HELP 
Domeininstellingen
  Menu - Beheer - SysteeminstellingenOverige instellingen / Domein instellingen
 • Domeinen
  Indien u werkt met Domeinen gelden onderstaande instellingen alleen voor het domein waarin u nu bent ingelogd.
 • Contactinformatie op gebruikersinformatie
  Vul in dit veld uw contactinformatie, bijvoorbeeld met uw telefoonnummer, skype- en/of e-mailadres in, zodat uw klanten weten met hoe ze contact op kunnen nemen als er vragen zijn over het pakket. De contactinfo wordt vermeld in het gebruikersinformatie scherm, dat getoond wordt door onderin het pakket op de gebruikersnaam of het woord Licentie te klikken.
 • Titel kengetallen
  Als u in uw administraties een andere term voor kengetallen wilt hanteren, dan kunt u die hier invullen. Overal in het pakket waar het woord "Kengetallen" in het scherm staat, wordt het vervangen door de hier ingevoerde term.
 • Perc. dividendbelasting
  Geef hier het percentage dividend belasting op dat het pakket moet hanteren in de berekening van de dividend belasting. Dit kunt u raadplegen bij de kengetallen als de rechtsvorm van de administratie "BV" is.
 • Bankafschriften
  Let op: deze instelling geldt vanaf het moment van wijzigen en niet met terugwerkende kracht
  Bij de verwerking wordt automatisch een medewerker aangemaakt. Deze "systeemmedewerker" is benodigd om de afschriften "op de achtergrond" door te boeken naar de administratie.

  Deze algemene instelling is van toepassing op bankafschriften die door de koppeling met een bank (ABN AMRO, Rabobank, ING, KNAB) automatisch in het pakket worden geplaatst.
  Geef hier aan hoe de bankafschriften in het pakket moeten worden verwerkt.
  • Kies Inlezen/verwerken om de dagafschriften van administraties met een bankkoppeling automatisch en direct te verwerken in de administratie(s). Volledig herkende bankafschriftregels worden direct doorgeboekt naar de administratie. Eventueel niet herkende dagafschriftregels blijven in het programma Afschriften inlezen staan tot ze gecorrigeerd en verwerkt worden.
  • Kies Alleen inlezen om de dagafschriften van administraties met een bankkoppeling automatisch klaar te zetten in het programma Afschriften inlezen. De gebruiker kan in Afschriften inlezen kiezen of het afschrift handmatig of automatisch verwerkt moet worden. Eventueel niet herkende dagafschriftregels blijven in het programma Afschriften inlezen staan tot ze gecorrigeerd en verwerkt worden.
  Instelling Boekhoudkoppeling inlezen/verwerken per bankrekening aanpassen
  Per bankrekening met een actieve boekhoudkoppeling kan in de tabel Bankrekening worden aangegeven hoe de afschriften van de boekhoudkoppeling moeten worden ingelezen/verwerkt. Er is een keuze tussen "afschriften klaarzetten voor inlezen", "afschriften inlezen" en "afschriften inlezen met herkende regels direct verwerken".
 • Loket.nl
  Loket.nl journaalposten automatisch verwerken
  Bij de verwerking wordt automatisch een medewerker "loketnl" aangemaakt. Deze "systeemmedewerker" is benodigd om de journaalposten "op de achtergrond" door te boeken naar de administratie.
  Vink deze optie aan om de journaalposten van Loket.nl automatisch en direct te verwerken in de administratie(s). Dat kan alleen als de module Loket.nl behoort tot het abonnement van de ingelogde gebruiker
  Vink deze optie uit om de journaalposten van Loket.nl niet automatisch te verwerken in de administratie(s). De loonjournaalposten dient u handmatig te verwerken vanuit het programma Loket.nl inlezen.
 • Startmenu gebruiken
  Dit extra menu, met een aantal vooraf gedefinieerde opties, wordt bij alle gebruikers in dit domein getoond, maar kan per gebruiker worden uitgeschakeld. Het blijft altijd mogelijk om dit voor gedefinieerde menu te verlaten en het standaard KING Software menu te gebruiken.
  • Kies "Nee" om het Startmenu niet te gebruiken in dit domein.
  • Kies "Ja, standaard uit" om individuele gebruikers de mogelijkheid te geven het startmenu in te schakelen in Mijn gegevens.
  • Kies "Ja, standaard aan" om het Startmenu standaard te activeren voor alle gebruikers van het domein. Individuele gebruikers kunnen het Startmenu uitschakelen in Mijn gegevens.
 • Factuur2KING 3.0 per factuur 1 PDF
  Gebruik deze optie om voor alle administraties in dit domein in te stellen dat er in Factuur2KING 3.0 PDF betsanden bestaand uit 1 factuur of PDF bestanden bestaand uit meerdere facturen worden ingelezen. Deze keuze bepaalt of het samenvoegen en splitsen van PDF bestanden wordt uit of ingeschakeld in Factuur2KING 3.0.
 • Twee factor authenticatie
  Gebruik "Twee factor authenticatie" om voor alle gebruikers van dit domein in te stellen dat er na het inloggen met naam en wachtwoord een extra verificatie stap genomen moet worden. U kunt kiezen uit een sessiecode per SMS en/of e-mail, Google Authenticator en DUO.
  • DUO Authenticatie
   Naast de bestaande twee factor authenticatie van KING Software via SMS en e-mail biedt KING Software ook de mogelijkheid om twee factor authenticatie van DUO Security in te schakelen. Hiermee kunt u naast KING Software tevens Office365 en andere applicaties via dezelfde beveiligingsmethode extra beveiligen. Om DUO te activeren voor KING Software dient u binnen het admin console van DUO een "Application" aan te maken. Bij de instellingen van deze "Application" staan de beveiligingssleutels: Integration key, Secret key en API hostname, die u moet kopieren naar KING Software.
   • Integration key, Secret key, API hostname, DUO Aliasveld
    Vul deze velden met de gegevens die u bij uw DUO account gekregen heeft.
 • Accountancy portal voorkeur
  Hier kunt u hier instellen via welk portal u de Btw-aangiftes en ICP-opgaves wilt versturen.
  Deze instelling wordt voorgesteld bij het instellen van de btw aangifte in een nieuwe administratie.
  • KING Software
   Om gebruik te maken van het KING Software platform hoeft u geen extra gegevens in te voeren.
  • MUIS Connect
   Om gebruik te maken van het MUIS Connect platform geeft u hier de API code van het platform op. Bij de BTW-aangifte - Basisinstellingen - Aangifte methode geeft u per administratie aan dat de aangifte via het MUIS Connect platform moet worden aangeboden.
  • PinkWeb
   Geef de gebruikersnaam en wachtwoord op van uw PinkWeb portal.
  • Geen/externe aangifte
   Kies Geen/extern om geen accountancy portal voor te stellen bij het instellen van de btw aangifte.