HELP 
G-rekening
  Menu - Financieel - Boekingsprogramma

Informatie
 • Wat is een G-rekening?
  Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die gebruikt wordt om loonheffingen te voldoen aan de Belastingdienst of onderaannemers. Van een G-rekening mogen geen andere betalingen worden gedaan. Een G-rekening biedt enige bescherming bij aansprakelijkheidskwesties (Invorderingswet en Wet Ketenaansprakelijkheid) door de Belastingdienst.
  • TIP: Voor meer achtergrondinformatie kunt u naar http://www.belastingdienst.nl/ gaan voor meer informatie en documentatie over de Ketenaansprakelijkheid raadplegen.
 • Bij betalingen aan een G-rekening gaat het in de regel om een deel van een factuur. Voor het betalen is het handig het deel voor de G-rekening (automatisch) vast te leggen. Door het invullen van de velden voor de G-rekening op een crediteur is dit mogelijk.
 • In combinatie met de module Bankieren zijn er twee situaties waarbij het deel voor de G-rekening wordt overgemaakt.
  1. U betaalt vanaf uw betaalrekening
  2. U betaalt vanaf uw betaalrekening en vanaf uw eigen G-rekening.
   In beide gevallen hoeft u niet meer handmatig het te betalen bedrag van de openstaande post aan te passen
 • Dit stappenplan beschrijft hoe u met de module G-rekening kunt werken.

Stap-voor-stap uitgelegd
 • Inrichten en voorbereiden voor gebruik
  Het inrichten doet u als volgt:
  • De G-rekening gegevens van een crediteur vastleggen
     Menu - Financieel - Crediteuren - Tabellen - Crediteur
   Per crediteur kunt u gegevens vullen bij het onderdeel G-rekening. De G-rekening (IBAN) is noodzakelijk als u via de module Bankieren betalingen gaat uitschrijven. Indien u geen gegevens invoert, kunt u het bedrag of percentage voor de G-rekening handmatig invoeren in het programma boeken. Het G-rekening percentage vult u in, wanneer bij alle of bij de meeste facturen van deze crediteur een vast percentage van een factuur aan de G-rekening moet worden betaald. Het percentage en het bedrag kunt u bij het invoeren van een boeking op deze crediteur per factuur aanpassen.
  • Kolommen in beeld zetten
   Om gebruik te maken van de module G-rekening, dienen een aantal kolommen in beeld te worden gezet.
   >>>Meer informatie over kolommen in beeld zetten.
   • Boekingsprogramma - dagboek Inkoop
    In dagboek Inkoop zet u de velden 'G-rekening percentage' en 'G-rekening factuurbedrag' in beeld.
   • Boekingsprogramma - dagboek Bank
    In dagboek Bank zet u de velden 'G-rekening bedrag', 'G-rekening af' en '% G-rekening' in beeld.
   • Boekingsprogramma - dagboek Betalingen onderweg
    In dagboek Betalingen onderweg (module Bankieren) zet u het veld 'G-rekening bedrag' in beeld.

 • Boeken van een factuur op een Crediteur met G-rekening
  Bij het boeken van een factuur op een crediteur waarbij het G-rekening percentage staat ingevuld, wordt automatisch het bedrag voor de G-rekening gevuld. Dit bedrag is gebaseerd op het factuurbedrag inclusief BTW.
  Het G-rekening factuurbedrag of % G-rekening kunt u handmatig aanpassen.
  Cre/grb Factuur Boekbedrag BTW-code Boekstuk Tegenrekening Datum Omschrijving % G-rekening G-rekening factuurbedrag
  20000 2016012 -200 4 inl2016 4060 04-01-2016 Inleen uren 25,00 50,00
 • Boeken van een betaling in dagboek Bank op een Crediteur met G-rekening
  N. B.: Indien u met module Bankieren de afschriften verwerkt, kunt u deze beschrijving overslaan.
  Bij het boeken van betaling verricht aan de crediteur, boekt u een deel van de factuur af. Het resterende deel blijft als openstaand bedrag op de factuur staan.
  Optioneel kunt u aan de hand van het veld 'G-rekening bedrag' zien of dit het deel voor de G-rekening betreft. U vult de kolom 'Af' en u kunt het % G-rekening veranderen in 100%. In de kolom 'G-rekening af' ziet u de volledige transactiebedrag staan.
  Cre/grb Factuur Af Bij BTW-code Boekstuk Tegenrekening Datum Omschrijving % G-rekening G-rekening factuurbedrag
  20000 2016012 -50,00 0,00   Afschr2016 1060 21-01-2016 Bet. G-deel 100,00 50,00

  Voordeel van deze extra handeling is dat u per factuur kunt zien welk deel is betaald.
  In combinatie met module Bankieren
  Door de betalingen te verrichten via het programma Betalingen uitschrijven kunt u automatisch het juiste bedrag aan de juiste rekening overmaken.
 • Betalingen uitschrijven
  Bij het betalen aan crediteuren met een G-rekening zijn er twee verschillende mogelijkheden;
  U betaald de factuur vanaf één rekening of u betaald een deel via uw eigen G-rekening en een deel via uw betaalrekening. Op de verschillende rapporten (zoals Specificatie betalingen, Geselecteerde betalingen en Nog te betalen facturen) wordt het deel voor de G-rekening van de crediteur apart getoond. Doorbij het uitschrijven van betalingen de knop [Selectie [Alt+S]] te kiezen, kunt u met behulp van selecties automatisch het juiste bedrag aan de juiste rekening over maken.
  • Betaling vanaf één rekening
   Bij het betalingen uitschrijven word automatisch een deel van het bedrag op de G-rekening van de crediteur overgemaakt en een deel op de betaalrekening van de crediteur. U hoeft het bedrag van de factuur bij het betalen niet te splitsen. Bij het selecteren van de factuur voor de betaling hoeft u geen extra handelingen te doen. Wanneer er een waarde in de kolom 'G-rekening saldo' staat vermeld, wordt gecontroleerd of het IBAN van de G-rekening bij de crediteur staat gevuld. De betaling wordt aan twee rekeningen gedaan.
  • U betaalt zowel van uw G-rekening als vanaf uw betaalrekening
   In het programma betalingen uitschrijven doet u de betalingen in twee opdrachten vanaf verschillende rekeningen.
   Wanneer u betalingen doet van uw betaalrekening dient het saldo verminderd met het deel voor de G-rekening te worden betaald aan de rekening van de crediteur.
   Wanneer u betalingen doet vanaf uw G-rekening dient alleen het deel voor de G-rekening te worden betaald aan de G-rekening van de crediteur.
 • Afschriften inlezen
  Bij het inlezen van afschriften zal de betaling van de factuur op twee verschillende afschriftregels worden verwerkt.
  Bij het selecteren van de factuur kunt u de optie "Gebruik G-rekening" aanvinken om het bedrag voor de G-rekening als saldo af te kunnen boeken.