HELP 
E-mail instellingen
  Menu - Beheer - SysteeminstellingenE-mail instellingen
 • E-mailadres
  Vul dit veld alleen in als automatische e-mails niet verstuurd kunnen worden of niet aankomen bij de ontvanger
  Als dit veld wordt ingevuld dan wordt dit e-mailadres als de afzender van automatisch verstuurde e-mails vanuit iMUIS Online gebruikt.
  • Toelichting
   Programma's als Betalingen uitschrijven en Incasso's uitschrijven kunnen een automatische e-mail genereren en versturen, met een bestand als bijlage. Als de mailserver (bv Office365) deze mail weigert (of de mail komt niet aan bij de ontvanger) dan kan in dit veld een e-mailadres worden ingevuld waarmee het is toegestaan via de mailserver (bv Office365) te e-mailen.
 • SMTP-server
  Het pakket werkt met de SMTP-methode en niet met de MAPI (MS Outlook) methode.

  Neem voor het maken van deze instellingen contact op met uw netwerkbeheerder.

  Vul hier de server voor uitgaande e-mail in. Vaak is dit in de vorm van een DNS (Domain Name System) adres (bijvoorbeeld "mail.providernaam.nl" of "smtp.providernaam.nl"). Een fysiek IP adres kan ook worden ingevuld (bijvoorbeeld 100.0.0.98). Voor het verzenden van e-mail wordt gebruik gemaakt van het SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Versturen via MAPI wordt niet ondersteund.
 • TCP-Poort (SMTP)
  De standaard poort voor e-mail via SMTP is poort 25. Als in uw bedrijf een andere poort wordt gebruikt voor uitgaande e-mail, dan dient u hier het juiste poortnummer in te vullen.
 • Voor deze server is verificatie vereist
  Deze optie schakelt de toegankelijkheid van de velden "Gebruikersnaam" en "Wachtwoord" hieronder aan en uit.
  Indien uw provider of netwerkbeheerder vereist dat er eerst ingelogd moet worden op de SMTP-server, dan dient u deze optie aan te vinken. De meeste Internetproviders vereisen niet dat u eerst inlogt om e-mail te kunnen verzenden. Zet deze optie alleen aan als u zeker weet dat dit noodzakelijk is.
 • Gebruik SSL/TLS
  Vink deze optie aan als e-mail van het pakket via SSL/TLS aangeboden moet worden aan de e-mailserver.
 • Gebruikersnaam
  Dit veld is alleen toegankelijk indien u het veld "Voor deze server is verificatie vereist" hierboven hebt aangevinkt.
  Vul hier de gebruikersnaam van uw internetverbinding, c.q. netwerkverbinding in of anders gezegd, de gebruikersnaam waarmee u inlogt bij uw provider.
 • Wachtwoord
  Dit veld is alleen toegankelijk indien u het veld "Voor deze server is verificatie vereist" hierboven hebt aangevinkt.
  Vul hier het wachtwoord in van uw internetverbinding, c.q. netwerkwachtwoord.
 • Verstuur e-mail sessiecodes via eigen SMTP?

  Dit veld is alleen zichtbaar indien u binnen gebruikersbeheer van iMUIS het gebruik van sessiecodes heeft ingeschakeld.
  E-mail sessiecodes worden verstuurd via MUIS Software. Indien u de voorkeur heeft om deze berichten te laten versturen via uw eigen SMTP-server dan geeft u dat hier aan.


 • Vergeet niet uw e-mailadres in te vullen
  Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om facturen, Belastingdienst auditfile, aanmaningen etc. per e-mail rechtstreeks vanuit het pakket te verzenden, dan moet uw e-mailadres ingevuld zijn in het scherm Mijn gegevens. Uw e-mailadres wordt niet alleen gebruikt om bestanden naar toe te kunnen sturen, maar het wordt ook vermeld als afzender in bijvoorbeeld een per e-mail verzonden factuur. Als dat een ander e-mailadres moet zijn dan kunt u dart aangeven in het scherm [Standaard instellingen} van de e-mailinstellingen per administratie