HELP 
De Rabobank koppeling stap-voor-stap
  Menu - Financieel - Bankieren - Afschriften inlezen

Wat is de het pakket Rabobank koppeling?
 • Dagafschriften
  De RABO koppeling zorgt ervoor dat uw dagafschriften van de Rabobank automatisch verwerkt kunnen worden in uw administratie.
 • Betalingen uitschrijven naar de Rabobank
  De RABO koppeling zorgt ervoor dat uw betalingenbestand direct verwerkt kan worden in Rabo Internet Bankieren Professional.
 • Incasso's uitschrijven naar de Rabobank
  De RABO koppeling zorgt ervoor dat uw incassobestand direct verwerkt kan worden in Rabo Internet Bankieren Professional.
 • Tijdwinst
  U hoeft voor de verwerking van uw dagafschriften in de administratie niet meer een afschriftenbestand aan te maken en in te lezen. Ook hoeft u geen betalingenbestand of incassobestand op te slaan en in te lezen voor verwerking bij de bank.
 • Automatisch of handmatig verwerken van afschriften
  Automatisch herkende afschriftregels kunnen direct doorgeboekt worden naar de administratie. U kunt het pakket trainen om regelmatig terugkerende afschriftregels automatisch te herkennen. Door herkenningscodes toe te voegen aan het pakket en door bankrekeningen vast te leggen bij de relaties en grootboekrekeningen worden steeds meer afschriftregels automatisch herkend. U behoudt de keuze om de afschriftregels eerst te controleren voordat u ze doorboekt naar de administratie. Niet herkende regels dient u altijd handmatig te verwerken.

Systeeminstellingen voor boekhoudkoppelingen
 • De systeembeheerder van de server dient in het programma Systeeminstellingen de communicatie tussen het pakket en de bank(en) in te stellen. Zie daarvoor het document Externe verbindingen.
 • Externe verbindingen instellen

het pakket inrichten voor de Rabobank koppeling
 • Er zijn een aantal voorwaarden om in het pakket met de RABO koppeling te kunnen werken :
  1. Bij de Rabobank
   U dient bij de Rabobank te werken met Rabo Internet Bankieren Professional (RIB PRO)
  2. In het pakket
   U dient een abonnement op de module Bankieren te hebben.
  3. U dient het BIC-nummer van de RABO vastgelegd te hebben in de tabel Bank.
  4. U dient uw RABO bankrekening in de tabel Bankrekening te hebben vastgelegd, waarbij het BIC-nummer van de RABO in het veld "Bank van bankrekening" is ingevuld.

De Rabobank koppeling aanvragen bij de Rabobank
 • Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kunt u de RABO koppeling gaan aanvragen.
  Dat gaat als volgt:
  1. Start het pakket Afschriften inlezen.
  2. Selecteer de RABO rekening waarvoor u de RABO koppeling wilt aanvragen.
  3. Het eerste scherm van de Rabobank koppeling wordt getoond.
  4. Druk op de knop [Nu aanmelden].
  5. Er wordt een SMS met een controlegetal naar uw mobiele telefoon verzonden.
   In het pakket dient u bij [Beheer - Mijn gegevens] uw mobiele nummer op te geven
   • Log in op Rabobank Internetbankieren Professional (zakelijk)
   • Kies [Internetbankieren - Betalen & Sparen]
   • Ga naar Online boekhoudpakket
   • Selecteer KING Software
   • Druk op [Onderhoud]
  6. Vul de SMS-code in die u op uw telefoon heeft ontvangen
   • Selecteer de Rabobank-rekening die u wilt koppelen
   • Kies de dienst(en) die u wilt activeren (afschriften, betalingen, incasso)
   • Bevestig uw keuze middels uw Rabo Reader. 
  • De koppeling is hiermee gemaakt. Uw bankafschriften komen vanaf de eerstvolgende werkdag beschikbaar in het pakket.

Werken met de RABO koppeling
Afschriften inlezen
 • RABO koppeling starten
  • Start het pakket Afschriften inlezen.
  • Selecteer een Rabobank rekening met Rabobank koppeling.
  • De beschikbare dagafschriften worden in een lijst getoond.
 • Het pakket trainen op de automatische herkenning van afschriftregels
  • Druk op de knop [Inlezen]. Het afschriftbestand wordt ingelezen in het programma Afschriften inlezen. Het pakket vergelijkt de afschriftregels met de gegevens in de administratie. U ziet direct welke regels herkend zijn, welke regels deels herkend zijn en welke niet herkend zijn.
  • Aan herkende regels hoeft u niets te doen. Het pakket heeft zelf de overeenkomende openstaande post, relatie en/of bankrekening gevonden. Afschriftregels kunnen ook met behulp van een herkenningscode herkend zijn.
  • Met de informatie in deels herkende regels en niet herkende regels kunt u het pakket trainen, zodat deze regels de volgende keer wel automatisch herkend worden.
   >>> Bankrekening relatie toevoegen aan debiteur / crediteur / grootboekrekening
   >>> Werken met herkenningscodes
  • Na het toevoegen van herkenningscodes en/of bankrekeningen kunt u de afschriftregels opnieuw laten herkennen door op de knop [Opnieuw herkennen] te gebruiken.
  • Gebruik de knop [Doorboeken] om herkende regels door te boeken naar de administratie.
 • RABO koppeling semi automatisch
  • Nadat het pakket is getraind om uw afschriftregels te herkennen zullen de meeste afschriftregels automatisch herkend worden. U kunt nu de optie "Ingelezen afschriften automatisch doorboeken bij volledige herkenning" aanzetten en de knop [Inlezen] gebruiken om de automatisch herkende afschriftregels direct door te boeken naar de administratie. Voor de overgebleven regels dient u nieuwe herkenningscodes aan te maken of, als het incidentele regels betreft, dient u deze eenmalig handmatig te verwerken.
 • RABO koppeling vol automatisch
  • Het pakket kan met een systeeminstelling bepalen dat afschriften van de Rabobank, die via de RABO koppeling aan de administratie worden toegevoegd, volledig automatisch verwerkt worden. Alle dagafschriftregels die volledig herkend zijn worden dan direct naar de financiële administratie geboekt. Voor de overgebleven regels dient u nieuwe herkenningscodes aan te maken of, als het incidentele regels betreft, dient u deze eenmalig handmatig te verwerken.
  Instelling Boekhoudkoppeling inlezen/verwerken per bankrekening aanpassen
  Per bankrekening met een actieve boekhoudkoppeling kan in de tabel Bankrekening worden aangegeven hoe de afschriften van de boekhoudkoppeling moeten worden ingelezen/verwerkt. Er is een keuze tussen "afschriften klaarzetten voor inlezen", "afschriften inlezen" en "afschriften inlezen met herkende regels direct verwerken".
 • Overstappen naar een andere accountant
  Als u overstapt naar een andere accountant, die ook het pakket aanbiedt, dan dient u bij uw "oude" accountant de RABO koppeling te verbreken vlak voordat u overstapt. Vervolgens kan de RABO koppeling opnieuw worden aangevraagd als u online bent bij uw "nieuwe" accountant.
Betalingen uitschrijven
 • Betalingen selecteren
  • Start het pakket Betalingen uitschrijven
  • Kies de bankrekening met Rabobank koppeling.
  • Selecteer de openstaande posten voor betaling.
 • Betalingen uitschrijven
  • Druk op de knop [Uitschrijven].
  • Wijzig eventueel periode/jaar en het versturen van de betalingsspecificatie en druk op [Uitschrijven].
  • Het betalingbestand wordt aangemaakt.
 • Betalingen met de Rabobank koppeling uitschrijven
  • Druk op de knop [Verstuur betaalopdrachten naar Rabobank]
  • Het betalingenbestand wordt rechtstreeks naar de Rabobank verstuurd.
 • Na het uitschrijven
  • Bij de Rabobank
   Log in op uw Rabobank Internetbankieren Pro om daar de betalingen te zien die u heeft klaargezet met de het pakket Rabobank koppeling. U ziet ze daar onder de rubriek "Euro-bestanden".
  • In het pakket
   Het openingscherm van Betalingen uitschrijven toont de naar de Rabobank verstuurde betalingenbestanden. Een betalingbestand kan alsnog geraadpleegd, gedownload en opnieuw naar de Rabobank verstuurd worden.
Incasso's uitschrijven
 • Incasso's selecteren
  • Start het pakket Incasso's uitschrijven
  • Kies de bankrekening met Rabobank koppeling.
  • Selecteer de te incasseren openstaande posten.
 • Incasso's uitschrijven
  • Druk op de knop [Uitschrijven].
  • Wijzig eventueel periode/jaar en het versturen van de incassospecificatie en druk op [Uitschrijven].
  • Het incassobestand wordt aangemaakt.
 • Incasso's met de Rabobank koppeling uitschrijven
  • Druk op de knop [Verstuur incasso-opdrachten naar Rabobank]
  • Het incassobestand wordt rechtstreeks naar de Rabobank verstuurd.
 • Na het uitschrijven
  • Bij de Rabobank
   Log in op uw Rabobank Internetbankieren Pro om de incasso's te zien die u heeft klaargezet met de het pakket Rabobank koppeling. U ziet ze daar onder de rubriek "Euro-bestanden".
  • In het pakket
   Het openingscherm van Incasso's uitschrijven toont de naar de Rabobank verstuurde incassobestanden. Een incassobestand kan alsnog geraadpleegd, gedownload en opnieuw naar de Rabobank verstuurd worden.

De Rabobank koppeling wijzigen
 • Wat moet je doen bij het uitbreiden van een actieve bankkoppeling met de Rabobank
  ( bijvoorbeeld van alleen Afschriften naar Afschriften + Betalingen en/of Incasso)
  1. Start het pakket Afschriften inlezen.
  2. Selecteer de RABO rekening waarvoor u de RABO koppeling wilt uitbreiden.
  3. Het scherm van de Rabobank koppeling wordt getoond.
  4. Verbreek de huidige koppeling via 'Link met bank verbreken'
  5. Vraag opnieuw de bankkoppeling aan via knop 'Nu aanmelden'
  6. Er wordt een SMS met een controlegetal naar uw mobiele telefoon verzonden.
   In het pakket dient u bij [Beheer - Mijn gegevens] uw mobiele nummer op te geven
   • Log in op Rabobank Internetbankieren Professional (zakelijk)
   • Kies [Internetbankieren - Betalen & Sparen]
   • Ga naar Online boekhoudpakket
   • Selecteer KING Software
   • Druk op [Onderhoud]
  7. Vul de SMS-code in die u op uw telefoon heeft ontvangen
   • Selecteer de Rabobank-rekening die u wilt koppelen
   • Kies de dienst(en) die u wilt activeren (afschriften, betalingen, incasso)
   • Bevestig uw keuze middels uw Rabo Reader. 
 • De koppeling is hiermee gemaakt. Uw bankafschriften komen vanaf de eerstvolgende werkdag beschikbaar in het pakket.

Schermbeschrijving Afschriften inlezen Rabobank koppeling
Bankrekening selecteren
 • Bankrekening regel
  Selecteer de Rabobank rekening waarmee een koppeling bestaat met het pakket.
  • [Open afschriftregels]
   Druk op de knop [Open afschriftregels] om naar eerder ingelezen afschriftregels te gaan.
  • Het afschrift e-mailen
   Klik op de e-mail envelop om een (ander) e-mailadres bij de bankrekening vast te leggen.
   Als dit vinkje getoond wordt is er een e-mailadres bij de bankrekening ingevuld.
Overzicht van afschriften
 • Alle afschriften / Niet ingelezen afschriften
  Kies Alle afschriften om het volledige overzicht van reeds ingelezen en nog in te lezen afschriften te tonen.
  Kies Niet ingelezen afschriften om alleen de niet ingelezen afschriften te tonen.
 • Toon afschriften
  Standaard worden alleen de afschriften van de laatste week getoond.
  Maak hier uw keuze om meer of minder afschriften te tonen in de lijst van afschriftbestanden. U kunt kiezen uit de afschriften van de laatste week, de laatste maand, het laatste kwartaal, het laatste jaar of alle afschriften.
 • Ingelezen afschriften automatisch doorboeken bij volledige herkenning
  • Vink deze optie aan om volledig herkende afschriftregels door te boeken naar de administratie. Ze worden direct verwerkt in de financiële administratie. U kunt deze regels raadplegen in het dagboek van de bank. Deels en niet herkende afschriftregels blijven staan en kunnen aangepast worden voordat ze verwerkt worden in de financiële administratie.
  • Vink deze optie uit om het afschrift alleen in te lezen. U dient zelf de regels door te boeken.
 • Legenda
  Het afschrift is nog niet ingelezen
  Het afschrift is wel ingelezen of het afschrift van die dag is leeg. Deze regel wordt alleen getoond als de optie "Alle afschriften" geselecteerd is.
 • Dag, boekdatum en omschrijving
  Om de verschillende afschriften van elkaar te kunnen onderscheiden worden de weekdag, de datum en een langere omschrijving van het afschriftbestand hier getoond.
 • Aantal regels
  In de kolom Aantal regels wordt weergegeven hoeveel afschriftregels er die dag in het afschrift staan.
 • Eindstand
  Het eindsaldo van het afschrift op de betreffende datum wordt hier weergegeven.
 • [Toon afschrift]
  Om de afschriftregels op het scherm te raadplegen (en eventueel af te drukken) kunt u met deze knop de mutaties in het afschriftbestand op het scherm tonen. Het afschrift wordt geopend als PDF-bestand. De lay-out is overzichtelijk en doet denken aan het papieren afschrift van de bank. Als u het afschrift e-mailt, dan wordt deze PDF meegestuurd als bijlage.
 • [Inlezen]
  Druk op [Inlezen] om het afschriftbestand in te lezen in het programma Afschriften inlezen. Er worden alleen afschriftregels automatisch verwerkt als de optie "Ingelezen afschriften automatisch doorboeken bij volledige herkenning" aanstaat. In het programma Afschriften inlezen kunnen de (niet volledig herkende) regels geraadpleegd en eventueel aangepast worden voordat ze verwerkt worden in de financiële administratie. U heeft nu de gelegenheid om de herkenning op bankrekeningnummer in te stellen en herkenningscodes toe te voegen, zodat deze regels de volgende keer wel automatisch herkend worden.
 • [E-mail afschrift]
  Stuur het afschrift naar het e-mailadres, dat is opgegeven in de tabel Bankrekening. Het afschrift wordt als PDF bestand meegestuurd. Indien ingesteld bij de bankrekening wordt ook het afschrift, zoals het van de bank elektronisch is ontvangen, meegestuurd als extra bijlage.
 • [Verwijderen]
  Let op: een verwijderd afschrift kan niet via de koppeling met de bank worden teruggezet
  Als het afschriftbestand volledig verwerkt is kunt u het bestand met behulp van deze knop uit de lijst verwijderen.
  Om het afschrift alsnog te verkrijgen dient u een afschrift uit te schrijven met de website / software van uw bank
 • [Alle bankafschiften inlezen vanaf ..]
  Gebruik deze knop om alle bankafschriften die nieuwer zijn dan het laatst ingelezen bestand in één actie in te lezen. De knop wordt alleen getoond als er meerdere niet ingelezen bankafschriften zijn die een boekdatum hebben jonger dan het laatst ingelezen bankafschrift.
  Bankafschriften die ouder zijn dan het laatst ingelezen bankafschrift kunnen  niet via deze knop worden ingelezen.
 • [Handmatig inlezen]
  Gebruik deze optie bijvoorbeeld als er een afschrift verwijderd is voor het werd ingelezen.
  Druk op de knop [Handmatig inlezen] om op uw PC een afschriftbestand van de bank te selecteren.
 • [Link met bank verbreken]
  Let op: gebruik deze optie alleen als u hier goede reden voor heeft. Na het verbreken worden er geen afschriften meer klaargezet dor de bank.
  De link met de bank kan verbroken worden. Dat kan nodig zijn als de bankrekening in een verkeerde administratie gekoppeld is, of als u een nieuwe het pakket aanbieder krijgt.

Rabobank koppeling naar andere administratie
 • 1) Met de knop [E-mail afschrift] alle afschriften die u wilt bewaren e-mailen naar het in de bankrekening opgegeven e-mailadres.
  2) Koppeling in verkeerde administratie verbreken
  3) In de nieuwe administratie: bewaarde afschriftbestanden voor zover noodzakelijk handmatig inlezen en verwerken
  4) Rabo koppeling in nieuwe administratie maken
  5) Verder werken met Rabo koppeling in nieuwe administratie