HELP 
Voorkeurstegenrekeningen instellen en gebruiken
  Menu - Financieel - Boekingsprogramma

Stap-voor-stap uitgelegd
 • Voorkeurstegenrekeningen activeren voor het pakket
  Vink per gebruiker de optie "Voorkeurstegenrekening" aan in het programma Gebruikersbeheer - Menurechten - Tabellen - Voorkeurstegenrekening. Voor de volledigheid vermelden wij hier dat de gebruiker ook toegang dient te hebben tot de tabellen Debiteur en Crediteur en dat de gebruiker het voeren van een debiteur- en crediteuradministratie geactiveerd moet hebben in de Basisinrichting van de administratie in het pakket.
   
 • Voorkeurstegenrekeningen per debiteur of crediteur
  Om de invoer van boekingsregels te vereenvoudigen kan per debiteur of crediteur een lijst van voorkeurstegenrekeningen worden vastgelegd. U kunt de voorkeurstegenrekeningen opvragen in het veld Tegenrekening van de boekingsregel door [Shift +F4] te toetsen. U hoeft dan niet meer of veel minder te zoeken naar de juiste tegenrekening en u kunt sneller de administratie bijwerken.
  NB Met sneltoets [F4] kunnen nog steeds alle grootboekrekeningen getoond worden, als er toch op een andere tegenrekening geboekt moet worden.
   
 • Voorkeurstegenrekeningen handmatig toevoegen en/of verwijderen
  Menu - Financieel - Debiteuren - Tabellen - Debiteur - [Tegenrekening]
  Menu - Financieel - Crediteuren - Tabellen - Crediteur - [Tegenrekening]

  Aan de tabellen Debiteur en Crediteur is een tabel toegevoegd, waarmee u toegang krijgt tot de voorkeurstegenrekeningen van debiteuren of crediteuren. In dit scherm kunt u voorkeurstegenrekeningen aan debiteuren of crediteuren toevoegen en niet langer gebruikte voorkeurstegenrekeningen verwijderen uit de lijst.
   
 • Voorkeurstegenrekeningen automatisch vastleggen per debiteur of crediteur
  Let op: voorkeurstegenrekeningen worden alleen automatisch toegevoegd aan debiteuren of crediteuren, waaraan eerst handmatig een voorkeurstegenrekening is toegevoegd
  In de tabel Basis financieel kunt u aangeven of tijdens het boeken gebruikte tegenrekeningen automatisch moeten worden toegevoegd aan de lijst van voorkeurstegenrekeningen van de betreffende debiteuren en crediteuren. Als de optie aanstaat, dan zal iMUIS bij iedere debiteur- en/of crediteurboeking controleren of de tegenrekening van de boekingsregel al voorkomt in de voorkeurstegenrekeningen. Als dat nog niet het geval is, dan wordt de rekening automatisch toegevoegd. De tegenrekening kan bij de volgende boekingsregel direct opgevraagd worden met [Shift+F4].
   
 • Voorkeurstegenrekeningen gebruiken in boekingsregels
  Als er wordt geboekt in het verkoopdagboek of het inkoopdagboek, dan krijgt het veld Tegenrekening de lichtblauwe achtergrondkleur indien er bij de debiteur of crediteur voorkeurstegenrekeningen zijn opgegeven. Toets in het veld Tegenrekening [Shift+F4] om alleen de voorkeurstegenrekeningen op te vragen.
   
 • Voorkeurstegenrekeningen gebruiken in gesplitste boekingsregels
  Bij een boeking op de splitsingsrekening (grootboekrekening 2000 in de het pakket demoadministratie) kunt u, met [Shift+F4], de voorkeurstegenrekeningen van de debiteur of crediteur opvragen in het veld Grb/D/C van alle volgende regels van de uitsplitsing. Het veld Grb/D/C wordt lichtblauw gekleurd als er voor de debiteur of crediteur van de splitsing voorkeurstegenrekeningen zijn vastgelegd.