HELP 
Basisinstellingen voor uw BTW-aangifte
  Menu - Financieel - BTW-aangifte - BTW-aangifte - Klik op [Basisinstellingen]

Basisinstellingen
Knoppenbalk


Basisinstellingen


Geavanceerde instellingen


Wijzig aangiftemethode

Basisinstellingen BTW-aangifte

BTW-nummer / Fiscale eenheid
 • BTW-nummer
  Het BTW-identificatienummer van een Nederlandse ondernemer bestaat uit veertien posities. Het begint met de landcode NL, gevolgd door negen cijfers, plus een toevoeging van drie posities: B01 t/m B99.
  Voorbeeld: NL001234567B01
 • Omzetbelastingnummer (Alleen voor ZZP'ers)
  Dit veld hoeft u alleen in te vullen als de administratie voor een ZZP'er wordt gevoerd.
  • Het omzetbelastingnummer is een btw-nummer dat gebaseerd is op het BSN nummer van een ZZP'er. Dit mag niet meer gebruikt worden in algemene communicatie, maar alleen nog voor uw communicatie met de Belastingdienst.
  • Het omzetbelastingnummer van uw bedrijf is verplicht voor de elektronische BTW-aangifte, en wordt gebruikt in het programma BTW Aangifte.
  • Een volledig BTW-nummer begint met een landcode (NL) en eindigt met een code B met een volgnummer (01, 02, etc.). Het volgnummer wordt gebruikt indien u meerdere bedrijven heeft.
  • Zie voor meer informatie Stappenplan BTW nummers ZZP'er invoeren
 • BTW-nr fiscale eenheid
  Deze functionaliteit is onderdeel van de module Fiscale eenheid
  Als deze onderneming onderdeel uitmaakt van een Fiscale eenheid, dan dient u hier het BTW-nummer van de fiscale eenheid in te voeren. Daarmee zorgt u ervoor dat het BTW-nummer van de fiscale eenheid gebruikt wordt als er aangifte wordt gedaan voor deze administratie. Laat dit veld leeg, als deze onderneming geen deel uitmaakt van een fiscale eenheid.
  Fiscale eenheid stap-voor-stap

  • Deze functionaliteit is onderdeel van de module Fiscale eenheid
   Druk op de knop [Instellingen BTW fiscale eenheid] om het dialoogvenster Instellingen BTW Fiscale eenheid te openen.
   Fiscale eenheid stap-voor-stap
Aangiftegegevens
 • BTW-aangifte per Maand/Kwartaal/Jaar
  De Belastingdienst heeft aan u doorgegeven met welke regelmaat voor uw bedrijf de BTW-aangifte gedaan moet worden. Maak hier de keuze tussen Maand, Kwartaal of Jaar. Het pakket zal hier automatisch rekening mee houden bij het samenstellen van de aangiftes.
 • Periode en jaar laatste definitieve aangifte
  het pakket vereist dat de BTW-aangiftes vanaf het begin van het boekjaar aanwezig zijn. U kunt de periode wijzen om aan te geven dat vanaf die periode de aangiftes door het pakket worden aangemaakt. De tussenliggende periodes, vanaf het begin van het jaar, worden automatisch aangemaakt.
  • Periode laatste definitieve aangifte
   Let op: als er een definitieve aangifte is gedaan kan deze periode niet meer gewijzigd worden.
   In een nieuwe administratie wordt periode 14 voorgesteld.

   De eerste keer dat dit scherm geopend wordt staat hier de laatste financiële periode van het pakket, periode 14. U kunt de periode wijzigen in de periode waarop voor het laatst buiten het pakket een aangifte is gemaakt en ingediend.
   De periode wordt door het systeem automatisch verhoogd op basis van de laatst gegenereerde definitie aangifte.
  • Jaar laatste definitieve aangifte
   Let op: als er een definitieve aangifte is gedaan kan dit jaar niet meer gewijzigd worden

   Vul hier het laatste jaar in waarvoor u aangifte reeds heeft gedaan. Daarmee stelt u in dat het pakket met het daarop volgende jaar begint met BTW-aangiftes samenstellen.
   Let op:
   Als u net een nieuwe administratie begonnen bent met iMUIS dient u hier het vorige boekjaar in te geven.
  • [Start SBR aangiftes instellen]
   Deze knop wordt alleen getoond als er nog geen BTW-aangiftes zijn aangemaakt met het pakket
   Deze knop wordt alleen getoond als u rechtstreeks aangifte doet vanuit het pakket naar de Belastingdienst.

   Druk op deze knop om in te stellen welke periode als eerste aangegeven gaat worden met het pakket via de MUIS Portal.
   • Dialoog Start SBR aangiftes
    Vul hier de periode en jaar in waarop u begint met aangiftes versturen via de MUIS Portal. Eventuele tussenliggende aangiftes vanaf het begin van het opgegeven jaar worden uiteraard niet naar de Belastingdienst gestuurd. Deze aangiftes zijn leeg (in het geval van een nieuwe administratie die ergens in een boekjaar begint) of al eerder op andere wijze aangegeven.
 • Jaar en periode invoeren bij administraties met een gebroken boekjaar
  Kijk hier voor een overzicht van alle tijdvakken en bijbehorende codes
 • Gebruik BTW-periodesuppleties
  Deze instelling kunt u wijzigen als u daarvoor gebruikersrechten heeft.


  Deze optie kan niet samen met "BTW-correcties toestaan per gebruiker" aan staan
  Deze optie kan niet aangezet worden als er in een eerdere aangifte een aanvulling is ingevoerd
  • Vink deze optie aan om iMUIS automatisch per periode een suppletie aangifte te laten samenstellen.
   1. Suppleties zijn bedoeld om correcties in eerder aangegeven periodes door te geven aan de Belastingdienst.
   2. De bedragen op een suppletie zijn de totale bedragen over die periode (geldt zowel voor de periode- als voor de jaarsuppletie), dus niet de correctiebedragen.
   3. Als het saldo van de correcties meer dan € 1.000 (te betalen of terug te ontvangen) bedraagt per aangifte periode (maand/kwartaal), dan zal iMUIS deze suppletie(s) automatisch aanmaken. Dat gebeurt als u de volgende reguliere aangifte gaat aanmaken.
   4. Als het saldo van de correcties minder dan € 1.000 (te betalen of terug te ontvangen) bedraagt per aangifte periode (maand/kwartaal), dan worden de correcties toegevoegd aan de eerstvolgende reguliere aangifte.
   5. Bij het aanmaken van een definitieve aangifte worden de suppleties definitief aangemaakt. Bij het aanmaken van een concept aangifte worden de suppleties als concept aangemaakt.
   • Overbodige suppleties worden verwijderd
    Indien er een periodesuppletie bestaat en deze is niet meer nodig, omdat er bijvoorbeeld boekingsregels in een voorgaande periode verwijderd worden, dan wordt de betreffende periodesuppletie verwijderd als er een nieuwe (concept-)aangifte wordt aangemaakt.
  • Vink deze optie uit om niet met periode suppleties te werken. U kunt wel per jaar een suppletie aangifte samenstellen. Wijzigingen en nagekomen posten worden automatisch meegenomen in de eerstvolgende aangifte.
   • Concept opnieuw samengesteld
    Als deze optie aan of uit wordt gezet, dan worden aanwezige concept aangiftes opnieuw samengesteld. Het aan- of uitzetten kan voor achteraf toegevoegde posten betekenen dat opnieuw moet worden bepaald of ze in de eerstvolgende BTW-aangifte of in de betreffende periodesuppletie moeten worden meegenomen.
 • BTW-correcties toestaan per gebruiker
  Deze optie kan niet samen met "Gebruik BTW-periode suppleties" aan staan
  Vink deze optie aan om per definitief aangemaakte BTW aangifte handmatig een aanvulling op de bedragen van de aangifte in te kunnen voeren.
  Vink deze optie uit om geen gebruik te maken van het aanvullen van BTW aangiftes.
Contactpersoon
 • Leg hier de gegevens vast van de contactpersoon waarmee de Belastingdienst contact kan opnemen over de BTW-aangifte.
  Soort contact
  • Kies Belastingplichtige als u zelf aangifte doet voor deze administratie.
  • Kies Intermediair als een accountants- of administratiekantoor met Beconnummer (Belasting Consulent Nummer) de aangifte van deze administratie verzorgt. Een intermediair met Beconnummer is verantwoordelijk voor de inhoud en de aangifte van de administratie.
  Contactnummer - Beconnummer
  • Contactnummer
   Het contactnummer is het BTW nummer dat u van de Belastingdienst heeft toegewezen gekregen. Afhankelijk van wie er voor deze administratie aangifte doet kan dit nummer verschillen.
  • Beconnummer
   Het Beconnummer van een intermediair kan hier worden vastgelegd als in het veld Soort contact voor Intermediair gekozen is.
  Contact persoon gegevens
  De voorletters, tussenvoegsel en achternaam van de contactpersoon of intermediair, waarmee de Belastingdienst contact kan opnemen over de BTW-aangifte of ICP opgave.
  Contact telefoon
  Vul hier het telefoonnummer in waarop u of de intermediair te bereiken is voor de Belastingdienst.
Akkoord verklaring
 • Ik verklaar mij tekenbevoegd voor deze administratie en akkoord met de Aanvullende Voorwaarden voor gebruikers van MUIS-certificaat
  Vink deze optie aan als u de voorwaarden gelezen heeft en BTW-aangifte in SBR-formaat wilt doen, rechtstreeks vanuit het pakket naar de Belastingdienst.
  Vink deze optie uit als u op andere wijze of niet BTW-aangifte wilt doen met het pakket. Klik op [Wijzig aangiftemethode] om een andere manier van aangifte doen te kiezen.
 • Uw BTW-aangifte in SBR-formaat zal via het MUIS-portal naar de Belastingdienst worden verstuurd.
  • Als u niet rechtstreeks vanuit het pakket aangifte wilt doen klik dan op [Wijzig aangiftemethode] en kies een andere manier van werken met het pakket BTW-aangifte.

Geavanceerde instellingen BTW-aangifte
Kleineondernemersregeling
 • Kleineondernemersregeling 2019
  Kies Nee als u geen gebruik maakt van de kleineondernemersregeling.
  Kies Ja als u volgens de Belastingdienst in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling. U kunt dan voor het accorderen van de BTW-aangifte handmatig het bedrag bij Formuliergroep 5d Kleine ondernemers" invullen.
 • Kleineondernemersregeling 2020
  Vul de begindatum in van KOR. De einddatum wordt automatisch op drie jaar later gezet (volgens de richtlijnen van de Belastingdienst). Zodra de KOR datum instelling opgeslagen is kan er geen btw meer worden berekend of ingevoerd in de administratie. Ook kunnen er in deze drie jarige periode geen btw aangiftes worden aangemaakt.
  Zie voor meer informatie : KOR-regeling 2020
 • Voorbeeld van gebruik
 • Voor Accountant/Controller werkt het zoals hieronder. 1. U bent volgende de gebruikers instellingen Accountant/Controller. 2. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om bij de Jaar-suppletie te kiezen voor de knop [Aanvullen bedragen] 3. Het programma vraagt "Handmatig aanvullen van een aangifte kan alleen als de aangifte definitief is aangemaakt." Deze vraag moet u bevestigen. 4. Hierna krijgt u de mogelijkheid om het bedrag bij 5d aan te passen. (ook de andere bedragen trouwens) 5. Zodra u dit heeft opgeslagen via de knop [Opslaan] Kunt u via [Suppletie versturen] de suppletie naar de belastingdienst sturen.
BTW glad boeken
 • BTW Gladboeken?
  Raadpleeg bij twijfel over deze instelling uw accountant.
  • Kies "Ja" als u de BTW automatisch wilt gladboeken op het moment dat u aangifte doet.
  • Kies "Nee" als u (of uw accountant) de BTW handmatig gladboekt, bijvoorbeeld aan het eind van het boekjaar.
  • Let op: als er ondanks deze instelling geen journaalposten gegenereerd worden waarmee de BTW gladgeboekt wordt, controleer dan de instelling Automatische boekingsregels direct verwerken in de tabel Basis financieel.
  • Voorbeeld BTW Gladboeken "JA"
   • Het gladboeken van de BTW tijdens de aangifte heeft als voordeel, dat alle BTW sluitrekeningen, waarop de BTW automatisch wordt geboekt tijdens het invoeren van boekingsregels, weer op 0 staan bij het begin van de volgende boekperiode. Een voorbeeld van een BTW sluitrekening in de het pakket demo administratie is grootboekrekening "1502 - BTW hoog afdragen". Iedere keer als u een boekingsregel invoert, waarin de BTW-code voor het hoge BTW-tarief gebruikt wordt, dan wordt de BTW automatisch op deze rekening geboekt.

    Hoe worden de rekeningen gladgeboekt tijdens de aangifte?

   • Als u een definitieve BTW-aangifte aanmaakt, dan worden de BTW-bedragen van alle boekingen voor de aan te geven periode bij elkaar opgeteld en in de BTW-aangifte ingevuld. De BTW-code van de boekingsregel bepaalt bij welke formuliergroep de BTW opgeteld moet worden.
   • Een administratie behoort een dagboek met soort "Memoriaal BTW-aangifte" te hebben. De BTW-sluitrekeningen worden gladgeboekt door het totaalbedrag over te boeken naar de tegenrekening van dit dagboek.
    Tip: als er meerdere dagboeken met de soort "Memoriaal BTW-aangifte" zijn aangemaakt, dan zal het pakket hiervan melding maken. Zorg er in dit geval voor dat er maar één dagboek is met de soort "Memoriaal BTW-aangifte".

     
    In dit voorbeeld ziet u de overboeking van de BTW-sluitrekeningen 1502, 1503 en 1504 naar tegenrekening 1520.
    Dit zijn de journaalposten die automatisch werden aangemaakt tijdens het aanmaken van een definitieve BTW-aangifte.
    De rekeningen 1502, 1503 en 1504 staan nu weer op 0.
   • Door deze methode te gebruiken ziet u in een oogopslag dat het saldo op de tussenrekening 1520 (BTW betaald) betaald is.
Openstaande post
 • Instellingen openstaande post voor Belastingdienst
  Het pakket kan automatisch een openstaande post aanmaken voor het betalen/terug ontvangen van de BTW-aangifte. Daartoe moeten onderstaande gegevens ingevuld zijn. De Belastingdienst dient daartoe als crediteur in de administratie aanwezig te zijn. Het kenmerk van de BTW-aangifte wordt automatisch ingevuld in het kenmerk van de openstaande post. De openstaande post wordt geboekt op de eerste dag van de maand die volgt op de aangifte. Laat deze velden leeg als u hier geen gebruik van wilt maken.
  Dagboek
  Geef hier het dagboek op voor de boeking van de openstaande post van crediteur Belastingdienst.
  Dit dagboek dient een inkoop- of memoriaal dagboek te zijn.
  Crediteur
  Vul hier de crediteur Belastingdienst in. Deze crediteur dient de instelling [ BTW-plichtig = "niet BTW-plichtig"] te hebben.
  Tegenrekening
  Vul hier de tegenrekening van de openstaande post in, bijvoorbeeld grootboekrekening "BTW te betalen".
  Vervalt op aantal dagen voor einde maand
  Een aangifte Omzet Belasting dient uiterlijk een maand na het einde van het betreffende tijdvak voldaan te zijn. Om er voor te zorgen dat u deze post op tijd betaalt, kunt u de vervaldatum van de openstaande post een aantal dagen eerder instellen.
  Voorbeeld:
  U doet een maandaangifte voor maart. Het bedrag van deze aangifte dient op 30 april voldaan te zijn. Om de betaling tijdig te kunnen doen, is het handig om de vervaldatum 7 dagen eerder te zetten. Daarom is in dit veld de waarde 7 ingegeven. De vervaldatum voor de openstaande post voor de Belastingdienst wordt dan (30 min 7 = ) 23 april.

Wijzigen aangiftemethode