HELP 
Tabel Artikelgroep
  Menu - Verkoop - Tabellen - Artikelgroep

Artikelgroep stamtabel

Werken met artikelgroepen
 • Een artikelgroep is een verzameling grootboekrekeningen, die tijdens het factureren van een verkoop- of inkooporder ingevuld worden in de journaalposten van de factuur.
 • Indien u ook werkt met de module Voorraad, dan kunnen er in de artikelgroep ook grootboekrekeningen voor de boekingen van wijzigingen in de voorraad worden geboekt.
 • Artikelen zijn altijd gekoppeld aan een artikelgroep. In een order met artikelen met verschillende artikelgroepen kan de uitsplitsing van de factuur op verschillende grootboekrekeningen worden geboekt. De verkoop van artikelen met dezelfde artikelgroep wordt op dezelfde grootboekrekening geboekt.
  • Voorbeeld
   Als bij een artikelgroep in het veld "Rekening omzet" grootboekrekening 8000 is opgegeven, dan wordt tijdens het factureren van artikelen, die gekoppeld zijn aan deze artikelgroep, de omzet op rekening 8000 geboekt.
 • Belangrijk
  De grootboekrekeningen, die u met deze artikelgroep aan journaalposten gaat toewijzen, dienen de juiste code Activa, Passiva, Baten of Lasten te hebben. Dat wordt op deze pagina per veld aangegeven. Het koppelen van verkeerde grootboekrekeningen kan er voor zorgen dat de voorraadadministratie niet juist wordt bijgewerkt.
 • Artikelgroep kopiëren
  Gebruik de knop [Artikelgroep kopiëren] om snel een soortgelijke Artikelgroep in te kunnen voeren.
  Kies een Artikelgroep in de lijst en druk op [Artikelgroep kopiëren]. In de gekopieerde Artikelgroep hoeft u alleen de zoeksleutel en het nummer van de Artikelgroep te veranderen.

Tabel Artikelgroep
Alles openen Alles sluiten
Velden Artikelgroep
Nummer
Vul hier het nummer in van de artikelgroep.
Zoeksleutel
Vul hier de zoeksleutel in van de artikelgroep.
Omschrijving
Vul hier een lange omschrijving in van de artikelgroep.
Blokkeren
Een geblokkeerd tabelitem is niet zichtbaar in de betreffende keuzetabel in andere programma's.
Vink deze optie aan om de geselecteerde artikelgroep te blokkeren voor gebruik in het pakket. Het pakket zal een waarschuwing tonen indien u een geblokkeerde artikelgroep probeert te koppelen aan een artikel. Eerder ingevoerde regels met deze artikelgroep worden niet benvloed door de blokkering.
Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen. 
Verkoop
Rekening omzet
Vul in dit veld een grootboekrekening met code Baten of Lasten in
Selecteer hier de grootboekrekening omzet, waarop het omzetbedrag geboekt moeten worden. Hier wordt de netto waarde van de verkoop op geboekt. Deze rekening wordt automatisch als tegenrekening gebruikt tijdens het factureren van orders.

Toelichting
Tijdens het factureren van verkooporders worden automatisch de bijbehorende financiële journaalposten geboekt.  De netto waarde van de verkochte artikelen zal, per artikelgroep getotaliseerd in een journaalpost, op de omzetrekening geboekt worden. Indien er sprake is van diverse BTW-soorten (hoog, laag, e.d.), dan zullen de boekingsregels per artikelgroep/BTW-soort verwerkt worden. De journaalposten die vanuit de facturering worden aangemaakt, worden altijd tegengeboekt op de splitsingsrekening. U kunt de journaalposten raadplegen in het verkoopdagboek in het Boekingsprogramma. De bijbehorende kostprijsboekingen worden in het dagboek Voorraad Memoriaal geplaatst.

Rekening omzet binnen EU
Vul in dit veld een grootboekrekening met code Baten of Lasten in
Afhankelijk van de code BTW-plichtig (Binnen EU) in de debiteur wordt deze grootboekrekening gebruikt. Als u dit veld leeg laat, dan wordt automatisch de grootboekrekening uit het veld Rekening omzet gebruikt.
Rekening omzet buiten EU
Vul in dit veld een grootboekrekening met code Baten of Lasten in
Afhankelijk van de code BTW-plichtig (Buiten EU) in de debiteur wordt deze grootboekrekening gebruikt. Als u dit veld leeg laat, dan wordt automatisch de grootboekrekening uit het veld Rekening omzet gebruikt.
Inkoop
Rekening inkopen artikelen zonder voorraadregistratie
Dit veld behoort tot de module Inkoop
Bij het boeken van inkoopfacturen met artikelen die buiten de voorraadregistratie vallen, worden de journaalposten automatisch op deze rekening geboekt. Wordt er een niet voorraadartikel ingekocht, waarvan dus geen voorraadaantallen worden bijgehouden, dan wordt op deze rekening de waarde geboekt. De voorraad waardelijst sluit dan altijd aan met de grootboekrekening voorraad.

Toelichting
Tijdens het factureren van inkooporders worden automatisch de bijbehorende financiële journaalposten geboekt.  De netto waarde van de ingekochte artikelen die buiten de voorraadregistratie vallen zal, per artikelgroep getotaliseerd in een journaalpost, op de "Rekening inkopen artikelen zonder voorraadregistratie" geboekt worden. U kunt de journaalposten raadplegen in het inkoopdagboek in het programma Boeken.

Rekening prijsverschillen inkoop
Dit veld behoort tot de module Inkoop
Let op: de overige velden van de artikelgroep, zoals "Rekening nog te ontvangen facturen" en "Rekening resultaat niet ontvangen" moeten ook ingevuld zijn om de prijsverschillen te kunnen boeken.

Verschillen tussen inkoopprijs en kostprijs worden tijdens het factureren van inkoopfacturen op deze grootboekrekening geboekt. Vul hier een grootboekrekening voor deze verschillen in. De journaalposten kunt u terugvinden in het dagboek(en) voor de inkopen.

Toelichting
Tijdens het factureren van een inkoopfactuur kan er een prijsverschil ontstaan wanneer de inkoopprijs en/of korting afwijkt van de oorspronkelijke inkoopprijs en/of korting. Tevens wordt de inkoopprijs vergeleken met de kostprijs. Van het verschil wordt een boeking gemaakt.

Voorbeeld
Bestelling: 1 (voorraadhoudend) artikel met kostprijs A (150) en inkoopprijs B (100), zoals vastgelegd in de tabel Artikel.
Hiervan wordt een factuur ontvangen met artikelprijs C (80 excl BTW, de inkoopprijs is dus lager dan in iMUIS is vastgelegd).
De inkoopfactuur met lagere factuurprijs wordt ingevoerd en doorgeboekt.

In het dagboek Inkoop verschijnt nu:
1e regel Crediteur, factuur met bedrag C + BTW (80 met een excl. BTW code)
2e regel Nog te ontvangen goederen tegen A (150 dus)
3e regel Prijsverschil op rekening Prijsverschillen inkoop voor C - A (80 minus 150 =70)

Rekening nog te ontvangen goederen-facturen
Dit veld behoort tot de module Inkoop
Vul in dit veld een grootboekrekening met code Activa of Passiva in

De rekening "Nog te ontvangen goederen/facturen" wordt gebruikt door het programma Goederenontvangst inboeken en door het programma Inkoopfacturen inboeken.

De goederenontvangsten worden automatisch door het programma Goederenontvangsten inboeken per artikelgroep en BTW-soort credit op de  grootboekrekening "Nog te ontvangen goederen/facturen" geboekt. De journaalpost(en) kunt u terugvinden in uw dagboek Voorraad boekingen, dat u heeft opgegeven in de tabel Basisgegevens Artikelen.

Voorbeeld Kostprijs boeking vanuit Goederenontvangsten inboeken

 

 

Als de bijbehorende inkoopfactuur ingeboekt wordt, dan worden dezelfde artikelen debet geboekt. U kunt de journaalposten raadplegen in het inkoopdagboek in het programma Boeken. De journaalpost(en) kunt u terugvinden in uw dagboek Inkoop, dat u heeft opgegeven in de tabel Basisgegevens Inkoop.

Toelichting
Bij een goederenontvangst van voorraadhoudende artikelen wordt deze rekening gecrediteerd en bij het boeken van een inkoopfactuur gedebiteerd. Dus als alle ontvangsten en bijbehorende inkoopfacturen zijn geboekt moet deze rekening leeg zijn. Deze rekening staat op de balans. Als er een bedrag op blijft staan kunt u dat wegboeken door de betreffende inkooporder(s) te verwijderen in het programma Inkooporders invoeren, waardoor de bedragen  overgeboekt worden naar de rekening "resultaat niet ontvangen goederen/facturen".

Rekening resultaat niet ontvangen goederen/facturen
Dit veld behoort tot de module Inkoop
Vul in dit veld een grootboekrekening met code Baten of Lasten in

Deze grootboekrekening wordt gebruikt als een niet volledig afgewerkte inkooporder wordt verwijderd in het programma Inkooporders invoeren. Dat kunt u doen als (een deel van de) artikelen van een inkooporder niet geleverd worden of wanneer de factuur van een inkooporder niet ontvangen wordt.

Toelichting
Indien een (niet volledig) afgewerkte inkooporder wordt verwijderd en de goederenontvangst is wel ingeboekt, wordt het resultaat hiervan geboekt op bovengenoemde rekening. De automatisch gecreëerde journaalpost komt terecht in het Dagboek Kostprijs zoals opgegeven in tabel basisgegevens Artikelen. Aan het eind van het jaar wordt deze rekening geboekt als winst of verlies.

Voorraad
Rekening kostprijs
Dit veld behoort tot de module Voorraad
Vul in dit veld een grootboekrekening met code Baten of Lasten in
Als u verkooporders gaat factureren, dan worden er automatisch kostprijsboekingen geboekt. Kostprijsboekingen zijn boekingen waarbij de kostprijs van een artikel op de hier gekoppelde grootboekrekening zal worden geboekt. Door deze bedragen vast te leggen kunt u later, met verschillende rapporten, de kostprijs naast de omzet afdrukken en hiermee de winstmarge berekenen.

Toelichting
Het dagboek waarin de kostprijsboekingen opgeslagen worden is het dagboek welke ingesteld staat in het pakket iMUIS in het veld Dagboek kostprijs van de tabel Basisgegevens artikel/werksoort.

Rekening voorraad
Dit veld behoort tot de module Voorraad
Dit is een balansrekening. Vul in dit veld een grootboekrekening met code Activa of Passiva in

Selecteer hier de grootboekrekening voorraad, waarop bij het boeken van een verkoopfactuur de kostprijs op gecrediteerd wordt en bij een goederenontvangst de waarde van de binnenkomende artikelen op geboekt wordt.
Rekening herwaardering
Dit veld behoort tot de module Voorraad
Vul in dit veld een grootboekrekening met code Baten of Lasten in

Selecteer hier de grootboekrekening waarop bij een verandering in de kostprijs de verschillen worden geboekt.
Rekening diversen voorraad
Dit veld behoort tot de module Voorraad
Vul in dit veld een grootboekrekening met code Baten of Lasten in

Selecteer hier de grootboekrekening waarop alle bedragen geboekt worden van artikelmutaties die plaatsvinden buiten inkoop-, verkooporders en herwaarderingen om.