HELP 
Factuur / orderbevestiging lay-out
  Menu - Verkoop - Instellingen - Factuur- en orderbevestiging lay-out

Let op
 • Adobe Reader
  Zorg ervoor dat Adobe Reader geïnstalleerd is om de factuur en orderbevestiging te kunnen raadplegen en afdrukken.
 • Melding Orderbevestiging/factuurkop: Het door u gekozen veld is breder dan één cel.
  Klik hier voor uitleg over deze melding
 • Melding Factuurregel: Er is niet genoeg ruimte om het veld op de factuurregel te plaatsen.
  Klik hier voor uitleg over deze melding
 • Toegangsrechten tot de factuur/orderbevestiging instellingen
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - dubbelklik Gebruiker - kies [Menurechten] - kies [Programma's] - map Verkoop - optie Factuur/orderbevestiging instellingen
  In het programma Gebruikersbeheer kunt u per gebruiker aangeven of deze toegang heeft tot de factuur / orderbevestiging instellingen.
 • Verschil tussen pakket iMUIS en het pakket
  De lay-outs van het pakket iMUIS kunnen niet gebruikt worden in het pakket. het pakket gebruikt zijn eigen lay-out, die u in dit scherm naar wens kunt aanpassen.

Beginnen met het pakket Verkoop
 • Als u begint met het pakket Verkoop, dan dient u eerst in dit scherm aan te geven welke lay-out en welke envelopmaat u wilt gebruiken. U kunt deze instellingen naderhand altijd wijzigen. Ook als u niets wijzigt dient u op [Wijzigingen opslaan] te klikken om aan te geven dat u wilt werken met de standaard factuur / orderbevestiging instellingen.
 • Kies uw lay-out
  Kies uit de meegeleverde lay-outs degene die het beste bij uw bedrijf past. Vervolgens kunt u binnen deze lay-out een aantal instellingen wijzigen. Als u later uw keuze voor de lay-out wijzigt, dan gaat een deel van uw instellingen verloren. Lees de uitleg bij het onderdeel "Lay-out" voor meer informatie. Maak uw keuze dus bewust.

Mogelijkheden
 • Onderdelen van de factuur / orderbevestiging positioneren, opmaken en verbergen
  In dit scherm kunt u de positie en de opmaak van onderdelen van de factuur / orderbevestiging instellen. Onderdelen die u niet gebruikt kunt u verbergen. Als u bijvoorbeeld nooit orderkosten in rekening brengt kunt u het betreffende veld verbergen.
 • Lay-out on-the-fly aanpassen
  Als de factuur of een orderbevestiging op uw scherm staat kunt u de lay-out van de factuur / orderbevestiging aanpassen totdat u tevreden bent met de lay-out.
 • Deze instellingen importeren, exporteren of kopiëren van/naar andere administratie
  De instellingen in dit scherm kunnen geïmporteerd , geëxporteerd en gekopieerd worden naar andere administraties.
  >>> Zie de pagina's over Instellingen importeren, exporteren of kopiëren
 • BTW-verlegd factuur
  Bij leveringen met BTW-verlegd is het wettelijk verplicht om het BTW-nummer van de debiteur op de factuur af te drukken
  BTW-nummer debiteur tonen op factuur: Ga naar het onderdeel Factuurkop en voeg "BTW-nummer" toe aan de factuurkop. In dit veld zal automatisch het BTW-nummer van de debiteur ingevuld worden tijdens het afdrukken.
 • Aangepaste lay-out koppelen aan ordersoort
  Per ordersoort kan een aangepaste lay-out gekoppeld worden. Die lay-out zal gebruikt worden als een order met die ordersoort gefactureerd wordt.

Schermbeschrijving Factuur / orderbevestiging instellingen
 • Schematisch overzicht factuur layout
  Het gekleurde schematisch overzicht is een hulpmiddel bij het maken van de lay-out voor uw bedrijf. De kleuren van het schematisch overzicht komen overeen met de onderdelen van de factuur / orderbevestiging instellingen. Als u de muisaanwijzer even boven een onderdeel van het voorbeeld laat staan dan verschijnt er een hint met uitleg over het betreffende onderdeel. Als u op het onderdeel klikt dan kunt u aan de linkerkant van het scherm de mogelijke instellingen van het onderdeel  direct aanpassen. Het schematisch overzicht laat door middel van een zwarte rand zien welk onderdeel van de factuur / orderbevestiging instellingen op dit moment geselecteerd is.
  • Voorbeeld op papier / Voorbeeld e-mail
   Dit veld staat boven het gekleurde schematisch overzicht
   Bij de onderdelen Logo en Bedrijfsgegevens van de factuur / orderbevestiging lay-out kunt u aangeven of het logo en de bedrijfsgegevens niet, alleen per e-mail of op papier en per e-mail moeten worden afgedrukt. Als u voorbedrukt papier gebruikt, dan kunnen het logo en/of de bedrijfsgegevens uitgesloten worden van afdrukken op papier, terwijl ze wel in de e-mail versie van het document worden opgenomen.
   Kies "Voorbeeld op papier" en daarna de knop [Voorbeeld] om het document weer te geven zoals het op papier afgedrukt wordt.
   Kies "Per e-mail" en daarna de knop [Voorbeeld] om het document weer te geven zoals het per e-mail verzonden wordt.
  • Factuur / Orderbevestiging / Proforma factuur
   Dit veld staat boven het gekleurde schematisch overzicht
   Kies hier het document, waarvan u met de knop [Toon voorbeeld in PDF] een voorbeeld op het scherm wilt weergeven. Dit veld wordt automatisch ingesteld als u aan de linkerkant van het scherm de factuur-, orderbevestiging- of pro-formafactuurkop hebt geselecteerd. Per document kunt u een eigen documentkop samenstellen in de onderdelen Factuurkop, Orderbevestigingkop en Pro-formafactuurkop.
  • Exclusief BTW / Inclusief BTW
   Dit veld staat boven het gekleurde schematisch overzicht
   De meegeleverde lay-outs zijn geschikt als exclusief BTW factuur en als inclusief BTW-factuur. De totalen van de lay-out worden dan op het soort factuur aangepast. U kunt bij het onderdeel Totalen van de instellingen aangeven welke velden u op de exclusief en welke velden u op de inclusief BTW-factuur wilt afdrukken.
   • Exclusief BTW factuur
    Als u aan zakelijke klanten levert is de exclusief BTW-factuur voor u geschikt. Alle prijzen en bedragen worden exclusief BTW getoond en het BTW-bedrag wordt apart vermeld.
   • Inclusief BTW factuur
    U gebruikt een inclusief BTW-factuur als u bijvoorbeeld aan particulieren levert. De prijzen worden dan bij de orderinvoer getoond inclusief BTW en u kunt vervolgens instellen dat alleen de inclusief BTW-prijzen en -bedragen worden afgedrukt.
  • [Voorbeeld]
   Dit veld staat boven het gekleurde schematisch overzicht
   Klik op deze knop om een voorbeeld van een factuur als PDF te tonen. Het voorbeeld is meerdere pagina's lang en toont alle mogelijke onderdelen die op een factuur / orderbevestiging kunnen voorkomen. Gebruik deze optie om uw wijzigingen te controleren. U kunt het voorbeeld afdrukken naar de printer.

 • Opmaak van tekst per onderdeel
  Bij veel onderdelen van de factuur / orderbevestiging instellingen kunt u de opmaak van de tekst bepalen. 
  • Lettertype
   Kies het lettertype dat het beste bij uw organisatie past . U kunt ook per onderdeel van de lay-out instellen welk lettertype het meeste geschikt is. Kies uit Arial, Courier, Verdana, Segoe UI Light, Tahoma, MS Sans serif of Times new roman.
  • Lettergrootte
   Kies de lettergrootte die het beste bij uw organisatie past bij het onderdeel Lay-outs en enveloppen. U kunt ook per onderdeel van de lay-out de meest geschikte lettergrootte invoeren. De lettergrootte dient tussen de 6 en de 36 te liggen. Kleiner zou onleesbaar worden, en groter past niet meer op een A4.
  • Vet / Cursief / Onderstreept
   Dit zijn de normale opmaakfuncties Vet, Cursief en Onderstreept. U kunt ze ook gecombineerd gebruiken.

Alles openen Alles sluiten
Onderdelen factuur / orderbevestiginginstellingen
Lay-outs en enveloppen  
Layout
Het pakket wordt geleverd met een aantal standaard lay-outs. U kunt één van deze lay-outs gebruiken om uw facturen af te drukken. U kunt ze ook als startpunt gebruiken om uw eigen lay-out te maken.
TIP: Bekijk alle standaard lay-outs op het scherm met de knop [Voorbeeld] en kies de lay-out die het meeste aansluit bij uw wensen. Vervolgens kunt u deze lay-out eventueel aanpassen.

Wisselen van layout
Als u een andere la-yout kiest, dan wordt een deel van de standaardinstellingen van de nieuw gekozen lay-out toegepast. Het betreft de instellingen voor "Afdrukgebied printer" en de instellingen voor "Totalen". De andere instellingen, zoals die voor "Factuur-/orderregels" en "Eigen adres", worden overgenomen van de vorige lay-out.

Kenmerken van de standaard layouts

Layout Kenmerken Totalen
Standaardlay-out 1 Met kolomkoppen in grijze balk Horizontaal
Standaardlay-out 2 Zonder kolomkoppen
Groter lettertype
Horizontaal
Standaardlay-out 3 Met kolomkoppen
Middelgroot lettertype
Verticaal
Standaardla-yout 4 Zonder kolomkoppen
Groter lettertype
Totalen gesplitst in "BTW" en "Te betalen"
Horizontaal
Standaardlay-out 5 Kolomkoppen met lijn boven en onder Horizontaal
Standaardlay-out 6 Kolomkoppen met lijn boven en onder Verticaal
Standaardlay-out 7 Factuurkop, kolomkoppen en totalen omkaderd
Verticale lijnen tussen kolommen tot en met laatste regel
Verticaal
Standaardlay-out 8 Factuurkop, kolomkoppen en totalen omkaderd
Verticale lijnen tussen kolommen tot en met de totalen
Verticaal
Standaardlay-out 9 Kolomkoppen en totalen met lijn boven en onder Verticaal

Standaardinstellingen terugzetten
Als u opnieuw wilt beginnen met het indelen van uw lay-out, dan kunt u terugkeren naar de factuur / orderbevestiging instellingen zoals deze met het pakket worden uitgeleverd. Klik daartoe op de knop [Standaardinstellingen]. Alle gemaakte instellingen gaan dan verloren.

Envelopmaat
Selecteer de envelopmaat die u gebruikt om zakelijke correspondentie te versturen. Als u een vooringestelde envelopmaat kiest, dan wordt de positie van het correspondentieadres hieronder automatisch gevuld met de juiste waarden en hoeft u verder niets in te stellen. Als uw envelopmaat niet meegeleverd is, dan kunt u hier "Afwijkend formaat" kiezen en vervolgens zelf de juiste posities invoeren.
Lettertype
Selecteer het lettertype dat u wilt toepassen op alle onderdelen van de lay-out. Gebruik deze optie om snel een basis te creëren voor uw lay-out. Aan individuele velden van de lay-out kunnen afwijkende lettertypes worden toegekend door de lettertype instelling bij het betreffende veld te wijzigen.
Lettergrootte
Selecteer de lettergrootte die u wilt toepassen op alle onderdelen van de lay-out. Gebruik deze optie om snel een basis te creëren voor uw lay-out. Aan individuele velden van de lay-out kunnen afwijkende lettergroottes worden toegekend door de lettergrootte instelling bij het betreffende veld te wijzigen.
Let op: maak eerst een testafdruk voordat u een lay-out met gewijzigde lettergrootte gaat gebruiken.
Afdrukgebied printer
Iedere printer heeft zijn eigen "afdrukgebied". Dat is het deel van het papier dat de printer kan bedrukken. Bij sommige printers is de witrand om het afdrukgebied dan ook groter dan bij andere printers. Daarom kunt u hier het afdrukgebied van uw printer aangeven, zodat uw factuur zo groot mogelijk afgedrukt kan worden. Alle onderdelen van de factuur / orderbevestiging houden rekening met deze instellingen, zodat er geen delen van de factuur / orderbevestiging buiten het afdrukgebied vallen. Als de printer bijvoorbeeld standaard een kantlijn van 10mm hanteert, dan kan de factuur / orderbevestiging nooit dichter dan 10mm bij de rand van het papier afgedrukt worden.
 • Links, Boven, Rechts en Onder
  Geef hier in millimeters op hoe groot de witrand is die om de af te drukken factuur zichtbaar is. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
 • Voorbeeld van gebruik
  Om ruimte te hebben voor perforatiegaten stelt u het afdrukgebied Links in op 25 millimeter.
Beginhoogte van de factuur-/orderkop (eerste en vervolgpagina's)
Op de eerste pagina van een factuur / orderbevestiging staan ook het verzendadres en correspondentie adres. De factuur-/orderkop moet op de eerste pagina derhalve lager afgedrukt worden dan op eventuele vervolgpagina's.
 • Eerste pagina
  Geef hier aan in millimeters op welke positie, gemeten vanaf de bovenkant van het papier, de factuur-/orderkop op de eerste pagina afgedrukt moeten worden. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
 • Vervolgpagina's
  Geef hier aan in millimeters op welke positie, gemeten vanaf de bovenkant van het papier, de factuur-/orderkop op de vervolgpagina's afgedrukt moeten worden. Wijzigingen kunt u raadplegen door op [Voorbeeld] te klikken en naar de tweede pagina te gaan.

Logo & adressen  
 
 • Algemeen
  • De instellingen in het onderdeel Logo & adressen gelden voor alle layouts als u de wijzigingen hebt opgeslagen met de knop [Wijzigingen opslaan].
  • Selecteer de logo- en adresvelden, die u bovenaan de factuur / orderbevestiging wilt afdrukken.
 • Adresvelden en rekeningnummervelden instellen
  • Opties voor alle logo en adresvelden
   Het eigen adres en eigen rekeningnummer(s) kunnen bovenaan de factuur / orderbevestiging afgedrukt worden. Zet een vinkje voor de velden, die u op de factuur / orderbevestiging wilt afdrukken. Vink de velden uit die u niet wilt afdrukken. Uw instellingen worden direct weergegeven op het schematisch overzicht. Als u het eigen adres en eigen rekeningnummers bovenaan de factuur / orderbevestiging gaat afdrukken, dan wilt u wellicht het afdrukken van de standaard bedrijfsgegevens onderaan de factuur / orderbevestiging onderdrukken.
  • Instellingen
   NB Niet alle instellingen komen voor bij alle velden
   Gebruik de knop Instellingen om de beschikbare instellingen per veld te tonen. Als dit veld voorkomt in de Basis Algemeen, dan wordt de waarde alvast getoond in het gekleurde balkje boven de velden, behalve bij lege velden. Dan staat er "Niet ingevuld".
   • Positie links
    Het aantal millimeters dat het veld vanaf de linkerkant van het papier geplaatst wordt. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
   • Positie boven
    Het aantal millimeters dat het veld vanaf de bovenkant van het papier geplaatst wordt. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
   • Label afdrukken
    Vink deze optie aan als u een label wilt afdrukken voor de adresvelden.
    Voorbeeld: Vink deze optie aan als u het woord "Adres" wilt tonen voor de straatnaam en huisnummer.
   • Uitlijning
    Kies hier of u het label links, gecentreerd of rechts wilt uitlijnen.
   • Label breedte
    Vul de breedte van het label in millimeters in.
    Voorbeeld: Vul hier 25mm in als u voor het label "Adres" 25 mm ruimte wilt reserveren op de lay-out.
   • Waarde breedte
    Vul de breedte van de waarde achter het label in.
    Voorbeeld: Vul hier 30mm in als u voor de straat en huisnummer, volgend op het label "Adres", 30 mm ruimte wilt reserveren op de lay-out.
   • Lettertype
    Kies het lettertype dat het beste bij uw organisatie past. U kunt ook per onderdeel van de lay-out bekijken welk lettertype het meeste geschikt is. Kies uit Arial, Courier, Verdana, Segoe UI Light, Tahoma, MS Sans serif of Times new roman.
   • Lettergrootte
    De lettergrootte dient tussen de 6 en de 36 te liggen. Kleiner dan 6 zou onleesbaar worden, en bij een lettergrootte van meer dan 36 past de factuur / orderbevestiging niet meer op een A4.
   • Vet / Cursief / Onderstreept
    Dit zijn de normale opmaakfuncties Vet, Cursief en Onderstreept. U kunt ze ook gecombineerd gebruiken.

Logo
Vink aan om een logo af te drukken op de factuur. Vink uit om geen logo af te drukken.
Met deze opties kunt u een logo of digitaal briefpapier aan de factuur / orderbevestiging toevoegen.
U kunt afbeeldingen in JPG, BMP, PNG of GIF formaat uploaden.
Let op: Wij adviseren altijd met [Toon voorbeeld] te controleren of de aanpassingen het gewenste resultaat opleveren.
 
 • Positie links
  Het aantal millimeters dat het logo vanaf de linkerkant van het papier geplaatst wordt. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
 • Positie boven
  Het aantal millimeters dat het logo vanaf de bovenkant van het papier geplaatst wordt. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
 • Op papier
  Vink deze optie aan om het logo op papier af te drukken en in het per e-mail te verzenden PDF-bestand te plaatsen.
  Vink deze optie uit als u afdrukt op voorbedrukt papier, waarop een logo al afgebeeld is. Het hier opgegeven logo wordt wel in het per e-mail te verzenden PDF-bestand geplaatst.
  • Voorbeeld van deze instelling tonen
   Gebruik de optie Voorbeeld op papier / Voorbeeld e-mail (boven het schematisch overzicht) en druk op [Toon voorbeeld in PDF].
 • Gebruik als
  Kies Logo om de afbeelding in de kop van de factuur te plaatsen.
  Kies Briefpapier om de afbeelding als achtergrond van de gehele factuur te gebruiken. Gebruik bij voorkeur een digitale versie van uw voorbedrukte briefpapier.
 • Logo voorbeeld
  Een verkleind voorbeeld van het logo wordt hier getoond.

 • [Andere afbeelding]
  Klik op deze knop om een (andere) afbeelding te kunnen selecteren. Onderstaande velden worden dan getoond.
  • Selecteer andere afbeelding
   Vul de verwijzing naar en de bestandsnaam in van het logo dat u wilt gebruiken of klik op de knop [Bladeren] om het naar het bestand toe te bladeren met de Open bestand dialoog van Windows. Alleen afbeeldingen van het formaat .BMP, .GIF, .JPG en .PNG kunt u hier selecteren.
  • Herschaal de afbeelding
   Deze optie is alleen beschikbaar als de optie [Gebruik als : "Logo"] is gekozen
   Als uw logo te groot is voor de het pakket orderbevestiging/factuur, dan kunt u deze optie aanvinken om uw logo te herschalen. Vul de gewenste breedte van het logo in. De verhouding van de afbeelding blijft automatisch behouden.
   • Breedte
    Vul hier de gewenste breedte in millimeters in.
    Voorbeeld: Uw logo is 30mm breed en 40mm hoog. U vult als breedte 15mm in. Het pakket herschaalt uw logo dan naar een afbeelding van 15 x 20 mm.
  • [Opslaan] en [Annuleren]
   Klik op [Opslaan] om het geselecteerde logo eventueel te herschalen en op te slaan.
   Klik op [Annuleren] om de andere afbeelding niet op te slaan.
 • [Verwijder afbeelding]
  Druk op de knop [Verwijder afbeelding] om een eerder toegevoegd logo uit de layout van het pakket te verwijderen.
Factuur-/orderlabel
Vink aan om het Factuur-/orderlabel af te drukken op het document. Vink uit om het Factuur-/orderlabel te verbergen.
In het factuur-/orderlabel staat het woord "Factuur", "Orderbevestiging", "Pro-formafactuur" of "Kopie factuur", dat meestal bovenaan het document geplaatst wordt. Als u een creditnota afdrukt, dan wordt het woord "Creditnota" automatisch ingevuld.
Verzendadres
Vink aan om het verzendadres af te drukken op de factuur. Vink uit om het verzendadres te verbergen.
Het verzendadres is het adres waar de gefactureerde goederen afgeleverd worden. Bij het invoeren van de order is het verzendadres van de debiteur voorgesteld. De gegevens van een contactpersoon als u een ander adres of een contactpersoon kiest..
Correspondentie adres
Vink aan om het correspondentie adres af te drukken op de factuur. Vink uit om het correspondentie adres te verbergen.
Het correspondentie adres is het adres van de debiteur, zoals dat is vastgelegd in de tabel Debiteur.

Aanhef toegevoegd
De aanhef van de relatie wordt automatisch toegevoegd aan de regel "T.a.v." van het correspondentieadres. In "T.a.v." is de naam van de contactpersoon van de relatie vastgelegd. Zo kunt u automatisch de contactpersoon voorzien van de juiste aanhef in de adressering. (vb "T.a.v. de heer Pietje Puk"). Als beide velden leeg zijn, dan wordt de "T.a.v." regel weggelaten uit het adres.

Voorbeeld: Land bij adressen op een orderbevestiging / aanmaning / factuur tonen

 • Land wel tonen in adressen
  De naam van het land van de debiteur wordt automatisch aan een adres toegevoegd, als het veld "Land" van de Basis Algemeen niet gelijk is aan het land van de debiteur/crediteur/prospect/contactpersoon en als het veld Land van de Basis Algemeen leeg is.
 • Land niet tonen in adressen
  De naam van het land wordt niet getoond (blijft verborgen), als het land van de relatie gelijk is aan het land in de Basis Algemeen.
Naam
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
De naam die wordt afgedrukt is de naam van de administratie. Deze is vastgelegd bij het aanmaken van de administratie en kan niet in het pakket gewijzigd worden. Uw accountant kan dat wel doen in het pakket iMUIS.
Adres
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
De eigen adres gegevens, straatnaam, huisnummer en huisnummertoevoeging, worden opgehaald uit de Basis Algemeen, en samengevoegd tot één veld.
Postcode-Plaats
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Postcode en Plaats worden opgehaald uit de Basis Algemeen, en samengevoegd tot één veld.
Land
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Het land wordt opgehaald uit de Basis Algemeen.
Telefoon
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Het telefoonnummer wordt opgehaald uit de Basis Algemeen.
Mobiel
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Het mobiele telefoonnummer wordt opgehaald uit de Basis Algemeen.
Fax
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Het faxnummer wordt opgehaald uit de Basis Algemeen.
E-mail
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Het e-mailadres wordt opgehaald uit de Basis Algemeen.
Bankrekening
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Dit is het bankrekeningnummer, zoals dat is ingevoerd in de Basis Algemeen.
IBAN Bankrekening
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Dit is het internationale bankrekeningnummer, zoals dat is ingevoerd in de Basis Algemeen. Buitenlandse debiteuren gebruiken het IBAN-nummer als ze aan u gaan betalen.
BIC-code bank
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Dit is de BIC-code (ook bekend als swift code of bank van bankrekening), zoals dat is ingevoerd in de Basis Algemeen. Buitenlandse debiteuren gebruiken de BIC-code als ze aan u gaan betalen.
Tweede bankrekening
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Dit is het tweede bankrekeningnummer, zoals dat is ingevoerd in de Basis Algemeen
IBAN tweede bankrekening
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Dit is het internationale tweede bankrekeningnummer, zoals dat is ingevoerd in de Basis Algemeen. Buitenlandse debiteuren gebruiken het IBAN-nummer als ze aan u gaan betalen.
BIC-code
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Dit is de BIC-code (ook bekend als swift code of bank van bankrekening) bij de tweede bankrekening, zoals dat is ingevoerd in de Basis algemeen. Buitenlandse debiteuren gebruiken de BIC-code als ze aan u gaan betalen.
G-rekening
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Dit is het G-bankrekeningnummer, zoals dat is ingevoerd in de Basis Algemeen.
Lees hier meer over werken met G-rekening
IBAN G-rekening
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Dit is het internationale G-bankrekeningnummer, zoals dat is ingevoerd in de Basis Algemeen. Buitenlandse debiteuren gebruiken het IBAN-nummer als ze aan u gaan betalen.
Lees hier meer over werken met G-rekening
BIC-code G-rekening
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Dit is de BIC-code (ook bekend als Swift-code of bank van bankrekening) bij de G-rekening van uw onderneming, zoals dat is ingevoerd in de Basis Algemeen. Buitenlandse debiteuren gebruiken de BIC-code als ze aan u gaan betalen.
BTW-nummer
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Het BTW-nummer van uw bedrijf,  zoals ingevuld in de Basis Algemeen, kan afgedrukt worden op diverse rapporten bij uw adresgegevens, zodat uw BTW-nummer op alle correspondentie vanuit het pakket getoond wordt.
KvK en KvK plaats
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
De Kamer van Koophandel gegevens, zoals ingevuld in de Basis Algemeen, van uw bedrijf kunnen afgedrukt worden op diverse rapporten bij uw adresgegevens.
Homepage
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
De homepage van uw bedrijf, zoals ingevuld in de Basis Algemeen, kan afgedrukt worden bij uw adresgegevens.
EORI-nummer
Vink aan om het veld af te drukken op de factuur. Vink uit om het veld te verbergen.
Het EORI-nummer van uw bedrijf, zoals ingevuld in de Basis Algemeen, kan afgedrukt worden bij uw adresgegevens.

Factuurkop, Orderbevestigingkop en Pro-formafactuurkop  
 • Op het schematisch overzicht

    Kolom A Kolom B Kolom C Kolom D
  Rij 1 1A 1B 1C 1D
  Rij 2 2A 2B 2C 2D
  Rij 3 3A 3B 3C 3D
  Rij 4 4A 4B 4C 4D
  Rij 5 5A 5B 5C 5D

 • Mogelijkheden
  • Apart of gelijk instellen van Factuurkop, Orderbevestigingkop en Pro-formafactuurkop
   Standaard kunt u de factuurkop, orderbevestigingkop en pro-formafactuurkop apart instellen en de documenten ieder van een geheel eigen kop voorzien. Om in alle documenten dezelfde velden en lay-out voor de kop te gebruiken kunt u bij de orderbevestigingkop en de pro-formafactuurkop de optie "Gelijk aan factuurkop" aanvinken.
  • Stel zelf de kop van de orderbevestiging/factuur samen
   De kop wordt getoond boven de factuur- of orderregels en eventuele transportregel. U kunt zelf bepalen welke van de onderstaande velden worden weergegeven in de kop. Er zijn daarvoor vijf regels met ieder vier kolommen, dus in totaal twintig cellen, beschikbaar op de lay-out.
  • Velden weergeven en verplaatsen
   Ieder veld kan maar één keer worden weergegeven. Als u een veld op de lay-out geplaatst hebt kunt u dat veld niet meer kiezen voor een andere cel. Als u een veld wilt verplaatsen dient u het veld in de huidige cel op <leeg> te zetten en vervolgens het veld bij de gewenste cel te selecteren.
  • Bij melding "Het door u gekozen veld is breder dan een cel."
   Velden die twee posities innemen

   De velden Kenmerk, Kostenplaats, Kostendrager en Verkoper reserveren bij selectie twee cellen naast elkaar, omdat deze velden meer letters en cijfers kunnen bevatten dan de andere velden van de kop. Daarom kunt u deze velden niet selecteren in de laatste kolom (D) en niet voor een andere gekoppelde cel, die dan immers overschreven zou worden.
  • Witregels weergeven en verbergen
   De regels van de kop worden getoond als er een veld van gebruikt wordt. Een witregel wordt getoond als er in een regel geen cellen gebruikt zijn, maar in een volgende regel wel.
   Voorbeeld: Als ingesteld is dat in de cellen 1A, 1B en 1C van de eerste regel en in de cellen 3A, 3B en 3C van de derde regel velden worden getoond van de kop, dan wordt de tweede regel als witregel ertussen afgedrukt. De vierde en vijfde regel worden echter verborgen.
  • Kop voor eerste en vervolgpagina's
   Voor veel ondernemingen is het niet nodig dat de volledige kop op iedere pagina herhaald wordt. Daarom kunt u in het pakket de kop van de eerste en de vervolgpagina's laten verschillen. Ook kunt u de kop voor vervolgpagina's leeg laten door de optie "Vervolgpagina's" uit te vinken.
  • De breedte van de cellen wordt automatisch aangepast
   De kop wordt altijd over de volledige breedte van de factuur / orderbevestiging afgedrukt. De cellen worden automatisch uitgevuld. Stel de kop zorgvuldig samen, want sommige velden nemen meer ruimte in beslag dan andere.
   Let op: als u op een rij vier velden plaatst,  die samen meer dan de beschikbare breedte in beslag nemen, dan wordt de laatste cel niet geheel afgedrukt op de factuur. U kunt dit zien door op [Voorbeeld] te klikken. U dient in dat geval een van de brede velden op een andere rij van de kop plaatsen.
  • Vrije velden weergeven op de orderbevestiging / factuur
   Ga naar de instellingen van de Factuurkop, Orderbevestigingkop en Pro-formafactuurkop en plaats de vrije velden op de lay-out. Als het document wordt afgedrukt, dan worden de vrije velden gevuld met de gegevens die bij de debiteur en/of betalingsplichtige van de order zijn vastgelegd.

 • Werkwijze instellen kop
  1. Als het tabblad Plaatsing niet actief is drukt u op [Plaatsing]
  2. Bepaal welke cel (1A t/m 5D) u wilt aanpassen.
  3. Ga op het tabblad Plaatsing naar de regel van deze cel en selecteer welk veld uit de kop (bijvoorbeeld Debiteur of Verkoper) u in deze cel wilt afdrukken.
  4. Als u de opmaak van dit veld wilt aanpassen drukt u op [Opmaak]
  5. Druk op het geselecteerde veld en pas de opmaak van het label (de naam van het veld, bv "Verkoper") en de opmaak van de waarde (bijvoorbeeld "Harry Janssen") van het geselecteerde veld aan.
  6. Als u nog meer cellen van de kop wilt aanpassen begint u weer bij stap 1.

 • Op het scherm
  Schermbeschrijving van de Factuurkop, Orderbevestigingkop en Pro-formafactuurkop
  • Gelijk aan factuurkop
   Deze optie is niet beschikbaar bij Factuurkop
   Vink deze optie aan om de orderbevestiging en/of de pro-formafactuur dezelfde kop te geven als de factuur.
   Let op: de velden die wel in de orderbevestiging, maar niet in de factuurkop voorkomen, kunnen nu niet op de orderbevestiging worden afgedrukt.
  • [Plaatsing]
   Op het tabblad Plaatsing wordt vastgelegd welke velden in de kop worden weergegeven en op welke positie.
   • Cellen
    Voor de kop zijn twintig cellen beschikbaar. Raadpleeg het schematisch overzicht om te zien welke code (1A, 2B etc.) bij welk veld hoort.
   • 1e pagina
    Selecteer hier per cel het gewenste veld van de kop. De selecties die u in de kolom "1e pagina" maakt zullen alleen gebruikt worden op de eerste pagina van een orderbevestiging/factuur.
   • Vervolgpagina's
    Vink deze optie aan als u op vervolgpagina's van een orderbevestiging/factuur ook een kop wilt afdrukken. Als er nog geen instellingen zijn voor de vervolgpagina's van deze lay-out, dan worden de instellingen van de eerste pagina automatisch overgenomen. U kunt deze overgenomen instellingen wijzigen. Standaardlay-out 3 heeft een afwijkende vervolgpagina instelling als voorbeeld.
    Vink deze optie uit als u geen kop op vervolgpagina's wilt tonen.
  • [Opmaak]
   Op het tabblad Opmaak kunt u per veld de opmaak van het label (de naam van het veld, bv "Verkoper") en de opmaak van de waarde (bijvoorbeeld "Harry Janssen") instellen. U kunt de uitlijning, lettertype, lettergrootte en letteropmaak instellen.
   Witruimte onder kop
   Stel hier in hoeveel witruimte / welke marge (in millimeter) er onder de factuurkop, orderbevestiginskop of pro-formafactuurkop wordt vrijgehouden voor het volgende onderdeel van de factuur wordt afgedrukt.
  • Extra opties
   Label afdrukken
   • Kies Altijd om de naam van het veld (het "label") altijd af te drukken.
   • Kies Alleen met data om de naam van het veld alleen af te drukken als het veld gevuld is in de offerte/order.
   • Kies Nooit om de naam van het veld niet af te drukken.

 • Instellingen controleren
  De huidige instellingen en uw wijzigingen kunt u raadplegen door op [Toon voorbeeld in PDF] te drukken. Het voorbeeld heeft altijd een vervolgpagina.
   
Velden van de Factuurkop, Orderbevestigingkop en Pro-formafactuurkop
Factuurkop Orderbevestigingkop Pro-formafactuurkop
Alles openen Alles sluiten
Betalingsplichtige
Met dit veld wordt de betalingsplichtige in de factuurkop  afgedrukt. De betalingsplichtige is gekoppeld aan de debiteur . Als een debiteur geen betalingsplichtige heeft, dan wordt het debiteurnummer gebruikt.
Blad
Met dit veld wordt de pagina nummering in de factuurkop  afgedrukt. Als u dit veld plaatst in een cel op de eerste pagina van de factuur, dan verdient het aanbeveling om het veld ook op de vervolgpagina's te gebruiken voor de pagina nummering.
BTW-nummer  
Met dit veld wordt het BTW-nummer in de factuurkop  afgedrukt. Het betreft hier het BTW-nummer van de debiteur van de factuur.  Bij facturen met verlegde BTW is het verplicht om het BTW-nummer van de debiteur op de factuur af te drukken. 
Debiteur
Plaats dit veld in een cel om het debiteurnummer in de factuurkop  af te drukken.  
Extern ordernummer
Dit veld kan alleen door externe software gevuld worden via de CloudSwitch
Gebruik dit veld om een extern ordernummer, bijvoorbeeld het ordernummer van een webshop, op de factuur af te drukken.
Factuurdatum
Plaats dit veld in een cel om de factuurdatum in de factuurkop  af te drukken. 
Factuurnummer
Plaats dit veld in een cel om het factuurnummer in de factuurkop  af te drukken. 
Kenmerk
Het kenmerk, dat is ingevoerd in de orderkop van deze factuur, kunt u in de factuurkop  plaatsen. Het Kenmerk neemt twee aaneensluitende posities in beslag en kan derhalve niet in het laatste veld van een regel of direct voor een ander veld worden geplaatst.
Leverdatum
De leverdatum, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de factuurkop  plaatsen.
Leverweek
De leverweek, die hoort bij de leverdatum van de order, kunt u met dit onderdeel in de factuurkop  plaatsen.
Opdrachtwijze
De opdrachtwijze, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de factuurkop  plaatsen.
Orderdatum
De orderdatum, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de factuurkop  plaatsen. 
Ordernummer
Het ordernummer, dat is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de factuurkop  plaatsen.   
Verkoper
In dit veld staat de verkoper die de order ingevoerd heeft (of op wiens naam de order ingevoerd is). Het veld Verkoper neemt twee aaneensluitende cellen in beslag en kan derhalve niet in de laatste cel van een regel of direct voor een andere cel worden geplaatst.
Verzendwijze
De verzendwijze, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit veld in de factuurkop  plaatsen.
Kostendrager
De kostendrager, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de factuurkop  plaatsen. Het onderdeel kostendrager neemt twee aaneensluitende posities in beslag en kan derhalve niet in het laatste veld van een regel of direct voor een ander veld worden geplaatst.
Kostenplaats
De kostenplaats,die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de factuurkop  plaatsen. Het onderdeel Kostenplaats neemt twee aaneensluitende posities in beslag en kan derhalve niet in het laatste veld van een regel of direct voor een ander veld worden geplaatst.
Fax
Plaats dit veld in een cel om het faxnummer van de debiteur in de kop van de orderbevestiging af te drukken.
NB Dit veld komt niet voor in de factuurkop en kan derhalve niet afgedrukt worden als voor de orderbevestigingkop de optie "Gelijk aan factuurkop" aangevinkt is.
Datum
Plaats dit veld in een cel om de huidige datum in de kop van de orderbevestiging af te drukken.
NB Dit veld komt niet voor in de factuurkop en kan derhalve niet afgedrukt worden als voor de orderbevestigingkop de optie "Gelijk aan factuurkop" aangevinkt is.
Vrije velden deb/bet.pl.
Gebruik de vrije velden van de debiteur en / of de betalingsplichtige om specifieke informatie op de factuur weer te geven, die in de vrije velden is vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het kenteken van een auto of het EORI nummer van de debiteur.
Betalingsplichtige
Met dit veld wordt de betalingsplichtige in de orderbevestigingkop  afgedrukt. De betalingsplichtige is gekoppeld aan de debiteur . Als een debiteur geen betalingsplichtige heeft, dan wordt het debiteurnummer gebruikt.
Blad
Met dit veld wordt de pagina nummering in de orderbevestigingkop  afgedrukt. Als u dit veld plaatst in een cel op de eerste pagina van de orderbevestiging, dan verdient het aanbeveling om het veld ook op de vervolgpagina's te gebruiken voor de paginanummering.
BTW-nummer  
Met dit veld wordt het BTW-nummer in de orderbevestigingkop  afgedrukt. Het betreft hier het BTW-nummer van de debiteur van de order.  Bij facturen met verlegde BTW is het verplicht om het BTW-nummer van de debiteur op de factuur / orderbevestiging af te drukken. 
Debiteur
Plaats dit veld in een cel om het debiteurnummer in de orderbevestigingkop  af te drukken.
Extern ordernummer
Dit veld kan alleen door externe software gevuld worden via de CloudSwitch
Gebruik dit veld om een extern ordernummer, bijvoorbeeld het ordernummer van een webshop, op de factuur af te drukken.
Kenmerk
Het kenmerk, dat is ingevoerd in de orderkop van deze factuur, kunt u in de orderbevestigingkop  plaatsen. Het Kenmerk neemt twee aaneensluitende posities in beslag en kan derhalve niet in het laatste veld van een regel of direct voor een ander veld worden geplaatst.
Leverdatum
De leverdatum, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de orderbevestigingkop plaatsen.
Leverweek
De leverweek, die hoort bij de leverdatum van de order, kunt u met dit onderdeel in de orderkop  plaatsen.
Opdrachtwijze
De opdrachtwijze, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de orderbevestigingkop plaatsen.
Orderdatum
De orderdatum, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de orderbevestigingkop plaatsen. 
Ordernummer
Het ordernummer, dat is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de orderbevestigingkop plaatsen.   
Verkoper
In dit veld staat de verkoper die de order ingevoerd heeft (of op wiens naam de order ingevoerd is). Het veld Verkoper neemt twee aaneensluitende cellen in beslag en kan derhalve niet in de laatste cel van een regel of direct voor een andere cel worden geplaatst.
Verzendwijze
De verzendwijze, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit veld in de orderbevestigingkop  plaatsen.
Kostendrager
De kostendrager, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de orderbevestigingkop plaatsen. Het onderdeel kostendrager neemt twee aaneensluitende posities in beslag en kan derhalve niet in het laatste veld van een regel of direct voor een ander veld worden geplaatst.
Kostenplaats
De kostenplaats,die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de orderbevestigingkop plaatsen. Het onderdeel Kostenplaats neemt twee aaneensluitende posities in beslag en kan derhalve niet in het laatste veld van een regel of direct voor een ander veld worden geplaatst.
Fax
Plaats dit veld in een cel om het faxnummer van de debiteur in de kop van de orderbevestiging af te drukken.
NB Dit veld komt niet voor in de factuurkop en kan derhalve niet afgedrukt worden als voor de orderbevestigingkop de optie "Gelijk aan factuurkop" aangevinkt is.
Datum
Plaats dit veld in een cel om de huidige datum in de kop van de orderbevestiging af te drukken.
NB Dit veld komt niet voor in de factuurkop en kan derhalve niet afgedrukt worden als voor de orderbevestigingkop de optie "Gelijk aan factuurkop" aangevinkt is.
Vrije velden deb/bet.pl.
Gebruik de vrije velden van de debiteur en / of de betalingsplichtige om specifieke informatie op de orderbevestiging weer te geven, die in de vrije velden is vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het kenteken van een auto of het EORI nummer van de debiteur.
Betalingsplichtige
Met dit veld wordt de betalingsplichtige in de pro-formafactuurkop  afgedrukt. De betalingsplichtige is gekoppeld aan de debiteur . Als een debiteur geen betalingsplichtige heeft, dan wordt het debiteurnummer gebruikt.
Blad
Met dit veld wordt de pagina nummering in de proforma factuurkop  afgedrukt. Als u dit veld plaatst in een cel op de eerste pagina van de pro-formafactuur, dan verdient het aanbeveling om het veld ook op de vervolgpagina's te gebruiken voor de pagina nummering.
BTW-nummer  
Met dit veld wordt het BTW-nummer in de pro-formafactuurkop  afgedrukt. Het betreft hier het BTW-nummer van de debiteur van de factuur.  Bij facturen met verlegde BTW is het verplicht om het BTW-nummer van de debiteur op de factuur af te drukken. 
Debiteur
Plaats dit veld in een cel om het debiteurnummer in de pro-formafactuurkop  af te drukken.  
Extern ordernummer
Dit veld kan alleen door externe software gevuld worden via de CloudSwitch
Gebruik dit veld om een extern ordernummer, bijvoorbeeld het ordernummer van een webshop, op de factuur af te drukken.
Factuurdatum
Plaats dit veld in een cel om de factuurdatum in de pro-formafactuurkop  af te drukken. 
Factuurnummer
Plaats dit veld in een cel om het factuurnummer in de pro-formafactuurkop  af te drukken. 
Kenmerk
Het kenmerk, dat is ingevoerd in de orderkop van deze factuur, kunt u in de pro-formafactuurkop  plaatsen. Het Kenmerk neemt twee aaneensluitende posities in beslag en kan derhalve niet in het laatste veld van een regel of direct voor een ander veld worden geplaatst.
Leverdatum
De leverdatum, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de pro-formafactuurkop  plaatsen.
Leverweek
De leverweek, die hoort bij de leverdatum van de order, kunt u met dit onderdeel in de pro-formafactuurkop  plaatsen.
Opdrachtwijze
De opdrachtwijze, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de pro-formafactuurkop  plaatsen.
Orderdatum
De orderdatum, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de pro-formafactuurkop  plaatsen. 
Ordernummer
Het ordernummer, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de pro-formafactuurkop  plaatsen.   
Verkoper
In dit veld staat de verkoper die de order ingevoerd heeft (of op wiens naam de order ingevoerd is). Het veld Verkoper neemt twee aaneensluitende cellen in beslag en kan derhalve niet in de laatste cel van een regel of direct voor een andere cel worden geplaatst.
Verzendwijze
De verzendwijze, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit veld in de pro-formafactuurkop  plaatsen.
Kostendrager
De kostendrager, die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de pro-formafactuurkop  plaatsen. Het onderdeel kostendrager neemt twee aaneensluitende posities in beslag en kan derhalve niet in het laatste veld van een regel of direct voor een ander veld worden geplaatst.
Kostenplaats
De kostenplaats,die is ingevoerd in de orderkop, kunt u met dit onderdeel in de pro-formafactuurkop  plaatsen. Het onderdeel Kostenplaats neemt twee aaneensluitende posities in beslag en kan derhalve niet in het laatste veld van een regel of direct voor een ander veld worden geplaatst.
Fax
Plaats dit veld in een cel om het faxnummer van de debiteur in de pro-formafactuurkop  af te drukken.
NB Dit veld komt niet voor in de factuurkop en kan derhalve niet afgedrukt worden als voor de orderbevestigingkop de optie "Gelijk aan factuurkop" aangevinkt is.
Datum
Plaats dit veld in een cel om de huidige datum in de kop van de pro-formafactuur af te drukken.
NB Dit veld komt niet voor in de factuurkop en kan derhalve niet afgedrukt worden als voor de orderbevestigingkop de optie "Gelijk aan factuurkop" aangevinkt is.
Vrije velden deb/bet.pl.
Gebruik de vrije velden van de debiteur en / of de betalingsplichtige om specifieke informatie op de factuur weer te geven, die in de vrije velden is vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het kenteken van een auto of het EORI nummer van de debiteur.


Transport  
 • De transportregel wordt zichtbaar bovenaan op vervolgpagina's van een factuur / orderbevestiging. Hierin staat het totaalbedrag van de voorgaande pagina('s). De ontvanger van de factuur / orderbevestiging kan daarmee op iedere pagina van de factuur / orderbevestiging de optelling van de bedragen controleren. Klik op [Voorbeeld] om de transportregel te zien op de tweede pagina van het voorbeelddocument
Witruimte
Vink aan om de witruimte af te drukken. Vink uit om de witruimte te verbergen.
Gebruik de witruimte om het veld "Transport" (zie volgende veld) naar rechts te verplaatsen.
 • Breedte
  Het aantal millimeters dat de witruimte breed is. Met dit aantal millimeters wordt het veld "Transport" naar rechts verplaatst op de lay-out. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
Transport
Vink aan om het woord "Transport" af te drukken op de factuur. Vink uit om het woord "Transport" te verbergen.
In dit veld staat het woord "Transport", dat afgedrukt kan worden voor het valutateken en/of valutacode en het transportbedrag van de vorige factuurpagina.
 • Breedte
  Het aantal millimeters dat het veld Transport breed is. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
 • Uitlijning
  Kies Links, Midden of Rechts om het woord "Transport" uit te lijnen binnen de breedte van het veld Transport. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
Valutateken
Vink aan om het valutateken af te drukken op de factuur / orderbevestiging. Vink uit om het valutateken te verbergen.
Gebruik deze optie om het valutateken van de factuur / orderbevestiging (bijvoorbeeld de ) te tonen in de transportregel.
 • Breedte
  Het aantal millimeters dat het veld Valutateken breed is. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
 • Uitlijning
  Kies Links, Midden of Rechts om het valutateken uit te lijnen binnen de breedte van het veld Valutateken. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
Valutacode
Vink aan om de valutacode af te drukken op de factuur / orderbevestiging. Vink uit om de valutacode te verbergen.
Gebruik deze optie om de valutacode van de factuur / orderbevestiging (bijvoorbeeld EUR) te tonen in de transportregel.
 • Breedte
  Het aantal millimeters dat het veld Valutacode breed is. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
 • Uitlijning
  Kies Links, Midden of Rechts om de valutacode uit te lijnen binnen de breedte van het veld Valutacode. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
Bedrag
Vink aan om het (transport) bedrag af te drukken op de factuur / orderbevestiging. Vink uit om het (transport) bedrag te verbergen.
In dit veld staat het transportbedrag, zoals dat onderaan de vorige pagina van de factuur / orderbevestiging in de "te transporteren" regel staat.
 • Breedte
  Het aantal millimeters dat het veld Bedrag breed is. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
 • Uitlijning
  Kies Links, Midden of Rechts om het transportbedrag uit te lijnen binnen de breedte van het veld Bedrag. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
 • Uitlijnen op bedrag?
  Vink deze optie aan om het transportbedrag automatisch uit te lijnen met de bedragen van de artikelen op het document.

Factuur-/orderregels  
 • De instellingen in het onderdeel Factuur-/orderregels gelden voor alle layouts als u de wijzigingen hebt opgeslagen met de knop [Wijzigingen opslaan].
 • Bij melding: Er is niet genoeg  ruimte om het veld op de factuurregel te plaatsen.
  Maak één of meerdere velden smaller of schakel één of meerdere velden uit. U kunt dit probleem oplossen door:
  • Een veld uit te schakelen
  • De breedte van een of meer velden te reduceren in millimeters.
  • De breedte van een veld automatisch laten bepalen door bij het aantal millimeters de waarde leeg te maken.
 •  Kolommen van de factuurregel instellen
  Onderdeel Omschrijving
    U heeft de beschikking over verschillende kolommen waaruit u de factuurregel kunt samenstellen. Zet een vinkje voor de kolommen, die u op de factuur / orderbevestiging wilt afdrukken. Vink de kolommen uit die u niet wilt afdrukken. Uw instellingen worden direct weergegeven op het schematisch overzicht.
  Gebruik de knoppen "Omhoog" en "Omlaag"   om de volgorde van de kolommen te wijzigen.
   
  • Gebruik de knop (Instellingen) om de beschikbare instellingen per kolom te tonen.
  • Breedte
   Vul de breedte van de kolom in millimeters in.
   Voorbeeld: Vul hier 25mm in als u voor de kolom "Prijs" 25 mm ruimte wilt reserveren op de layout.
   Let op: Hiermee bepaalt u ook de breedte van de totalen onder de factuurregels.
  • Uitlijning
   Kies hier of u de kolom links, gecentreerd of rechts wilt uitlijnen.
  • Tekst
   Kies hier of u alleen de omschrijving of externe opmerking danwel omschrijving en externe opmerking wilt afdrukken
  • Label afdrukken
   Kies "Altijd" om het kolomlabel altijd af te drukken, ongeacht of de kolom gevuld is of leeg blijft.
   Kies "Alleen met data" om het kolomlabel alleen af te drukken als de kolom gevuld wordt met data uit de administratie.
   Kies "Nooit" om het kolomlabel niet af te drukken.
  • Exclusief / Inclusief
   Als u exclusief en/of inclusief BTW factureert, dan kunt u voor beiden aparte kolomlabels instellen.
   • Nederlands / Engels / Duits
    Per taal kunt u uw eigen kolomlabels toevoegen aan de layout. Standaard worden de onderstaande veldnamen gebruikt (Artikel, Aantal etc). Als u een ander Nederlands woord wilt gebruiken vult u dat in bij het veld Nederlands.
    NB Vergeet niet uw wijzigingen te bewaren. Toets [Ctrl+S] of druk op [Wijzigingen opslaan].
Kolomhoofd
Het kolomhoofd is de eerste regel boven de factuurregels. Het kolomhoofd kan per layout verschillen. Het kolomhoofd kan bijvoorbeeld een grijze balk zijn waarin de kolomnamen worden getoond. Op een andere layout is het kolomhoofd een tekstregel met de tekst "Aan u geleverd". U kunt het kolomhoofd in- en uitschakelen. De tekst in het kolomhoofd kan opgemaakt worden door lettertype, lettergrootte en letterstijl aan te passen. Klik op "kolomhoofd" om de tekstinstellingen te tonen of te verbergen.

Witruimte
Geef hier op (in millimeters) hoeveel witruimte er vrijgelaten moet worden, nadat de factuur/orderbevestiging kolomhoofden afgedrukt zijn. Als u een te hoog aantal mm opgeeft, dan zal het pakket daarvan melding geven.

Datum
In de kolom Datum wordt de datum, zoals deze is ingevoerd in de  orderregel, afgedrukt.
Omschrijving
In de kolom Omschrijving wordt de omschrijving en de externe opmerking van het artikel afgedrukt.

Kies welke tekst afgedrukt moet worden
Kies Ext. Opm. om alleen de externe opmerking van het artikel op de factuur / orderbevestiging af te drukken.
Kies Omschrijving om alleen de omschrijving van het artikel op de factuur / orderbevestiging af te drukken.
Kies Omschr./Ext. opm. om de omschrijving en de externe opmerking op de layout af te drukken.

Aantal
In de kolom Aantal wordt het aantal geleverde artikelen afgedrukt. Het aantal decimalen dat wordt afgedrukt is gelijk aan het aantal decimalen dat is opgegeven bij het artikel. Wanneer op een factuur/orderbevestiging artikelen met een verschillend aantal decimalen worden afgedrukt, dan worden de aantallen rechts uitgelijnd op de komma en de uitlijning, die is opgegeven bij de layout instelling, wordt genegeerd.
Artikel
In de kolom Artikel wordt het artikelnummer afgedrukt.
Eenheid
In de kolom Eenheid wordt de verkoopeenheid van dit artikel (bijvoorbeeld "stuks"," doos" of "krat") afgedrukt.
Inhoud
In de kolom Inhoud wordt het aantal artikelen per verpakkingseenheid afgedrukt.
Prijs
In de kolom Prijs wordt de prijs van het artikel inclusief of exclusief BTW, zoals vastgelegd op de order, afgedrukt.
Korting %
In de kolom Korting % wordt de verleende korting als percentage afgedrukt.
Korting over korting
Dit veld is alleen beschikbaar als de optie "Korting over korting gebruiken" in de tabel Basis Artikelen is aangevinkt
In de kolom Korting over korting wordt de verleende korting over korting van de orderregel als percentage afgedrukt.
Valutateken
In de kolom Valutateken wordt het valutateken van de factuurregel (bijvoorbeeld de ) afgedrukt.
Valutacode
In de kolom Valutacode wordt de valutacode van de factuur / orderbevestiging (bijvoorbeeld EUR) afgedrukt.
Bedrag
In de kolom Bedrag wordt het te betalen bedrag voor deze regel getoond. Dit bedrag is exclusief of inclusief BTW, afhankelijk van de soort factuur.
BTW-soort
In de kolom BTW-soort wordt de BTW-soort van het artikel afgedrukt.
 • L = BTW laag, H = BTW hoog, V = BTW verlegd, G = geen BTW
BTW %
In de kolom BTW % wordt het BTW percentage, waarmee het artikel uit de regel belast is, afgedrukt. Hiermee wordt op de factuur per regel inzichtelijk welke artikelen met 21%, welke met 6% en welke met 0% belast zijn.
Kostenplaats
De kostenplaats, zoals deze is vastgelegd in de orderregel tijdens het invoeren van de order, kunt u met dit onderdeel op de factuur / orderbevestiging plaatsen.
Kostendrager
De kostendrager, zoals deze is vastgelegd in de orderregel tijdens het invoeren van de order, kunt u met dit onderdeel op de factuur / orderbevestiging plaatsen.
Leverdatum
De leverdatum wordt automatisch voorgesteld. Het pakket vult de huidige systeemdatum in. U kunt de leverdatum wijzigen. De leverdatum kan afgedrukt worden op orderbevestiging en factuur.

Bij gebruik van "ompaktijd" in iMUIS op de server
Bij de huidige (systeem)datum wordt de ompaktijd per artikel opgeteld. De resulterende datum wordt hier voorgesteld als leverdatum. De ompaktijd per artikel kunt u invoeren in iMUIS op de server - programma Tabellen - tabel Artikel - tabblad Verkoop.

De leverdatum van de orderkop kan veranderen
Als er in de orderregels verschillende leverdata staan, dan wordt in dit veld automatisch de meest in de toekomst liggende leverdatum ingevuld.

Vrije velden artikel
Gebruik de vrije velden van het artikel om specifieke informatie op de factuur weer te geven, die in de vrije velden is vastgelegd, zoals bijvoorbeeld bepaalde kenmerken of een eigen nummering van het artikel.
Leverweek
De leverweek, die hoort bij de leverdatum van de order, kunt u met dit onderdeel in de factuurregel plaatsen.

Transporteren  
 • De "te transporteren regel" wordt getoond als de factuur / orderbevestiging meer dan één pagina beslaat. Hierin staat het totaalbedrag van de factuurpagina('s) tot en met de huidige pagina. De ontvanger van de factuur / orderbevestiging kan daarmee op iedere pagina van de factuur / orderbevestiging zien dat er nog een factuurpagina volgt en welk bedrag daar in de "transportregel" behoort te staan. Klik op [Voorbeeld] om de "te transporteren regel" te zien onderaan de eerste pagina van de voorbeeldfactuur.
Witruimte
Vink aan om de witruimte af te drukken op de factuur. Vink uit om de witruimte te verbergen.
Gebruik de witruimte om het veld "Transport" (zie volgende veld) naar rechts te verplaatsen.
 • Breedte
  Het aantal millimeters dat de witruimte breed is. Met dit aantal millimeters wordt het veld "Transport" naar rechts verplaatst op de layout. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
Transport
Vink aan om het woord "Transport" af te drukken op de factuur. Vink uit om het woord "Transport" te verbergen.
In dit veld staat het woord "Transport", dat afgedrukt kan worden voor het valutateken en/of valutacode en het transportbedrag.
 • Breedte
  Het aantal millimeters dat het veld Transport breed is. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
 • Uitlijning
  Kies Links, Midden of Rechts om het woord "Transport" uit te lijnen binnen de breedte van het veld Transport. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
Valutateken
Vink aan om het valutateken af te drukken op de factuur. Vink uit om het valutateken te verbergen.
Gebruik deze optie om het valutateken van de factuur / orderbevestiging (bijvoorbeeld de ) te tonen in de "te transporteren regel".
 • Breedte
  Het aantal millimeters dat het veld Valutateken breed is. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
 • Uitlijning
  Kies Links, Midden of Rechts om het valutateken uit te lijnen binnen de breedte van het veld Valutateken. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
Valutacode
Vink aan om de valutacode af te drukken op de factuur. Vink uit om de valutacode te verbergen.
Gebruik deze optie om de valutacode van de factuur / orderbevestiging (bijvoorbeeld EUR) te tonen in de "te transporteren regel".
 • Breedte
  Het aantal millimeters dat het veld Valutacode breed is. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
 • Uitlijning
  Kies Links, Midden of Rechts om de valutacode uit te lijnen binnen de breedte van het veld Valutacode. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
Bedrag
Vink aan om het "te transporteren" bedrag af te drukken op de factuur. Vink uit om het "te transporteren" bedrag te verbergen.
In dit veld staat het "te transporteren" bedrag, dat is opgebouwd uit alle bedragen van de factuurregels tot en met deze pagina.
 • Breedte
  Het aantal millimeters dat het veld Bedrag breed is. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
 • Uitlijning
  Kies Links, Midden of Rechts om het transportbedrag uit te lijnen binnen de breedte van het veld Bedrag. Wijzigingen worden direct zichtbaar op het schematisch overzicht.
 • Uitlijnen op bedrag?
  Vink deze optie aan om het transportbedrag automatisch uit te lijnen met de bedragen van de gefactureerde artikelen.

Totalen  
 • Breedte totalen
  De breedte van de totaalvelden wordt bepaald door de breedte van de kolom Bedrag in het onderdeel Factuur/Orderregels. Deze instelling kan handig zijn als u de totalen een groter lettertype wilt geven op de layout.
 • Positie op layout
  Kies "Verticale uitlijning boven" om de totalen altijd te laten aansluiten op de laatste factuur/orderregel. Eventuele ruimte op de factuur/orderbevestiging zal onderaan de laatste pagina overblijven.
  Kies "Verticale uitlijning onder" om de totalen altijd aan de onderkant van de pagina uit te lijnen. Eventuele ruimte op de factuur/orderbevestiging zal tussen de factuur/orderregels en de totalen blijven staan.
  TIP: Schakel tussen de mogelijkheden "Boven" en "Onder" en bekijk het resultaat op het schematisch overzicht.
 • Handtekening orderbevestiging
  Onderaan de orderbevestiging kunt u ruimte laten voor de handtekening van de klant. In dit deel van de instellingen kunt u bepalen hoe hoog de ruimte voor de handtekening is.
 • Exclusief of Inclusief BTW
  Onderdeel Omschrijving
    De layout is automatisch geschikt voor exclusief BTW facturen en inclusief BTW facturen. U kunt per factuursoort aangeven welke velden getoond moeten worden op een exclusief BTW factuur (kolom E) en welke velden getoond moeten worden op een inclusief BTW factuur (kolom I).
        Zet een vinkje als het onderdeel afgedrukt moet worden op een exclusief BTW factuur en/of een inclusief BTW factuur. Vink de optie uit als het onderdeel niet afgedrukt moet worden.
 • Onderstaande velden achter elkaar of onder elkaar op de factuur
  Per layout kan de oriëntatie van de onderstaande velden verschillen.
  • Voorbeeld achter elkaar - Standaardlayout 1
   Op een layout met een horizontale totaalregel staan onderstaande velden naast elkaar en kunt u per veld alleen de kolombreedte en de uitlijning van de tekst in de kolom instellen.
  • Voorbeeld onder elkaar - Standaardlayout 3
   Op een layout met verticale indeling heeft ieder onderdeel zijn eigen regel. U kunt voor ieder getoond onderdeel de kolombreedte en uitlijning van de tekst in de kolom van de Witruimte, Tekst, Valutateken, Valutacode en het Bedrag instellen.
Lijn bovenkant
Deze optie is alleen van toepassing op standaardlayout nr. 3 en nr. 6 layout
 • Witruimte
  Geef hier aan hoeveel witruimte iMUIS moet vrijlaten tussen de lijn en de linkerkant van het papier.
 • Lijn
  Geef hier aan hoe de lijn, die boven de subtotalen van de factuur kan worden getoond, moet worden ingesteld.
  • Breedte
   Dit veld is alleen toegankelijk als de optie "Uitlijnen op bedrag" is uitgevinkt
   Geef hier de breedte op van de lijn. De maximale breedte wordt door het pakket gecontroleerd.
  • Uitlijnen op bedrag
   Vink deze optie aan om de lijn automatisch uit te lijnen met de bedrag kolom.
   Vink deze optie uit om de lijn zelf uit te kunnen lijnen met behulp van de opties "Witruimte" en "Breedte".
  • Stijl
   Kies "Enkel" om een ononderbroken streep af te drukken [ - ]
   Kies "Dubbel" om een dubbele ononderbroken streep af te drukken.  [ = ]
Subtotaal
Het subtotaal van de factuur/orderbevestiging is het totaalbedrag van alle Factuur-/orderregels. Alle hieronder genoemde kosten, kortingen en BTW zullen met dit subtotaalbedrag verrekend worden om het "Bedrag te betalen" van de factuur / orderbevestiging te berekenen.
Kredietbeperking %
Het percentage kredietbeperking is vastgelegd in de betalingsconditie die aan deze order gekoppeld is.
Kredietbeperking
Het bedrag aan kredietbeperking dat is berekend voor deze factuur.
Vrachtkosten
Als er voor een factuur vrachtkosten in rekening worden gebracht, dan worden ze automatisch bij het totaalbedrag van de factuur / orderbevestiging opgeteld. Gebruik dit veld om op de factuur / orderbevestiging te tonen welk deel van het totaalbedrag bestaat uit vrachtkosten. De vrachtkosten van deze factuur zijn tijdens het invoeren van de order vastgelegd in het programma Verkooporders invoeren. Vrachtkosten zijn vastgelegd in de leveringsconditie van een factuur.
Orderkosten
Als er voor een factuur orderkosten in rekening worden gebracht, dan worden ze automatisch bij het totaalbedrag van de factuur / orderbevestiging opgeteld. Gebruik dit veld om op de factuur / orderbevestiging te tonen welk deel van het totaalbedrag bestaat uit orderkosten. De orderkosten van deze factuur zijn tijdens het invoeren van de order vastgelegd in het programma Verkooporders invoeren. Orderkosten zijn vastgelegd in de betalingsconditie van een factuur.
Totaal / BTW bedragen (Standaardlayout 3)
Bij een exclusief BTW factuur
Het totaal excl. BTW van de factuur / orderbevestiging is het subtotaal van de factuur / orderbevestiging plus de eventuele vrachtkosten en orderkosten. Hierover wordt de BTW berekend. Op de factuur / orderbevestiging wordt de veldnaam "Totaal excl. BTW".

Bij een inclusief BTW factuur
Het totaal van de factuur / orderbevestiging is het subtotaal van de factuur / orderbevestiging plus de eventuele vrachtkosten en orderkosten. Hieruit wordt de BTW berekend. Op de factuur / orderbevestiging wordt de veldnaam "Totaal".

BTW %
Per op de factuur / orderbevestiging gebruikte BTW soort wordt er op de factuur / orderbevestiging een regel afgedrukt waarin de BTW gespecificeerd wordt.
BTW bedrag
Het bedrag aan BTW over het totaalbedrag excl. BTW wordt hier getoond. Indien er meer dan één BTW-soort op de factuur / orderbevestiging is gebruikt wordt dit bedrag per BTW-soort uitgesplitst.
Valutateken
Gebruik deze optie om het valutateken van de factuur / orderbevestiging (bijvoorbeeld de ) te tonen in de totaalregel.
Valutacode
Gebruik deze optie om de valutacode van de factuur / orderbevestiging (bijvoorbeeld EUR) te tonen in de totaalregel.
Te betalen
In dit veld wordt het totaalbedrag dat de debiteur moet betalen afgedrukt. U kunt dit bedrag uitlijnen met de kolom Bedrag van de factuurregels. Als de optie "Uitlijnen op bedrag" is aangevinkt kunt u de breedte van dit veld niet aanpassen. De breedte van het veld factuurbedrag wordt dan automatisch overgenomen.

Creditnota
Als u een creditnota gaat afdrukken, dan verandert de tekst "Te betalen" automatisch in "Creditnota".

Lijn onderkant
Deze optie is alleen van toepassing op standaardlayout nr. 3 en nr. 6 layout
 • Witruimte
  Geef hier aan hoeveel witruimte iMUIS moet vrijlaten tussen de lijn en de linkerkant van het papier.
 • Lijn
  Geef hier aan hoe de lijn, die onder de subtotalen van de factuur kan worden getoond, moet worden ingesteld.
  • Breedte
   Dit veld is alleen toegankelijk als de optie "Uitlijnen op bedrag" is uitgevinkt
   Geef hier de breedte op van de lijn. De maximale breedte wordt door het pakket gecontroleerd.
  • Uitlijnen op bedrag
   Vink deze optie aan om de lijn automatisch uit te lijnen met de bedrag kolom.
   Vink deze optie uit om de lijn zelf uit te kunnen lijnen met behulp van de opties "Witruimte" en "Breedte".
  • Stijl
   Kies "Enkel" om een ononderbroken streep af te drukken [ - ]
   Kies "Dubbel" om een dubbele ononderbroken streep af te drukken.  [ = ]
    

Teksten  
 • Onderstaande teksten, bedragen en bankrekeningnummers kunnen ook op de factuur / orderbevestiging afgedrukt worden. De volgorde en de positie van deze teksten op de orderbevestiging/factuur kunt u met onderstaande opties instellen.

  Onderstaande opties gelden voor alle onderdelen van "Teksten"

  • Positie
   Ieder onderdeel van "Teksten" kan op één van onderstaande posities in de la-yout geplaatst worden:
   "Na paginakop" = direct onder de orderbevestiging/factuurkop.
   "Na witruimte paginakop" = direct boven de order/factuurregels.
   "Voor totalen" = tussen de order/factuurregels en de totalen.
   "Na totalen" =  tussen de totalen en de eigen adresgegevens.
  • Witruimte voor en Witruimte na
   Stel hier in hoeveel witruimte er voor en na het  onderdeel van Teksten wordt vrijgehouden. Er kan tot maximaal 20 mm. witruimte ingesteld worden.
  • Volgnummer
   U kunt zelf de volgorde bepalen van de teksten voor de orderbevestiging/factuur. Vul in dit veld en de overige tekstvelden een volgnummer in. De teksten worden in volgorde van laag naar hoog afgedrukt. U kunt ook een volgorde per positie hanteren, waarbij u sommige teksten na de paginakop afdrukt en sommige teksten voor of na de totalen.
  • Uitlijning
   Kies voor de uitlijning van de tekst uit links, midden of rechts. De uitlijning van de tekst wordt toegepast binnen de positie en witruimte die ingesteld zijn voor deze tekst.
  • Lettertype, lettergrootte en letterstijl (Vet, Cursief en Onderstreept)
   Stel voor het geselecteerde onderdeel van "Teksten" het gewenste lettertype, lettergrootte en de letterstijl in.
Opmerking uit order
Tijdens het invoeren van een order kunt u een opmerking invoeren in het veld "Opmerking" van de orderkop. Deze opmerking kan op de orderbevestiging/factuur afgedrukt worden. Vink daartoe deze optie aan en kies de positie op de orderbevestiging/factuur.
Legenda (voor BTW verlegd facturen)
De legenda bestaat uit de tekst "V = Verlegd". Voor facturen met BTW verlegd is het wettelijk verplicht om dat op de factuur / orderbevestiging aan te geven. Vink daartoe de optie Legenda aan en kies de positie op de orderbevestiging/factuur.
Incasso
Incassotekst
G-Rekening
Vink deze optie aan om uw G-rekening (het bankrekeningnummer van uw G-rekening) op de factuur / orderbevestiging af te drukken.
G-Rekening restbedrag
Op een G-rekening factuur wordt het bedrag gespecificeerd dat naar de G-rekening moet worden overgemaakt. Vink deze optie aan om het resterende bedrag, dat op uw gewone rekening betaald moet worden, op de G-rekening factuur af te drukken.
Mededeling 1
Tijdens het afdrukken van facturen in iMUIS op de server kunt u in de vragendialoog van de factuur / orderbevestiging per taal een vaste mededeling instellen. De eerste regel van deze mededeling kan op de orderbevestiging/factuur van het pakket afgedrukt worden. Vink daartoe deze optie aan en kies de positie op de orderbevestiging/factuur.
Leveringsconditie
In een leveringsconditie kunt u een tekst vastleggen die op de orderbevestiging/factuur kan worden afgedrukt. Vink daartoe deze optie aan en kies de positie op de orderbevestiging/factuur.
Betalingsconditie
In een betalingsconditie kunt u teksten vastleggen die op de orderbevestiging, factuur of creditnota kunnen worden afgedrukt. Vink daartoe deze optie aan en kies de positie op de orderbevestiging/factuur. Afhankelijk van het soort document dat u gaat afdrukken kiest het pakket automatisch de juiste tekst uit de betalingsconditie.
Standaard factuurtekst
De standaard factuurtekst kunt u instellen in het scherm Factuur / orderbevestiging tekst. Vink deze optie aan om de standaard tekst af te drukken.

Bedrijfsgegevens  
 • Vink deze optie aan om de bedrijfsgegevens onderaan de orderbevestiging/factuur af te drukken. Als deze optie aan staat, dan worden de bedrijfsgegevens onderaan de orderbevestiging/factuur per e-mail geplaatst. De orderbevestiging/factuur is in dat geval een PDF-bestand, dat als bijlage van de e-mail wordt verzonden.
 • Bedrijfsgegevens
  In de "bedrijfsgegevens regel" kunnen uw adres- en bankgegevens afgedrukt worden, zoals deze zijn vastgelegd in de tabel Basis Algemeen. Ook velden als KvK-gegevens (Kamer van Koophandel) en BTW-nummers kunnen onderaan de factuur afgedrukt worden. Als u de bedrijfsgegevens gaat afdrukken, dan wilt u wellicht het afdrukken van het eigen adres en eigen rekeningnummer(s) bovenaan de factuur / orderbevestiging onderdrukken.
  • Op papier
   Deze optie kan alleen aangezet worden als de optie "Bedrijfsgegevens" aan staat
   Vink deze optie aan om de bedrijfsgegevens altijd onderaan de orderbevestiging/factuur af te drukken.
   Vink deze optie uit als u afdrukt op voorbedrukt papier, waarop het eigen adres al vermeld is. De bedrijfsgegevens worden wel in het per e-mail te verzenden PDF-bestand geplaatst.
   • Voorbeeld van deze instelling tonen
    Gebruik de optie Voorbeeld op papier / Voorbeeld e-mail (boven het schematisch overzicht) en druk op [Voorbeeld].
  • Uitlijning
   Kies "Links, Midden of Rechts" om aan te geven hoe de volledige bedrijfsgegevensregel op de orderbevestiging / factuur moet worden uitgelijnd.
 • Velden beschikbaar voor de bedrijfsgegeven regel
  De volgende velden van de tabel Basis Algemeen kunnen in de bedrijfsgegevensregel worden opgenomen:
  Bedrijfsnaam, Adres (= Straat + Huisnummer + Huisnummertoevoeging), Postcode, Plaats, Land, Telefoon, Mobiel, Fax, E-mail, KvK, KvK plaats, KvK nr en plaats, Bankrekening, IBAN-nummer en IBAN G-rekening, tweede bankrekening, G-rekening, BTW-nummer,Homepage, EORI-nummer.
  NB De bedrijfsnaam kan alleen in iMUIS op de server aangepast worden in het programma Systeembeheer.
  • Volgorde
   Gebruik de knoppen "Omhoog" en "Omlaag"  om de volgorde van de bedrijfsgegevens te wijzigen.
   
  • Toon label
   Vink deze optie aan om het label (de naam van het veld) van een veld ook af te drukken.
   Voorbeeld
   Met label wordt  "Plaats: Amsterdam" afgedrukt.
   Zonder label wordt alleen "Amsterdam" afgedrukt.
  • Op nieuwe regel
   De bedrijfsgegevens worden automatisch als een lange regel achter elkaar afgedrukt, waarbij er rekening wordt gehouden met de breedte van de orderbevestiging / factuur. Vink deze optie aan als u na dit veld op een volgende regel verder wilt gaan met de overige bedrijfsgegevens.
  • Tip
   Gebruik [Voorbeeld] om het resultaat van uw wijzigingen te bekijken.
 • Lettertype
  Stel hier het lettertype in voor de regel met bedrijfsgegevens.
  Uitleg over lettertype instellen

 • [Wijzigingen opslaan]
  Klik op deze knop om door u gemaakte wijzigingen in de lay-out op te slaan. U hoeft geen bestandsnaam in te voeren. De wijzigingen worden door het pakket opgeslagen bij de standaardlay-out die u als startpunt hebt gebruikt. De kolomindeling van de factuurregel wordt opgeslagen en gebruikt voor alle lay-outs.
  Als u de factuur / orderbevestiging instellingen wijzigt vanuit het programma Verkooporders invoeren, dan keert u met deze knop terug naar de factuur / orderbevestiging op het scherm.
 • [Annuleren]
  Klik op deze knop om de laatste wijzigingen ongedaan te maken. De factuur / orderbevestiging instellingen, zoals die de laatste keer zijn opgeslagen met de knop [Wijzigingen opslaan], worden nu teruggezet.
  Als u de factuur / orderbevestiging instellingen wijzigt vanuit het programma Verkooporders invoeren, dan keert u met deze knop terug naar de factuur / orderbevestiging op het scherm.
 • [Standaard instelling]
  Klik op deze knop om de factuur / orderbevestiging instellingen van de geselecteerde lay-out terug te zetten zoals deze met het pakket worden uitgeleverd. Al uw wijzigingen gaan verloren. het pakket toont daarom een waarschuwing als u deze knop gebruikt.
 • [Opslaan bij ordersoort]
  U kunt er voor kiezen om de factuur / orderbevestiging lay-out te koppelen aan een ordersoort. Bij het afdrukken van de orderbevestigingen, pro-formafacturen en / of (kopie) facturen zal op basis van de aan de verkooporder gekoppelde ordersoort een lay-out worden gekozen. Bij orders met een ordersoort zonder specifieke lay-out, zal de standaard (of de door u ingestelde) factuur / orderbevestiging lay-out worden gebruikt. Elke combinatie van ordersoort en lay-out zal een eigen menu ingang krijgen onder [menu - Verkoop - Instellingen - Factuur- en orderbevestiging lay-out / ordersoort]
  NB Ordersoorten waaraan al een lay-out is gekoppeld kunt u niet (meer) selecteren.