HELP 
Tabel Bankrekening
  Menu - Financieel - Bankieren - Tabellen - Bankrekening

Mogelijkheden
 • In de tabel Bankrekening kunt u de rekeningnummers en overige gegevens van uw bank(en) vastleggen. Dit mogen rekeningen zijn van één bank zijn, maar het is ook mogelijk rekeningen van verschillende banken in te voeren.
 • In dit scherm kunt u de gegevens van de Bankrekeningen raadplegen, aanpassen en een nieuwe Bankrekening invoeren.
 • Een gebruiker moet rechten hebben om bankrekeningen in het pakket te mogen invoeren en wijzigen.
 • Bankrekening t.b.v. inlezen afschrift van payment providers aanmaken
  Zie de stappenplanne voor meer informatie
 • Als velden niet toegankelijk zijn in dit scherm
  Als in dit scherm de velden van een onderdeel niet toegankelijk zijn, controleer dan of de optie "Blokkeren voor..." voor dit onderdeel is aangevinkt. Vink de optie in dat geval uit om weer toegang te krijgen.
 • Voorbeeld spaarrekening invoeren
  • Voorbeeld: KNAB Spaarrekeningen invoeren in iMUIS Online / KING Finance
  • Vooraf: Maak een nieuwe bank grootboekrekening en nieuw bank dagboek aan voor de boekingen van de spaarrekening. Koppel de nieuwe bank grootboekrekening aan het nieuwe bank dagboek.
  • Stappenplan spaarrekening invoeren
   1) Maak een nieuwe bankrekening aan in tabel Bankrekening
   2) Kies [Soort = Spaarrekening]
   3) LET OP: Laat het veld IBAN leeg
   4) Vul bij BIC de bic-code van de KNAB bank in (KNABNL2H)
   5) Vul in het veld Bankrekening het 8-cijferige spaarrekening nummer in
   6) Vul in het veld Dagboek het vooraf aangemaakte bank dagboek van de spaarrekening in
   7) Sla de spaarrekening op

Tabel Bankrekening
Alles openen Alles sluiten
Velden tabel Bankrekening
Soort bankrekening
 • Selecteer hier Bankrekening (standaard waarde) voor bankrekeningen. De invoer van een IBAN is verplicht.
 • Selecteer hier Spaarrekening als u de rekeninggegevens van een spaarrekening gaat invoeren.
  • Instellen voor KNAB spaarrekening
   Als u een KNAB spaarrekening gaat invoeren dient u de volgende instellingen in deze volgorde uit te voeren:
   * Veld [Soort = Spaarrekening]
   * Veld (BIC/Swift = Knab)
   * Veld IBAN of Veld Bankrekening: Vul het nummer van de KNAB spaarrekening in.
   Bij de spaarrekening van KNAB is geen IBAN van toepassing.
  • Informatie over ING spaarrekeningen
   Let op: Indien de spaarrekening van de ING hetzelfde IBAN nummer heeft als een eerder in de tabel Bankrekening vastgelegde ING betaalrekening kan de spaarrekening niet toegevoegd worden.
 • Selecteer hier Buckaroo als u gegevens wilt inlezen vanuit het betalingssysteem van uw Buckaroo. De invoer van een IBAN is niet nodig, het veld IBAN wordt gevuld met de waarde 'Buckaroo'.
 • Selecteer hier Paypal als u gegevens wilt inlezen van uw rekening bij Paypal. De invoer van een IBAN is niet nodig, het veld IBAN wordt gevuld met de waarde 'Paypal'
 • Mollie, Paytor, Sisow, Multisafepay
  Selecteer de "payment provider" waar u mee werkt. De invoer van een IBAN is niet nodig, het veld IBAN wordt gevuld met de de naam van de gekozen soort.
 • Selecteer Creditcard als u gegevens wilt inlezen van uw creditcard. De invoer van een IBAN is niet nodig.
 • Selecteer Overig als u gegevens wilt inlezen van een andere bron dan bovenstaande. De invoer van een IBAN is niet nodig.
IBAN
Als u een IBAN-nummer invoert, dan moet het corresponderende bank- of tweede bankrekeningnummer ook ingevoerd worden
In dit veld kunt u het IBAN nummer, dat bij de geselecteerde bankrekening hoort, invullen. Het IBAN-nummer is het International Banking Account Number. Het IBAN-nummer van uw bankrekening kunt u terugvinden op uw bankafschrift.

Gebruik in Bankieren
Dit nummer wordt gebruikt in het internationaal betalingsverkeer. Bij betalingen met deze bankrekening wordt automatisch het IBAN-nummer in het betalingenbestand buitenland verwerkt, zodat de banken, die de internationale betalingen gaan verwerken, uw gegevens kunnen verifiëren.

Gebruik in rapportage
Het IBAN-nummer kan onder andere afgedrukt worden op orderbevestigingen en facturen.

BIC/SWIFT
Nieuwe banken kunnen in de tabel Bank worden ingevoerd
Selecteer hier de bank van uw bankrekening uit het overzicht van banken. In dit veld wordt dan het BIC-nummer getoond. Het BIC-nummer of BIC-adres kan onder andere afgedrukt worden onderaan facturen en declaraties. Het BIC-nummer of BIC-adres is een codenaam waaronder uw bank bekend staat. De code wordt gebruikt bij internationale betalingen. Raadpleeg uw bank voor het correcte BIC-adres.
Voorbeeld : het BIC-adres van de ABN/AMRO in Nederland is ABNANL2A.
NB BIC = Bank Identifier Code genoemd.
Bankrekeningnummer

In dit veld kunt u het nummer van één van uw eigen bankrekeningen invoeren, waarmee u het bankieren uit gaat voeren. Het bijbehorende IBAN nummer en BIC code worden automatisch bepaald.

Als het ingevoerde nummer uit negen cijfers bestaat, zal het programma de 'elfproef' toepassen. Dit is een formule waaraan alle Nederlandse bankrekeningen voldoen. Voert u een nummer in dat niet aan de elfproef voldoet, dan zal er een foutmelding volgen. Bankrekeningen die korter (bijvoorbeeld Postbank) of langer zijn, zullen niet gecontroleerd worden.

Zoeksleutel en omschrijving
 • Zoeksleutel
  In dit veld kunt u een eenvoudig herkenbare zoeksleutel invoeren, waarmee u deze bankrekening gemakkelijk terug kunt vinden in de module Bankieren.
 • Omschrijving
  Vul hier bijvoorbeeld de naam van de bank in.
Abonnementsvorm

Dit veld is alleen toegankelijk als er een RABO of ING BIC code is gekozen in het veld BIC.

 • Kies ING: MijnING zakelijk als dat uw bankierpakket bij ING is. Het pakket zal alleen opdrachten aanmaken die door MijnING zakelijk verwerkt kunnen worden.
 • Kies ING: ING BusinessPayments als dat uw bankierpakket bij ING is. Het pakket zal alleen opdrachten aanmaken die door ING BusinessPayments verwerkt kunnen worden.
 • Kies Rabobank als dit een standaard Rabo bankrekening is.
 • Kies Rabobank G-rekening als dit uw G-rekening bij de Rabobank is.
 • Kies Rabo Direct Connect als dit een Rabo bankrekening is die geschikt is voor Rabo Direct Connect.
 • Kies Overig voor alle andere vormen van bankieren bij Rabo, ING en andere banken.
Dagboek Bank
Dit veld moet ingevuld worden voor iedere bankrekening
In dit dagboek worden de volledig herkende afschriftregels geboekt door het programma Afschriften Inlezen.

De vaste tegenrekening van dit dagboek wordt gebruikt om het saldo van de gekoppelde bankrekening te kunnen tonen. Bij het selecteren van openstaande posten in de programma's Betalingen Uitschrijven en Incasso's Uitschrijven ziet u dit saldo boven in het scherm. Het saldo van de tekenrekening van dit dagboek wordt ook getoond in de applicatie Afschriften inlezen.

Valuta
 • Bankrekening met één valuta
  Voor een bankrekening met een andere valuta dan de standaardvaluta van de administratie kunt u hier de betreffende valuta invullen. Dit is de valuta waarin het betalingenbestand wordt aangemaakt.
 • Bankrekening met meerdere valuta
  Voor een bankrekening waarop met meerdere valuta wordt geboekt, dient u de bankrekening voor iedere valuta apart aan te maken. In het veld IBAN vult u hetzelfde IBAN-nummer in. In dit veld vult u de betreffende valuta in. U krijgt dan twee of meer bankrekeningen met gelijke IBAN en verschillende valuta. Bij gebruik van de bankrekening in de programma's Betalingen Uitschrijven, Incasso's Uitschrijven en/of Afschriften Inlezen dient u de combinatie IBAN+valuta te kiezen waarmee u op dat moment wilt werken.
 • Werken in de administratie met valuta
  >>> Stappenplan Werken met valuta
Webadres voor internet bankieren
 • Vul hier het webadres in van uw bank. Na het uitschrijven van een betalingenbestand of een incassobestand kunt u de website van de bank direct openen.
 • Voorwaarde
  Om de website van uw bank succesvol door te starten dient u het webadres (de URL) van de bank volledig over te nemen.
  • Voorbeeld
   [ OK ] - https://www.mijnbank.nl
   [ X ] - mijnbank.nl
  • TIP
   Ga naar de website van uw bank, kopieer het webadres uit de adresbalk van de browser en plak het adres in dit veld.
Geblokkeerd
Een geblokkeerde bankrekening kan niet gebruikt worden in het pakket
 • Vink deze optie aan om de geselecteerde bankrekening te blokkeren voor gebruik in het pakket. Het pakket zal een waarschuwing tonen indien u een geblokkeerde bankrekening probeert te koppelen aan een andere tabel of gebruikt in bijvoorbeeld het Boekingsprogramma. Eerder ingevoerde regels met deze bankrekening worden niet beïnvloed door de blokkering.
 • Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen. 
Afschriften inlezen
Inlezen geblokkeerd
Vink deze optie aan indien u met deze bankrekening geen gebruik maakt van het inlezen van afschriften met het pakket.
Vink deze optie uit indien u met deze bankrekening wel gebruik maakt van het inlezen van afschriften met het pakket.
Laatste afschriftnummer
Iedere keer als u afschriften inleest wordt het laatste afschriftnummer met 1 verhoogd. Zo kunt u in het programma Afschriften inlezen zien welke afschriftregels tegelijk zijn ingelezen.
NB Dit nummer heeft niets te maken met het afschriftnummer dat op uw papieren afschrift staat dat u toegestuurd krijgt van de bank. U kunt dit nummer indien gewenst zelf aanpassen.
Inleesvolgorde
Selecteer hier de inleesvolgorde op datum van het afschriftenbestand van deze bankrekening.
Voorbeeld: In het programma Afschriften wilt u de oudste afschriftregel als eerste zien. Dat is met name van belang voor het afletteren van afschriftregels, omdat een maandelijks terugkerende post meerdere malen in één afschrift kan voorkomen. Om de afschriftregels in oplopende datum volgorde op uw scherm te tonen in het programma Afschriften inlezen, kiest u hier voor Oplopend.

NB Voor het inlezen van een afschriftenbestand van MijnING.nl dient deze optie op "Aflopend" te staan.

Boekstuk overnemen
Als een afschriftregel wordt doorgeboekt naar de financiële administratie, dan wordt, volgens de instellingen van het dagboek van de bank, automatisch een boekstuknummer in de boekingsregel ingevuld. In de afschriftbestanden van sommige banken staat tegenwoordig een afrekening-volgnummer, dat ook als boekstuk gebruikt kan worden.

Vink deze optie aan om het afschrift-volgnummer van de bank als boekstuknummer in de doorgeboekte afschriftregels te plaatsen.
Vink deze optie uit om het boekstuknummer door het pakket te laten bepalen volgens de instellingen van het dagboek van de bank.

Gebruik afschriftdatum als boekdatum
 • Vink deze optie aan indien u de afschriftdatum als boekdatum wilt gebruiken. Alle afschriftregels die tegelijk worden verwerkt krijgen dan dezelfde boekdatum.
 • Vink deze optie uit indien u de boekdatum van de afschriftregel wilt gebruiken (standaard). Afschriftregels met verschillende datums, die tegelijk worden verwerkt, krijgen dan verschillende boekdatums.
Alleen instelbaar bij een actieve boekhoudkoppeling
Boekhoudkoppeling inlezen/verwerken

Kies in dit veld hoe u de afschriften van de boekhoudkoppeling wilt inlezen/verwerken in uw administratie.
Deze instelling is van toepassing op bankafschriften die door de koppeling met een bank (ABN AMRO, Rabobank, ING) automatisch in uw administratie worden geplaatst.

 • Volg centrale instelling
  In de systeeminstellingen van het pakket is vastgelegd hoe de de afschriften van de boekhoudkoppeling standaard in de administraties ingelezen/verwerkt worden. De centrale instelling geldt voor alle administraties met een boekhoudkoppeling binnen het domein.
 • Niet inlezen
  Kies Niet inlezen als u zelf wilt bepalen wanneer een afschrift wordt ingelezen in het programma Afschriften inlezen. De afschriften van de boekhoudkoppeling worden getoond in het openingsscherm van Afschriften inlezen. U dient per afschrift op de knop [Inlezen] te drukken om de afschriftregels te
 • Alleen inlezen
  Kies Alleen inlezen om de afschriften van de boekhoudkoppeling automatisch in te lezen in het programma Afschriften inlezen. De afschriftregels kunnen in het programma Afschriften inlezen gecontroleerd voor deels/niet herkende regels aangepast worden. Daarna kunt u de volledig herkende regels verwerken naar de financiële administratie.
 • Inlezen en volledig herkende afschriftregels verwerken
  Kies Inlezen en volledig herkende afschriftregels verwerken om de dagafschriften van administraties met een bankkoppeling automatisch en direct te verwerken in de administratie. Volledig herkende bankafschriftregels worden direct doorgeboekt naar de administratie. Eventueel niet herkende dagafschriftregels blijven in het programma Afschriften inlezen staan tot ze gecorrigeerd en verwerkt worden.
Verstuur dagafschrift naar e-mailadres
Indien u werkt met een boekhoudkoppeling met uw bank, dan worden de dagafschriften automatisch klaar gezet in de administratie. Een kopie van het dagafschrift kan per e-mail naar een hier op te geven e-mailadres verstuurd worden.
De e-mails met dagafschriften worden automatisch verstuurd vanaf de dag dat dit veld gevuld is met een geldig e-mailadres.
Voeg afschriftbestand toe als bijlage
Vink deze optie aan om het afschrift, zoals het door de bank naar het pakket verzonden is, als bijlage aan de e-mail toe te voegen.
Vink deze optie uit om het dagafschrift als PDF bestand aan de e-mail toe te voegen. U krijgt een e-mail met één bijlage.
Leeg bankafschrift ook versturen
Een leeg dagafschrift is het afschrift van een dag waarop er geen mutaties op de bankrekening zijn
Vink deze optie aan om lege dagafschriften ook te versturen.
Vink deze optie uit om geen e-mail te sturen als het dagafschrift leeg is.
Bankkoppeling
Let op: Dit veld wordt alleen gevuld bij het maken van de bankkoppeling. Als eenzijdig in de website van de bank een instelling van de bankkoppeling wordt gewijzigd wordt dat hier niet weergegeven.
 • Onderdelen huidige bankkoppeling
  Hier wordt weergegeven welke onderdelen [ Afschriften / Betalingen / Incasso's ] van de bankkoppeling van deze bankrekening geactiveerd zijn.
 • Bankkoppeling wijzigen
  Indien de onderdelen van de bankkoppeling gewijzigd moeten worden dient u de bankkoppeling te verbreken in Afschriften inlezen en direct daarna opnieuw aan te vragen. Daarmee krijgt u toegang tot het aan/uit zetten van de opties [ Afschriften / Betalingen / Incasso's ] van de bankkoppeling.
Betalingen uitschrijven
Betalingen geblokkeerd
Vink deze optie aan om deze bankrekening te blokkeren voor betalingen. U kunt deze bankrekening dan niet gebruiken in het programma Betalingen uitschrijven. U hoeft de resterende velden van dit onderdeel niet in te vullen.
Dagboek betalingen onderweg
Toets [F4] in dit veld voor een overzicht van beschikbare dagboeken. Selecteer in het keuzevenster een dagboek en druk op [OK].

Waarom moet ik hier een dagboek opgeven?
In het programma Betalingen uitschrijven worden te betalen openstaande posten geselecteerd. Daarna kan opdracht gegeven worden om een betalingenbestand aan te maken voor de bank. Op dat moment zullen de geselecteerde openstaande posten afgeboekt worden. De journaalposten die hieruit voortvloeien, komen in het hier opgegeven dagboek terecht.

Welk dagboek kan ik gebruiken?
Wij adviseren om in de tabel Dagboek een nieuw dagboek aan te maken met de naam 'Betalingen onderweg'. Het dagboek krijgt als soort "Memoriaal Betalingen onderweg". Dit dagboek mag dan uitsluitend voor de journaalposten vanuit het programma Betalingen uitschrijven gebruikt worden. Door het dagboek te raadplegen is direct zichtbaar welke betalingen "onderweg" zijn.

Welke journaalposten worden in dit dagboek geplaatst?
Als het betalingenbestand wordt uitgeschreven, dan worden de geselecteerde openstaande posten automatisch op de "tegenrekening betalingen onderweg" (zie volgende veld hieronder)  geboekt en in het hier opgegeven dagboek geplaatst. De posten zijn niet meer zichtbaar in het overzicht van openstaande posten.

Tegenrekening betalingen onderweg
Toets [F4] in dit veld voor een overzicht van beschikbare grootboekrekeningen. Selecteer in het keuzevenster een grootboekrekening en druk op [OK].

Waarom moet ik hier een grootboekrekening opgeven?
Selecteer hier de grootboekrekening die gebruikt wordt als tegenrekening betalingen onderweg. Hierop worden de openstaande posten geboekt die uitgeschreven zijn door het programma Betalingen uitschrijven. Maak per bankrekening een aparte tegenrekening aan, om een onderscheid te maken tussen de "betalingen onderweg" van de verschillende bankrekeningen. Een ander voordeel van deze werkwijze is dat het veld "Max. Beschikbaar", in het programma Betalingen uitschrijven, het saldo van de bankrekening min de betalingen die onderweg zijn correct weergeeft.

Welke grootboekrekening kan ik gebruiken?
Maak per bankrekening een grootboekrekening aan, die als vaste tegenrekening voor "betalingen onderweg" van deze bankrekening gebruikt wordt. In de iMUIS demo administratie 999998 staan als voorbeeld voor vier bankrekeningen de grootboekrekeningen 2600, 2601, 2602 en 2603.

Rekening betalingskorting betalingen
Wat is betalingskorting?
Betalingskorting is afgesproken met de crediteur en mag worden afgetrokken van het te betalen bedrag, bijvoorbeeld als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Het percentage betalingskorting wordt bepaald door de betalingsconditie, die aan de crediteur van de openstaande post is gekoppeld. 

Waarom moet ik hier een grootboekrekening opgeven?
Als u gebruik maakt van de optie Betalingskorting, dan dient u hier de grootboekrekening, waarop automatisch de betalingskorting van te betalen posten moet worden geboekt, op te geven. In de demoadministratie is dit grootboekrekening 9300

Wanneer geldt de betalingskorting?
Als een openstaande post voor de vervaldatum en volledig betaald wordt, dan wordt automatisch de betalingskorting afgetrokken. 

Betalingen verdichten op bankafschrift
Deze optie staat standaard aan en kan niet gewijzigd worden als in het veld Abonnementsvorm voor MijnING zakelijk of ING BusinessPayments gekozen is
 • Vink deze optie aan om aan te geven dat betalingen met deze bankrekening door de bank alleen als batch verwerkt kunnen worden. De betalingen van verschillende crediteuren worden op het bankafschrift verdicht en als één regel aangeleverd. Met deze optie kunnen bankkosten bespaard worden, omdat banken vaak kosten per regel in rekening brengen.
  • TIP: voor een overzicht van de betalingen die met deze optie verdicht wordenn drukt u het rapport Geselecteerde betalingen af voordat u de betalingen uitschrijft naar de bank.
 • Vink deze optie uit om aan te geven dat betalingen met deze bankrekening door de bank of enkelvoudig of als batch verwerkt kunnen worden. De betalingen worden als individuele regels uitgeschreven.
Uitschrijfformaat SEPA betalingen

SEPA
SEPA is de standaard, die door meerdere banken wordt ondersteund. De betreffende bank dient lid te zijn van het SEPA systeem.
SEPA betalingen zijn in de valuta EURO. Voor SEPA betalingen dienen zowel het IBAN-nummer en het Bank van Bankrekening gevuld te zijn in het onderdeel Algemeen van de tabel Bankrekening. Alleen crediteuren waarbij het Landcode, Bankrekening, IBAN-nummer en Bank van Bankrekening zijn gevuld kunt u gebruiken voor SEPA betalingen.

Waarom is het uitschrijfformaat belangrijk?
Als de SEPA betalingen worden uitgeschreven, dan worden ze automatisch in het juiste formaat opgeslagen, dat door de software van uw bank ingelezen kan worden.   

SEPA Betalingbestandsnaam
Welke naam kan ik hier opgeven?
Bij "Betalingbestandsnaam binnenland" kunt u de naam van het uit te schrijven betalingenbestand invullen, bijvoorbeeld sepa bet.
Let op: Controleer in uw bankprogrammatuur of er eisen aan de bestandsnaam worden gesteld.

Welk bestand wordt er uitgeschreven?
De uit te schrijven bestanden zijn de betalingbestanden, die uitgeschreven worden door het programma Betalingen uitschrijven.

Uitschrijfformaat niet SEPA betalingen
 • Voor niet SEPA betalingen is het uitschrijfformaat BTL91of SEPA
 • SEPA
  SEPA is de standaard, die door meerdere banken ondersteund wordt. De betreffende bank dient lid te zijn van het SEPA systeem.
  Voor SEPA betalingen dienen zowel het IBAN-nummer en het Bank van Bankrekening gevuld te zijn in het onderdeel Algemeen van de tabel Bankrekening. Alleen crediteuren waarbij de Landcode, Bankrekening, IBAN-nummer en Bank van Bankrekening zijn gevuld kunt u gebruiken voor SEPA betalingen.
 • BTL91
  BTL91 is een standaard voor buitenlandse betalingen, die door de meeste banken ondersteund wordt.
  • RABO stopt met btl91
   Per 01-05-2019 stopt de RABO bank met de ondersteuning van btl91. Daarvoor komt SEPA 1.1.3 in de plaats. Voor bestaande RABO bankrekeningen wordt btl91 automatisch vervangen door SEPA 1.1.3 tijdens de update van het pakket. Mocht hier bij een RABO rekening toch btl91 staan dan kunt u dit veld handmatig wijzigen naar SEPA.
 • Waarom is het uitschrijfformaat belangrijk?
  Als de niet SEPA betalingen worden uitgeschreven, dan worden de betalingen automatisch in het juiste formaat opgeslagen, dat door de software van uw bank ingelezen kan worden.  
Niet SEPA Betalingbestandsnaam
Welke naam kan ik hier opgeven?
Bij "Betalingbestandsnaam buitenland" kunt u de naam van het uit te schrijven betalingenbestand invullen, bijvoorbeeld btl91.
Let op: Controleer in uw bankprogrammatuur of er eisen aan de bestandsnaam worden gesteld. Een voorbeeld hiervan is de Rabobank, die vereist dat de bestandsnaam voor een bestand met buitenlandse betalingen begint met de letter A gevolgd door 2 cijfers, gevolgd door BTL91.ASC . (Voorbeeld: "A12BTL91.ASC")

Welk bestand wordt er uitgeschreven?
De uit te schrijven bestanden zijn de betalingbestanden, die uitgeschreven worden door het programma Betalingen uitschrijven.

Omschrijving bij betalingen

Toets [F4] in dit veld voor een overzicht van beschikbare omschrijvingen bij betaling. Selecteer in het keuzevenster een omschrijving bij betaling en druk op [OK].

Wat is een omschrijving bij betaling?
De omschrijving bij betaling is een tekst, die met een betaling meegegeven kan worden. Gegevens uit de administratie, zoals crediteurnummer, factuurnummer en factuurdatum kunnen automatisch toegevoegd worden aan de omschrijving. Per bankrekening kan een omschrijving voor enkelvoudige betalingen en een omschrijving bij verzamelbetalingen worden vastgelegd. De op deze wijze aan het betalingenbestand toegevoegde informatie wordt tevens gebruikt bij het inlezen van bankafschriften.

Waar staat de omschrijving bij betaling?
In de tabel Omschrijving bij betaling kunt u per bankrekening een omschrijving bij betaling vastleggen.

Waarom moet ik hier een omschrijving bij betaling opgeven?
U koppelt de Omschrijving bij betaling aan deze bankrekening, zodat het programma Betalingen uitschrijven bij het aanmaken van het betalingenbestand automatisch de omschrijving bij iedere betaling kan samenstellen en toevoegen.

Bank kredietlimiet
Dit is het bedrag waarvoor u bij de bank rood mag staan. In het programma 'Betalingen uitschrijven' is dit onderdeel van het maximaal beschikbare (bedrag) voor betalingen.
Begin- en einddatum bank kredietlimiet  
Uw kredietlimiet bij de bank kan een tijdelijk karakter hebben. Indien u een begin- en/of. einddatum invult, dan houdt de applicatie 'Betalingen uitschrijven' hier rekening mee.
Uitschrijven Incasso's
Incasso geblokkeerd
Vink deze optie aan om deze bankrekening te blokkeren voor incasso's. U kunt deze bankrekening dan niet gebruiken in het programma Incasso's uitschrijven om te incasseren. U hoeft de resterende velden van dit tabblad niet in te vullen.
Dagboek incasso's onderweg
Waarom moet ik hier een dagboek opgeven?
In het programma Incasso's uitschrijven worden te incasseren openstaande posten geselecteerd. Daarna kan opdracht gegeven worden om een incassobestand aan te maken voor de bank. Op dat moment zullen de geselecteerde openstaande posten afgeboekt worden. De journaalposten die hieruit voortvloeien, komen in het hier opgegeven dagboek terecht.

Welk dagboek kan ik gebruiken?
Wij adviseren om in de tabel Dagboek een nieuw dagboek aan te maken met de naam 'incasso's onderweg'. Het dagboek krijgt als soort "Memoriaal betalingen onderweg". Dit dagboek mag dan uitsluitend voor de journaalposten vanuit het programma Incasso's uitschrijven gebruikt worden. Door het dagboek te raadplegen is direct zichtbaar welke incasso's "onderweg" zijn.

Welke journaalposten worden in dit dagboek geplaatst?
Als het incassobestand wordt uitgeschreven, dan worden de geselecteerde openstaande posten automatisch op de "tegenrekening incasso's onderweg" (zie volgende veld hieronder)  geboekt en in het hier opgegeven dagboek geplaatst. De posten zijn niet meer zichtbaar in het overzicht van openstaande posten.

Tegenrekening incasso's onderweg
Waarom moet ik hier een grootboekrekening opgeven?
Selecteer hier de grootboekrekening die gebruikt wordt als tegenrekening "incasso's onderweg". Hierop worden de openstaande posten geboekt, die uitgeschreven zijn door het programma Incasso's uitschrijven. Maak per bankrekening een aparte tegenrekening aan, om een onderscheid te maken tussen de "incasso's onderweg" van de verschillende bankrekeningen.

Welke grootboekrekening kan ik gebruiken?
Maak per bankrekening een grootboekrekening aan, die als vaste tegenrekening voor "incasso's onderweg" van deze bankrekening gebruikt wordt. In de het pakket demo administratie 999998 staan als voorbeeld voor vier bankrekeningen de grootboekrekeningen 2610, 2611, 2612 en 2613.

Rekening betalingskorting incasso's
Wat is betalingskorting?
Betalingskorting is afgesproken met de debiteur en mag door de debiteur worden afgetrokken van het te incasseren bedrag, bijvoorbeeld als de debiteur binnen een bepaalde termijn betaalt. Het percentage betalingskorting wordt bepaald door de betalingsconditie, die aan de debiteur van de openstaande post is gekoppeld. 

Waarom moet ik hier een grootboekrekening opgeven?
Als u gebruik maakt van de optie Betalingskorting, dan dient u hier de grootboekrekening, waarop automatisch de betalingskorting van te incasseren posten moet worden geboekt, op te geven.

Wanneer geldt de betalingskorting?
Als een openstaande post voor de vervaldatum en volledig geïncasseerd wordt, dan wordt automatisch de betalingskorting afgetrokken. 

Incasso's verdichten op bankafschrift
Deze optie staat standaard aan en kan niet gewijzigd worden als in het veld Abonnementsvorm voor MijnING zakelijk of ING BusinessPayments gekozen is

Vink deze optie aan om aan te geven dat incasso's met deze bankrekening door de bank alleen als batch verwerkt kunnen worden. De incassoregels worden op het bankafschrift verdicht en als één regel aangeleverd.
Vink deze optie uit om aan te geven dat incasso's met deze bankrekening door de bank of enkelvoudig of als batch verwerkt kunnen worden.

Incasso zakelijk contract

Vink deze optie aan om met deze bankrekening Zakelijke Europese Incasso opdrachten aan te kunnen maken.
Vink deze optie uit als u geen Zakelijke Europese incasso's met deze bankrekening gaat doen.

NB Als u Standaard én Zakelijke Europese incasso's gaat doen met deze bankrekening, dient u beide opties aan te vinken.


Toelichting
Geef hier op welke soort machtiging voorgesteld moet worden als deze bankrekening gekozen wordt in het programma Incasso's Uitschrijven.
In het programma Incasso's Uitschrijven kunt u hetgeen voorgesteld wordt, wijzigen.

Bij een Europese incasso geeft een rekeninghouder een machtiging af aan een begunstigde om (eenmalig of doorlopend) automatisch bedragen van zijn betaalrekening te laten afschrijven. Hierbij maakt het niet uit in welke SEPA-landen de betaler en de begunstigde hun rekeningen aanhouden.

Voor de Europese incasso geldt dat:

 • op uniforme wijze in het binnenland en de rest van SEPA-landen geïncasseerd en betaald kan worden;
 • het gebruik van IBAN verplicht is.

Standaard Europese incasso
De Standaard Europese incasso lijkt het meest op de incassovorm, die u gewend bent uit de jaren voor 2014.

Zakelijke Europese incasso (Business to Business)
Met uw bank spreekt u af of met een zakelijke bankrekening Business to Business incasso's gedaan kunnen worden. Bij "Business to Business" incasso's bent u verplicht de incasso aan te melden bij uw bank en is uw debiteur verplicht de incasso aan te melden bij zijn eigen bank. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, kan de incasso uitgevoerd worden. De debiteur heeft bij deze vorm geen terugboekrecht.

Incasso standaard contract
 • Vink deze optie aan om met deze bankrekening Standaard Europese Incasso Opdrachten aan te kunnen maken.
 • Vink deze optie uit als u geen Standaard Europese Incasso's met deze bankrekening gaat doen.
 • NB Als u Standaard én Zakelijke Europese Incasso's gaat doen met deze bankrekening, dient u beide opties aan te vinken.
 • Toelichting
  Geef hier op welke soort machtiging voorgesteld moet worden, als deze bankrekening gekozen wordt in het programma Incasso's Uitschrijven.
  In het programma Incasso's uitschrijven kunt u dat wat voorgesteld wordt wijzigen.
 • Bij een Europese Incasso geeft een rekeninghouder een machtiging af aan een begunstigde om (eenmalig of doorlopend) automatisch bedragen van zijn betaalrekening te laten afschrijven. Hierbij maakt het niet uit in welke SEPA-landen de betaler en de begunstigde hun rekeningen aanhouden.
 • Voor de Europese incasso geldt dat:
 • op uniforme wijze in het binnenland en de rest van de SEPA-landen geïncasseerd en betaald kan worden;
 • het gebruik van IBAN verplicht is.
 • Standaard Europese incasso
  De Standaard Europese Incasso lijkt het meest op de incassovorm, die u gewend bent uit de jaren voor 2014.
 • Zakelijke Europese incasso (Business to Business)
  Met uw bank spreekt u af of met een zakelijke bankrekening Business to Business incasso's gedaan kunnen worden. Bij "Business to Business" incasso's bent u verplicht de incasso aan te melden bij uw bank en is uw debiteur verplicht de incasso aan te melden bij zijn eigen bank. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, kan de incasso uitgevoerd worden. De debiteur heeft bij deze vorm geen terugboekrecht.
 • Klik hier voor de handleiding van het pakket SEPA Incasso
Uitschrijfformaat incasso's

Kies SEPA pain 8.1.2 om het incassobestand uit te schrijven als SEPA XML-bestand.

SEPA
SEPA is de standaard die door meerdere banken ondersteund wordt. De betreffende bank dient lid te zijn van het SEPA-systeem.
SEPA-betalingen zijn in de valuta EURO. Voor SEPA-betalingen dienen zowel het IBAN-nummer en het Bank van Bankrekening gevuld te zijn in het tabblad Algemeen van de tabel Bankrekening. Alleen crediteuren waarbij het Landcode, Bankrekening, IBAN-nummer en Bank van Bankrekening zijn gevuld kunt u gebruiken voor SEPA betalingen.

Waarom is het uitschrijfformaat belangrijk?
Als de incasso's worden uitgeschreven, worden ze automatisch in het formaat opgeslagen, dat door de software van uw bank ingelezen kan worden.   

Incassobestandsnaam  
Welke naam kan ik hier opgeven?
Bij "Incassobestandsnaam" kunt u de naam van het uit te schrijven incassobestand invullen, bijvoorbeeld sepa inc.
Let op: Controleer in uw bankprogrammatuur of er eisen aan de bestandsnaam worden gesteld.

Welk bestand wordt er uitgeschreven?
Het uit te schrijven bestand is het incassobestand, dat uitgeschreven worden door het programma Incasso's Uitschrijven.

Omschrijving bij incasso's

Toets [F4] in dit veld voor een overzicht van beschikbare Omschrijvingen bij incasso. Selecteer in het keuzevenster een Omschrijving bij incasso en druk op [OK].

Wat is een omschrijving bij incasso?
De omschrijving bij incasso is een tekst, die met een betaling meegegeven wordt. Gegevens uit de administratie, zoals debiteurnummer, factuurnummer en factuurdatum kunnen automatisch toegevoegd worden aan de omschrijving. Per bankrekening kan een omschrijving bij enkelvoudige incasso's en een omschrijving bij verzamelincasso's worden vastgelegd. De op deze wijze aan het incassobestand toegevoegde informatie wordt tevens gebruikt bij het inlezen van bankafschriften.

Waar staat de omschrijving bij incasso?
In de tabel Omschrijving bij incasso kunt u per bankrekening een omschrijving bij incasso vastleggen.

Waarom moet ik hier een omschrijving bij incasso opgeven?
U koppelt de Omschrijving bij incasso aan deze bankrekening, zodat het programma Incasso's uitschrijven bij het aanmaken van het incassobestand automatisch de omschrijving bij iedere incasso kan samenstellen en toevoegen.

Maximum bedrag per incasso-batch
Vul hier het maximaal incasso bedrag in zoals dat is afgesproken met uw bank.
indien in het programma Incasso's uitschrijven het opgegeven maximum wordt overschreden, wordt een melding getoond en dient u te incasseren bedrag te verlagen door facturen te deselecteren.
Als er een bedrag 0,00 of niets is ingegeven geldt er geen maximum voor de incassobatch en wordt er geen controle uitgevoerd bij het uitschrijven van de incasso's.
Uitschrijven betalingen & Uitschrijven Incasso's
Laatste batchnummer
Deze optie is alleen van belang als uw bank batchnummers ondersteunt (voorbeeld: de ABN AMRO)
Iedere keer dat er een betalingen/incassobestand uitgeschreven wordt, krijgt dat betalingen/incassobestand automatisch een oplopend batchnummer. In dit veld wordt het nummer getoond van het laatst aangemaakte betalingbestand. Met behulp van het batchnummer kunnen de verschillende betalingenbestanden snel van elkaar onderscheiden worden.

Alleen wijzigen bij eerste gebruik
Als u bij het in gebruik nemen van iMUIS Bankieren het huidige batchnummer weet, dan kunt u het laatst gebruikte batchnummer handmatig invoeren.
Het batchnummer voor SEPA-betalingen/incasso wordt samengesteld uit de opdracht (B van betaling), gevolgd door het bankrekeningnummer en daarna het batchnummer. De opmaak is dus: B-bankrekeningnummer-batchnummer.

De bank kan dit samengestelde nummer het message-ID van het incasso bestand noemen.