HELP 
De Boekhoudkoppeling stap-voor-stap
  Menu - Financieel - Bankieren - Afschriften inlezen

Wat is de het pakket ABN AMRO Boekhoudkoppeling?
 • Dagafschriften
  De boekhoudkoppeling zorgt ervoor dat uw dagafschriften van de ABN AMRO automatisch verwerkt kunnen worden in uw administratie.
 • Tijdwinst
  U hoeft voor de verwerking van uw dagafschriften in de administratie niet meer met "Internet  Bankieren" (of OfficeNet) van de ABN AMRO een afschriftenbestand aan te maken.
 • Automatisch of handmatig verwerken
  Automatisch herkende afschriftregels kunnen direct doorgeboekt worden naar de administratie. U kunt het pakket trainen om regelmatig terugkerende afschriftregels automatisch te herkennen. Door herkenningscodes toe te voegen aan het pakket en door bankrekeningen vast te leggen bij de relaties en grootboekrekeningen worden steeds meer afschriftregels automatisch herkend. U behoudt de keuze om de afschriftregels eerst te controleren voordat u ze doorboekt naar de administratie. Niet herkende regels dient u altijd handmatig te verwerken.

Systeeminstellingen voor boekhoudkoppelingen
 • De systeembeheerder van de server dient in het programma Systeeminstellingen de communicatie tussen het pakket en de bank(en) in te stellen. Zie daarvoor het document Externe verbindingen.
 • Externe verbindingen instellen

het pakket inrichten voor de Boekhoudkoppeling
 • Er zijn een aantal voorwaarden om in het pakket met de boekhoudkoppeling te kunnen werken :
  1. U dient een abonnement op de module Bankieren te hebben.
  2. U dient het BIC-nummer van de ABN AMRO vastgelegd te hebben in de tabel Bank.
  3. U dient uw ABN AMRO bankrekening in de tabel Bankrekening te hebben vastgelegd, waarbij het BIC-nummer van de ABN AMRO in het veld "Bank van bankrekening" is ingevuld.

De Boekhoudkoppeling aanvragen bij de ABN AMRO
 • Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kunt u de Boekhoudkoppeling gaan aanvragen bij de ABN AMRO.
  Dat gaat als volgt:
  1. Start het pakket Afschriften inlezen.
  2. Selecteer de ABN AMRO rekening waarvoor u de boekhoudkoppeling wilt aanvragen.
  3. Het eerste scherm van de ABN AMRO boekhoudkoppeling wordt getoond.
  4. Druk op de knop [Nu aanmelden].
  5. In het tweede scherm worden een link naar de ABN-AMRO website en een persoonlijk contractnummer getoond.
   • U dient de link naar de website van de ABN-AMRO te volgen om de boekhoudkoppeling aan te vragen.
   • Het persoonlijk contractnummer dient u in te vullen in het aanvraagformulier op de website.
   • Daarmee kan geverifieerd worden dat u met het pakket werkt.
   • En daarmee wordt ervoor gezorgd dat uw dagafschriften aan uw administratie gekoppeld worden.
  6. De boekhoudkoppeling wordt doorgaans binnen 5 werkdagen na aanmelding actief.

Werken met de Boekhoudkoppeling
 • Boekhoudkoppeling starten
  • Start het pakket Afschriften inlezen.
  • Selecteer een ABN AMRO rekening met boekhoudkoppeling.
  • De beschikbare dagafschriften worden in een lijst getoond.
 • Het pakket trainen op de automatische herkenning van afschriftregels
  • Druk op de knop [Inlezen]. Het afschriftbestand wordt ingelezen in het programma Afschriften inlezen. Het pakket vergelijkt de afschriftregels met de gegevens in de administratie. U ziet direct welke regels herkend zijn, welke regels deels herkend zijn en welke niet herkend zijn.
  • Aan herkende regels hoeft u niets te doen. Het pakket heeft zelf de overeenkomende openstaande post, relatie en/of bankrekening gevonden. Afschriftregels kunnen ook met behulp van een herkenningscode herkend zijn.
  • Met de informatie in deels herkende regels en niet herkende regels kunt u het pakket trainen, zodat deze regels de volgende keer wel automatisch herkend worden.
   >>> Bankrekening relatie toevoegen aan debiteur / crediteur / grootboekrekening
   >>> Werken met herkenningscodes
  • Na het toevoegen van herkenningscodes en/of bankrekeningen kunt u de afschriftregels opnieuw laten herkennen door op de knop [Opnieuw herkennen] te gebruiken.
  • Gebruik de knop [Doorboeken] om herkende regels door te boeken naar de administratie.
 • Boekhoudkoppeling semi automatisch
  • Nadat het pakket is getraind om uw afschriftregels te herkennen zullen de meeste afschriftregels automatisch herkend worden. U kunt nu de optie "Ingelezen afschriften automatisch doorboeken bij volledige herkenning" aanzetten en de knop [Inlezen] gebruiken om de automatisch herkende afschriftregels direct door te boeken naar de administratie. Voor de overgebleven regels dient u nieuwe herkenningscodes aan te maken of, als het incidentele regels betreft, dient u deze eenmalig handmatig te verwerken.
 • Boekhoudkoppeling vol automatisch
  • Het pakket kan met een systeeminstelling bepalen dat afschriften van de ABN, die via de Boekhoudkoppeling aan de administratie worden toegevoegd, volledig automatisch verwerkt worden. Alle dagafschriftregels die volledig herkend zijn worden dan direct naar de financiële administratie geboekt. Voor de overgebleven regels dient u nieuwe herkenningscodes aan te maken of, als het incidentele regels betreft, dient u deze eenmalig handmatig te verwerken.
  Instelling Boekhoudkoppeling inlezen/verwerken per bankrekening aanpassen
  Per bankrekening met een actieve boekhoudkoppeling kan in de tabel Bankrekening worden aangegeven hoe de afschriften van de boekhoudkoppeling moeten worden ingelezen/verwerkt. Er is een keuze tussen "afschriften klaarzetten voor inlezen", "afschriften inlezen" en "afschriften inlezen met herkende regels direct verwerken".
 • Overstappen naar een andere accountant
  Als u overstapt naar een andere accountant, die ook het pakket aanbiedt, dan dient u bij uw "oude" accountant de boekhoudkoppeling te verbreken vlak voordat u overstapt. Vervolgens kan de boekhoudkoppeling opnieuw worden aangevraagd als u online bent bij uw "nieuwe" accountant.

Schermbeschrijving ABN Boekhoudkoppeling
Bankrekening selecteren
 • Bankrekening regel
  Selecteer de ABN Amro rekening waarmee een koppeling bestaat met het pakket.
  • [Open afschriftregels]
   Druk op de knop [Open afschriftregels] om naar eerder ingelezen afschriftregels te gaan.
  • Instelling voor afschrift e-mailen
   Klik op de e-mail envelop om een (ander) e-mailadres bij de bankrekening vast te leggen.
   Als dit vinkje getoond wordt is er een e-mailadres bij de bankrekening ingevuld.
Overzicht van afschriften
 • Alle afschriften / Niet ingelezen afschriften
  Kies Alle afschriften om het volledige overzicht van reeds ingelezen en nog in te lezen afschriften te tonen.
  Kies Niet ingelezen afschriften om alleen de niet ingelezen afschriften te tonen.
 • Toon afschriften
  Standaard worden alleen de afschriften van de laatste week getoond.
  Maak hier uw keuze om meer of minder afschriften te tonen in de lijst van afschriftbestanden. U kunt kiezen uit de afschriften van de laatste week, de laatste maand, het laatste kwartaal, het laatste jaar of alle afschriften.
 • Ingelezen afschriften automatisch doorboeken bij volledige herkenning
  • Vink deze optie aan om volledig herkende afschriftregels door te boeken naar de administratie. Ze worden direct verwerkt in de financiële administratie. U kunt deze regels raadplegen in het dagboek van de bank. Deels en niet herkende afschriftregels blijven staan en moeten aangepast worden voordat ze verwerkt worden in de financiële administratie.
  • Vink deze optie uit om het afschrift alleen in te lezen. U dient zelf de regels (aan te passen en) door te boeken.
 • Legenda
  Het afschrift is nog niet ingelezen
  Het afschrift is wel ingelezen of het afschrift van die dag is leeg. Deze regel wordt alleen getoond als de optie "Alle afschriften" geselecteerd is.
 • Dag, boekdatum en omschrijving
  Om de verschillende afschriften van elkaar te kunnen onderscheiden worden de weekdag, de datum en een langere omschrijving van het afschriftbestand hier getoond.
 • Aantal regels
  In de kolom Aantal regels wordt weergegeven hoeveel afschriftregels er die dag in het afschrift staan.
 • Eindstand
  Het eindsaldo van het afschrift op de betreffende datum wordt hier weergegeven.
 • [Toon afschrift]
  Om de afschriftregels op het scherm te raadplegen (en eventueel af te drukken) kunt u met deze knop de mutaties in het afschriftbestand op het scherm tonen. Het afschrift wordt geopend als PDF-bestand. De lay-out is overzichtelijk en doet denken aan het papieren afschrift van de bank. Als u het afschrift e-mailt, dan wordt deze PDF meegestuurd als bijlage.
 • [Inlezen]
  Druk op [Inlezen] om het afschriftbestand in te lezen in het programma Afschriften inlezen. Er worden alleen afschriftregels automatisch verwerkt als de optie "Ingelezen afschriften automatisch doorboeken bij volledige herkenning" aanstaat. In het programma Afschriften inlezen kunnen de (niet volledig herkende) regels geraadpleegd en eventueel aangepast worden voordat ze verwerkt worden in de financiële administratie. U heeft nu de gelegenheid om de herkenning op bankrekeningnummer in te stellen en herkenningscodes toe te voegen, zodat deze regels de volgende keer wel automatisch herkend worden.
 • [E-mail afschrift]
  Stuur het afschrift naar het e-mailadres, dat is opgegeven in de tabel Bankrekening. Het afschrift wordt als PDF bestand meegestuurd. Indien ingesteld bij de bankrekening wordt ook het afschrift, zoals het van de bank elektronisch is ontvangen, meegestuurd als extra bijlage.
 • [Verwijderen]
  Let op: een verwijderd afschrift kan niet via de koppeling met de bank worden teruggezet
  Als het afschriftbestand volledig verwerkt is kunt u het bestand met behulp van deze knop uit de lijst verwijderen.
  Om het afschrift alsnog te verkrijgen dient u een afschrift uit te schrijven met de website / software van uw bank.
 • [Alle bankafschiften inlezen vanaf ...]
  Gebruik deze knop om alle bankafschriften die nieuwer zijn dan het laatst ingelezen bestand in één actie in te lezen. De knop wordt alleen getoond, als er meerdere niet ingelezen bankafschriften zijn, die een boekdatum hebben jonger dan het laatst ingelezen bankafschrift.
  Bankafschriften die ouder zijn dan het laatst ingelezen bankafschrift kunnen  niet via deze knop worden ingelezen.
 • [Handmatig inlezen]
  Gebruik deze optie bijvoorbeeld als er een afschrift verwijderd is voor het werd ingelezen.
  Druk op de knop [Handmatig inlezen] om op uw PC een afschriftbestand van de bank te selecteren.
 • [Link met bank verbreken]
  Let op: gebruik deze optie alleen als u hier goede reden voor heeft. Na het verbreken worden er geen afschriften meer klaargezet dor de bank.
  De link met de bank kan verbroken worden. Dat kan nodig zijn als de bankrekening in een verkeerde administratie gekoppeld is, of als u een nieuwe het pakket aanbieder krijgt.

ABN Boekhoudkoppeling in andere administratie
 • 1) Met knop [E-mail afschrift] alle afschriften die u wilt bewaren verzenden.
  2) Koppeling in oude administratie verbreken
  3) Afschriftbestanden uit de e-mails voor zover nodig handmatig inlezen en verwerken
  4) ABN Koppeling in nieuwe administratie maken
  5) Verder werken met ABN koppeling in nieuwe administratie