruikersbeheer - [Gebruikerdetails] - [Menurechten] - [Tabellen]
  om de gebruiker rechten te geven voor individuele tabellen.
 • Rapporten
  : De gebruiker mag rapporten afdrukken.
  : De gebruiker mag geen rapporten afdrukken.
  NB Ga naar
  Gebruikersbeheer - [Gebruikerdetails] - [Menurechten] - [Rapporten]
  om de gebruiker rechten te geven voor individuele rapporten.
 • Mijn Backups
  : Het programma Mijn Backups is beschikbaar in het menu Beheer
  : Het programma Mijn Backups is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • BTW-aangifte / goedkeuren
  : Het programma BTW-aangifte is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma BTW aangifte is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Intracommunautaire prestaties
  : Het programma Intracommunautaire prestaties is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma Intracommunautaire prestaties is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Auditfile XML
  : Het programma Auditfile XML is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma Auditfile XML is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Jaaraansluiting
  : Het programma Jaaraansluiting is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma Jaaraansluiting is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Periode instellen / afsluiten
  : Het programma Periode instellen / afsluiten is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma Periode instellen / afsluiten is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Financieel dashboard / Management-informatie
  Let op: een gebruiker die geen toegang heeft tot Grootboek informatie kan ook het Financieel dashboard niet zien
  : De gebruiker heeft toegang tot het "Financieel dashboard" (de grafieken met management informatie).
  : De gebruiker heeft geen toegang tot het "Financieel dashboard" (de grafieken met management informatie).
 • Accountancy-dashboard
  : Het Accountancy dashboard is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het Accountancy dashboard is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Sales dashboard
  : Het Sales dashboard is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het Sales dashboard is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Inlezen
  Let op: De gebruiker moet ook rechten hebben op het programma Inlezen van het pakket iMUIS
  : Het programma Inlezen is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma Inlezen is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Inlezen CaseWare voorafgaande journaalposten
  Let op: De gebruiker moet ook rechten hebben op het programma CaseWare Voorafgaande journaalposten inlezen van het pakket iMUIS
  : Het programma Inlezen CaseWare voorafgaande journaalposten is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma Inlezen CaseWare voorafgaande journaalposten is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Inlezen loonjournaalposten
  Let op: De gebruiker moet ook rechten hebben op het programma Inlezen van het pakket iMUIS
  : De opties om van verschillende loonpakketten de journaalposten in te lezen zijn beschikbaar in het programma Inlezen.
  : De opties om van verschillende loonpakketten de journaalposten in te lezen zijn niet beschikbaar in het programma Inlezen.
 • Aanmaningen
  Vink de map "Aanmaningen" uit als de gebruiker geen aanmaningen mag aanmaken of instellen.
  Toegangsrechten tot de volgende aanmaning onderdelen kunnen apart ingesteld worden.
  • Aanmaningen afdrukken
   : Het rapport "Aanmaning" is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het rapport "Aanmaning" is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Aanmaningen layout instellingen
   : Het programma "Aanmaning layout instellingen" is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma "Aanmaning layout instellingen" is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Aanmaningen instellingen
   : Het onderdeel "Aanmaning instellingen" is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het onderdeel "Aanmaning instellingen" is niet beschikbaar voor de gebruiker.

 • Bankieren
  Vink de map "Bankieren" uit als de gebruiker de programma's van de module Bankieren niet mag uitvoeren.
  Toegangsrechten tot de volgende programma's van de module Bankieren kunnen apart ingesteld worden.
  • Afschriften inlezen
   : Het programma Afschriften inlezen is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Afschriften inlezen is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Fiatteren inkoopboekingen dashboard
   : Het Fiatteren inkoopboekingen dashboard is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het Fiatteren inkoopboekingen dashboard is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Fiatteren inkoopboekingen
   : Het programma Fiatteren inkoopboekingen is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Fiatteren inkoopboekingen is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Betalingen uitschrijven
   : Het programma Betalingen uitschrijven is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Betalingen uitschrijven is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Incasso's uitschrijven
   : Het programma Incasso's uitschrijven is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Incasso's uitschrijven is niet beschikbaar voor de gebruiker.

 • Budgetten invoeren
  : Het programma Budgetten invoeren is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma Budgetten invoeren is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Activa-register invoeren
  : Het programma Activa-register invoeren is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma Activa-register invoeren is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Uren boekingsprogramma
  : Het programma Uren boekingsprogramma is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma Uren boekingsprogramma is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Elsevier/Fiscaal-gemak uitschrijven
  : Het programma Elsevier/Fiscaal-gemak is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma Elsevier/Fiscaal-gemak is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Kluwer uitschrijven
  : Het programma Kluwer uitschrijven is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma Kluwer uitschrijven is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • RGS Brugstaat uitschrijven
  : Het programma RGS Brugstaat is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma RGS Brugstaat is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Onkostendeclaraties invoeren
  : Het programma Onkostendeclaraties invoeren is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma Onkostendeclaraties invoeren is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Onkostendeclaraties instellen
  : Het instellen van Onkostendeclaraties invoeren is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het instellen van Onkostendeclaraties invoeren is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Inkoop
  Vink de map "Inkoop" uit als de gebruiker geen inkoop taken mag uitvoeren.
  Toegangsrechten tot de volgende inkoop onderdelen kunnen apart ingesteld worden.
  • Besteladvies
   : Het programma Besteladvies is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Besteladvies is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Inkooporders invoeren
   : Het programma Inkooporders invoeren is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Inkooporders invoeren is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Bestelopdracht instellingen
   : Het programma "Bestelopdracht layout instellingen" is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma "Bestelopdracht layout instellingen" is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Bestelopdracht e-mail instellingen
   : Het onderdeel "Bestelopdracht" in het programma E-mail instellingen is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het onderdeel "Bestelopdracht" in het programma E-mail instellingen is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Goederenontvangst inboeken
   : Het programma Goederenontvangst inboeken is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Goederenontvangst inboeken is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Inkoopfacturen inboeken
   : Het programma Goederenontvangst inboeken is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Goederenontvangst inboeken is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Factuur/orderbevestiging e-mail instellingen
   : De onderdelen "Orderbevestiging"en "Factuur" in het programma E-mail instellingen zijn beschikbaar voor de gebruiker.
   : De onderdelen "Orderbevestiging"en "Factuur" in het programma E-mail instellingen zijn niet beschikbaar voor de gebruiker.

 • Verkoop
  Vink de map "Verkoop" uit als de gebruiker geen verkoop taken mag uitvoeren.
  Toegangsrechten tot de volgende verkoop onderdelen kunnen apart ingesteld worden.
  • Spitsfactuur
   : Het programma Spitsfactuur is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Spitsfactuur is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Offertes invoeren
   : Het programma Offertes invoeren is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Offertes invoeren is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Verkooporders invoeren
   : Het programma Verkooporders invoeren is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Verkooporders invoeren is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Factuur / orderbevestiging instellingen
   Zie Factuur-/orderbevestiging instellingen voor meer informatie
   : Het programma "Factuur/orderbevestiging instellingen" is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma "Factuur/orderbevestiging instellingen" is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Verzendbon instellingen
   Zie Verzendbon instellingen voor meer informatie
   : Het programma "Verzendbon instellingen" is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma "Verzendbon instellingen" is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Factuur / orderbevestiging e-mailinstellingen
   Zie Factuur / orderbevestiging e-mail instellingen voor meer informatie
   : De onderdelen "Offerte", "Orderbevestiging", "Verzendbon" en "Factuur" in het programma E-mail instellingen zijn beschikbaar voor de gebruiker.
   : De onderdelen "Offerte", "Orderbevestiging", "Verzendbon" en "Factuur" in het programma E-mail instellingen zijn niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Artikel samenstellen
   : Het programma Artikel samenstellen is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Verkooporders invoeren is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Voorraad
   : Het programma Voorraad op- en afboeken is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Voorraad op- en afboeken is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Verkoopcontracten
   : Het programma Verkoop contracten is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Verkoop contracten is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Magento-koppeling
   : Het programma Magento webshop is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Magento webshop is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Online betalingen
   : Het programma Online betalingen is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Online betalingen is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Kassa-koppeling
   : Het programma Kassa instellingen is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Kassa instellingen is niet beschikbaar voor de gebruiker.

 • Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen
  Vink de map "Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen" uit als de gebruiker geen Factuur2KING 3.0 inkoop taken mag uitvoeren.
  Toegangsrechten tot de volgende Factuur2KING 3.0 onderdelen kunnen apart ingesteld worden.
  • Inkoopfacturen inlezen
   : Het programma Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Instellingen
   : De instellingen voor het programma Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen zijn beschikbaar voor de gebruiker.
   : De instellingen voor het programma Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen worden niet getoond in het menu en zijn niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Factuur2KING 3.0 verkoopfacturen
  Vink de map "Factuur2KING 3.0 verkoopfacturen" uit als de gebruiker geen Factuur2KING 3.0 verkoop taken mag uitvoeren.
  • Verkoopfacturen inlezen
   : Het programma Factuur2KING 3.0 verkoopfacturen is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Factuur2KING 3.0 verkoopfacturen is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Instellingen
   : De instellingen voor het programma Factuur2KING 3.0 verkoopfacturen zijn beschikbaar voor de gebruiker.
   : De instellingen voor het programma Factuur2KING 3.0 verkoopfacturen worden niet getoond in het menu en zijn niet beschikbaar voor de gebruiker.

 • Digitaal dossier
  Vink de map "Digitaal dossier" uit als de gebruiker geen digitale dossier taken mag uitvoeren.
  Toegangsrechten tot de volgende Digitaal dossier onderdelen kunnen apart ingesteld worden.
  • Instellingen
   : De instellingen voor het programma Digitaal dossier zijn beschikbaar voor de gebruiker.
   : De instellingen voor het programma Digitaal dossier worden niet getoond in het menu en zijn niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Dossier
   : Het programma Toon volledig dossier is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Toon volledig dossier is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Scannen
   ...
  • Uploaden
   : Het programma Upload een PDF is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Upload een PDF is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Documenten fiatteren
   ...
  • Documenten verwerken
   ...
  • Documenten archiveren
   ...

 • Relatiebeheer
  Vink de map "Relatiebeheer" uit als de gebruiker geen relatiebeheer programma's mag uitvoeren.
  Toegangsrechten tot de volgende Relatiebeheer onderdelen kunnen apart ingesteld worden.
  • Relatiebeheer
   : Het programma Relatiebeheer is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Relatiebeheer wordt niet getoond in het menu en is niet beschikbaar
  • Toegangsbeheer
   : Het onderdeel Toegangsbeheer van het programma Relatiebeheer is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het onderdeel Toegangsbeheer van het programma Relatiebeheer wordt niet getoond in het menu en is niet beschikbaar Vink deze optie aan om de gebruiker toegang te geven tot het onderdeel Toegangsbeheer van Relatiebeheer.
  • Takenplanner
   De optie geldt voor [menu - Relatiebeheer - Takenplanner] en het tabblad Takenplanner van het Dashboard.
   : Het onderdeel Takenplanner van het programma Relatiebeheer is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het onderdeel Takenplanner van het programma Relatiebeheer wordt niet getoond in het menu en is niet beschikbaar Vink deze optie aan om de gebruiker toegang te geven tot het onderdeel Toegangsbeheer van Relatiebeheer.

 • Speedbooks Financiële rapportage
  : Het programma Speedbooks Financiële rapportage is beschikbaar voor de gebruiker.
  : Het programma Speedbooks Financiële rapportage is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 • Chat
  : De chat functie met de helpdesk van KING Software is beschikbaar in het infoscherm [toets F1] voor de gebruiker.
  : De chat functie met de helpdesk van KING Software is niet beschikbaar
 • Instellingen per administratie
  Vink de map "Instellingen per administratie" uit als de gebruiker geen van onderstaande instellingen per administratie mag wijzigen.
  Toegangsrechten tot de volgende instellingen per administratie kunnen apart ingesteld worden.
  • Basisinrichting administratie
   : Het instellingen scherm Basisinrichting administratie is beschikbaar voor de gebruiker..
   : Het instellingen scherm Basisinrichting administratie wordt niet getoond in het menu en de gebruiker heeft geen toegang tot de Basisinrichting.
  • E-mailinstellingen per administratie
   Zie E-mail instellingen voor meer informatie
   : Het programma E-mail instellingen is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma E-mail instellingen wordt niet getoond in het menu en de gebruiker heeft geen toegang tot het programma E-mail instellingen.
  • Rapportinstellingen
   Zie Rapportinstellingen voor meer informatie
   : Het programma Rapport instellingen is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Rapport instellingen wordt niet getoond in het menu en de gebruiker heeft geen toegang tot het programma E-mail instellingen.

  • Kengetallen normering
   Zie Kengetallen normering voor meer informatie
   : Het programma Kengetallen normering is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Kengetallen normering wordt niet getoond in het menu en de gebruiker heeft geen toegang tot het programma Kengetallen normering.
  • Meldingen
   : De gebruiker mag meldingen aanpassen.
   : De gebruiker mag meldingen niet aanpassen.
  • SBR instellingen
   : De gebruiker mag SBR instellingen aanpassen.
   : De gebruiker mag SBR instellingen niet aanpassen.

  Beheer
  Vink de map "Beheer" uit als de gebruiker geen (systeem)beheer taken mag uitvoeren.
  Toegangsrechten tot de volgende beheer onderdelen kunnen apart ingesteld worden.
  • Systeeminstellingen
   : Het onderdeel Systeeminstellingen / Domeininstellingen van het programma Systeeminstellingen is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het onderdeel Systeeminstellingen / Domeininstellingen van het programma Systeeminstellingen is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Gebruikersbeheer
   : Het programma Gebruikersbeheer en de Gebruikersmonitor zijn beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Gebruikersbeheer en de Gebruikersmonitor zijn niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Afdelingen beheren
   : De tabel Afdelingen is beschikbaar voor de gebruiker.
   : De tabel Afdelingen wordt niet getoond in het menu en de gebruiker heeft geen toegang tot het de tabel Afdelingen.
  • Administratiebeheer
   ...
  • Administratie aanmaken
   : Het programma Administratie aanmaken is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het programma Administratie aanmaken wordt niet getoond in het menu en de gebruiker heeft geen toegang tot het programma Administratie aanmaken.
  • Onderhoudswerkzaamheden instellen
   Het onderdeel Onderhoudswerkzaamheden is in Systeeminstellingen alleen beschikbaar in een hoofddomein
   : Het onderdeel Onderhoudswerkzaamheden van het programma Systeeminstellingen is beschikbaar voor de gebruiker.
   : Het onderdeel Onderhoudswerkzaamheden van het programma Systeeminstellingen is niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • Huisstijl instellingen
   Zie Kleurenschema en Logo plaatsen voor meer informatie
   : De onderdelen Kleurenschema en Logo van het programma Systeeminstellingen zijn beschikbaar voor de gebruiker.
   : De onderdelen Kleurenschema en Logo van het programma Systeeminstellingen zijn niet beschikbaar voor de gebruiker.

 • Terminal server / Citrix
  Vink deze optie aan om de optie "Terminal Server / Citrix toegang" in het openingsmenu van het pakket te activeren. Na inloggen in het pakket krijgt u de keuze om een Terminal/Citrix sessie te starten of door te gaan naar het pakket.
Tabellen - menurechten
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - [Gebruikerdetails] - [Tabellen]
 • : Vink de tabellen aan waartoe de geselecteerde gebruiker toegang heeft.
  : Vink de tabellen uit waartoe de gebruiker geen toegang heeft.
  Als de gebruiker het pakket start, dan worden in het menu alleen de aangevinkte tabellen zichtbaar.

  Subtabellen
  Een tabel kan een subtabel zijn. Een dergelijke tabel is gekoppeld aan een andere tabel (zoals bijvoorbeeld de subtabel Debiteur Prijsafspraken of de subtabel Grootboek Bankrekening).Een subtabel is alleen te openen met een knop in het selectiescherm van de hoofdtabel. Als het gebruikersrecht op een subtabel is uitgeschakeld, dan is de knop niet zichtbaar in het scherm van de hoofdtabel.
Rapporten - menurechten
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - [Gebruikerdetails] - [Rapporten]
 • : Vink de rapporten aan waartoe de geselecteerde gebruiker toegang heeft.
  : Vink de rapporten uit waartoe de gebruiker geen toegang heeft.
  Als de gebruiker het pakket start, dan worden in het menu alleen de aangevinkte rapporten zichtbaar.
 • Proef- /saldibalans
  Voor de Proef- /saldibalans zijn er drie opties beschikbaar. Als ze alle drie uit staan is kan de gebruiker de Proef- /saldibalans niet starten. De rapporten "Proef- /saldibalans", "Proef- /saldibalans per kostenplaats" en/of  "Proef- /saldibalans per kostendrager", die aangevinkt zijn, kan de gebruiker kiezen in het veld "Rapporten" op de vragendialoog van het rapport Proef- /saldibalans.
 • Historische mutaties
  Voor de historische mutaties zijn er drie opties beschikbaar. Als ze alle drie uit staan is kan de gebruiker de historische mutaties niet starten. De rapporten "Historische mutaties", "Historische mutatie kostenplaats" of  "Historische mutatie kostendrager", die aangevinkt zijn, kan de gebruiker kiezen in het veld "Rapporten" op de vragendialoog van het rapport Historische mutaties grootboek.
 • Grootboek budget
  Voor het rapport Grootboek budget zijn er drie opties beschikbaar. Als ze alle drie uit staan is kan de gebruiker het rapport niet starten. De rapporten "Grootboek budget", "Grootboek budget per kostenplaats" en/of  "Grootboek budget per kostendrager", die aangevinkt zijn, kan de gebruiker kiezen in het veld "Rapporten" op de vragendialoog van het rapport Grootboek budget
 • Grootboek budget per periode
  Voor het rapport Grootboek budget per periode zijn er drie opties beschikbaar. Als ze alle drie uit staan is kan de gebruiker het rapport niet starten. De rapporten "Grootboek budget per periode", "Grootboek budget per periode per kostenplaats" en/of  "Grootboek budget per periode per kostendrager", die aangevinkt zijn, kan de gebruiker kiezen in het veld "Rapporten" op de vragendialoog van het rapport Grootboek budget per periode
 • Openstaande posten wegboeken kleine verschillen (crediteur)
  Als deze optie aangevinkt is, dan heeft de gebruiker toegang tot het rapport "Openstaande posten wegboeken kleine verschillen (crediteur)" in het veld "Rapporten" op de vragendialoog van het rapport Openstaande posten crediteur.
  NB Een gebruiker die geen toegang heeft tot het rapport Openstaande posten crediteur heeft automatisch geen toegang tot het rapport "Openstaande posten wegboeken kleine verschillen (crediteur)".
 • Openstaande posten wegboeken kleine verschillen (debiteur)
  Als deze optie aangevinkt is, dan heeft de gebruiker toegang tot het rapport "Openstaande posten wegboeken kleine verschillen (debiteur)" in het veld "Rapporten" op de vragendialoog van het rapport Openstaande posten debiteur.
  NB Een gebruiker die geen toegang heeft tot het rapport Openstaande posten debiteur heeft automatisch geen toegang tot het rapport "Openstaande posten wegboeken kleine verschillen (debiteur)". 
Informatie - menurechten
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - [Gebruikerdetails] - [Informatie]
 • : Vink de informatieschermen aan waartoe de geselecteerde gebruiker toegang heeft.
  : Vink de informatieschermen uit waartoe de gebruiker geen toegang heeft.
  Als de gebruiker het pakket start, dan worden in het menu alleen de aangevinkte informatieschermen zichtbaar.
Opties - menurechten
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - [Gebruikerdetails] - [Opties]
 • Algemeen
  • Historie van wijzigingen tonen
   : De gebruiker mag de historie van wijzigingen tonen.
   : De gebruiker mag de historie van wijzigingen tonen niet tonen.

 • Boekingsprogramma
  • Verwijderen boekingsregels toestaan
   : De gebruiker mag boekingsregels verwijderen.
   : De gebruiker mag geen boekingsregels verwijderen.
   Het uitvinken van deze optie heeft als voordeel dat de gebruiker geen belangrijke informatie kan verwijderen, maar heeft als nadeel dat de gebruiker foutieve invoer niet kan verwijderen.
  • Wijzigen boekingsregels toestaan
   : De gebruiker mag boekingsregels wijzigen.
   : De gebruiker mag geen boekingsregels wijzigen.
   Het uitvinken van deze optie heeft als voordeel dat de gebruiker geen belangrijke informatie kan wijzigen, maar heeft als nadeel dat de gebruiker foutieve invoer niet kan corrigeren.
  • Wijzigen/verwijderen automatische boekingen toestaan
   : De gebruiker mag automatische boekingen wijzigen en verwijderen.
   Automatische boekingen zijn boekingen die gemaakt worden door het pakket programma's, zoals het Activa-register, tijdens het factureren van Verkooporders, het aanmaken van transitorische boekingen etc.
   • Uitzonderingen op het mogen verwijderen van automatische boekingen
    Jaaraansluitingsboekingen mogen niet worden gewijzigd of verwijderd, ook niet door gebruikers met accountant/controller rechten.
    Activaboekingen mogen alleen worden verwijderd door gebruikers met accountant/controller rechten.
   : De gebruiker mag geen automatische boekingen wijzigen en verwijderen.
  • Boeken op facturen die voldaan zijn toestaan
   : De gebruiker mag regels toevoegen aan facturen die voldaan zijn.
   : De gebruiker mag facturen die voldaan zijn niet aanvullen met extra regels.
  • Opboeken crediteurenfacturen toestaan
   : De gebruiker mag crediteurfacturen opboeken.
   : De gebruiker mag geen crediteurfacturen opboeken.
  • Afboeken crediteurenfacturen toestaan
   : De gebruiker mag crediteurfacturen afboeken.
   : De gebruiker mag geen crediteurfacturen afboeken.
  • Opboeken debiteurenfacturen toestaan
   : De gebruiker mag debiteurfacturen opboeken.
   : De gebruiker mag geen debiteurfacturen opboeken.
  • Afboeken debiteurenfacturen toestaan
   : De gebruiker mag debiteurfacturen afboeken.
   : De gebruiker mag geen debiteurfacturen afboeken.
  • Betwisten crediteurenfacturen toestaan
   : De gebruiker mag crediteurfacturen op "Betwist" zetten.
   : De gebruiker mag crediteurfacturen niet op "Betwist" zetten.
  • Betwisten debiteurenfacturen toestaan
   : De gebruiker mag debiteurfacturen op "Betwist" zetten..
   : De gebruiker mag debiteurfacturen niet op "Betwist" zetten.
  • Wijzigen banksoort voor betaling toestaan
   : De gebruiker mag de banksoort voor betaling van een crediteur (openstaande post) aanpassen.
   Aanpassen van dit veld is mogelijk in de tabel Crediteur, Crediteur Informatie - Openstaande post, vanuit het Boekingsprogramma - kolom Factuur en het programma Betalingen uitschrijven.
   : De gebruiker mag de banksoort voor betaling van een crediteur openstaande post niet aanpassen
  • Wijzigen banksoort voor incasso toestaan
   : De gebruiker de banksoort voor betaling van een debiteur (openstaande post) mag aanpassen.
   Aanpassen van dit veld is mogelijk in de tabel Debiteur, Debiteur Informatie - Openstaande post, vanuit het Boekingsprogramma - kolom Factuur en vanuit het programma Incasso's uitschrijven.
   : De gebruiker de banksoort voor betaling van een debiteur (openstaande post) niet mag aanpassen
  • Boekingsregels naar een andere periode verplaatsen toestaan
   : De gebruiker boekingsregels mag verplaatsen.
   : De gebruiker geen boekingsregels mag verplaatsen.
  • Boeken op een datum die buiten de periode valt toestaan
   : De gebruiker mag boeken buiten de periode die is ingesteld in het Boekingsprogramma
   : De gebruiker niet mag boeken buiten de periode die is ingesteld in het Boekingsprogramma.
  • Wijzigen automatisch boekstuk toestaan
   : De gebruiker automatisch toegewezen boekstuk mag wijzigen.
   : De gebruiker mag geen automatisch toegewezen boekstuk mag wijzigen.
  • Aanpassen dagboekindeling toestaan
   : De gebruiker mag dagboekindelingen mag aanpassen.
   : De gebruiker mag dagboekindelingen  niet mag aanpassen.
   Als u per dagboek het aantal kolommen, en de volgorde van deze kolommen, van de boekingsregel hebt aangepast aan een specifieke bedrijfssituatie, dan is het vaak niet gewenst dat de gebruiker deze indeling wijzigt.
  • Laatst gebruikte periode als huidige periode voorstellen
   : De laatst gebruikte periode in het boekingsprogramma vast te leggen bij het afsluiten van het programma. De volgende keer dat u het boekingsprogramma start kunt u verder werken waar u gebleven was.
   : om in het boekingsprogramma elke keer te beginnen met de huidige periode, gebaseerd op de systeemdatum van de PC.
  • Transitorische journaalposten
   : De gebruiker mag transitorische posten aanmaken in het boekingsprogramma.
   : De gebruiker mag geen transitorische posten aanmaken in het boekingsprogramma.
  • Boekingen doorboeken zonder verplicht op te geven Kostenplaats / Kostendrager toestaan
   : Het is de gebruiker toegestaan om vanuit andere programma's boekingen op te slaan waarin geen Kostenplaats/kostendrager is ingevoerd, terwijl dat volgens de instelling van de in de boeking gebruikte grootboekrekening wel verplicht is. Het pakket zal automatisch de standaard kostenplaats/kostendrager invullen in de boeking.
   : De gebruiker kan vanuit andere programma's geen (door)boeking maken zonder Kostenplaats/Kostendrager als dat volgens de instelling van de in de boeking gebruikte grootboekrekening verplicht is.
  • Foutmelding geven i.p.v. waarschuwing bij negatieve kas signalering
   : De gebruiker mag geen boeking invoeren waarmee de kas negatief wordt..
   : De gebruiker mag boeking waarmee de kas negatief wordt invoeren

 • Informatie
  • Aanpassen opmerking openstaande post crediteuren toestaan
   : De gebruiker mag in de schermen van het programma Informatie de opmerking van de crediteur openstaande post aanpassen.
   : De gebruiker mag in de schermen van het programma Informatie niet de opmerking van de crediteur openstaande post aanpassen.
  • Aanpassen opmerking openstaande post debiteuren toestaan
   : De gebruiker mag in de schermen van het programma Informatie de opmerking van de debiteur openstaande post aanpassen.
   : De gebruiker mag in de schermen van het programma Informatie niet de opmerking van de debiteur openstaande post aanpassen.

 • Tabellen
  • Crediteur prijsafspraken wijzigen toestaan
   : De gebruiker mag prijsafspraken van crediteuren mag invoeren en aanpassen.
   : De gebruiker mag prijsafspraken van crediteurenalleen mag raadplegen, maar niet invoeren of aanpassen.
  • Debiteur kredietlimiet wijzigen toestaan
   : De gebruiker mag de kredietlimiet van een debiteur mag aanpassen.
   : De gebruiker mag de kredietlimiet van een debiteur niet mag aanpassen
  • Debiteur prijsafspraken wijzigen toestaan
   : De gebruiker mag prijsafspraken van debiteuren mag invoeren en aanpassen.
   : De gebruiker mag prijsafspraken van debiteuren alleen mag raadplegen, maar niet invoeren of aanpassen.
  • Wijzigen percentages in BTW tabel toestaan
   : De gebruiker mag het percentage van een BTW-code mag invoeren, bestaande BTW percentages mag wijzigen en aangekondigde wijzigingen mag invoeren.
   : De gebruiker mag geen BTW percentages mag muteren. De velden "Percentage", "Datum ingang nieuw percentage" en "Nieuw percentage" zijn niet toegankelijk. 
  • Aanpassen tabelindeling toestaan
   : De gebruiker mag toegang te geven tot het aanpassen van de invoerschermen van de (stam) tabellen.
   : De gebruiker mag de invoerschermen niet mag aanpassen.
  • Uitgebreide toegang dagboek
   : De gebruiker volledige toegang te geven tot de tabel Dagboek.
   : De gebruiker alleen toegang te geven tot de velden Zoeksleutel en Omschrijving in de tabel Dagboek. De gebruiker kan ook geen nieuwe dagboeken aanmaken.
   Let op: helemaal geen toegang tot de tabel Dagboek stelt u in op het tabblad Tabellen.
  • Uitgebreide toegang grootboek
   : De gebruiker volledige toegang te geven tot de tabel Grootboek.
   : De gebruiker alleen toegang te geven tot de velden Zoeksleutel en Omschrijving in de tabel Grootboek. De gebruiker kan ook geen nieuwe grootboekrekeningen aanmaken.
   Let op: helemaal geen toegang tot de tabel Grootboek stelt u in op het tabblad Tabellen.

   Gebruik van deze opties bij profiel- en abonneeadministraties
   Uw accountant beheert uw rekeningschema en draagt er zorg voor dat nieuwe rekeningen worden toegevoegd, aangepast of eventueel worden verwijderd. U hoeft zelf geen dagboeken of grootboekrekeningen aan te maken. Wel kunt u de zoeksleutel en omschrijving wijzigen als u deze wilt aanpassen aan uw specifieke bedrijfsvoering. Als u een wijziging doorvoert dan wordt automatisch de optie "Blokkeren voor profielberichten aangevinkt", zodat een wijziging bij de accountant niet uw zoeksleutel en omschrijving overschrijft.
   Bijvoorbeeld:  rekening 8000 heeft als zoeksleutel en omschrijving "Omzet algemeen", maar u verkoopt veevoer. In dat geval kunt u er voor zorgen dat op uw Proef- /saldibalans de zoeksleutel en omschrijving "Veevoer" bij rekening 8000 wordt gebruikt.


 • Rapporten
  • Exporteren toestaan
   : De gebruiker mag betreffende rapporten mag exporteren naar alle beschikbare bestandsformaten (PDF, RTF, Excel, TAB-gescheiden tekstbestand).
   : De gebruiker mag alleen rapporten mag exporteren naar PDF.
  • Geplande taken
   : De gebruiker heeft toegang tot het programma Geplande taken.
   : De gebruiker heeft geen toegang tot het programma Geplande taken.

 • Mijn backups
  • Backup maken
   : De gebruiker mag backups plannen en aanmaken.
   : De gebruiker mag geen backups plannen en aanmaken.
  • Backup terugzetten
   : De gebruiker mag backups terugzetten.
   : De gebruiker mag geen backups terugzetten.

 • BTW-aangifte
  • Instellen gebruik maken van periodesuppleties toestaan
   : De gebruiker mag instellen of er gebruik wordt gemaakt van periodesuppleties in de BTW-aangifte.
   : De gebruiker mag niet instellen of er gebruik wordt gemaakt van periodesuppleties in de BTW-aangifte.
  • Bijwerken van definitieve BTW aangiftes toestaan
   : De gebruiker mag een definitieve BTW aangifte bijwerken (met de btw van de, na het definitief maken, gemuteerde boekingsregels in die btw periode).
   : De gebruiker mag een definitieve BTW aangifte niet bijwerken.

 • Periode instellen / afsluiten
  • Afsluiten voor niet accountants/controllers toestaan
   : De gebruiker mag de administratie afsluiten voor gebruikers zonder de instelling "Accountant/controller".
   : De gebruiker mag de administratie niet afsluiten voor gebruikers zonder de instelling "Accountant/controller.
   NB Om het onderscheid tussen accountant/controller en niet-accountant/controller te kunnen maken, moeten de desbetreffende gebruikers als accountant/controller in de administratie bekend zijn. De optie "Accountant/controller" staat op het scherm Eigenschappen van Gebruikersbeheer.

 • Accountancy-dashboard
  • Betalingen uitschrijven toestaan
   : De gebruiker ...
   : De gebruiker ...
  • Aanpassen indelingen en kolom tonen toestaan
   : Deze optie geeft de gebruiker toegang tot het maken van nieuwe indelingen in het accountancy dashboard.
   : De gebruiker heeft geen toegang tot het maken van nieuwe indelingen van het Accountancy dashboard.

 • Bankieren
  • Invoeren/wijzigen bankrekening toestaan
   : De gebruiker mag nieuwe bankrekeningen mag invoeren en bestaande bankrekeningen mag wijzigen.
   : De gebruiker mag geen bankrekeningen mag invoeren en wijzigen.
   Let op: dit geldt voor alle programma's van het pakket waar een bankrekening kan worden ingevoerd, gewijzigd of verwijderd (bijvoorbeeld ook voor de tabel Grootboekbankrekening)
  • Overzicht geselecteerde betalingen
   : De gebruiker mag het overzicht van geselecteerde betalingen opvragen vanuit het programma Betalingen uitschrijven.
   : De gebruiker mag het overzicht van geselecteerde betalingen niet opvragen. In het programma Betalingen uitschrijven wordt de knop [Toon betalingen in PDF] niet getoond.
  • Overzicht geselecteerde incasso's
   : De gebruiker mag het overzicht van geselecteerde incasso's opvragen vanuit het programma Incasso's uitschrijven.
   : De gebruiker mag het overzicht van geselecteerde incasso's niet opvragen. In het programma Incasso's uitschrijven wordt de knop [Toon incasso's in PDF] niet getoond.
  • Afschriften inlezen
   • Verwijderen afschriftregels toestaan
    : De gebruiker mag afschriftregels verwijderen in het programma Afschriften inlezen.
    : De gebruiker mag geen afschriftregels verwijderen in het programma Afschriften inlezen. De knop [Verwijderen] wordt niet getoond in Afschriften inlezen.
  • Fiatteren inkoopboekingen
   • Tonen te fiatteren inkoopboekingen alle medewerkers toestaan
    : De gebruiker kan de keuze maken om te fiatteren inkoopboekingen van andere medewerkers te tonen.
    : De gebruiker kan te fiatteren inkoopboekingen van andere medewerkers niet tonen.

 • Activa-register invoeren
  • Activa doorboeken toestaan
   : De gebruiker mag activa mag doorboeken naar de financiële administratie.
   : De gebruiker mag geen activa mag doorboeken.

 • Urenboekingsprogramma
  • Aanpassen schermopmaak toestaan
   : De gebruiker mag de declaratieboekingsregel zelf samenstellen
   : De gebruiker mag de declaratieboekingsregel niet zelf samenstellen
   Als u van de declaratieboekingsregel het aantal kolommen, en de volgorde van deze kolommen, hebt aangepast aan een specifieke bedrijfssituatie, dan is het vaak niet gewenst dat de gebruiker deze indeling wijzigt.
  • Prijzen, kortingen en kostprijzen tonen
   : prijzen (tarieven), kortingen en kostprijs worden getoond tijdens het invoeren van boekingen. De invoerend gebruiker kan ze alleen aanpassen wanneer de optie Prijzen, kortingen en kostprijzen wijzigen toestaan ook is aangevinkt.
   : prijzen (tarieven), kortingen en kostprijs worden niet getoond tijdens het invoeren van boekingen (velden Bedrag, Kostprijs, Prijs/tarief en kortingspercentage). De standaardwaarden van de prijsvelden worden gebruikt voor de declaratieboekingen, maar de invoerend gebruiker ziet ze niet.
  • Prijzen, kortingen en kostprijzen wijzigen toestaan
   : De prijzen (tarieven), kortingen en kostprijs die getoond worden mogen door de invoerend gebruiker aangepast worden.
   : De prijzen (tarieven), kortingen en kostprijs die getoond worden mogen door de invoerend gebruiker niet aangepast worden (velden Bedrag, Kostprijs, Prijs/tarief en kortingspercentage).
  • Declaratieboekingen van andere gebruikers tonen
   : Declaratieboekingen ingevoerd door andere gebruikers worden ook getoond
   : alleen declaratieboekingen ingevoerd door de huidige gebruiker worden getoond
  • Declaratieboekingen van andere gebruikers wijzigen toestaan
   : De invoerend gebruiker mag declaratieboekingen ingevoerd door andere gebruikers aanpassen
   : De invoerend gebruiker mag declaratieboekingen ingevoerd door andere gebruikers niet aanpassen
  • Declaratieboekingen voor andere medewerkers tonen
   : Declaratieboekingen op andere medewerkers dan de invoerend gebruiker als medewerker worden ook getoond.
   : alleen declaratieboekingen op de invoerend gebruiker als medewerker worden getoond.
   De medewerker wordt vastgelegd in de declaratieboekingsregel.
  • Declaratieboekingen voor andere medewerkers invoeren en wijzigen toestaan
   : De invoerend gebruiker mag declaratieboekingen voor andere medewerkers invoeren, fiatteren en wijzigen
   : De invoerend gebruiker mag declaratieboekingen ingevoerd op andere medewerkers niet aanpassen of fiatteren
   De medewerker wordt vastgelegd in de declaratieboekingsregel. Door een onderscheid te maken tussen invoerend gebruiker en medewerker kan een invoerend gebruiker urenboekingen voor zichzelf, maar ook voor andere medewerkers invoeren.
  • Invoer artikelboekingen toestaan
   In het Uren boekingsprogramma kunnen zowel uren/werksoort- als artikelboekingen ingevoerd worden.
   : Als gewenst is dat de invoerend gebruiker artikelboekingen invoert kunt u deze optie aanvinken.
  • Invoer werksoortboekingen toestaan
   In het Uren boekingsprogramma kunnen zowel uren/werksoort- als artikelboekingen ingevoerd worden.
   : Als gewenst is dat de invoerend gebruiker uren/werksoortboekingen invoert kunt u deze optie aanvinken.
  • Wijzigen van verrekenbaar toestaan
   Het veld Verrekenbaar bepaalt of de declaratieboekingsregel gedeclareerd kan worden of niet. : De invoerend gebruiker autorisatie heeft om Verrekenbaar aan en uit te zetten.
  • Invoer van negatieve aantallen toestaan
   Een negatief aantal bepaalt of de declaratieboekingsregel een creditregel is. : De invoerend gebruiker autorisatie heeft om creditregels in te voeren.
  • Tarieflijst kiezen toestaan
   : De invoerend gebruiker mag een tarieflijst kiezen tijdens het invoeren van artikel/werksoort boekingen
   : De invoerend gebruiker mag geen tarieflijst kiezen
   in iMUIS op de server kunnen per debiteur, debiteurwerksoort, medewerker en medewerker-werksoort prijzen vastgelegd worden. Deze prijzen kunnen weer opgenomen zijn op tarieflijsten. : De invoerend gebruiker autorisatie heeft om een bepaalde tarieflijst te kiezen.
  • Kostendrager wijzigen toestaan
   : De invoerend gebruiker mag de kostendrager wijzigen tijdens het invoeren van artikel/werksoort boekingen
   : De invoerend gebruiker mag geen kostendrager wijzigen
  • Kostenplaats wijzigen toestaan
   : De invoerend gebruiker mag de kostenplaats wijzigen tijdens het invoeren van artikel/werksoort boekingen
   : De invoerend gebruiker mag geen kostenplaats wijzigen

 • Inkoop
  • Besteladvies
   • Tonen besteladvies andere gebruikers toestaan
    : De gebruiker mag in het besteladvies de adviesregels gegenereerd door andere medewerkers zien. Een keuze tussen het tonen van alle advies regels of alleen de eigen adviesregels is beschikbaar.
    : De gebruiker mag in het besteladvies alleen de door de medewerker zelf gegenereerde adviesregels zien.

    Verwerken/verwijderen besteladvies andere gebruikers toestaan
    : De gebruiker mag alle reeds bestaande adviesregels muteren of verwijderen, ook als deze regels door andere medewerkers zijn gegenereerd.
    : De gebruiker mag alleen de door de medewerker zelf gegenereerde regels muteren, verwerken of verwijderen.
  • Inkooporders invoeren
   • Orderdatum aanpassen toestaan
    : De gebruiker mag in de orderkop de orderdatum aanpassen.
    : De gebruiker mag de orderdatum niet wijzigen.

   • Aanpassen schermopmaak toestaan
    : De gebruiker mag de orderkop zelf samenstellen en de orderregel zelf samenstellen
    : De gebruiker mag de orderkop en de orderregel niet zelf samenstellen
    Als u van de orderregel het aantal kolommen, en de volgorde van deze kolommen, hebt aangepast aan een specifieke bedrijfssituatie, dan is het vaak niet gewenst dat de gebruiker deze indeling wijzigt.
   • Inkoper aanpassen toestaan
    : De gebruiker mag in de orderkop de inkoper aanpassen.
    : De gebruiker mag de inkoper niet wijzigen.

   • Invoeren artikelen zonder crediteur koppeling toestaan
    : De gebruiker mag in de inkooporderregel alle artikelen uit het artikelbestand bestellen. In het keuzevenster worden alle artikelen en alle artikel/crediteur afspraken getoond.
    : De gebruiker mag in de inkooporderregel alleen de voorkeursartikelen bestellen waarvoor een crediteur afspraak bestaat.

   • Aantal negatief ingeven toestaan
    : De gebruiker mag creditnota's invoeren. Een creditnota maakt u door een negatief aantal in te vullen in de orderregel.
    : De gebruiker mag geen creditnota's invoeren.
   • Inkoopeenheid aanpassen toestaan
    : De gebruiker mag de velden Prijseenheid en Inkoopeenheid in de orderregel aanpassen
    : De gebruiker mag de velden Prijseenheid en Inkoopeenheid niet aanpassen

   • Omschrijving aanpassen toestaan
    : De gebruiker mag het veld Omschrijving in de orderregel aanpassen
    : De gebruiker mag het veld Omschrijving niet aanpassen

   • Prijs aanpassen toestaan
    : De gebruiker mag de prijs in de orderregel aanpassen
    : De gebruiker mag de prijs in de orderregel niet aanpassen

   • Kostenplaats aanpassen toestaan
    : De gebruiker mag de kostenplaats in de orderkop en in de orderregel aanpassen
    : De gebruiker mag de kostenplaats in de orderkop en in de orderregel niet aanpassen

   • Kostendrager aanpassen toestaan
    : De gebruiker mag de kostendrager in de orderkop en in de orderregel aanpassen
    : De gebruiker mag de kostendrager in de orderkop en in de orderregel niet aanpassen

   • Wijzigen magazijn in de inkooporderregel toestaan
    : De gebruiker mag het magazijn in de orderregel aanpassen
    : De gebruiker mag het magazijn in de orderregel niet aanpassen
   • Verwijderen orders/regels toestaan?
    : De gebruiker mag in het programma Inkooporders invoeren orderregels en orderkoppen verwijderen.
    : De gebruiker mag in het programma Inkooporders invoeren géén orderregels en orderkoppen verwijderen.
   • Inkooporders aanpassen na afdrukken bestelopdracht toestaan
    : De gebruiker mag inkooporders aanpassen nadat de bestelopdracht is afgedrukt.
    : De gebruiker mag geen inkooporders aanpassen nadat de bestelopdracht is afgedrukt.
   • Verwijderen van nog te ontvangen goederen/facturen toestaan
    : De gebruiker mag inkooporder regels, waarin nog te ontvangen goederen staan, verwijderen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als een reeds ingeboekte levering toch geannuleerd wordt.
    : De gebruiker mag inkooporder regels, waarin nog te ontvangen goederen staan, niet verwijderen.
   • Inkooporders afronden welke nog niet volledig ontvangen of gefactureerd zijn toestaan
    : De gebruiker mag inkooporders afronden. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als de leverancier laat weten dat de resterende artikelen niet geleverd worden.
    : De gebruiker mag inkooporders niet afronden.
   • Kortingspercentage aanpassen toestaan
    : De gebruiker mag het kortingspercentage in de orderregel aanpassen
    : De gebruiker mag het kortingspercentage in de orderregel niet aanpassen
  • Goederenontvangst
   • Aanpassen bestelde aantallen toestaan
    : De gebruiker mag bestelde aantallen aanpassen.
    : De gebruiker mag bestelde aantallen niet aanpassen.
   • Invoer negatieve aantallen toestaan
    :
    De gebruiker mag negatieve aantallen (op)boeken.
    : De gebruiker mag geen negatieve aantallen (op)boeken.
   • Alles voor de order ontvangen toestaan
    :
    De gebruiker mag de knop [Alles voor de order ontvangen] gebruiken.
    : De gebruiker mag de knop [Alles voor de order ontvangen] niet gebruiken.

 • Spitsfactuur
  • Facturen verwijderen toestaan
   : De gebruiker mag spitsfacturen verwijderen uit de administratie.
   : De gebruiker mag geen spitsfacturen verwijderen.

 • Verkoop
  • Spitsfactuur
   • Facturen verwijderen toestaan
    : De gebruiker mag spitsfacturen verwijderen uit de administratie.
    : De gebruiker mag geen spitsfacturen verwijderen
  • Offertes invoeren
   • Aanpassen schermopmaak toestaan
    ..
   • Order maken van offerte
    ...
   • Wijzigen gebruik pickproces bij order maken van offerte toestaan
    ...
   • Ordersoort aanpassen toestaan
    ...
   • Gebruik pickproces aanpassen toestaan
    ...
   • Offertedatum aanpassen toestaan
    ...
   • Verkoper aanpassen toestaan
    ...
   • Kostprijswaarde bij invoer tonen in offerteregel
    ...
   • Toon melding indien regel bedrag lager dan de kostprijswaarde
    ...
   • Aantal negatief ingeven toestaan
    ...
   • Verkoopeenheid aanpassen toestaan
    ...
   • Omschrijving aanpassen toestaan
    ...
   • Prijs aanpassen toestaan
    ...
   • Kortingspercentage aanpassen toestaan
    ...
   • Kostenplaats aanpassen toestaan
    ...
   • Kostendrager aanpassen toestaan
    ....
   • Verwijderen offertes/regels toestaan
    ...
  • Verkooporders invoeren
   • Aanpassen schermopmaak toestaan
    : De gebruiker mag de orderkop zelf samenstellen en de orderregel zelf samenstellen
    : De gebruiker mag de orderkop en de orderregel niet zelf samenstellen
    Als u van de orderregel het aantal kolommen, en de volgorde van deze kolommen, hebt aangepast aan een specifieke bedrijfssituatie, dan is het vaak niet gewenst dat de gebruiker deze indeling wijzigt.
   • Ordersoort aanpassen toestaan
    In de ordersoort is onder meer vastgelegd of de order een contantfactuur of een factuur op rekening wordt bij facturatie. Dat heeft ook gevolgen voor hoe de factuur verwerkt wordt in de administratie. Als de invoerend gebruiker autorisatie heeft om de ordersoort bij invoer te wijzigen vinkt u deze optie aan. Laat de optie uit om de aan de gebruiker gekoppelde ordersoort automatisch in te vullen.
   • Gebruik pickproces aanpassen toestaan
    ...
   • Orderdatum aanpassen toestaan
    Als u bijvoorbeeld werkt met dagprijzen is het invoeren van de juiste orderdatum van groot belang. : De invoerend gebruiker geautoriseerd is om de orderdatum te wijzigen.
   • Verkoper aanpassen toestaan
    Als u bijvoorbeeld werkt met provisie per order is het invoeren van de juiste verkoper van groot belang. : De invoerend gebruiker geautoriseerd is om de verkoper te wijzigen.
   • Kostprijswaarde bij invoer tonen in orderregel
    ...
   • Toon melding indien regel bedrag lager dan de kostprijswaarde
    ...
   • Melding 'Economische voorraad komt onder de minimum voorraad' tonen
    ...
   • Aantal negatief ingeven toestaan
    Een negatief aantal bepaalt of de orderregel een creditregel is. : De invoerend gebruiker autorisatie heeft om creditregels of gehele creditnota's in te voeren.
   • Verkoopeenheid aanpassen toestaan
    De verkoopeenheid is een tekstveld in de orderregel waarin bijvoorbeeld "Per stuk"of "Pallet" staat. : De invoerend gebruiker deze tekst mag aanpassen. De (verkoop)eenheid wordt ook op de factuur afgedrukt.
   • Omschrijving aanpassen toestaan
    De omschrijving is een ruim tekstveld in de orderregel waarin de uitgebreide omschrijving van een artikel staat. : De invoerend gebruiker de omschrijving mag aanpassen. De omschrijving wordt ook op de factuur afgedrukt.
   • Prijs aanpassen toestaan
    De prijs wordt automatisch voorgesteld vanuit het artikel (of vanuit de achterliggende prijzenstructuur in iMUIS op de server). : De invoerend gebruiker de prijs mag aanpassen.
   • Kortingspercentage aanpassen toestaan
    Het kortingspercentage wordt automatisch voorgesteld vanuit het artikel (of vanuit de achterliggende prijzen- en kortingenstructuur in iMUIS op de server). : De invoerend gebruiker de korting mag aanpassen.
   • Kostenplaats aanpassen toestaan
    : De gebruiker mag de kostenplaats in de orderkop en in de orderregel aanpassen
    : De gebruiker mag de kostenplaats in de orderkop en in de orderregel niet aanpassen
   • Kostendrager aanpassen toestaan
    : De gebruiker mag de kostendrager in de orderkop en in de orderregel aanpassen
    : De gebruiker mag de kostendrager in de orderkop en in de orderregel niet aanpassen
   • Verwijderen orders/regels toestaan?
    : De gebruiker mag in het programma verkooporders invoeren orderregels en orderkoppen verwijderen.
    : De gebruiker mag in het programma verkooporders invoeren geen orderregels en orderkoppen verwijderen.
   • Factureren toestaan
    : De gebruiker mag orders factureren met het pakket.
    : De gebruiker mag niet factureren met het pakket. De gebruiker kan wel orders invoeren en orderbevestiging en proformafactuur afdrukken.
   • Factuur
    : om alle opties van de factuur voor de gebruiker aan te vinken
    : alle opties van de factuur voor de gebruiker uit te vinken
    • Factuurdatum antidateren toestaan
     : De gebruiker mag in de vragendialoog van het rapport Factuur de factuurdatum wijzigen.
     : De gebruiker mag in de vragendialoog van het rapport Factuur de factuurdatum niet wijzigen naar een eerdere datum dan de huidige datum.
    • Factuurperiode aanpassen toestaan
     : De gebruiker mag in de vragendialoog van het rapport Factuur de factuurperiode wijzigen.
     : De gebruiker mag in de vragendialoog van het rapport Factuur de factuurperiode niet wijzigen.

 • Voorraad
  • Kostprijs tonen
   ...
  • Beginvoorraad boeken toestaan
   ...
  • Voorraadmutaties doorvoeren toestaan
   ...
  • Order waarbij niet alle deelbetalingen zijn voldaan op te leveren zetten toestaan
   ...
  • Voorraad herwaarderen toestaan
   ...
  • Voorraad opboeken toestaan
   ...
  • Voorraad afboerken toestaan
   ...
  • Voorraad overboeken toestaan
   ...

 • Factuur2KING 3.0
  • Factuur2KING 3.0 fiatteringsinstellingen wijzigen toestaan
   : De gebruiker heeft toegang en mag opties wijzigen in Factuur2KING 3.0 Instellingen - tabblad Fiattering.
   : De gebruiker mag geen opties wijzigen in Factuur2KING 3.0 Instellingen - tabblad Fiattering.
 • Factuur2KING 3.0 Inkoopfacturen
  • Dubbel ingelezen
   ...
  • Samenvoegen/splitsen
   ...
  • Analyse
   ...
  • Aanvullen/onderhanden
   : De gebruiker heeft toegang tot het tabblad Aanvullen van het programma Factuur2KING 3.0 Inkoopfacturen.
   : De gebruiker heeft geen toegang tot het tabblad Aanvullen van het programma Factuur2KING 3.0 Inkoopfacturen.
  • Fiatteren
   : De gebruiker heeft toegang tot het tabblad Fiatteren van het programma Factuur2KING 3.0 Inkoopfacturen.
   : De gebruiker heeft geen toegang tot het tabblad Fiatteren van het programma Factuur2KING 3.0 Inkoopfacturen.
  • Verwerken
   : De gebruiker heeft toegang tot het tabblad Verwerken van het programma Factuur2KING 3.0 Inkoopfacturen.
   : De gebruiker heeft geen toegang tot het tabblad Verwerken van het programma Factuur2KING 3.0 Inkoopfacturen.
  • Mag origineel factuurbedrag aanpassen naar een hoger bedrag
   ...
  • Direct verwerken vanuit aanvullen of fiatteren
 • Factuur2KING 3.0 Verkoopfacturen
  • Dubbel ingelezen
   ...
  • Samenvoegen/splitsen
   ...
  • Analyse
   ...
  • Aanvullen/onderhanden
   : De gebruiker heeft toegang tot het tabblad Aanvullen van het programma Factuur2KING 3.0 Verkoopfacturen.
   : De gebruiker heeft geen toegang tot het tabblad Aanvullen van het programma Factuur2KING 3.0 Verkoopfacturen.
  • Fiatteren
   : De gebruiker heeft toegang tot het tabblad Fiatteren van het programma Factuur2KING 3.0 Verkoopfacturen.
   : De gebruiker heeft geen toegang tot het tabblad Fiatteren van het programma Factuur2KING 3.0 Verkoopfacturen.
  • Verwerken
   : De gebruiker heeft toegang tot het tabblad Verwerken van het programma Factuur2KING 3.0 Verkoopfacturen.
   : De gebruiker heeft geen toegang tot het tabblad Verwerken van het programma Factuur2KING 3.0 Verkoopfacturen.
  • Direct verwerken vanuit aanvullen of fiatteren

 • Digitaal dossier
  Voor de onderdelen
  Activa Algemeen Bankafschrift Bestand
  Belastingaangifte Betalingen bestand Financieel jaar document Grootboekmutatie
  Incasso bestand Inkoopfactuur Loonjournaalpost Offerte
  Onkostendeclaratie Taak Verkoopfactuur Artikel
  zijn er gebruikersrechten in te stellen voor het Digitaal dossier. Niet voor elk onderdeel zijn alle vier de rechten instelbaar. Daar waar ze niet van toepassing zijn worden ze weggelaten.
  • Scannen of uploaden toestaan
   : De gebruiker mag een scan toevoegen aan of een bestand uploaden naar het Digitaal dossier van het betreffende onderdeel.
   : De gebruiker kan  geen scan of bestand toevoegen.
  • Verwerken toestaan
   : De gebruiker mag documenten in het Digitaal dossier verwerken (koppelen aan nieuwe of bestaande regels).
   : De gebruiker mag  geen documenten verwerken.
   NB Een gebruiker zonder rechten om documenten te verwerken kan de eigen gescande/geüploade documenten verwijderen voordat ze door een andere gebruiker verwerkt zijn.
  • Inzien toestaan
   : De gebruiker kan de documenten in het Digitaal dossier van het pakket raadplegen.
   : De gebruiker kan  geen documenten raadplegen.
  • Verwijderen toestaan
   : De gebruiker kan de documenten in het Digitaal dossier van het pakket verwijderen.
   : De gebruiker kan geen documenten verwijderen.

 • Relatiebeheer
  • Taken voor iedereen tonen
   : De gebruiker ziet ook de taken van andere gebruikers in het programma Takenplanner.
   : De gebruiker ziet eigen taken, maar geen taken van andere gebruikers in het programma Takenplanner.
  • Taken voor iedereen aanmaken toestaan
   : De gebruiker mag taken voor andere gebruikers invoeren in het programma Takenplanner.
   : De gebruiker mag geen taken voor andere gebruikers invoeren in het programma Takenplanner.
  • Eigen taken aanmaken toestaan
   : De gebruiker mag taken voor zichzelf aanmaken in het programma Takenplanner.
   : De gebruiker mag geen taken voor zichzelf invoeren in het programma Takenplanner.
  • Opgedragen taken aanpassen toestaan
   : De gebruiker mag aan hem of haar toegewezen taken wijzigen.
   : De gebruiker mag aan hem of haar toegewezen taken niet wijzigen.
  • Correspondentie gebruiken toestaan
   : De gebruiker mag het programma Correspondentie gebruiken in Relatiebeheer.
   : De gebruiker mag het programma Correspondentie niet gebruiken.

 • Instellingen per administratie
  • E-mailinstellingen gebruikersnivo/bedrijfsnivo aanpassen toestaan
   ...

 • Beheer
  • Mijn gegevens
   • Gebruiker mag zelf twee factor authenticatie instellen
    ...

Ik zoek een ander onderdeel van Gebruikersbeheer