HELP 
Hoe boek ik kredietbeperking en betalingsverschil?
  Menu - Financieel - Boekingsprogramma

Stap-voor-stap uitgelegd
Kredietbeperking
Tijdens het opboeken van facturen van debiteuren en crediteuren heeft u de mogelijkheid automatisch kredietbeperking te laten berekenen. Het bedrag aan kredietbeperking wordt dan berekend met het percentage kredietbeperking dat is vastgelegd in de betalingsconditie van de debiteur of crediteur.
 • Kredietbeperking instellen voor debiteuren
  Er dient een betalingsconditie in de administratie aanwezig te zijn, waarbij in het veld "Kredietbeperking percentage" een percentage is ingevuld. In de tabel Debiteur kunt u de betalingsconditie koppelen aan debiteuren die voor kredietbeperking in aanmerking komen.
 • Bedrag kredietbeperking direct zichtbaar
  Tijdens het opboeken van een factuur wordt het bedrag aan kredietbeperking direct berekend en getoond in en onder de boekingsregels. Gebruik Kolom tonen als u de kolom niet ziet in de boekingsregel.
 • Afboeken van openstaande post en kredietbeperking
  Het pakket zal bij het afboeken van de openstaande posten controleren of de kredietbeperking daadwerkelijk afgetrokken mag worden (de controle: is er betaald voor de vervaldatum?) en aan de hand daarvan een voorstel doen voor het af te boeken bedrag. In het voorbeeld zijn de volgende gegevens verwerkt:
   
  Factuurbedrag incl. 21 % BTW 1.213,80
  Netto omzet 1.000,00
  Berekende kredietbeperking (2% van 1000,00) 20,00
  Berekende BTW 193,80
  Vervaldatum 19 april 2007 

   

 • Als de betaling plaatsvindt voor de vervaldatum, dan stelt Het pakket het bedrag minus de kredietbeperking voor. De kredietbeperking wordt dan op de volgende regel automatisch weggeboekt. U kunt overigens altijd kiezen voor wegboeken als kredietbeperking, ook al is de vervaltermijn verstreken. U dient dan het bedrag handmatig op de grootboekrekening Kredietbeperking te boeken.

Betalingsverschil
U kunt instellen hoe groot het betalingsverschil mag zijn op facturen van debiteuren en crediteuren. Als het bedrag van een betaling afwijkt van het factuurbedrag, dan zal het pakket controleren of deze afwijking toegestaan is.

 • Betalingsverschil instellen voor debiteuren
  Hoe groot het verschil mag zijn tussen de betaling en de factuur legt u vast in de tabel Basis financieel, in de velden "Betalingsverschil debiteuren maximaal percentage" of  "Betalingsverschil debiteuren maximaal bedrag". Daar legt u ook de verschillenrekening vast, waarop het betalingsverschil geboekt zal worden.
 • Afboeken van openstaande post, kredietbeperking en betalingsverschil
   
  Factuurbedrag incl. 19 % BTW 1.213,80
  Berekende BTW 193,80
  Betaling 1.191,00
  Berekende kredietbeperking (2% van 1000,00) 20,00
  Ingesteld toegestaan betalingsverschil 5,00
  Vervaldatum 19 april 2007 
     


  Als op een openstaande post van 1.213,80 bijvoorbeeld 1.191,00  wordt betaald (1.213,80 - 20,00 kredietbeperking - 2,80 betalingsverschil) binnen de vervaltermijn van de kredietbeperking, dan zal het pakket twee extra journaalposten aanmaken. Een voor 20,00 kredietbeperking en n voor 2,80 betalingsverschil.

  Wanneer er buiten de vervaltermijn 1.191,00 wordt betaald, dan zal de betaling als een deelbetaling beschouwd worden. Er zal 22,80 open blijven staan op de factuur.