HELP 
Beginnen met Bankieren
  Menu - Financieel - Bankieren

Toegangsrechten
 • Toegangsrechten voor de diverse onderdelen van Bankieren instellen
  De gebruiker die het pakket gaat instellen voor het werken met Bankieren dient toegangsrechten te hebben tot alle hieronder genoemde onderdelen van het pakket.

  Toegangsrechten instellen voor Bankieren
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - [Gebruikerdetails] - [Menurechten]


Hoofdstappen administratie inrichten voor Bankieren
 • Voorwaarde
  In dit stappenplan wordt ervan uitgegaan dat Bankieren wordt toegevoegd aan een reeds in gebruik zijnde administratie. In de administratie zijn dus al debiteuren, crediteuren, grootboekrekeningen etc. in gebruik. Met deze gegevens zijn er boekingsregels en openstaande posten ingevoerd.
Tabellen vullen met basisgegevens voor Bankieren
 • Grootboekrekening voor betalingen onderweg aanmaken
  Maak in de tabel Grootboek een grootboekrekening aan, die gebruikt wordt als tegenrekening Betalingen onderweg. Hierop worden de openstaande posten geboekt, die uitgeschreven zijn door het programma Betalingen uitschrijven. Als u per bankrekening een aparte tegenrekening hebt aangemaakt, dan kunt u per bankrekening een onderscheid maken tussen (te betalen) openstaande posten, posten onderweg en betaalde posten.
 • Dagboek voor betalingen onderweg aanmaken
  Maak in de tabel Dagboek een dagboek aan voor betalingen onderweg. De dagboeksoort dient "Memoriaal Betalingen onderweg" te zijn. Als vaste tegenrekening voor dit dagboek kunt u de grootboekrekening Betalingen onderweg gebruiken. Voor betaling geselecteerde openstaande posten, die uitgeschreven zijn naar het betalingenbestand, worden in dat dagboek geboekt, totdat de betaling van de openstaande post in de administratie ingevoerd is.
 • Tabel Omschrijving bij betalingen
  In de tabel Omschrijving voor betalingen legt u vast welke relevante gegevens uit de administratie automatisch op het bankafschrift vermeld moeten worden, als u een betaling uitschrijft naar de bank.
 • Bankrekening waarmee betaald wordt
  De bankrekening waarmee betaald gaat worden dient aangemaakt te worden in de tabel Bankrekening. Vul de gegevens op het tabblad Algemeen en op het tabblad Betalingen uitschrijven nauwkeurig in. Als u meerdere bankrekeningen gebruikt, dan dient u die allemaal apart in te voeren. U kunt dan in het programma Betalingen uitschrijven kiezen met welke bankrekening u gaat betalen.
 • Betalingsconditie bepaalt het aantal vervaldagen
  In de tabel Betalingsconditie moeten n of meer crediteur betalingscondities aangemaakt worden, waarin het aantal vervaldagen is vastgelegd (bijvoorbeeld betalingscondities voor 7, 14 en 30 vervaldagen). U hoeft deze gegevens maar één keer vast te leggen voor alle crediteuren waaraan u nu en in de toekomst gaat betalen.
 • Betalingsconditie koppelen aan crediteur
  Aan iedere crediteur, waaraan u openstaande posten gaat betalen, dient u een crediteur betalingsconditie te koppelen. iMUIS kan dan direct bepalen hoe lang een post mag open staan bij een crediteur. Bij het uitschrijven van de betalingen kunt u hierop selecteren.
  NB Crediteuren die bij u automatisch incasseren krijgen een betalingsconditie met de optie "Incasso afgegeven", zodat de openstaande posten van deze crediteuren niet beschikbaar zijn voor het uitschrijven van betalingen.
 • Telebankiergegevens van de crediteur moeten gevuld zijn
  Voor iedere crediteur waaraan u gaat betalen moet het onderdeel Bankieren van de tabel Crediteur gevuld worden met de juiste gegevens. Vooral het Banknummer en de instelling "Voorkeur banksoort" zijn hierbij van belang.
Openstaande posten invoeren en selecteren voor betaling
 • Facturen en factureren
  Vanuit het Boekingsprogramma, na het invoeren van inkoopfacturen,  zullen te betalen openstaande posten aangemaakt worden. Alleen de openstaande posten voor crediteuren, die ingesteld zijn zoals hierboven beschreven, kunnen nu betaald gaan worden met het programma Betalingen uitschrijven.
 • Betalingen uitschrijven
  Om betalingen uit te schrijven voor verwerking door uw bank dient u de volgende handelingen stap voor stap uit te voeren:
  • Start het programma Betalingen uitschrijven.
  • Selecteer de bankrekening waarmee u gaat betalen.
  • Op uw scherm krijgt u een overzicht te zien van te betalen openstaande posten.
  • Selecteer de openstaande posten die u nu wilt gaan betalen.
   • Toets [Spatie] voor enkelvoudige betalingen.
   • Toets [Ctrl+T] voor verzamelbetalingen.
  • Toets [F9] als alle regels op de juiste manier geselecteerd zijn voor betaling.
  • Controleer en wijzig eventueel de gegevens in het dialoogvenster Aanvullende betaling informatie.
  • Klik op [OK].
  • Er wordt nu een betalingenbestand aangemaakt, dat u kunt inlezen in het telebankierprogramma van uw bank. De openstaande posten worden automatisch doorgeboekt naar het dagboek Betalingen onderweg.