HELP 
Tabel Artikel
  Menu - Verkoop - Tabellen - Artikel


Werken met artikelen
 • In dit scherm kunt u een artikel raadplegen, wijzigen en een nieuw artikel toevoegen.
 • Waar worden artikelen gebruikt in de admnistratie?
  Afhankelijk van de modules in uw abonnement zijn genoemde programma's beschikbaar
  Artikelen worden ingevoerd in de orderregels van de programma's Inkooporders invoeren en Verkooporders invoeren. Bij gebruik van de voorraad module kunt u de voorraad van de artikelen raadplegen en wijzigen in het programmaVoorradmutaties invoeren.
 • Artikel kopiëren
  Selecteer een artikel in de lijst en druk op [Artikel kopiëren] om snel een soortgelijk artikel in te kunnen voeren. In het gekopieerde artikel dient minimaal het nieuwe artikelnummer en de zoeksleutel ingevoerd te worden.
  Dialoogvenster Artikel kopieren

Tabel Artikel
Alles openen Alles sluiten
Velden Artikel
Nummer

Vul hier een uniek artikelnummer in van maximaal 20 posities. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van letters, spaties en leestekens. Het artikelnummer moet uniek zijn. Het artikel nummer wordt in het pakket gebruikt om artikelen te identificeren, te sorteren en om artikelen snel te kunnen zoeken.

Automatisch opnummeren
Het artikelnummer kan ook automatisch opgenummerd worden. U dient deze optie te activeren in de tabel Basisgegevens Artikel - tabblad Algemeen door het eerste vrije artikelnummer in te geven.

Zoeksleutel
Ieder artikel in de administratie moet een unieke zoeksleutel hebben. Een zoeksleutel is bedoeld om artikelen naast op een uniek nummer ook op basis van een unieke zoeksleutel snel te kunnen opzoeken.
EAN nummer
Voer in dit veld het EAN-nummer van het artikel in.

Wat is een EAN-nummer?
Het EAN (European Article Number) nummer van een artikel/werksoort is het nummer dat hoort bij de streepjescode van een artikel/werksoort. Het wordt gebruikt bij de communicatie tussen leveranciers en afnemers om het in- en verkoopproces te optimaliseren.

Gebruik van EAN-nummer in het pakket
Het EAN-nummer wordt in het pakket onder meer gebruikt in de programma's Inkooporders Invoeren, Offertes Invoeren en Verkooporders Invoeren. In deze programma's kunt u artikelen invoeren. Tijdens het invoeren van de regels in deze programma's kunt u het artikelstambestand oproepen en het bestand op volgorde van EAN-nummer sorteren of direct een artikel zoeken op EAN-nummer.

NB Indien u geen gebruik maakt van EAN-codes, kunt u dit veld leeg laten.

Omschrijving
In het veld Omschrijving kunt u een lange omschrijving van het artikel invullen. Deze omschrijving wordt in het pakket gebruikt op diverse rapporten en u kunt de omschrijving in verschillende programma's op het scherm tonen.

TIP: Wilt u een lege regel op de factuur afgedrukt hebben, dan kunt u in het veld Omschrijving van een tekstregelartikel een spatie opgeven.

Is tekstregel
Deze optie staat standaard uit.

Wat is een tekstregel artikel?
Vink deze optie aan om dit artikel te gebruiken als tekstregel op de factuur. Hiermee kunt u in het programma Verkooporder tekstregels invoegen, bedoeld ter verduidelijking of verfraaiing van een factuur. De teksten in de velden Omschrijving en Externe opmerking kunnen op de factuur afgedrukt worden.

Hoe voeg ik een tekstregel toe aan de factuur?
Om een tekstregel aan een factuur toe te voegen voert u in het programma Verkooporder op de gewenste plaats een orderregel in met een tekstregel artikel.

Waarom kan ik de andere velden van het artikel niet invullen?
Bij een tekstregel artikel kunt u geen prijs en artikelgroep opgeven. Voor een tekstregel artikel worden alle velden die niet benodigd zijn om een tekst op de factuur af te drukken uitgeschakeld, behalve de velden Omschrijving en Externe opmerking.

TIP: Een lege regel afdrukken
Wilt u een lege regel op de factuur afgedrukt hebben dan kunt u in het veld Omschrijving van een tekstregelartikel een spatie opgeven.

Artikelgroep
Artikel: Dit veld kan niet meer gewijzigd worden als het artikel in een orderregel is opgeslagen.
Werksoort: Dit veld kan niet meer gewijzigd worden als de werksoort in een declaratieboekingsregel is opgeslagen.

Een artikel in een administratie valt altijd onder een artikelgroep. Vul hier in tot welke artikelgroep dit artikel behoort.

Meer informatie
In een artikelgroep staan een aantal grootboekrekeningen, die bij verwerking van artikelen/werksoorten in de administratie, bijvoorbeeld als er een order gefactureerd wordt, automatisch in de bijbehorende journaalposten worden ingevuld. U bent er dan zeker van dat de journaalposten van soortgelijke artikelen/werksoorten op dezelfde grootboekrekening worden geboekt. Daarom mag de artikelgroep van een artikel ook niet meer gewijzigd worden.

BTW soort
Een artikel kan belast zijn met geen, verlegd, laag of hoog BTW-tarief. Vul hier in welke BTW soort bij dit artikel hoort. Als u dit artikel gaat factureren, dan zal het pakket automatisch de hier geselecteerde BTW soort toepassen op de journaalpost, de bijbehorende BTW code in de regel invullen en de BTW berekenen.
ICP-leveringen of -diensten
Hier kunt u instellen of het vastgelegde artikel/werksoort behoort tot "Leveringen" of  behoort tot "Diensten". Standaard wordt de waarde "Leveringen" voorgesteld. Deze instelling is van belang voor de juiste verwerking van de facturatie aan afnemers binnen de EU. Voor een correcte ICP-opgave dient u per artikel/werksoort de juiste keuze te maken.
Decimalen voor aantallen
Geef hier aan of u voor dit artikel aantallen met 0 (nul), 1 of 2 decimalen wilt kunnen invoeren. Deze instelling wordt toegepast in het programma Verkooporders invoeren. Als een orderregel met dit artikel wordt afgedrukt, dan wordt de instelling van het artikel automatisch overgenomen op de afdruk.
Voor een artikel heeft het aantal betrekking op hoeveel stuks u van een artikel invoert.
Voor een werksoort heeft het aantal betrekking op het aantal uren dat u invoert.

Voorbeeld
Bij een fiets werkt u met nul decimalen, want u wilt altijd een complete fiets verkopen. Maar als u benzine verkoopt dan wilt u wel kunnen aangeven dat er bijvoorbeeld 30,96 liter verkocht is. In zo'n geval werkt u met 2 decimalen.

Prijzen afronden
Selecteer hier hoe u de verkoopprijs van dit artikel wilt afronden. Tijdens het invoeren van orders kunt u altijd van deze afronding afwijken. U kunt kiezen tussen 'niet afronden' of afronden op 5 cent, 10 cent, 50 cent, 1 euro, 5 euro, 10 euro en 100 euro.
Inclusiefprijzen afronden
De inclusiefprijs van een artikel wordt alleen gebruikt als in de ordersoort van de verkooporder op inclusief BTW is ingesteld.
Selecteer hier hoe u de inclusief BTW prijs van dit artikel wilt afronden. Tijdens het invoeren van orders kunt u altijd van deze afronding afwijken. U kunt kiezen tussen 'niet afronden' of afronden op 5 cent, 10 cent, 50 cent, 1 euro, 5 euro, 10 euro en 100 euro.
Verkoopprijs
Vul hier de normale standaard prijs van dit artikel in, exclusief BTW. Deze prijs wordt voorgesteld als het

Hoe om te gaan met prijs 0,00?
Als een artikel wordt aangemaakt met prijs 0,00, dan wordt er geen prijsrecord opgeslagen. Als u dit artikel in de orderregel invoert, dan krijgt u de melding "Prijs niet gevonden" en de regel wordt niet opgeslagen.

Als u artikelen verkoopt waarvan de prijs nog niet bekend is gaat u als volgt te werk:
Voer het artikel in met prijs 1,00. Sla het artikel op. Wijzig nu de prijs naar 0,00 en sla het artikel nogmaals op. Op dat moment kunt u bij de orderinvoer ook een prijs opgeven.

Kostprijs
Dit veld kan hier niet gewijzigd worden als er voorraad van dit artikel opgeboekt is
De waarde in dit veld kan gewijzigd worden door het herwaarderen van het artikel

Vul hier de kostprijs per verkoopeenheid van dit artikel in. De kostprijs is op basis van de verkoopeenheden, niet van op basis van een inkoophoeveelheid. Als u bijvoorbeeld per 3 stuks inkoopt, maar per stuk verkoopt, dient u een kostprijs per stuk in te geven.

Let op: De kostprijs is altijd in de standaard valuta van de boekhouding (zie tabel Basis algemeen, veld "Valuta").

Kostprijs en berekening van de winst
Tijdens het factureren wordt de kostprijs altijd in het factuurregister overgenomen. De kostprijs wordt gebruikt om de winst op een artikel te kunnen berekenen.

Kostprijs en verkoopprijseenheid
Wanneer u een verkoopprijseenheid gebruikt, dient u daar met de kostprijs rekening mee te houden. Als u bijvoorbeeld een prijs ingeeft per 100 stuks, dient de kostprijs ook per 100 stuks in te worden gegeven.

Kostprijs en voorraad

 • Waarde van de voorraad
  De waarde van de voorraad van een artikel wordt als volgt bepaald:
  [waarde = (technische voorraad * inhoud * kostprijs)/ verkoopprijseenheid]
  Let op:  waardes ingevoerd op het tabblad Inkoop van een artikel worden hierin niet meegenomen.
 • Kostprijs wijzigt bij herwaarderen van de voorraad
  De herwaardering van de voorraad vindt in iMUIS plaats op basis van de kostprijs. Als gevolg van wisselende inkoopprijzen of koersschommelingen van artikelen, die in een andere valuta ingekocht worden, kan het noodzakelijk zijn de kostprijs te herzien en de voorraad opnieuw te laten waarderen tegen de gewijzigde prijzen.
  >>> Lees verder op de helppagina's van het programma Voorraad herwaarderen
Voorraadregistratie
 • Dit veld is alleen beschikbaar als de module Voorraad geregistreerd is
 • Dit veld is alleen beschikbaar als de optie "Voorraad gebruiken" in de tabel Basis artikelen aangevinkt is.
 • Dit veld is niet toegankelijk als het artikel een "tekstregel" is (zie veld "Is tekstregel" hierboven) of het artikel tot de categorie "werksoort" (module declaraties/urenverantwoording) behoort.
 • Dit veld kan niet gewijzigd worden als het artikel in gebruik is in de administratie (als er voorraad geboekt is op dit artikel, als het artikel ingevoerd is in een in- of verkooporder, als het artikel onderdeel is van een samengesteld artikel)
 • Vink deze optie aan als er van dit artikel (technische) voorraad wordt bijgehouden.
  De op- en afboekingen van de voorraad van dit artikel zal in alle programma's van de modules Inkoop, Voorraad en Verkoop geregistreerd worden.
 • Vink deze optie uit als er van dit artikel geen voorraad wordt bijgehouden.
  U kunt dit artikel dan niet selecteren in de programma's van de module Voorraad. Het artikel is wel beschikbaar in de module Verkoop, maar er zal geen backorder voor geplaatst worden, omdat de optie "Te leveren" voor artikelen zonder voorraadregistratie altijd aan staat. Een voorbeeld van een artikel zonder voorraadregistratie is een reclamefolder die u met al uw artikelen meelevert.
 • Let op: Als het betreffende artikel in gebruik is in een nog niet gefactureerde order, kan het veld Voorraadregistratie niet ingeschakeld worden. Zorg ervoor dat alle orders met het bewuste artikel gefactureerd zijn, of verwijder de orderregels met het betreffende artikel.
 • Kostprijs
  Tijdens het factureren wordt de kostprijs van een artikel altijd in het factuurregister overgenomen.
Backorders toestaan bij orders via pickproces

In dit veld kunt u kiezen voor:

Ja, bij dit artikel zijn backorders toegestaan.
Nee, bij dit artikel zijn backorders niet toegestaan.
Economisch, bij dit artikel zijn backorders toegestaan, waarbij rekening wordt gehouden met bestellingen op dit artikel. Backorders zijn toegestaan wanneer er voldoende aantallen zijn besteld (de economische voorraad bij het artikel moet positief zijn).
Meer informatie:
Backorders zijn alleen mogelijk bij voorraadhoudende artikelen in orders die worden verwerkt via het pickproces.

N.B. Per debiteur kunt u aangeven of er gewerkt moet worden met backorders. Indien bij een debiteur is aangegeven dat er niet gewerkt mag worden met backorders, worden er géén backorders gemaakt, ook al staat op het artikel/werksoort aangegeven dat dat wel zou mogen.

Voorkeursmagazijn
Bij het invoeren van artikel in de orderregel kan een voorkeursmagazijn automatisch worden voorgesteld.  Toets [F4] of klik op het icoontje voor een keuzevenster met beschikbare magazijnen. Selecteer in het keuzevenster het magazijn waaruit dit artikel bij voorkeur moet worden gehaald. Het hier ingevulde magazijn wordt voorgesteld in het programma Verkooporders invoeren.

Let op: het magazijn in dit veld wordt automatisch voorgesteld in de orderregel. Het gaat voor een eventueel opgegeven voorkeursmagazijn in een ordersoort of in de orderkop. Gebruik dit veld alleen als dit artikel altijd uit dit magazijn wordt gehaald. Als het magazijn vanuit de ordersoort moet worden voorgesteld, dan dient u dit veld leeg te laten.

Verkoopprijs per
Geef hier aan per hoeveel stuks dit artikel verkocht wordt. Het aantal dat u hier invult zal in het programma Verkooporders invoeren gebruikt worden om het veld Bedrag van de verkooporderregel te berekenen (bedrag = verkoopprijs/verkoopprijseenheid). 

De verkoopprijseenheid is een deelfactor voor de verkoopprijzen. Daarom mag de prijseenheid niet gelijk zijn aan 0.

Bijvoorbeeld:
1 = prijs per stuk
10 = prijs per tien
144 = prijs per gros

Als bijvoorbeeld de verkoopprijs wordt gespecificeerd per 1000 vel papier en de voorraad wordt per vel bijgehouden, dan is in dat geval de verkoopprijseenheid 1000.

Verkoopeenheid
Vul hier de verkoopeenheid van dit artikel in ("stuks", "doos", "krat", "uur", "per twee" etc). De verkoopeenheid (de tekst die u hier invult)  wordt afgedrukt op orderbevestiging en factuur.
Verkoopinhoud

Dit veld is niet toegankelijk als er voorraad op dit artikel geboekt is, of als het geselecteerde artikel een tekstregel is

In dit veld kan aangegeven worden hoeveel eenheden (stuks, liters, kg etc.) zich in de verkoopeenheid bevinden. Dit zou bijvoorbeeld 12 stuks per doos kunnen zijn. Het getal dat u hier invoert, wordt tevens gebruikt bij de berekening van het bedrag, zodat u uitsluitend een getal hoger dan 1 in moet voeren als het artikel met een variabele inhoud verkocht wordt.

Let op: als u hier een ander getal dan 1 invult dient u een aangepaste factuur layout te maken waarop dit veld (Verkoopinhoud) getoond wordt om het verband tussen prijs, inhoud en bedrag zichtbaar te maken voor uw klant.

 • Voorbeeld
  Zou u bijvoorbeeld lege DVD's per doos, met een inhoud van 10 DVD's, verkopen, dan heeft u twee mogelijkheden. U verkoopt uitsluitend complete dozen en geeft als inhoud het getal 1 op of u verkoopt de DVD's per stuk en geeft als inhoud het getal 10 op. De berekeningsformule in een orderregel is:

  Aantal x Prijs x Inhoud = Bedrag

  De verkoopprijs van het artikel moet dus afgestemd zijn op het getal dat u in het veld Inhoud opgeeft. Beide voorgaande voorbeelden zouden daarom als volgt verwerkt moeten worden in een artikel:

  Verkoop per doos
  Eenheid: doos
  Prijs: EUR 7,50
  Inhoud: 1

  Verkoop per stuk
  Eenheid: stuk
  Prijs: EUR 0,75
  Inhoud: 10

  Tijdens het invoeren van een orderregel geeft u zowel in het eerste als in het tweede voorbeeld het aantal verkochte dozen op. De uitkomst zal voor beide berekeningen hetzelfde zijn, maar de weergave op de factuur is afwijkend.
Voorstel verkoopaantal
Het aantal dat u hier invult zal worden voorgesteld in het veld "Aantal" van de orderregel, bij invoer van dit artikel in het programma Verkooporders invoeren. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij de verkoop van artikelen die per twee, drie of meer verkocht worden tijdens een voordeelactie. U kunt het voorstel verkoopaantal aanpassen wanneer u wilt. Het voorgestelde aantal in Verkooporders invoeren kunt u in de orderregel nog wijzigen.
Prijs niet wijzigen en geen korting bij verkooporders/declaraties
Vink deze optie aan als u wilt voorkomen dat de prijs of korting van dit artikel gewijzigd kan worden tijdens het invoeren van orders. Dit geldt ook bij het invoeren van declaratie uren boekingen.
Interne opmerking
U kunt een interne opmerking aan een artikel toevoegen. Deze opmerking wordt getoond in diverse programma's waarin de orderregel met het artikel getoond wordt. Denk daarbij aan Verkooporders invoeren, Inkooporders invoeren, het programma Informatie. De interne opmerking kan afgedrukt worden op diverse (interne) rapporten.
Externe opmerking

Gebruik de externe opmerking als u een lange omschrijving van meerdere regels aan een artikel wilt toevoegen. Deze opmerking wordt getoond in diverse programma's waarin de orderregel met het artikel getoond wordt. Denk daarbij aan Verkooporders invoeren, Inkooporders invoeren, het programma Informatie. De externe opmerking kan afgedrukt worden op diverse rapporten en documenten.

Op de orderbevestiging en (proforma) factuur wordt de externe opmerking direct onder de omschrijving van de order/factuurregel afgedrukt.

End of life
Vink deze optie aan als het artikel een "End of life" artikel is (geworden). De huidige voorraad van dit artikel wordt nog verkocht, maar er zal geen nieuwe voorraad meer bijkomen. Het artikel is daarna niet meer leverbaar.
Vink deze optie uit als "End of life" niet van toepassing is op het artikel.
Artikelmelding

Selecteer hier een artikelmelding bij het artikel.
De melding is een tekst die getoond kan worden als het artikel in een inkoop- of verkoop orderregel gebruikt wordt. De artikelmelding wordt dan in de voet van het scherm van Verkooporders invoeren en Inkooporders invoeren getoond.

Vrije velden
 • De namen van de vrije velden kunt u aanpassen in het onderdeel Artikel Vrije velden van de tabel Basisgegevens financieel.
Artikel vrij veld 1 tot en met 10
De naam (label) van deze velden kunt u instellen in de tabel Basis financieel
Per artikel heeft u de beschikking over tien vrije velden. In de vrije velden kunt u een zelf te bepalen tekst en/of nummer vastleggen.

Deze velden kunt u toevoegen aan de orderregel. De velden kunnen dan ook afgedrukt worden op de orderbevestiging en de (proforma) factuur.

Voorkeurs afspraken
Aanvullen artikel-debiteur voorkeursafspraken
Vink deze optie aan om dit artikel automatisch toe te voegen aan de voorkeursafspraken van de debiteur van een verkooporder. Het toevoegen gebeurt op het moment dat een order met dit artikel gefactureerd wordt.

>>> Lees hier meer over artikel-debiteur voorkeursafspraken

Vink deze optie uit om dit artikel niet automatisch toe te voegen aan voorkeursafspraken van debiteuren. Het artikel kan handmatig aan de voorkeursafspraken van een debiteur worden toegevoegd in de tabel Voorkeursafspraken.


 • Datum laatste factuur (alleen getoond in het pakket iMUIS op de server)
  • Als deze optie is aangevinkt:
   Bij het factureren van dit artikel wordt de "Datum laatste factuur" van de voorkeursafspraak vastgelegd.
  • Als deze optie is uitgevinkt
   Bij het factureren van dit artikel wordt de "Datum laatste factuur" van de voorkeursafspraak niet vastgelegd.
Inkoop
Bestelnummer
Het Bestelnummer van een artikel wordt gebruikt om artikelen snel in te kunnen voeren in het orderprogramma. Indien u geen gebruik maakt van bestelnummers, dan kunt u dit veld leeg laten.
Inkoopprijs
Dit veld is niet toegankelijk als dit artikel een tekstregel is
Dit is de normale, standaard inkoopprijs van dit artikel. Deze prijs wordt automatisch getoond in het programma Inkooporders invoeren als u een inkooporderregel met dit artikel invoert.
Inkoopprijs per
Geef hier aan per hoeveel stuks dit artikel ingekocht wordt. Het aantal dat u hier invult zal in het programma Inkooporders Invoeren gebruikt worden om het veld Bedrag van de inkooporderregel te berekenen, volgens:
[bedrag = (inkoopprijs/inkoopprijseenheid)*inkoopinhoud].
Inkoopeenheid
Vul hier de inkoopeenheid van dit artikel in (stuks/doos etc). De inkoopeenheid (de tekst die u hier invult) wordt afgedrukt op bestelopdrachten en rapporten.
Inkoopinhoud
Dit veld is niet toegankelijk als er voorraad op dit artikel geboekt is of als het geselecteerde artikel een tekstregel is
Vul hier de inkoopinhoud van dit artikel in. Dit is het aantal artikelen dat per inkoopeenheid ingekocht wordt.

Voorbeeld
Om de prijs per stuk te kunnen berekenen van artikelen die per inkoopeenheid (doos, krat etc.) ingekocht worden wordt de inkoopinhoud gebruikt. Als u flessen wijn per doos van 12 stuks inkoopt, dan is de inkoopinhoud "12".

Tip: maak een nieuw artikel aan als de inkoopinhoud van een artikel wijzigt.
Minimum bestelhoeveelheid
Dit veld is niet toegankelijk als het geselecteerde artikel een tekstregel is
Vul hier de minimale bestelhoeveelheid van dit artikel in. Bij het invoeren van inkooporders zal iMUIS dit aantal voorstellen. In het programma Besteladvies kunt u bij het aanmaken van besteladviesregels de optie "Bestelgrootte veelvoud van de minimum bestelhoeveelheid" aanvinken. iMUIS zal dan de waarde in dit veld gebruiken om een veelvoud van de minimum bestelhoeveelheid in de besteladviesregel voor te stellen.

Voorbeeld besteladvies
Pingpong ballen worden per 10 besteld. Dat legt  u vast in dit veld. Nu komt er een bestelling voor 25 pingpong ballen binnen. iMUIS stelt voor een veelvoud te bestellen als u de optie "Bestelgrootte veelvoud van de minimum bestelhoeveelheid" aangevinkt hebt. Dit betekent dat iMUIS 30 pingpong ballen gaat bestellen.  Als u geen veelvoud bestelt, dan zullen er 25 worden besteld.

Aanvullen artikel/crediteur informatie bij boeken inkoopfactuur
Dit veld is niet toegankelijk als het geselecteerde artikel een tekstregel is

Vink deze optie aan om automatisch de crediteur (leverancier) van dit artikel aan de voorkeurcrediteuren van dit artikel toe te voegen. De crediteur wordt toegevoegd als een inkooporder met dit artikel gefactureerd wordt in het programma Inkoopfacturen inboeken. Deze optie staat standaard aangevinkt.
Vink deze optie uit als het artikel niet gewijzigd mag worden tijdens het factureren van de inkooporder.

Voorbeeld van gebruik (met vinkje uit)
Veel bedrijven hanteren een artikel "kantoorbenodigdheden" voor de inkoop van kleine kantoorartikelen, die bij diverse leveranciers vandaan kunnen komen. U kunt daarbij denken aan de inkoop van paperclips, ordners, pennen, papier en toner. Vanwege de aard van dit artikel is het ongewenst om alle crediteuren van alle kleine artikelen te koppelen. Vink deze optie uit voor een dergelijk algemeen inkoop artikel.

Levertijd + Levertijd in (Inkooplevertijd)
Deze velden zijn niet toegankelijk als er op het tabblad Artikel/crediteur informatie een (voorkeur)crediteur aan dit artikel gekoppeld is
Dit veld is niet toegankelijk als het geselecteerde artikel een tekstregel is

Levertijd
: vul hier het aantal dagen of weken van de levertijd van dit artikel in. Het betreft de inkooplevertijd, dus de tijd die uw leverancier (crediteur) nodig heeft om het artikel aan u te leveren.
Levertijd in: kies of de levertijd van dit artikel in "dagen" of  "weken" wordt vastgelegd.

De hier opgegeven levertijd wordt in het programma Inkooporders invoeren gebruikt om het veld "Leverdatum" van de inkooporderregel te vullen met de te verwachten leverdatum [besteldatum + levertijd].

Als de module Verkoop geregistreerd is
De levertijd wordt in het programma Verkooporders Invoeren gebruikt om het veld "Leverdatum" van de verkooporderregel te vullen met de te verwachten leverdatum [orderdatum + levertijd].

Ompaktijd + Ompaktijd in
Dit veld is niet toegankelijk als het geselecteerde artikel een tekstregel is
Let op: de ompaktijd wordt alleen gebruikt om de verkooporderregel leverdatum te berekenen
Ompaktijd
: vul hier het aantal dagen of weken van de ompaktijd van dit artikel in. Het betreft de tijd die in uw bedrijf benodigd is om het artikel om te pakken en te verzenden.
Ompaktijd in: kies of de ompaktijd van dit artikel in "dagen" of  "weken" wordt vastgelegd.

De hier opgegeven ompaktijd wordt in het programma Verkooporders Invoeren gebruikt om de te verwachten leverdatum te bepalen [orderdatum + levertijd + ompaktijd]. Het betreft het veld "Leverdatum" in de verkooporderregel.

Toeslagen
 • Let op: het onderdeel Toeslagen is alleen beschikbaar als in iMUIS op de server de module Artikel toeslagen is geregistreerd
Gebruiken als toeslag artikel
 • Vink deze optie aan om dit artikel te gebruiken als toeslagartikel. Dit artikel wordt nu toegevoegd aan de keuzelijst van toeslagartikelen. Deze keuzelijst kan bij andere artikelen worden opgeroepen in het veld "Toeslag-artikel". Als dit toeslagartikel gekoppeld is aan een ander artikel, dan wordt het toeslagartikel automatisch toegevoegd aan een order zodra het andere artikel is ingevoerd in een orderregel. Om het toeslagartikel in rekening te brengen dient de verkoopprijs op het tabblad Verkoop ingevuld te zijn. Als deze optie is aangevinkt, dan is het veld "Toeslag artikel" niet toegankelijk, om te voorkomen dat toeslagartikelen aan toeslagartikelen worden gekoppeld.
 • Vink deze optie uit om dit artikel niet in te stellen als toeslagartikel.
Gebruik toeslag bij

Toeslagartikelen kunnen op twee manieren gekoppeld worden in de administratie. Met een toeslagartikel bij een artikel wordt een toeslag per orderregel mogelijk. Met een toeslag bij een betalingsconditie wordt een toeslag per order mogelijk.

 • Kies Artikel als dit toeslagartikel aan een artikel gekoppeld moet worden. Hetzelfde toeslagartikel kan aan meerdere artikelen gekoppeld worden. Een orderregel met het toeslagartikel wordt automatisch aan de order toegevoegd nadat een orderregel met het artikel is opgeslagen.
 • Kies Betalingsconditie als dit toeslagartikel aan een betalingsconditie gekoppeld moet worden. Hetzelfde toeslagartikel kan aan meerdere betalingscondities gekoppeld worden. Een orderregel met het toeslagartikel wordt automatisch aan de order toegevoegd nadat de eerste orderregel in een order met deze betalingsconditie is opgeslagen.
Toeslag artikel
Kies in dit veld een toeslagartikel bij het geselecteerde artikel. Alleen toeslagartikelen met de instelling [Gebruik toeslag bij: Artikel] kunnen hier gekozen worden. Als een artikel met een gekoppeld toeslagartikel wordt ingevoerd in een orderregel, dan wordt bij het opslaan van de orderregel direct een nieuwe orderregel met het toeslagartikel aangemaakt.
Toeslagpercentage
Vul in dit veld het percentage in van de toeslag. Dit percentage wordt berekend over het totaal van de reguliere orderregels. Daarmee kan het toeslagartikel ook gebruikt worden om korting over de gehele order te geven, waarbij order- en vrachtkosten buiten beschouwing blijven.
Toeslagbedrag
Vul in dit veld het bedrag in van de toeslag. Dit bedrag wordt aan het totaal van de order toegevoegd.
Blokkeren
Blokkeren voor module Verkoop
Vink deze optie aan om dit artikel te blokkeren voor de module Verkoop. U kunt dit artikel dan niet gebruiken in het programma Verkooporders invoeren.
Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.
Blokkeren voor webshop

Vink deze optie aan om dit artikel te blokkeren voor gebruik in een webshop. Dit artikel kan dan niet geëxporteerd worden naar een webshop zoals bijvoorbeeld Magento.
Vink deze optie uit om dit artikel niet te blokkeren. Als er artikelen uitgeschreven worden naar een webshop, dan wordt dit artikel ook geëxporteerd.

Artikel exporteren naar webshop
De volgende artikel velden dienen als aangegeven ingesteld te worden om export naar een webshop mogelijk te maken:
* Artikel: Blokkeren - Nee
* Artikel blokkeren voor module Verkoop - Nee
* Artikel - Blokkeren voor webshop - Nee

Blokkeren voor module Inkoop
Vink deze optie aan om dit artikel te blokkeren voor de module Inkoop. U kunt dit artikel dan niet gebruiken in het programma Inkooporders invoeren.
Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.
Blokkeren
Een geblokkeerd tabelitem is niet zichtbaar in de betreffende keuzetabel in andere programma's.
Vink deze optie aan om het geselecteerde artikel te blokkeren voor gebruik in het pakket. Het pakket zal een waarschuwing tonen indien u een geblokkeerd artikel probeert te koppelen aan een andere tabel of gebruikt in bijvoorbeeld het programma Verkooporders. Eerder ingevoerde regels met dit artikel worden niet benvloed door de blokkering.
Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.

Gegevens koppelen aan artikel
 • In het selectiescherm van de artikelen kunt u per artikel extra gegevens koppelen of invoeren.
 • Selecteer het gewenste artikel en klik op de knop of menu optie rechts onderaan de lijst met debiteuren.
 • Gegevens koppelen aan het artikel
  Let op: Welke functies beschikbaar zijn hangt af van uw abonnement en uw gebruikersrechten.
  Met onderstaande functies kunnen extra gegevens per artikel gekoppeld worden.
  • [Crediteur]
   Voorkeurs crediteuren bij artikel
  • [Collectie]
   Klik op [Collectie] om dit artikel aan een artikel collectie te koppelen.
  • [Alternatieven]
   Druk in het keuzevenster op de knop [Alternatieven] om een of meer alternatieve artikelen aan het artikel toe te voegen.
   Alternatieve artikelen koppelen aan artikel
  • [Afbeeldingen]
   Druk in het keuzevenster op de knop [Afbeelding] om een of meer afbeeldingen aan het artikel toe te voegen.
   Afbeelding koppelen aan artikel
  • [Voorraad]
   Voorraad per magazijn
  • [Vertaling]
   Artikel vertaling voor gebruik op documenten die automatisch vertaald worden. Het pakket controleert welke taal is ingesteld bij de debiteur en als de vertaling beschikbaar is in die taal wordt die vertaling afgedrukt.
sTANDAARD KNOPPEN
 • Welke standaard functies beschikbaar zijn hangt af van uw abonnement en uw gebruikersrechten.
  Klik hier voor de beschrijving van [Aanpassen], [Kopieren], [Verwijderen], [Vernummeren] en [Historie/Audittrail]